Home Samenwerking Berichten Historie Links


  
 logo 2012                  kopfotokopfotokopfoto

Netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking


Historie


 nieuwsbrief 102 / redactioneel / 24 december 2016


Volgens het Een Vandaag Opiniepanel is in de afgelopen jaren de armoede in Nederland toegenomen van 800.000 tot 1.200.000. En onder de nieuwe groep armen zijn er velen met werk. Jarenlang is beweerd dat als de economie weer zou aantrekken de armoede vanzelf via werkgelegenheid weer zou verdwijnen. Die bewering is dus gebaseerd op een wijdverbreid misverstand.
 

Zie onder het kopje Armoede de TV reportage van Een Vandaag Opiniepanel.
 

Het is een schande dat in zo'n rijk land als Nederland zoveel mensen niet mee kunnen profiteren van de welvaart.  En dat door de bezuinigingen op de uitkeringen en het bestraffen van mensen in de armoede met onrechtvaardige overheidsmaatregelen een groot deel van de mensen aan de onderkant te maken hebben met onoverbrugbare schulden.

Zie onder het kopje Schulden het artikel over een schuld van 90.000.


Ga naar Nieuwsbrief 102 ... nieuwsbrief 101 / redactioneel / 24 november 2016


Het zijn rare tijden, die ons ertoe dwingen om de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting opnieuw vorm te geven. We vochten tot nog toe tegen de macht van het kapitaal, dat ervoor zorgt dat mensen aan de onderkant het steeds slechter krijgen, uitgebuit door de bezitters van het kapitaal. Bezuinigingen, flutbanen, ontslagen en kortingen op uitkeringen.

Nu hebben we er zomaar een nieuwe vijand bijgekregen. Een vijand die er al was, maar pruttelend, op een laag vuurtje, als stoofvlees, zich toch nog bescheiden opstelde. Overigens wel al vaak van zich liet horen. Terwijl wij dachten dat de mensheid in haar tweeduizend jaar beschaving dat niet meer zou meemaken. Maar in onze naïviteit vergaten we dat er ook al maar dan tweeduizend jaar oorlog is.

De nieuwe vijand steekt overal de kop op, in Rusland, in Turkije, in sommige landen van Europa, nu met Trump in Amerika en in Nederland, FRankrijk en België is hij er ook. Het zijn rattenvangers van Hamelen, die mensen iets wijs willen maken. Door mensen mee te laten gaan in hun denken, bestaande uit ideeën die uitgevent en gigantisch opgeblazen worden tot een nieuwe waarheid. Waarbij altijd de angst voor het vreemde geëxploiteerd wordt. En de volgers van hun leider zich altijd het slachtoffer van die vreemdeling voelen, die daartegen volgens hun draconische maatregelen mag nemen.


Ga naar Nieuwsbrief 101 ... nieuwsbrief 100 / redactioneel / 29 oktober 2016


De noodzaak tot samenwerking en de roep om samenwerking op het gebied van bestrijding van armoede, sociale uitsluiting en de bestrijding van schulden wordt steeds sterker. In 2010, het jaar van de armoede presenteerde de Rotterdamse Sociale Alliantie haar stip op de horizon: Rotterdam Armoedevrij in 2020.

Bezuiniging op bezuiniging heeft aan de mensen met de minste inkomens de grootste schade toegebracht. Ook de nietsontziende hardheid van het armoedebeleid door de overheid, landelijk en in Rotterdam. Waar nu, met het zicht op de verkiezingen, ons de propaganda wordt voorgehouden dat de crisis voorbij is, is dat voor 18,7%, ofwel 114.000 arme Rotterdammers, nog niet het geval.

Het is nu het moment in Rotterdam om elkaar te vinden om het tij te keren. En daarom gaan de Rotterdammers gezamenlijk Rotterdam Armoedevrij maken. Dat is ook goed voor de Rotterdamse economie en goed voor de sfeer en de samenhang in onze gemeente.

Nu is het moment om schouder aan schouder de armoede uit te bannen, Rotterdam heeft voor hetere vuren gestaan. Een Deltaplan tegen de Armoede is in de maak, een oproep aan alle weldenkende mensen en organisaties om zich daarbij aan te sluiten.

Pas een Rotterdam zonder armoede kent rijkdom die uitstijgt boven alleen maar materiele rijkdom.


Ga naar Nieuwsbrief 100 ... nieuwsbrief 99 / redactioneel / 9 oktober 2016


WERELDDAG TEGEN DE ARMOEDE

U bent van harte uitgenodigd als wij maandagmiddag 17 oktober vanaf één uur voor de tiende jaarlijkse  Werelddag tegen de Armoede in Rotterdam. Vanaf 2007 organiseert de Rotterdamse Sociale Alliantie deze dag. Een dag vol solidariteit.

Dit jaar vindt de dag weer plaats in de Pauluskerk aan de Mauritsweg 20. We beginnen met een broodje en soep.

Er is een uitgebreid programma rondom Tweedeling tussen arm en rijk, het inhoudelijk gedeelte is voor de pauze.

In het tweede deel is er een leuk  programma met nieuwe artiesten, het trio Pier, poëzie, een singer /  songwriter en ook u mag op het open podium als u dat wilt.

Zie voor het programma de nieuwsbrief.


Ga naar Nieuwsbrief 99 ... nieuwsbrief 98 / redactioneel / 3 oktober 2016In een Europees onderzoek, onder andere uitgevoerd in Rotterdam, is gebleken dat er maar heel weinig vertrouwen is in de politiek.

Het  onderzoek wordt voor Nederland uitgevoerd door de TU Delft, in het kader van RE-Invest. Het onderzoek duurt twee jaar en krijgt nog een vervolg.
 

De Europese Commissie heeft de opdracht gegeven voor dit onderzoek voor: "De wederopbouw van een Europa voor iedereen, op menselijke waarden gebaseerd, met solidariteit en vertrouwen, door gebruik te maken van  sociale investeringen".

RE-Invest wordt tegelijkertijd uitgevoerd in veertien Europese landen en moet de uitslag geven in hoeverre mensen zich tijdens  de bezuinigingen bedreigd hebben gevoeld in hun mensenrechten.

Er komt een bijeenkomst over de voortgang van het onderzoek op 19 oktober in Dona Daria.

Interesse? Stuur ons een mailtje aan info@rosarotterdam.nl. Wij geven uw interesse door naar het onderzoeksteam.

Maar meldt u vooral ook aan voor de tiende Werelddag tegen de Armoede op maandagmiddag 17 oktober.   


Ga naar Nieuwsbrief 98 ... nieuwsbrief 97 / redactioneel / 22 augustus 2016


Plaatsvervangende schaamte heb ik na het artikel in Trouw over de komst van het asielzoekerscentrum in de Beverwaard. Daar laat de journalist de heer M.D. aan het woord, die het liefst 'de ruiten van het Stadhuis had willen ingooien', vertelt over 'een heidebrand. Je ziet het niet, maar het fikt' en die onze Rotterdamse burgemeester ‘onze Noord Koreaanse burgemeester’ noemt.

 

 Mevrouw B.v.D. verwacht in het artikel dat de asielzoekers komen 'grabbelen en verkrachten'. En de heer M.D. mag het artikel afsluiten met de opmerking: 'We zullen ze met een welkomstcomité begroeten. Voor de feestelijke opening. Twee uur later doen we met een groots vuurwerk gelijk de feestelijke sluiting.'

 

Je zal maar gezegend zijn met zo’n stadsgenoot! Maar ook met een krant die anderhalve bladzijde podium geeft aan de heer M.D.

 

De Rotterdamse Sociale Alliantie vindt het van groot belang dat de meerderheid van de Rotterdammers wel positief ingesteld is. Hoewel dat voor kranten geen nieuws is.

 

Iedereen die het nog niet weet: er is vorig jaar een comité opgericht, dat "Rotterdam verwelkomt vluchtelingen" heet. Het initiatief is genomen door 39 Rotterdamse sociale organisaties, kerken en de vakbeweging, 15 bekende Rotterdamse personen en 8 politieke partijen.

 

 Het uitgangspunt was en is: "Wij hechten er aan om duidelijk te maken dat de nieuwkomers en alle Rotterdammers zich in onze stad veilig moeten kunnen voelen, ieder met zijn of haar religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond en levenspraktijk. Wij, burgers van Rotterdam, willen op onze beurt ook een steentje bijdragen om de vluchtelingen welkom te heten. We willen helpen waar nodig, met vrijwilligerswerk, geld en goederen."

 

Ga naar Nieuwsbrief 97 ... nieuwsbrief 96 / redactioneel / 12 juLi 2016
Is de Brexit nu positief of negatief voor Europa?

Negatief omdat een groot land middels zijn kiezers verklaard heeft om Europa te verlaten.

Positief omdat Groot Brittannië het land is dat het meest negatief over Europa geoordeeld heeft.

Verder heeft het land in de afgelopen decennia voorop gelopen om de sociale waarden af te breken. En heeft het Europa meegetrokken in het neoliberalisme, uitgevonden door Reagan en Thatcher. Vanuit een onvoorwaardelijk geloof in de vrije markt heeft Engeland deze economische overtuiging aan de andere lidstaten van Europa opgedrongen. Met als grootste navolgers Duitsland en Nederland.

Europa kon en kan een voorbeeld worden van een unie van staten die democratisch, rechtvaardig en solidair met elkaar samenwerken. Een unie die culturele verschillen koestert en tegelijkertijd economische verschillen gaat overbruggen.

Uiteindelijk zal definitief afscheid genomen moeten worden van politiek nationalisme, een gedachtengang die al veel te lang mensen tracht te beheersen en massale haat predikt tegen mensen als een groep. Mensen die zichzelf vaak niet als groep zien. Een ook in het verleden aan de basis heeft gestaan van verschrikkelijke oorlogen op het grondgebied van Europa.

Het zal nog veel strijd vergen, samen met de jonge generatie van Europa, om de tijdgeest van neoliberalisme en het nationalisme terug in de fles te krijgen. Maar het is het waard , het heeft grote kansen te bieden binnen het samen werken, het samen delen van de welvaart en in de vreedzame uitwisseling van onze verschillende culturele waarden.
Ga naar Nieuwsbrief 96 ... nieuwsbrief 95 / redactioneel / 7 juni 2016
Het wordt tijd om de armoede en de sociale uitsluiting te lijf te gaan. Om bestaande activiteiten uit te breiden en om nieuwe projecten voor te bereiden, in kaart te brengen en te implementeren. De maatschappelijke schade van armoede en schulden is te groot om bij de pakken neer te gaan zitten.

RoSA! ontvangt graag nieuwe ideeën over armoedebestrijding en wil met haar kennis en ervaring een bijdrage leveren om die ideeën te concretiseren. Daarbij zullen gezamenlijk gelden moeten worden aangeboord. Gezamenlijk optreden maakt ons sterker, zeker als we dezelfde doelstellingen hebben: de lasten te verlichten voor mensen aan de onderkant.

Een van die nieuwe ideeën is om de ervaringsdeskundigheid aan te spreken van ex-daklozen. Om daklozen, waarvan er nog steeds 30 geen geschikte plaats kunnen vinden bij de bestaande opvangorganisaties, geleidelijk toe te leiden naar geschikte huisvesting.

In de nieuwsbrief weer een nieuw artikel van onze huiseconoom Tjeerd de Boer over wat banken met geld doen en wat ze met het creëren van geld kunnen aanrichten. Ook een artikel over wat er met het eiland Lesvos gebeurd is ten gevolge van van het lange uitblijven van een overeenkomst tussen de EU landen over vluchtelingen.

Meld je aan als vrijwilliger bij de Rotterdamse Sociale Alliantie, er is genoeg werk te doen en we hopen nog veel meer werk te organiseren om armoede, sociale uitsluiting en schulden te bestrijden. Het wordt met de dag noodzakelijker.
Ga naar Nieuwsbrief 95 ... nieuwsbrief 94 / redactioneel / 12 mei 2016


U heeft er even op moeten wachten, maar hier is dan nieuwsbrief 94. Met veel schokkend nieuws. Eigenlijk was het al bekend, een op de vier kinderen in Rotterdam leeft in armoede. Een gevolg van jarenlange bezuinigingen van de landelijke en de plaatselijke overheid. Bezuinigingen vanaf het begin van de crisis in 2008, een crisis die steeds weer nieuwe crisissen opriep. Oorzaak en gevolg is nu wel duidelijk, het ligt niet aan de armen, maar het ligt aan onverantwoordelijk beleid. Waar bescherming en stimulering van arme mensen een plicht is van de overheid, werden mensen met de minste kansen vervolgd door die overheid, met maatregelen om van hun minimale middelen van bestaan nog geld af te pakken.

Zoals de langdurigheidstoeslag. Mr. Rahman heeft daarover een proces gewonnen tegen de gemeente Rotterdam. Hij heeft de gemeentelijke verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet 2015 door de rechter onverbindend laten verklaren, zodat nu iedereen in de bijstand aanspraak kan gaan maken op deze toeslag. Doe het snel, eventueel met hulp van Mr. Rahman, het kan geld opleveren.

Het gemeentebestuur wil met zijn Woonvisie 20.000 sociale woningen afbreken, ten behoeve van nieuwe, duurdere koopwoningen. Om Rotterdam aantrekkelijker te maken voor mensen met geld. Waar de mensen moeten blijven waarvan de woningen afgebroken worden wordt daarbij niet verteld. Inmiddels zijn de eerste 2500 handtekeningen voor het houden van een referendum aangeboden aan het gemeentebestuur. Met dit referendum wil een comité deze maatregel uit de Woonvisie niet door laten gaan. Om definitief de gemeente te dwingen een referendum te houden zijn 10.000 handtekeningen nodig. Die extra 7.500 handtekeningen moeten in de komende zes weken opgehaald worden. Indien u nog niet getekend heeft, wees solidair, en ga naar de website van woonreferendum.nl.Ga naar Nieuwsbrief 94 ... nieuwsbrief 93 / redactioneel / 26 maart 2016


In een persbericht van de Gemeente Rotterdam, afkomstig van wethouder Struijvenberg werd vrijdag vermeld dat 1.627 Rotterdammers in de loop van 2015 uit de bijstand zijn gestroomd. Dat is op zich een goede prestatie, ware het niet, dat in het persbericht niet wordt vermeld hoeveel Rotterdammers zijn binnengestroomd in de bijstand.

Tevens werd aangegeven dat door bijstandsgerechtigden 6,5 miljoen euro bijstand moet worden terugbetaald en ook 2,2 miljoen euro, omdat er andere inkomsten waren of dat er werd samengewoond. Verder waren er één miljoen kortingen op uitkeringen via maatregelen. Totaal bij elkaar bijna 10 miljoen euro en dat is op een bijstandsbudget van 500 miljoen slechts twee procent.Ga naar Nieuwsbrief 93 ... nieuwsbrief 92 / redactioneel / 7 maart 2016


Een artikel van Tjeerd de Boer, onze huiseconoom, over hoe welvaart en welzijn versluierd wordt in de calculatie van het bruto nationaal product.

Negatieve maatschappelijke activiteiten worden positief meegeteld in het cijfer, aan de hand waarvan politici beslissingen nemen.

Een interview vanuit de Wiardi Beckman Stichting, met een werkende arme, dat aantoont dat werk voor vele mensen niet loont. Dat flexibel werken steeds meer de oorzaak gaat vormen dat via de stress de maatschappij opgescheept wordt met uit de pan rijzende verzuim- en zorgkosten.

En een verslag van een huisarts uit de dagelijkse praktijk. Een schets van het gevolg van stress in het werk en het gevolg van stress in de armoede.

Eens te meer wordt aangetoond dat zonder een drastische verdeling van werk, vrije tijd en inkomen ons economisch systeem aan het verzanden is.Ga naar Nieuwsbrief 92 ... nieuwsbrief 91 / redactioneel / 16 februari 2016


ROTTERDAMS SOCIAAL ELAN
 


Er is een Rotterdams referendum in de maak tegen de sloop van 20.000 sociale huurwoningen. De plannen voor die sloop komen uit koker van Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA. Zij willen van onze stad een yuppie-stad maken voor goedopgeleide tweeverdieners met kinderen. Zoals in een aantal hoofdsteden van Europa, zoals London, waar huisvesting onbetaalbaar is voor de gewone burger.

Daarbij wordt volkomen voorbij gegaan aan de werkelijkheid van de Rotterdamse economie. Kijk bijvoorbeeld eens naar de schuldenlast van de mensen die klant zijn van de Gemeentelijke Kredietbank Rotterdam (GKR). Er zijn 28.230 Rotterdammers met problematische schulden, terwijl het gemiddelde schuldbedrag per klant 46.670 euro is. Dit zijn cijfers, zoals naar voren gebracht door een voorlichtster van de GKR.

Cijfers uit 2014, die waarschijnlijk nu in 2016 aanzienlijk gestegen zijn. Een totaal aan schulden van 1,3 miljard euro, maar als we er rekening mee houden dat 38% van de Rotterdammers niet in aanmerking komt voor de Kredietbank, dan praten we over een bedrag van 2,1 miljard euro.

Maar deze schuldenlast is waarschijnlijk nog veel hoger, omdat mensen door schaamte er moeite mee hebben om hulp in te roepen, om daarna doorverwezen te worden via de Vraagwijzer en de Wijkteams. Stille schulden!

En waar blijven al deze mensen als die 20.000 woningen gesloopt worden voor onbetaalbare woningen? In plaats van de sloopplannen is een nieuw plan voor stadsvernieuwing nodig. Samen met een plan voor een sociale wederopbouw van Rotterdam.

Rotterdam met sociaal elan, een stad voor iedereen.Ga naar Nieuwsbrief 91 ... nieuwsbrief 90 / redactioneel / 6 januari 2016


Allereerst de beste wensen voor 2016. Een jaar waarin de Rotterdamse Sociale Alliantie het voornemen heeft om haar activiteiten uit te breiden naar wijken en buurten. Want al komen er wijkhuizen in Rotterdam, die wijkhuizen zullen ook een functie moeten hebben om de financiële nood en het sociaal isolement, waar veel Rotterdammers in leven, te doorbreken.

Wij, als RoSA! willen daar onze bijdrage aan leveren. We hebben immers sedert oktober 2007 veel kennis en ervaring opgebouwd met de problematiek. En die kennis en ervaring willen we met zoveel mogelijk Rotterdammers, organisaties, wijkteams en gebiedscommissies delen. Ook als er samenwerkingsproblemen zijn, waar we soms signalen over vernemen, willen we die in het belang van mensen met een maatschappelijk achterstand meehelpen om ze op te lossen.

Aan een plan voor deze wijkactiviteiten wordt gewerkt, aan een begroting ook. Bij deze een oproep aan mensen die mee willen denken en werken in RoSA! verband. Want voor de uitbreiding van onze activiteiten zijn veel mensen nodig.

Ook als u vanuit uw organisatie nu al met ons om de tafel wil gaan zitten, dan horen wij dat graag, via mail@rosarotterdam.nl of
06 10331211.

Kom in ieder geval naar de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Rotterdamse Sociale Alliantie.Ga naar Nieuwsbrief 90 ... nieuwsbrief 89 / redactioneel / 18 december 2015


Het akkoord van Parijs van zaterdag 12 december is zo tegen het eind van het jaar een grote positieve opsteker. Het is 43 jaar geleden dat de club van Rome het rapport 'grenzen aan de groei' uitbracht, een model waarin aangetoond werd dat onze aarde bedreigd werd en voor mensen en dieren onleefbaar zou kunnen worden. Nu eindelijk is er wereldwijd het besef doorgebroken dat er maatregelen moeten worden getroffen. En ik hoop dat de gezamenlijkheid van het akkoord de landen en de verbonden steden en Ngo’s de kracht geven om dit akkoord uit te voeren.

Het zijn de fossiele brandstoffen, die sedert het begin van de industrialisatie in samenhang met de bevolkingsgroei gezorgd hebben dat de aarde opgewarmd is en zeker de laatste tijd tekenen van een onstuimiger klimaat op aarde zijn gaan vertonen. Het zijn overigens ook de olie en het gas die diepliggender (soms verscholen) oorzaak zijn van veel oorlogen die in de laatste eeuw uitgebroken zijn. Bronnen van grondstoffen zijn nu eenmaal niet evenwichtig over de aarde verdeeld.

Overgang van fossiele brandstoffen naar zonne-energie, windenergie en waterenergie is een enorme opgave. Deze energieopwekking is niet of nauwelijks gebonden aan een locatie. En dat betekent dat bezit van grondstoffen niet meer de overheersende basis blijft van de wereldhandel. Niet alleen komt er een verandering in de energievoorziening, het zal ook invloed krijgen hebben op de wereldeconomie. En dan het liefst ten positieve, want steeds meer wordt rijk en arm uit elkaar gedreven door de macht van de grondstoffen. Gelukkig is dit onderkend in het akkoord van Parijs, door aan te kondigen dat de rijke landen de arme landen gaan ondersteunen met bedragen van in ieder geval 100 miljard per jaar.

Maar dat betekent nog niet dat de armoede die in rijke landen zoals de USA en Nederland gaat verdwijnen. De eerste tijd zal er nog veel geïnvesteerd moeten worden in de nieuwe energievoorziening. Dat is extra werk. Op de langere termijn echter zullen door automatisering en robotisering er steeds meer banen gaan verdwijnen. Om de sociale spanning die dat oplevert tegen te gaan is een vernieuwde kijk op werk noodzakelijk. Het inkomen zal verdeeld moeten worden, over zowel werk als vrije tijd, vastgelegd in het recht op werk en het recht op vrije tijd.

Hoe dan ook ik ben heel gelukkig met het akkoord. Ik was ook ontroerd toen president Hollande voorafgaand aan de beslissing over het akkoord van Parijs alle landen indringend opriep het akkoord te ondersteunen.Ga naar Nieuwsbrief 89 ... nieuwsbrief 88 / redactioneel / 30 november 2015


Men breekt de sociale zekerheid landelijk vanuit den Haag met een glimlach af. En breekt die in Rotterdam op een tot nog toe ongekende wijze met harde hand af. Het is een regelrechte aanslag op de leef positie van de mensen, die buiten hun schuld hun hand moeten ophouden.

De landelijke overheid vaardigt wet na wet uit, steeds op het randje van de rechten van de mens. En legt de onuitvoerbare uitvoering neer bij de gemeenten. Zoals bij de uitbreiding van de participatiewet met de taaleis. Terecht protesteert het gemeentebestuur van den Haag en Amsterdam daartegen en wil de taaleis dan ook niet gaan invoeren.

Maar niet Rotterdam, je zal er maar wonen, waar de wethouder het blijkbaar een verlengstuk van zijn beleid vindt. Om mensen nog meer op te jagen naar een baan. Een illusie voor de overgrote meerderheid, omdat er gewoon onvoldoende banen zijn en geschapen worden.

En daar heeft het bezuinigingsbeleid van de overheid voor gezorgd. Dat nu, bijna acht jaar na het ontstaan van de crisis er nog steeds geen echte verbetering komt. Wel een verbetering voor de miljardairs en de miljonairs, die leven opnieuw op gouden bergen. Wel ten koste van de armen met een uitkering of met een of meer flexbanen of flutbanen. Vast werk bestaat niet meer, zelfs het minimumloon staat voortdurend onder druk. En klim dan maar eens op uit een diep en donker dal, een moeras van armoede of schulden.

In de journalistiek vinden we een klein lichtpuntje. Anders dan acht jaar geleden worden er een recordaantal berichten aan armoede geweid. Helaas allemaal negatieve berichten, over nieuw uitgevonden maatregelen om mensen aan de onderkant nog meer te knechten of tegen een muur van bureaucratie op te laten lopen.

Het wordt tijd dat het wel nadenkende deel van Nederland en Rotterdam elkaar weer gaat vinden. De tekenen van solidariteit, na de onbegrijpelijke verschrikkelijke criminele daden in Parijs, zouden daarvoor een opsteker moeten zijn. Om te beseffen dat we elkaar nodig hebben en elkaar niet nog meer murw mogen maken. Of wegkijken van de ellende van de ander. Laten we de hand naar elkaar uitsteken om samen te werken. En opnieuw samen sterk zijn.Ga naar Nieuwsbrief 88 ... nieuwsbrief 87 / redactioneel / 8 november 2015


Het water staat steeds meer uitkeringsgerechtigden tot aan de lippen. Als er voor de crisis, dus voor 2008, nog enige toekomstverwachting aanwezig was voor mensen met een uitkering, is deze door de ongenadige bezuinigingen vanaf 2008 geheel uit het zicht verdwenen.

Aan de bovenkant zijn er weer vele miljonairs en enkele miljardairs bijgekomen. Aan de onderkant is de groei van armoede en schulden de oorzaak dat de aanvragen bij de voedselbank en de schuldhulpverlening exponentieel zijn toegenomen.

Enige verzachting van deze ellende is van de overheid niet meer te verwachten. Zowel de landelijke en de gemeentelijke overheden en inmiddels ook het waterschap hebben steeds meer maatregelen ingevoerd waardoor tegemoetkomingen voor minima zijn afgeschaft. Daarnaast is er een hardvochtig en regelrecht onrechtvaardig boetestelsel ingevoerd, waarbij je voor het minste geringste gestraft wordt, ook al kan je er zelf niets aan doen.

De overheid is ooit ingericht om de belangen van haar burgers te dienen. Inmiddels is de overheid een bedreiging geworden voor de burgers met een laag inkomen. En algemeen bekend is dat de burger voor de Rotterdamse overheid het meest moet oppassen. Dat blijkt uit steeds meer documentaires, die op de landelijke omroepen worden uitgezonden over de uitvoering van het Rotterdamse beleid.

En of het niet genoeg is komt er per 1 januari al weer een nieuwe bedreiging bij. Ingevoerd vanuit de landelijke overheid en uit te voeren door de soos in Rotterdam. Een nieuw artikel in de participatiewet: de taaleis.

Wie het Nederlands onvoldoende beheerst in spreken, luisteren, gesprekken voeren, schrijven en lezen kan rekenen op een korting op de uitkering. Na constatering: 20% in het eerste half jaar, 40% in het tweede half jaar en na één jaar wordt de gehele uitkering ingehouden.

Het laatste lid uit het artikel luidt: "En bij de toepassing van het artikel wordt onder de belanghebbende mede verstaan het gezin."

Het nieuwe wetsartikel staat voluit in deze Nieuwsbrief.Ga naar Nieuwsbrief 87 ... nieuwsbrief 86 / redactioneel / 25 oktober 2015


Ook dit jaar was de Werelddag tegen de Armoede in Rotterdam zeer geslaagd. In ieder geval als we het mogen afzetten tegen de complimenten die RoSA! achteraf heeft gekregen. Het was dan wel niet in de Pauluskerk, maar dominee Dick Couvée van die kerk was wel aanwezig, met een krachtig woord van verzet tegen de armoede en het armoedebeleid in Rotterdam. Een eerste verslag met de eerste foto's in onze Nieuwsbrief, onder "Legioen van kansarmen in Rotterdam blijft groeien". Onze dank nog aan Frans, Corien, Richard en de bezoekers van de Nico Adriaans Stichting.

Het rommelt in Rotterdam. Steeds duidelijker wordt het dat de burger, die gedwongen wordt nieuw werk te zoeken, door de medewerkers van de Sociale Dienst (de soos), door het oog van de naald moeten kruipen om een uitkering te krijgen. En vernederd worden, door werk zonder loon te moeten aanvaarden. Zogenaamd om werkervaring op te doen, die ze volgens de soos medewerkers verloren zouden hebben. Lees daarover "de tegenprestatie in Arminius" en bekijk de drie films onderaan het artikel en de website van Pieter Wondergem.

De twee vaste scribenten in de Nieuwsbrief, Eduard Geenen en Tjeerd de Boer, hebben op dinsdagmiddag 13 oktober zich laten gelden bij de commissie Werk, Inkomen, Participatie en Volksgezondheid (WIPV) van de Gemeente Rotterdam. Door de nadruk te leggen over het ontbreken van een eenduidige en duidelijke onkosten- en reisvergoeding als Rotterdammers "verplicht vrijwilligerswerk" moeten doen. Zij willen hun burgerinitiatief uitbreiden en zoeken daartoe contact met lotgenoten. Zie de "oproep" in deze Nieuwsbrief.

Verder het tiende artikel over economie en armoede van Tjeerd de Boer, econoom van RoSA! En een nieuwe rubriek "Losse kreten zijn als vallende herfstbladeren".Ga naar Nieuwsbrief 86 ... nieuwsbrief 85 / redactioneel / 8 oktober 2015


In tegenstelling tot eerdere berichten vindt de jaarlijkse bijeenkomst van de Werelddag tegen de Armoede in Rotterdam niet plaats op 17 oktober en ook niet in de Pauluskerk. Wij zijn daartoe gedwongen omdat we minder middelen ter beschikking hebben.

In goed overleg met de Nico Adriaans Stichting (NAS) hebben we besloten samen op vrijdagmiddag 16 oktober van half één tot ongeveer vijf uur onze negende Werelddag te organiseren in het pand van de NAS aan de Vijverhofstraat 35. U bent van harte welkom, wel even aanmelden, want er is maar plaats voor een beperkt aantal bezoekers (zie de uitnodiging in deze Nieuwsbrief).

In deze Nieuwsbrief weer een breed pallet aan artikelen, kritisch en onderbouwd zoals gebruikelijk. Maar altijd redenerend vanuit de positie waar mensen met de minste inkomens zich in bevinden.Ga naar Nieuwsbrief 85 ... nieuwsbrief 84 / redactioneel / 23 september 2015


Er kan in veertien dagen heel wat gebeuren, vandaar opnieuw een volle Nieuwsbrief. Vorige week maandag waren er twee belangrijke bijeenkomsten over de Nieuwe economie, met daarin Basisinkomen (van RoSA!) en over Werk zonder loon (van FNV en SP), ooit tegenprestatie genoemd, maar vanwege het woord alleen al strijdig met de Universele en Europese Rechten van de Mens. Een inkomensondersteuning is een recht en vrijwilligerswerk kan alleen maar vrijwillig verricht worden.

Belangrijk in de afgelopen twee weken waren de ontwikkelingen met betrekking tot de vluchtelingen, veelal uit Syrië, die in de landen eromheen niet meer opgevangen gaan worden, door een overvloed aan vluchtelingen en een groot tekort aan middelen en menskracht om die opvang daar vorm te geven. Uiteraard is het daarna de plicht van de (vaak maar relatief) rijke landen van Europa de gelegenheid te pakken hulp te bieden, ondanks dat de geest van invidualisme al decennia uit de fles is en voor sommigen ingegrift staat in een in een voorgeprogrammeerd waardeoordeel.

Europa, als ideaal, werd op de proef gesteld en werd bijna een illusie door het onvermogen van politici. Terwijl een overgrote meerderheid van Europeanen het wel begrepen na een boodschap die ze al eerder hadden gezien. Het verstilde beeld van een meisje in Vietnam, getroffen door napalm. Een jongen, die in zijn eentje met zijn aanwezigheid een kolonne tanks in China tegenhield. En nu de peuter, dood met zijn gezicht in het water en zand.

Die illusie van de politiek wordt nu tegen alle, inmiddels welwillende politici in, ontkracht door steeds meer mensen die gewoon hulp willen gaan verlenen.Ga naar Nieuwsbrief 84 ... nieuwsbrief 83 / redactioneel / 7 september 2015


In de afgelopen week zijn de afzonderlijke Europese staten geconfronteerd met het feit dat er nog volstrekt onvoldoende samenhang is op humanitair en sociaal gebied in wat ooit de Verenigde staten van Europa moet worden.

Humanitair om dat elke regering van de afzonderlijk landen nog steeds bepaalt in hoeverre ze bereid is mensen op te vangen die door een oorlogsbrand op de vlucht zijn geslagen. Of dat er in het land van herkomst gewoon onvoldoende kansen zijn op een redelijk bestaan.

Sociaal, omdat er in de zogenaamd rijkste landen, zoals Nederland, het sociale stelsel is uitgebeend tot op het bot. Een sociaal stelsel dat opgebouwd is door matiging van de loonstijgingen na de Tweede Wereldoorlog. Een rijk land waar de laatste dertig jaar de uitkeringen dertig procent zijn achtergebleven bij de gemiddelde loonstijging, is geen rijk land, maar een land in bezit van de rijken.

Daarom is het ook zo gevaarlijk dat er een dreiging in de lucht hangt dat de huidige en de nieuwe Europeanen tegen elkaar uitgespeeld gaan worden. Dat we de oorzaak van hetgeen gebeurt bij de andere groep gaan zoeken en niet bij degenen die jarenlang er van geprofiteerd hebben en er rijk van geworden zijn.

En dat er ook een cultureel gevaar dreigt, van onterecht nationalisme. Juist op het moment dat internationale solidariteit een nieuwe invulling moet krijgen. Het is nu de tijd om een sociaal Europa op te bouwen. Het is nu of nooit.

Een eerlijk vooruitstrevend Europa, dat de toekomst veilig stelt en permanent gelijke kansen en mogelijkheden bewaakt voor wat betreft kennis, macht en inkomen voor al haar inwoners.Ga naar Nieuwsbrief 83 ... nieuwsbrief 82 / redactioneel / 21 augustus 2015


Op maandagmiddag 14 september, aan de vooravond van de "8th International Basic Income Week" houdt de Rotterdamse Sociale Alliantie een bijeenkomst over "Naar een economie op mensenmaat". Aan de orde komen het Basisinkomen, de Basisbanen en Productieheffing. Veel ruimte wordt geboden voor onderlinge uitwisseling en discussie.

In Nederland starten in verschillende gemeenten experimenten met Basisinkomen. Echter niet in Rotterdam, een stad die vroeger voorop liep in de discussie over vernieuwingen ten gunste van de financiële positie van haar burgers.

Niet alleen dit in de Nieuwsbrief. Veel nieuws uit de media. Het zijn roerige tijden, de wereld staat niet stil. Ook een oproep voor de "Red de zorg mars", zaterdag in Rotterdam. En de vraag van de Unie KBO om “de groeten aan Rutte” te sturen. En de mededeling over twee tegemoetkomingen van de Gemeente Rotterdam.Ga naar Nieuwsbrief 82 ... nieuwsbrief 81 / redactioneel / 29 juli 2015


Alweer een nieuwsbrief, met veel informatie. Midden in de zomer, midden in onstuimig weer, de aankondiging van het  veranderende klimaat. Het nieuws is al even onstuimig, een rustige komkommertijd wordt je niet gegund. Je zou naar een rustige tijd kunnen verlangen. Maar die bestaat niet meer, als je ziet dat steeds meer mensen op achterstand komen en dat de stad, het land, Europa en de wereld een steeds grotere tweedeling krijgt. De strijd tegen armoede, uitsluiting en vernedering kent geen vakantie.

Was het  maar het sociale klimaat dat veranderde. Terug veranderde naar hoe Rotterdam en Nederland bekend stond: een sociaal bewogen, tolerante samenleving. Dat is verloren gegaan, toen een ideologie of zelfs heilig geloof in het marktdenken over ons uitgestort werd. Zie daarvoor het artikel van Tjeerd de Boer.

In wezen werd hebzucht het hoogste goed. En dat hebzucht ten koste van de medemens gaat werd weggewuifd met dat de markt vanzelf wel zou zorgen, dat er weer een evenwichtige maatschappij zou ontstaan. Deze profetie, van dat het vanzelf weer goed zou komen, staat in schrille tegenstelling tot de ellende die het in de praktijk gebracht heeft voor steeds meer groepen mensen.

Als de ogen gesloten worden voor de werkelijkheid dan zijn er altijd machthebbers, die zelf gekleurde waarheid gaan verkopen. En marketingtermen gebruiken om het aan de man te brengen. Zoals het gaat weer goed met de economie: niet naar de steeds grotere verschillen kijken, maar gewoon alle productie bij elkaar optellen. Of praten over een participatiesamenleving: alsof deze niet juist in de afgelopen dertig jaar bedreigd is door het neoliberalisme, dat een groot wantrouwen en angst heeft voortgebracht. Angst die inmiddels ook neerdaalt op oudere mensen, die onzeker worden nu de zorg dreigt afgebroken te worden, onder het mom dat je veel zelf kan doen, of je familie of je buren.

Is er dan geen verzet? Een klein sprankeltje hoop is de discussie over een basisinkomen. Veertig gemeenten doen onderzoek er naar of hebben interesse er voor. Een viertal steden gaan plannen voorleggen aan de staatssecretaris. Maar is dat voldoende? Absoluut niet, alleen als in bijna alle 400 gemeenten en in de wijken van de grote steden er groepen opstaan, om armoede en uitsluiting te bestrijden, dan kan het verzet  tegen het onrecht voldoende draagkracht krijgen. Ga naar Nieuwsbrief 81 ... nieuwsbrief 80 / redactioneel / 13 juli 2015


Bij het begin van het Symposium Ondersteboven in de Pauluskerk op 26 juni verraste dominee Dick Couvée de meer dan honderd aanwezigen met een onderzoek dat (gratis) door Maurice de Hond was uitgevoerd.

Hoofdconclusies:

De meerderheid van de Rotterdammers kent de feiten over de armoede in hun eigen stad niet.
De overgrote meerderheid vindt dat armoede in Nederland niet mag bestaan. Dit gaat door politieke overtuigingen heen.
Er is gering draagvlak voor het nieuwe Rotterdamse armoedebeleid.
Grote verantwoordelijkheid voor samenleving als geheel en politiek in het bijzonder om problemen op te lossen.

Cijfers:

Het gemiddeld huishoudinkomen is in Rotterdam ongeveer 10% lager dan het landelijk gemiddelde en het laagste van de grote steden.
Ruim 56.000 huishoudens leven beneden de armoedegrens (ruim 18%). Dat zijn ruim 110.000 Rotterdammers.
28.000 kinderen groeien op in een bijstandsgezin. Dat is ruim een kwart van alle kinderen in Rotterdam.
Ruim 11.000 Rotterdamse huishoudens horen bij de 'werkende armen'. Ze werken wel, maar verdienen een zeer laag inkomen. Zo'n 3.600 hiervan heeft een inkomen uit eigen onderneming.
15.000 van de huishoudens onder het sociaal minimum bestaat uit gepensioneerden . Dat is een derde van alle 65-plussers.
27.000 Rotterdammers hebben problematische schulden. De inwoners in de schuldhulpverlening staan gezamenlijk 40 miljoen in het rood.

Conclusie van de Rotterdamse Sociale Alliantie:

Er is een burgerinitiatief nodig om deze stad voor alle Rotterdammers leefbaar te maken. Kom in actie!

 nieuwsbrief 79 / redactioneel / 19 juni 2015


In deze nieuwsbrief een breed scala van onderwerpen en een artikel van Tjeerd de Boer over Individualisering. De zeer actuele discussie over het (onvoorwaardelijk) basisinkomen komt onder het kopje uit de media aan de orde, maar er is ook een voorstel over een basisbaan van Eduard Geenen. Over beide zaken organiseert de Rotterdamse Sociale Alliantie binnen niet al te lange termijn een bijeenkomst. Dit jaar wordt, naast de Werelddag tegen de armoede op 17 oktober, ook nog een bijeenkomst over 'Kind en armoede' georganiseerd.
 nieuwsbrief 78 / redactioneel / 12 juni 2015


Nieuwsbrief 78 bevat een uitgebreid verslag van de bijeenkomst van 1 juni in de Pauluskerk. Onder de titel 'de Rotterdamse Solidariteit getoetst' was er een discussie tussen gemeenteraadsleden en ongeveer 80 aanwezige Rotterdammers. Met vaak felle discussies, die de journalist van het AD de volgende dag beschreef als een 'politiek tribunaal'. Publiek en politici waren na afloop zeer tevreden en bleven nog lang napraten, ook wel netwerken genoemd.
 nieuwsbrief 77 / redactioneel / 15 mei 2015


In deze Nieuwsbrief de uitnodiging voor de bijeenkomst in de Pauluskerk op maandagmiddag 1 juni, met als titel 'De Rotterdamse Solidariteit getoetst'. En ook artikelen van twee leden van onze initiatiefgroep, over Onderwijsbeleid en over 'Turbokapitalisme'.

Armoede en de problemen die mensen daardoor ondervinden krijgen steeds meer aandacht in de media. Lees de 22 artikelen uit de media in deze Nieuwsbrief. Ook wordt er tegenwoordig gezocht naar oplossingen, als voorbeeld daarvan de artikelen over de initiatieven voor een basisinkomen in verschillende steden in Nederland.

Wie weet zijn we onderweg naar wat een van de doelen is van de Rotterdamse Sociale Alliantie: "Rotterdam Armoedevrij in 2020". In de uitnodiging voor het 'Symposium Ondersteboven' eind juni wordt dit overgenomen door dominee Dick Couvée.

Nu samen met alle organisaties in Rotterdam en met de  ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten de schouders er onder  zetten..Om te beginnen met een concreet actieplan.
 nieuwsbrief 76 / redactioneel / 15 april 2015


Veel Rotterdammers en ook wij hebben het artikel in het Algemeen Dagblad gelezen, waarin wethouder Struijvenberg aangeeft dat het beleid voor Rotterdammers met een minimaal inkomen als het aan hem ligt nog strenger gaat worden. In eerste instantie wilde de Initiatiefgroep van RoSA! daar direct commentaar op geven. Echter toen kregen we een kopie van een brief van een Rotterdammer aan de wethouder doorgestuurd. Deze brief was zo rechtstreeks en verwoordde zo duidelijk onze mening, dat we besloten dit bovenin onze Nieuwsbrief te plaatsen.

Verder in deze Nieuwsbrief een interessante koppeling tussen het Basisinkomen en het plan van Elswijk (over productieheffing) door Tjeerd de Boer, onze econoom. Twee oude plannen die momenteel het opnieuw verdienen in de belangstelling te staan. Nu systemen niet meer toegesneden blijken te zijn op de huidige tijd, moeten we de actuele en de toekomstige problemen onder ogen zien en opnieuw analyseren. Zeker nu de robotisering om de hoek komt kijken. Zowel het belastingstelsel als het sociale verzekeringsstelsel zullen op de schop moeten. Terwijl herverdeling van werk en vrije tijd een frisse wind moet laten waaien in het politieke denken.

Vandaag werd duidelijk dat er in Wageningen volgend jaar een proef met een basisinkomen zal worden gehouden. Net zoals er in Rotterdam in voorgaande decennia positief uitgevallen proeven zijn geweest met Productieheffing.

Het is in Nederland veel te stil in de strijd tegen de armoede. Dat is wel anders in België, waar grote groepen mensen resoluut maar vreedzaam de straat op gaan. Tegen de bezuinigingen, die het economisch herstel ernstig belemmeren. Lees meer over Hart boven Hard onder het kopje Media Buitenland.

De Rotterdamse Sociale Alliantie gaat verder met de actie: "Rotterdam armoedevrij in 2020". En demonstreert op 17 oktober weer, want: ARMOEDE #KENNIE.
 nieuwsbrief 75 / redactioneel / 26 maart 2015


De Wet Taaleis Participatiewet gaat per  juli van dit jaar in. Dat betekent dat bij een nieuwe aanvraag van bijstand de eis wordt gesteld om Nederlands op het niveau 1F te beheersen. Voor de mensen die nu reeds in de bijstand zitten gaat dat op 1 januari 2016 in. Nadere gegevens hierover in het artikel, "Aap, noot, mies in de bijstand", te vinden onder het kopje Uit de mediaop Nieuwsbrief 75.

Dit alles heeft de bedoeling om mensen meer kansen op de arbeidsmarkt te geven. Een arbeidsmarkt, die juist door de bezuinigingen vanuit het Rijk niet meer functioneert en waar tegenover tientallen  werkzoekenden er één functie vacant is.

Opnieuw wordt in Nederland weer eens,  in ieder geval de geest van, de Universele Rechten van de Mens overtreden. Vanuit een overdreven idee om met de politiek de werkelijkheid te kunnen sturen. Hebben we nieuwe "aap, noot, mies rechtszaken" te verwachten en worden de sociale advocaten weer overstroomd met klanten.

Gelukkig wordt de politiek steeds vaker op de vingers getikt door de hogere gerechtshoven, zoals bij de overdreven boetemaatregelen in de sociale verzekeringswetten. Bij de UWV zijn ze als gevolg van de uitspraak van de rechtbank ingetrokken. En is er de ombudsman die de burger blijft waarschuwen.

Wordt het niet eens tijd om die kerstboom vol wetjes, wetten en maatregelen, gevormd door politieke compromissen, met de vuinisman mee te geven. En te gaan denken aan een vorm van basisinkomen, zodat de sociale zekerheid weer wordt, waar het voor bedoeld was: een vangnet voor mensen die zichzelf, voor kortere of langere tijd,  niet kunnen redden.
 nieuwsbrief 74 / redactioneel / 25 februari 2015

veel mensen
Nog even, waarschijnlijk aan het begin van de zomer hebben we in Rotterdam meer dan 100.000 personen in gezinnen die meer dan één jaar onder de lage inkomensgrens zitten. Na enig rekenwerk is dit af te leiden uit de statistieken van het Tympaan Instituut en de signalen die bijvoorbeeld uit de Voedselbank en het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam komen.

Oorzaak: Drastische bezuinigingen door de landelijke en Rotterdamse overheid onder invloed van het pact van rijke landen in Europa. Deze landen steunen door dik en dun het financiële stelsel ten koste van de mogelijkheden om de economie weer aan te wakkeren.

Gevolg: De banken en andere financiële instellingen komen er over het algemeen goed mee weg en ook de mensen met het meeste geld. Armen en werklozen betalen de rekening, zeker in Rotterdam: de arme armen van onze arme stad.
nieuwsbrief 73 / redactioneel / 5 februari 2015

De tijd vliegt voorbij en voordat je het weet ligt elke nieuwjaarsbijeenkomst al weer verborgen onder de stof van de eeuwigheid.

De strijd waarvoor de Rotterdamse Sociale Alliantie zich dit jaar gaat inzetten is voor al die mensen die in de moeilijkheden zijn geraakt, in het merendeel van de gevallen buiten hun eigen schuld.
 

Voor de mensen die hun geldelijke schuld niet kunnen terugbrengen en onder druk staan van incassobureaus, rechtzaken, gerechtsdeurwaarders en de belastingdienst. Ook in 2015 ziet het er naar uit dat 17% van de Rotterdammers het alleen maar slechter gaat krijgen.
 

Ach "arme armen in arm Rotterdam".

nieuwsbrief 72 / redactioneel / 29 december 2014

Kom naar de nieuwjaarsbijeenkomst op maandagmiddag 12 januari 2015 vanaf 14:00 uur, Gerard Scholtenstraat 129 in Rotterdam. We gaan een stevige discussie voeren om een nieuwe weg in te slaan om armoede en schulden te bestrijden. En dat is vooral in Rotterdam nodig met 106.000 inwoners op of onder de armoedegrens (gebaseerd op cijfers van het CBS).


Gerrit van der Meer voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad schrijft in zijn laatste column van 2014 over vertrouwen en over de Fraudewet die mensen in de vernieling kan storten.
"Het kabinet blijft vasthouden aan eigen kracht en zelfredzaamheid, terwijl het eigen wantrouwende beleid dat juist onmogelijk lijkt te maken."


Wantrouwen zorgt voor te strenge wetgeving en maatregelen. Voor veel verspilde arbeid bij een op zich marginaal misbruik van sociale wetten. Arbeid die echt iets zou kunnen opleveren in de reële economie. Maar dan moet er wel geïnvesteerd worden vanuit de overheid en dat mag nu wel eens na jaren van stilstand en de kat uit de boom kijken. Actief stimuleringsbeleid moet er voor zorgen dat er niet een nieuwe generatie jongeren is, zonder een echte beroepsopleiding, een echte  beroepservaring en een echte baan.


Want de belofte dat de grijze golf van gepensioneerden nieuwe banen zou opleveren is niet uitgekomen. Terwijl de robotisering voor de deur staat. Alleen een rechtvaardige verdeling van arbeid en inkomen, ondersteund door de overheid, kan via het inzetten van ieders  unieke vaardigheden Nederland er weer bovenop helpen.


We kunnen er bijna al niet meer omheen om via arbeidstijdverkorting de steeds minder wordende banen te verdelen. En  misschien moet er weer eens serieus over een basisinkomen gedacht worden, dat scheelt heel veel verspilde arbeid  aan ondoorzichtige wetgeving.


Maar ook een nieuwe kijk op armoede en schulden is noodzakelijk. Anders dreigt er een nieuwe luchtbel te ontploffen, de particuliere schuldencrisis. Dagelijks de touwtjes aan elkaar knopen en bedreigd worden met onnodige aanmaningen en executeriaal beslag zorgt voor een dagtaak voor iemand in armoede. En zonder bevrijding van deze bedreigingen is het aan het werk gaan een vrijwel onmogelijke opgave. Zeker als er 700.000 werkzoekenden zijn op 90.000 vacatures en de spoeling wordt in 2015 waarschijnlijk alleen maar dunner.


Het zogenaamde herstel van de economie treft slechts de bovenkant, aan de onderkant neemt de armoede toe. Er komen steeds meer daklozen de straat zullen gaan bevolken. Gelukkig heeft Europa Amsterdam en daarmee Nederland bevolen het mensenrecht op bed, bad en brood integraal toe te passen. Een schande, want waar is Nederland gebleven, dat ooit zo sociaal was voor haar burgers? 


De uitvoering van de wetgeving werkt ook naar twee kanten. De strafmaatregelen van 30% tot 100% op de uitkeringen werden per direct ingevoerd. De  maatregelen tegen de  topsalarissen (verrijking dus) in de publieke sector niet. Een zondagsbrief van Ronald Plasterk meldde mij gisteren dat er voorlopig in de aankomende vier jaar voor de zittende topambtenaren  toch nog meer dan de in de wet vastgestelde 178.000 euro uitbetaald mag worden. Als het aan mij ligt mag per direct een nieuwe schijf van 100% inkomstenbelasting ingesteld worden voor het meerdere.

Maar verder, Gelukkig Nieuwjaar en van harte welkom op 12 januari.

nieuwsbrief 71 / redactioneel / 15 december 2014

Het jaar 2014 stond in het teken van de 'haves en the have nots'. En dan niet de soap opera zoals die vertoond wordt in de Verenigde Staten door het Oprah Winfrey Network. Maar wel de aandacht die gevraagd werd door het boek van de Franse econoom Thomas Piketty. Toen dat in hetzelfde USA in vertaling verscheen. Het werd eindelijk eens aangetoond, met heel veel onderbouwing, dat geld bezitten veel meer oplevert dan voor geld werken. En dat daarmee de have en de have nots steeds verder uiteen worden gedreven. Er is een ongezonde sociale spanning ontstaan. Het dreigt uit de hand te lopen.

De vakbeweging in Nederland, zich langzaam aan herstellend van een rose bril waarmee ze jaren lang over de polder heeft uitgekeken, verzon "Werken moet lonen". Wat inmiddels door Leefbaar Rotterdam is overgenomen, echter met een andere betekenis: "Neem de mensen hun uitkering af, dan gaan ze wel werken."

De FNV verzon nog iets anders: "de Dagobert Duck Tax", de verhoging van de belasting over vermogen. Helaas komt de campagne daarover nog niet echt op gang. Mogelijk omdat de vermeende natuurlijke politieke partner, de PvdA, zich in de regering opgeknoopt heeft aan de VVD. Week in week uit wordt er door de publieke opinie klappen uitgedeeld aan de PvdA via de politieke peilingen van Marcel de Hondt. De partij dreigt ten onder te gaan. Verstard en vertwijfelt is de durf van de Sociaal Democraten er nu wel helemaal af.

Maar hoe moet het nou met de have nots? Op 1 januari wordt het hele armoedebeleid door de regering en de Tweede Kamer over de schutting gegooid. Met de smoes dat de Gemeenten dat goedkoper en dus (?!) beter kunnen. Het wordt aan 400 verschillende steden overgelaten. En dat betekent 400 verschillende verordeningen.

Het recht op ondersteuning van mensen die niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien is vastgelegd bij de Verenigde Naties. Nu wordt het aan willekeur overgelaten. En wat die willekeur betreft. Rotterdam is de armste van de grotere steden. Maar loopt voorop bij het nog eens extra bezuinigen op mensen met het minste geld.

In december 2013 schreef ik: Hoe zou Rotterdam in 2014 worden? Meer bezuinigingen op de bijstand, meer incassobureaus en deurwaarders, nog steeds zo slechte schuldhulpverlening, grotere schulden, nog meer kinderen in armoede? Met pijn in mijn hart en met schaamte wat zich hier politiek in Rotterdam afspeelt, zeg ik: "Al deze voorspellingen zijn uitgekomen".

Geleidelijk wordt wel steeds duidelijker dat er verzet ontstaat. Uit verschillende hoeken, zoals groepen burgers, de middenstand en samenwerkende organisaties zoals 010=1. Zo kan het niet langer. Ook de demonstratie op 17 oktober toonde dat aan. De Rotterdamse Sociale Alliantie, het netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking, wil samen met deze groepen als burgers van Rotterdam een krachtig initiatief  nemen om de steeds verder gaande verarming in onze stad te bestrijden.

Nog steeds blijft het motto: "Rotterdam Armoedevrij in 2020".

Een goed, gezond en strijdbaar 2015 toegewenst!

Werelddag tegen de Armoede 2014


MELDT U AAN !

AccordeonOp 17 oktober is er opnieuw in Rotterdam de "Werelddag tegen de Armoede". Deze dag wordt inmiddels voor het achtste achtereenvolgende jaar door de Rotterdamse Sociale Alliantie georganiseerd, met dit jaar als thema: "Filosofie van Armoede (zo arm als Job)".

Met het thema "Filosofie van de Armoede" geeft de Rotterdamse Sociale Alliantie dit jaar een aanzet om uitgaande van de beleving van armoede een nieuwe discussie op gang te brengen. Een discussie die uitstijgt boven de overheersende ideeën van beleidsmakers. Naast dit thema is ter afwisseling een luchtig programma met optredens van diverse (arme) artiesten. De Rotterdamse Sociale Alliantie zorgt er voor dat op 17 oktober ervaringsdeskundigen en dak- en thuislozen centraal staan. Vrijwilligers en beroepskrachten worden betrokken bij de organisatie van de manifestatie.

De oorspronkelijke ideeën voor deze dag liggen bij het werk van Joseph Wrezenski,geboren in een arme wijk in Frankrijk (Angers, 12 februari 1917 - Parijs, 14 februari 1988). Hij was zoon van immigranten en vocht zijn hele leven, als priester, tegen armoede en uitsluiting samen met de allerarmsten.

In 1957 richtte hij de Beweging ATD Vierde Wereld op in een woonbarakkenkamp voor dakloze gezinnen in de Parijse agglomeratie. Wresinski startte met de kampbewoners een bibliotheek, een peutertuin en een kindertrefpunt, hij zocht tegelijkertijd ook hulp van buitenaf. Hij was de auteur van het rapport "Grande pauvreté et précacité économique et sociale" (Grote armoede en gemis aan basis economische en sociale zekerheid) voor de Franse Economische en Sociale raad.

Dit rapport baande de weg voor het werk van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties, De Europese Unie en de Raad van Europa. Het was ook de aanzet voor de wet tegen sociale uitsluiting in Frankrijk (juli 1998). Wresinski lanceerde de internationale dag voor uitroeiing van de armoede, die jaarlijks op 17 oktober plaatsvindt. Later, in 1992, werd deze dag erkend door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Meer historische informatie over 17 oktober op onze website onder www.rosarotterdam.nl/werelddag.html.

Hoewel er door de Initiatiefgroep van RoSA! nog hard gewerkt wordt aan het programma, ziet het er in grote lijnen als volgt uit:
12:30 uur Inloop met muziek, koffie, thee en lunch
13:30 uur Opening, column en optreden schrijverscafé Pauluskerk
14:00 uur Inleidingen op het thema, forumdiscussie en zaaldiscussie
15:30 uur Luchtig programma
17:00 uur Netwerkbijeenkomst
17:30 uur Aansluiting bij armoedemars van diverse Rotterdamse organisaties

Vanwege de goede samenwerking met de Pauluskerk en diverse andere organisaties in Rotterdam vindt de manifestatie voor de derde maal plaats in de Pauluskerk aan de Mauritsweg 20. U kunt zich nu reeds aanmelden om aanwezig te zijn of om mee te werken aan de organisatie van de dag via mail@rosarotterdam.nl.


Josine Strörmann: Oproep voor medewerking aan een mars tegen de Armoede

Beste mensen,

Over het coalitieakkoord van het nieuwe college valt veel te zeggen. 1 zaak valt echter meteen op: de bezuinigingen op het armoede beleid. Dankzij staatssecretaris Klijnsma gaat er per 1 januari 2015 het een en ander veranderen. Het wordt gemeenten eigenlijk verboden om categoriale toeslagen te verstrekken aan Rotterdamse minima. Dat betekent dat een hoop mensen in Rotterdam er vele honderden euro's op achteruit gaan. Ons nieuwe college pakt dit helaas enthousiast op. Sterker nog, men gaat 25% op het armoedebeleid bezuinigen en de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt gehalveerd. Het had ook anders gekund. De regels tegen het automatisch verstrekken van toelages aan bijvoorbeeld gezinnen met kinderen zijn gemakkelijk te omzeilen.

En in andere gemeenten komt er, terecht, geld bij voor het ondersteunen van mensen met een dunne portemonnee.
Deze groep Rotterdammers krijgt het de komende tijd sowieso moeilijk. Het gaat namelijk niet alleen om mensen die in de bijstand of de WW zitten, maar ook vaak om gehandicapten, chronisch zieken, wajongers, ouderen met alleen AOW en/of een AOW gat en natuurlijk de mensen die in 'de flexibele schil' werken met een rotloontje.

Door de crisis en de vele bezuinigingen die gepaard gaan met de invoering van de nieuwe Wmo en de Participatiewet wordt deze groep al heel hard getroffen.

De Rotterdamse SP vindt dat het nu toch echt tijd wordt om te zeggen: we pikken het niet meer! Vanuit het stadhuis doet de fractie er alles aan om dit beleid te veranderen, sterker nog we hebben al een motie ingediend. Die heeft het niet gehaald.

Maar verreweg het beste is natuurlijk als Rotterdammers zelf van zich laten horen, richting politiek. Niet alleen de mensen die getroffen worden door deze kille bezuinigingen, maar OOK de Rotterdammers die het wel goed hebben maar solidair zijn met mensen die wat minder geluk hebben..

We willen dan ook, samen met zoveel mogelijk (zelf)organisaties en andere echte Rotterdammers, een Mars tegen de Armoede organiseren. Op 17 oktober, de internationale dag tegen de armoede. Maar we willen nog veel meer akties voeren, richting 17 oktober.

Daar hebben we jullie hulp bij nodig.

Een eerste aktievergadering is gepland voor aanstaande vrijdag, om half 3 op de Gaffelstraat 61, het SP pand. Jullie zijn van harte welkom. Mochten jullie niet kunnen op zo'n korte termijn, geen probleem. We houden jullie op de hoogte en melden wanneer er een volgende vergadering is.

Ik hoor van jullie of zie je vrijdag 23 mei!

met vriendelijke groet,

Josine Strormann
0611327120


Impressie zevende Werelddag tegen de Armoede in Rotterdam

kinderen, armoede en kansen


  donderdag 17 oktober 2013  door Cineac TV uitgezonden de maandag erna


donderdag 7 februari 2013

Voor het derde jaar hebben studenten Social Work van de Hogeschool Rotterdam onderzoek gedaan naar de Armoede in Rotterdam. De Rotterdamse Sociale Alliantie was daarbij opdrachtgever voor in totaal zestig studenten. Voor de tweede maal was onderdeel van de opdracht het maken van een film van ongeveer negen minuten over armoede, met als werktitel "Armoede: een stem een beeld".

Als we er rekening mee houden dat deze studenten eerstejaars zijn op de Hogeschool, van verschillende studierichtingen komen, met elkaar voor het eerst groepsgewijs gingen werken en voor het merendeel geen filmervaring hadden, dan zijn de resultaten bewonderenswaardig.

Bekijk HIER de films.


maandag 21 januari 2013

Het geldt nog steeds: Rotterdam armoedevrij in 2020.

En er is veel werk aan de winkel. Zeker nu er mogelijk een Rotterdam brede samenwerking tot stand kan gaan komen. Zoals besproken op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Rotterdamse Sociale Alliantie op maandagmiddag 21 januari 2013.

Zie de reportage van Cineac Pietje Bell en de daarin uitgesproken tekst van wethouder Marco Florijn.Foto's van de WerElddag tegen de Armoede op 17 oktober 2011


Foto's © Peter van Mulken

Theater Formaat


Werelddag tegen de armoede
17 oktober 2011
manifestatie arm in arm


spadok 17 oktoberWederom, voor de vijfde maal in Rotterdam, was de werelddag tegen de armoede een drukbezochte, gezellige, soms intensieve en ontroerende manifestatie met toch veel informatie over de armoedeproblematiek in onze stad. Het thema was "Arm in arm". Dit jaar vond de Werelddag plaats in Lokaal Cultureel Centrum 't Klooster aan het Afrikaanderplein. Ondanks een groot aanbod aan verschillende onderdelen, verliep het programma, mede door de presentator Menno Smit, vlot en zonder haperingen.

Bij de inloop vanaf één uur werden de aanwezigen onthaald door de muziek van de troubadour Eduard Hagestein en was er de mogelijheid om RoSA! films te zien of de tentoonstelling over werkende armen te bekijken.

Buiten was Repair Café bezig om kleine huishoudelijke apparaten te repareren en was er een opblaasbare tent voor de kinderen, die met natuurlijke middelen konden knutselen, georganiserd door Thuis op Straat (TOS).

Turan Yazir, dagelijks bestuurder van de Deelgemeente Feijenoord, met armoede in zijn portefeuille, opende de manifestatie. Hij refereerde aan de Tascforce Armoede en aan de armoedeconferentie die in maart in 't Klooster was gehouden.

Al weer voor het derde jaar trad daarna de schrijversgroep van Pauluskerk op met ontroerende verhalen en gedichten. Voor een stille, aandachtige zaal, na elke dichter onderbroken door luid applaus. Het ontlokte de voorzitter van RoSA! de woorden: "Bedankt, jullie zijn onze helden, onze heldendichters, tot volgend jaar."

Yassin Hartog, projectcoördinator van het landelijk Islamitisch Instituut voor Maatschappelijke Activering (IHSAN) gaf daarna in zijn column de overeenkomsten en verschillen aan van de armoede onder allochtonen en autochtonen. Heel interessant, voor wie zich daar verder in wil verdiepen en er van wil leren. Zie Nieuwsbrief 28 voor zijn column.

Het theater Formaat gaf ook al weer voor de derde keer een optreden dat gevolgd werd door discussie en praktisch meedoen van het publiek in één van de vier rollen van het stuk "De drie biggetjes" over huisuitzetting. Oplossingen en mislukkingen binnen de problematiek wisselden zich daardoor voortdurend voor de ogen van het publiek af. Uiteraard viel er zoals altijd ook veel te lachen.

Al met al een bijzondere middag voor de tachtig bezoekers van de manifestatie binnen en de tientallen kinderen en passanten buiten.

Samen met de Deelgemeente was er voor gekozen om ook een avondprogramma te ontwikkelen. Dus werd er voor de blijvers vanaf vijf uur een warme maaltijd geserveerd. Alleen maar positieve geluiden over de kwaliteit daarvan. Net zoals de gehele dag assisteerden daarbij de mensen van Wilskracht werkt, een geoliede organisatie van  vrijwilligers, die als hulp kunnen bijspringen bij allerlei gelegenheden. 

Er waren een aantal maaltijden over, maar daar ontfermden zich een aantal vrouwen uit de buurt over, die de manifestatie in de middag hadden bijgewoond. Ze namen ze gewoon mee naar huis!

Om zes uur ging de manifestatie verder met Menno Smit en Edwin de Voigt, die als duo The Body Mass Index en Voigt Moisturizer in snel tempo een groot aantal vrolijke gedichten over het voetlicht naar het publiek overbrachten. De stemming zat er in.

In het forum daarna werd door Turan Yazir (deelgemeente), Tunahan Kuzu (gemeenteraad), Wim Bekenkamp (welzijnswerk), Henk Oosterling (stadfilosoof) en Ibrahim Spalberg (SPIOR) onder leiding van Menno Smit de serieuze draad weer opgepakt. Vooral Henk Oosterling en Ibrahim Spalberg zaten op één lijn om de problematiek in Feijenoord, waarschijnlijk de armste Deelgemeente van Rotterdam, aan te pakken.

Ibrahim Spalburg          Henk Oosterling


Na het forum en de pauze kreeg cabaret de Regenboog de lachers op hun hand met hun optreden over armoede en werk.

Conclusie

Nadat de organisatoren Therese Steur en Hans Goosen met twee stoelen rug tegen rug nog wat namijmerden over de manifestatie en over de volgende Werelddag tegen de Armoede in 2012 en het pubiek bedankten, werd er nog volop nagepraat en genetwerkt door de overblijvenden, het aantal, waarschijnlijk door de lange dag, was helaas gekrompen tot zo'n veertig. Maar dat was niet te merken aan de gesprekken.


Click hier voor de Reportage van Cineac TV Feijenoord

                            Trek de bek open en zwem tegen de stroom op

Als ik mijmer over vroeger dan herinner ik mezelf fietsend naast mijn vader naar de Lekdijk achter Streefkerk. Om dicht aan het water in alle rust van ’s ochtends zes tot twaalf te gaan vissen. Het werd langzaam warm. Met een thermoskan met koffie en thuisbelegde boterhammen. Dat waren fijne tijden, nu vijftig jaar geleden. Op mijn veertiende bewoonderde ik de rust die mijn vader uitstraalde: Hij legde in, de dobber liet hij van rechts naar links drijven, haalde de hengel op en legde hem rechts weer in. Een stille blijheid, de kabbelende energie van de rivier. Was ik blij? Geluk? Ik was er bij! Blij, toen besefte ik het niet helemaal, het gevoel is gebleven.

En datzelfde gevoel heb ik naar mijn vrienden in de Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!). Bea, Jan, Raymond, Renato, Xander, Willem, Therese, Alexander en al die andere tientallen en inmiddels honderden abonnees op onze nieuwsbrief, die ik maar even niet noem, maar me allemaal even dierbaar zijn in onze kritische strijd. Mijn vrienden die met elkaar het onrecht in Nederland, Rotterdam en de wereld willen bestrijden, vanuit ‘act Local and Think Global’. Een succesje:  Vanmorgen op de laatste dag van februari hebben de cliëntenraden van SoZaWe Rotterdam en van de UWV Rijnmond besloten tot verregaande samenwerking voor hun gezamenlijke cliënten. Verder dan alleen op de werkpleinen, ook in gezamenlijke andere acties.

Blij zijn, toch moet het eigenlijk nog komen. Dat  er nog veel meer blijheid bevochten moet worden. Zoals in onze actiegroep “Kiezen voor Delen” en bij de tuin in Prins Alexander waarin je vanaf mei gratis bloemen kan plukken.  “Rotterdam Armoedevrij in 2020”, zelfs de Rabobank Rotterdam doet mee. Ga er ook tegen aan, bestrijd daarin elkaar alsjeblieft niet op futiliteiten, want er is meer te verliezen dan te winnen.

Mijn vader zei het al: “maak een voertje”, ik kneedde een bal van brood en gooide het in de Lek.  Daarna een worm aan de haak. De vissen die beten, riviervis is niet te eten en veelal te klein, werden zorgvuldig ontdaan van haak en teruggezet. Mogelijk hebben die vissen het begrepen, zoals wij, die de armoede proberen te bestrijden. We blijven tegen de stroom op zwemmen, ook al doet men ons vaak behoorlijk pijn. Opgeven kan niet meer, blijf blij en vecht door voor rechtvaardigheid. Trek de bek open en vermijdt de haak en zwem vooral samen en school je. En dan wordt de stroom een warm bad.

Hans Goosen, ambassadeur RoSA!
28 februari 2011

(stukje voor de Arme Kant t.g.v. conferentie "Waar word ik blij van.")zet uzelf op de sociale kaart van Rotterdam
Doe mee: maak Rotterdam Armoedevrij uiterlijk in 2020!stip horizonHet lijkt op het eerste gezicht onhaalbaar: in 2020 Rotterdam Armoedevrij! Dat is een pretentieuze en radicale doelstelling, maar toch willen RoSA! (Rotterdamse Sociale Alliantie) en de Cliëntenraad SoZaWe deze stip op de horizon zetten. Dit doel zal inderdaad niet op korte termijn bereikt worden. Maar kleine stappen op weg naar een armoedevrij Rotterdam kunnen al wel gezet worden, sterker nog, ze gebeuren al!


De bedoeling van Rotterdam Armoedevrij is om al deze kleine stappen in kaart te brengen en samen te voegen. Dat maakt mensen en organisaties enthousiast om kleine vervolg stappen erbij te zetten. Als veel organisaties en groepen mensen in Rotterdam meedoen, dan komt de stip op de horizon zeker dichterbij. Het gaat er vooral om oog te hebben voor wat al aan de gang is en goed gaat!

Op woensdagmiddag 13 oktober 2010 zijn tijdens de Stedenestafette in Charlois de eerste vijf stippen op de horizon overhandigd aan wethouder Dominic Schrijer in het buurthuis Tarwewijk. Hij beloofde ter plekke dat de Gemeente Rotterdam ook een stip op de horizon gaat zetten.

>>>Deze film werd daar vertoond.<<<

Organisaties maar ook individuën kunnen zich aanmelden om een stip te zetten op de sociale kaart van Rotterdam. Zend een e-mail met als onderwerp "Stip" en een korte omschrijving van het voornemen naar mail@rosarotterdam.nl en wij nemen contact met u op.
 

Zowel organisaties als individuen kunnen deelnemen, er wordt een foto gemaakt, eventueel een stukje film en er vindt een interview plaats. Het is een gezamenlijk project van de Rotterdamse Sociale Alliantie en de Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam.


Nadere informatie over Rotterdam armoedevrij in 2020.actie kiezen voor delen nuDe berichten over de bezuinigingen net na het aantreden van het kabinet werden steeds dreigender voor de grote groep van Rotterdammers met een smalle beurs. Bedreigingen niet alleen vanuit het Rijk. Het leek er ook op dat het ook voor de Gemeente Rotterdam de normaalste zaak was om de zwakste schouders de gevolgen van de bankencrisis te laten dragen.

Toen het moment zich dan ook voordeed heeft RoSA! zich aangesloten bij de Actiegroep 'Kiezen voor Delen'.

De Rotterdamse actiegroep ‘Kiezen voor Delen’ is spontaan ontstaan op 1 november 2010 vanwege gedeeld en gevoeld ongenoegen en toenemende zorg over de steeds slechter wordende positie van de ruim 60.000 Rotterdamse stadgenoten. Zorg om Rotterdammers die chronisch ziek, gehandicapt, dak- of thuisloos, bijstandsafhankelijk of op een andere manier gedwongen moeten zien rond te komen van een steeds lager besteedbaar inkomen.

Meer informatie, de registratie van een radiointerview en drie krantenartikelen op: http://www.kiezenvoordelen.nu.
Armoe troefCornelis VreeswijkColumn uitgesproken door Hans Goosen,
op de nieuwjaarsbijeenkomst 26 januari 2011 van
de Rotterdamse Sociale Alliantie en
Stichting Vluchtelingen Organisaties Rijnmond.


Participatie zonder geld is ARMOE TROEF. Laat ik eens met een liedtekst beginnen, misschien zit de stemming er dan in. Het is van Cornelis Vreeswijk, uit de zeventiger jaren.

Hier zit ik op een vuilnishoop
Ik krijg droevig om me heen
Ik zie vodden en oude flessen
Excuseert u me, ik ween

Ja ik huil dikke tranen en
Zing met benard gemoed

Misschien wordt het morgen beter
Maar het wordt toch nooit goed
Misschien wordt het morgen beter
Maar het wordt toch nooit goed

Crisis lijkt wel van alle tijden. Maar als we naar de huidige crisis kijken is het de uitkomst van een dom spelletje monopolie spelen, waar lessen uit getrokken moeten worden. Maar die conclusies worden niet getrokken, er komt geen herziening van de spelregels in het financieel verkeer en er wordt nog steeds niet echt ingezet op nieuwe energiebronnen.

Vorig jaar was er het Europees jaar tegen de armoede. Conclusie: met de aanstaande bezuinigingen staan we er na het jaar tegen de armoede slechter voor dan voor het armoedejaar. Althans voor de mensen met een smalle beurs. Ook al zijn de rijksbezuinigingen nog niet bekend, maar een stapeling van alle maatregelen, denk ook eens aan de huur en de AOW, maakt het wel heel somber.

Tijdens dat jaar van de armoede heb ik me ook nog eens twee maal flink beledigd gevoeld. Op 23 september op een bijeenkomst van de landelijke sociale alliantie. Het was demissionair minister Donner die in Amersfoort beweerde dat armoede nooit mag verdwijnen, omdat dan de dwang verdwijnt om je in te spannen. Een armoedevrij Nederland zou volgens hem asociaal zijn. En op 25 november herhaalde de nieuwe staatssecretaris de Krom dat nog eens op de slotconferentie van het armoedejaar in den Haag. Geestelijke armoe troef bij dit soort politici. Het wordt nooit meer beter met hen en wordt het ook nooit meer goed.

De duizenden mensen die ontslagen zijn en nog ontslagen worden, vierduizend bij het UWV bijvoorbeeld, gaan een vervelende toekomst tegemoet. Lagere uitkeringen of korter durende uitkeringen, terwijl het smetje van ontslag, ook al is het je eigen schuld niet, er wel voor zorgt dat je geen nieuwe baan krijgt. En boven een bepaalde leeftijd maak je door leeftijdsdiscriminatie al tientallen jaren geen enkele kans meer.

Ook politici, als ze geen bestuurdersbaantje hebben gehad dreigen de zwarte piet van de armoede in handen te worden gespeeld. Na de politieke loopbaan een eigen bedrijfje beginnen als zelfstandige zonder personeel is geen sinecure. En op het inhuren van zelfstandigen door de overheid wordt ook al drastisch bezuinigd. Steeds meer wordt de afkorting ZZP tot een afkorting van Zeer Zware Problemen. Voor sommigen wordt het morgen beter, maar meestal komt het niet goed.

Geldproblemen lijken op problemen met ziekte. Als je er niet op tijd bij bent dan verzwak je aan alle kanten. Een aantal ziektesymptomen van de ziekte die armoe heet zijn Eneco, Evides en Achmea en er zijn bijkomende ziekteverschijnselen zoals van Es en Flanderijn, de profiteurs van de ellende van de armen. Een schuld van twintig duizend Euro (denk eens aan hypotheekschulden door ontslag of scheiding) is eerder regel als uitzondering en de schuldsanering in Rotterdam functioneert nog steeds zwaar onvoldoende. En wat zegt de Rotterdamse politiek bijna raadsbreed: Ga jij je maar eens inspannen voor je uitkering. Werk is natuurlijk het beste, maar vrijwilligerswerk is wel het minste wat we van je kunnen vragen.

Zo wordt het recht op een uitkering een gunst waar iets tegenover moet staan. Terwijl je al dag in dag uit de touwtjes aan elkaar moet knopen. Bezig met tientallen telefoontjes met schuldeisers, sollicitatiepogingen en je mandje vullen bij de voedselbank. Met die continue stress moet je wel een olifantenhuid hebben en een niet te breken optimisme. Uiteraard kennen we veel mensen die door die problemen wel gebroken zijn en er zelf een punt achter hebben gezet.

Het recht op financiële ondersteuning door de staat, zoals ook door Nederland vastgelegd bij de Verenigde Naties moet weer recht overeind komen te staan. En we gaan dat bevechten, als ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en organisaties samen. Ook dat Rotterdam in 2020 armoedevrij wordt.

En dan klinkt het misschien zo:

Misschien werd het morgen niet beter
Uiteindelijk werd het toch nog goedOude Rutte vijf

Fles Oude Rute vijf

Nieuwjaarstoespraak op 16 januari 2012:

Gelukkig Nieuwjaar allemaal, fijn dat jullie er allemaal zijn. Traditioneel inmiddels wensen we elkaar op deze middag van RoSA! en SVOR de beste wensen en vooral veel gezondheid. En dat neemt niets of niemand ons af. We zijn bij elkaar tegen de armoede, tegen het sociaal isolement en in deze tijd actueel tegen verrijking. En wel als ervaringsdeskundigen, vrijwilligers al of niet vanuit een organisatie en professionals die ons sympathiek gezind zijn. Nogmaals, bedankt dat jullie er zijn.


Ik kijk zondags bijna altijd naar Buitenhof op de TV en gisteren zag ik daar onze minister-president. Aardige jongen, zit goed in zijn vel en hij is geen streek veranderd nadat ik enkele jaren geleden in Amsterdam tijdens een studiedag en in Rotterdam in het Zocherspark tijdens de bruiloft van de huidige burgemeester van Albrandswaard gesproken heb.


Hij kan het ook zo goed zeggen: “We gaan een moeilijk jaar tegemoet.” En zoals dat zo vaak is, als mensen “we” gaan zeggen, kan je beter je hand op je portemonnee houden, behalve natuurlijk als er hemaal niets meer inzit, zoals velen van ons elke maand ervaren. “We gaan er allemaal op achteruit”,
maar let op hij, Mark Rutte, gaat er hooguit twee procent op achteruit, de middeninkomens en de lagere inkomens zo’n vijf tot zeven procent, zoals Ronald Plasterk van de PvdA voor ons uitgerekend heeft.


En als het niet over “we” maar over “ons” gaat waar de abominabele bezuinigingen van de Gemeente nog eens bovenop komen, spreken we zeker van tien procent en voor sommigen kan het wel eens oplopen tot vijftien procent. En dan hebben we het nog niet over de huishoudtoets, waarmee dankzij kinderen de bijstand wel eens helemaal verdwijnt voor de ouder. Roosje, het Loesje van RoSA! heeft een advies uit laten gaan: “Tandenborstels na het poetsen in de kluis opbergen!”, want de SoZaWe kan voor de deur staan”.


Maar onze premier had nog meer in petto. Als beste jongetje van de klas is hij ook nog eens in de leer gegaan bij Cameron, zijn Britse collega, rechtstreeks politieke afstammeling van mevrouw Thatcher en daar heeft hij de oplossing voor de crisis gevonden. We bezuinigen de overheid totdat er bijna niets meer van over is en we bevrijden het bedrijfsleven of noemde hij het nou liberaliseren. Al die overbodige regels, kunnen geschrapt worden en dan gaat het vanzelf weer goed in 2013. Schrappen, die regels waren er juist om het schrapen tegen te gaan. Een rechtstreekse aanval op de werknemers en hun vakorganisaties.


Maar Mark Rutte als historicus had het ook al niet op met Joop den Uyl als zijn voorganger. Natuurlijk sprak hij bewondering uit de gedrevenheid van den Uyl. Maar dat eerlijk delen onze huidige premier maar niets.


En alleen eerlijk delen zal de economie weer aanzwengelen. Investeren waar het nodig is, de overheid sterk houden in de toezichttaak en sociaal omdat de Nederlandse staat zich nu eenmaal aan de door haar geratificeerde Rechten van de Mens moet houden. En dat mensen uiteindelijk in solidariteit meer welzijn genieten, dan in het al maar consumeren en consumeren voor een wereldmarkt, waar meer dan de helft van de aardbevolking niet kan profiteren.


En over consumeren gesproken, ik drink graag van tijd tot tijd een ouwe Rutte, een heerlijke oude borrel uit Dordrecht, een Rutte vijf, lekkerder als de Rutte twaalf, echt daar moet je wel van genieten, bijna cognac. En niet in een keer achterover gooien, echt genieten. En Mark Rutte? Optillen dat glaasje bij het pootje, niet proeven, in één klap achterover, doorslikken, want er zit een slechte smaak aan, nog even tegenspartelen in de maag en weg is hij!


Een strijdbaar 2012 toegewenst ! Proost.LEERLINGEN RONCALLI MAVO MAKEN KERSTPAKKETTEN


17 december 2009

Ze waren net op tijd klaar, de 33 kerstpakketten van de Roncalli MAVO uit Rotterdam Alexander. De stofzuiger ging nog over de vloer om het laatste opvulsel op te ruimen, toen de auto al klaar stond om in te laden. Dat inladen ging samen op met de leerlingen, de concierge en de twee mensen van RoSA!

In de laatste vergadering van RoSA! op 16 december is zorgvuldig nagegaan wie de kerstpakketten zou krijgen. Het was moeilijk om een keuze te maken. In een rondrit door Rotterdam werden de pakketten afgeleverd, onder andere in de Alexanderpolder, in Prinsenland, in het Centrum en in Pendrecht. De klus was na vier uur geklaard, glibberend door de sneeuw.

Een grote pluim voor de leerlingen van de Roncalli Mavo. Mogelijk dat de achtergelaten film en de kranten van RoSA! nog meer begrip kunnen bijbrengen voor mensen die in armoede moeten leven. Er zijn plannen binnen RoSA! om een lespakket over armoede uit te brengen.

kerstpakketten


Leerlingen en lerares voor hun kerstpakketten.

Crisis
dinsdag 17 maart 2009


(zoals uitgesproken door Hans Goosen op de Werkplaats Rijnmond als vertegenwoordiger van RoSA)

Terwijl we hier vijf keer drie minuten staan te vullen, verspilt men in den Haag kostbare tijd.


Politiek schrikt van 1,3 miljoen voor armoedetop


woensdag 1 juli 2009, Algemeen Dagblad

ROTTERDAM - De internationale Armoedeconferentie van de Verenigde Naties, die in februari volgend jaar in Rotterdam wordt gehouden, gaat de stad mogelijk 1,3 miljoen euro kosten. Als het aan GroenLinks, SP en Leefbaar Rotterdam ligt, mag dat wel ietsje minder zijn.

,,We hebben niets tegen de conferentie, maar op sociaal gebied is het in deze stad nog geen koek en ei,'' zei SP'er Josine Strörmann over de bedenkingen.

Volgens wethouder Jantine Kriens is er een grote kans dat Rotterdam minder zal uitgeven dan de nu begrote 1,3 miljoen. ,,We zoeken naar sponsors. Wellicht zijn er grote bedrijven die willen bijdragen aan deze conferentie.''

Kriens wees erop dat de 1500 deelnemers uit binnen- en buitenland naar schatting 2,7 miljoen euro in de stad achterlaten. Ook levert de armoedetop, waarvoor lang is gelobbyd, de stad een positief imago op.

De conferentie, met oud-minister-president Wim Kok als ambassadeur, moet plannen opleveren om armoede te bestrijden.

Elk oordeel, voor het Eindoordeel, is een vooroordeel.


Jim Postma

Door Jim Postma

Hij of zij die zonder schulden is, gooit de eerste steen. Of was het: hij of zij die zonder zonden is… Is het een zonde als je schulden hebt?!

Column Jim Postma, uitgesproken tijdens de Conferentie Schuldhulpverlening op vrijdag 15 mei 2009 in Rotterdam.
RoSA! over schuldhulp !


Vrijdagmiddag 15 mei 2009 heeft RoSA! uitgebreid aandacht besteed aan schuldhulpverlening, hieronder wat teksten en foto's van deze dag:

De aankondiging:

Schuldhulpverlening staat erg in de belangstelling. Niet alleen bij schuldenaren, maar ook bij de media en de politiek. In Rotterdam heeft de Kredietbank over toeloop niet te klagen, de wachttijd is al opgelopen tot een half jaar! Het is duidelijk dat we er nog lang niet zijn. Hoog tijd voor RoSA! om hier aandacht aan te besteden.

André Moerman, een van de samenstellers van het Sociaal- Raadslieden-rapport: ‘Mensen in de knel’ – misstanden bij de invordering van schulden zal de kernpunten uit het rapport aangeven, zoals over de te hoge kosten van incassobureaus. Meneer Moerman is afdelingsmanager sociaal raadslieden Rijnstad Arnhem. Aan het programma werken o.a. ook mee de Kredietbank Rotterdam  en  Preventie Huisuitzettingen.

Wat is de stand van zaken? Waar vallen de gaten tussen beleid en uitvoering? Wat moet er als eerste gebeuren? Preventie? Luister en praat mee met RoSA!

forumtafel

Bij SVOR
’s Gravendijkwal 28 (vierde verdieping)
3014 EC  Rotterdam

zaal


We eindigen weer met de bekende netwerkborrel.

BloemenSVOR

Terugblik op het programma

Dagvoorzitter: Hans Goosen ambassadeur RoSA/Omij

Presentatie/discussiebegeleider: Wim de Boek, verslaggever / kunstenaar

13.00   uur      Inloop – ontvangst / koffie / thee
13.30    uur      Opening  dagvoorzitter Hans Goosen
13.35    uur      Uitspreken column door Jim Postma, journalist
13.45    uur      Inleiding door de heer mr. A. Moerman, afdelingsmanager
                         Sociaal Raadslieden, Rijnstad, Arnhem, over het rapport:
                         ‘Mensen in de knel’
14.10    uur      Reacties publiek 
14.20    uur      Inleiding door mevrouw Elssien Hamizadeh van de Kredietbank Rotterdam
14.40    uur      Reacties publiek
14.50    uur      Pauze
15.10    uur      Verhaal ervaringsdeskundige
15.15    uur      Inleiding: de heer Patrick Kaashoek, senior projectleider bij Woonstad Rotterdam
                          preventie-huisuitzetting
15.30    uur      Reacties publiek
15.40    uur      Ervaringen Rotterdamse hulpverleningsorganisatie.
15.45    uur      Reacties publiek
15.55    uur      Paneldiscussie, discussiebegeleider Wim de Boek;
                          De heer A. Moerman, afdelingsmanager S.R. Rijnstad, Arnhem;
                          Mevrouw Elssien Hamizadeh, Kredietbank Rotterdam;                      
                          De heer Patrick  Kaashoek, senior projectleider Woonstad Rotterdam.
16.15    uur      Opmerkingen en reacties publiek                          
16.30    uur      Samenvatting /conclusies en afsluiting door dagvoorzitter Hans Goosen
16.40    uur      Netwerken met een drankje en een hapje tot 17.30 uur

Rotterdamse Sociale Alliantie, netwerk tegen armoede


Op 16 oktober 2007 was de oprichtingsbijeenkomst van RoSA. Meer dan veertig vertegenwoordigers, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die strijden tegen de armoede in Rotterdam hebben zich in RoSA verenigd. Hierin zijn onder andere samengegaan Rotan (Rotterdams Armoede Netwerk) en de werkgroep Allochtone Vrouwen tegen Verarming. De Rotterdamse Sociale Alliantie is een netwerk van deskundigen en van de hulpverlening aan arme mensen in Rotterdam. Erin vertegenwoordigd zijn cliëntenraden, kerkelijke organisaties, vakbonden, opbouwwerk, vrouwenorganisaties en allochtone en autochtone organisaties.

De strijd tegen de armoede wordt vanuit RoSA gevoerd door beïnvloeding van de Rotterdamse politiek. Er zullen ook als het nodig is acties gevoerd worden. ‘De tijd van de schaamte is voorbij.’ De schuld van de armoede is maatschappelijk en mag niet teruggelegd worden bij het individu. Armoede kent vele gezichten en het is belangrijk dat al die gezichten onder de aandacht gebracht worden. RoSA werkt samen met de Landelijke Sociale Alliantie tegen de armoede, De Arme kant van Zuid Holland en het comité ‘Stop Armoede Nu’ uit Antwerpen.

Armoede: bron onderzoek FNV Vakcentrale

Armoede wordt verschillend beleefd. Zouden mensen gebruik maken van alle mogelijke toeslagen, dan nog is het huidige sociaal minimum te laag. De politiek wenst de uitkeringen niet te verhogen. Het aantal werkende armen is de laatste jaren sterk gestegen, doordat de lagere en middeninkomens zwaar worden belast door de hoge premies volksverzekeringen (AOW en de AWBZ) en door de stijging van de vaste lasten, zoals ziektekosten, wonen en energie. Beleid dat erop gericht is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen, blijkt onvoldoende te zijn om de armoede te bestrijden. De armoedeval leidt ertoe dat mensen die (weer) gaan werken netto nauwelijks iets overhouden van het inkomen uit werk. Dit wordt veroorzaakt door het verlies van inkomensafhankelijke regelingen en het feit dat werken relatief zwaar wordt belast. Er heeft wel een daling plaatsgevonden van mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. De politiek kiest voor individueel maatwerk. De verantwoordelijkheid voor de uitkering wordt bij de burgers zelf gelegd. Als arme mensen de weg niet weten te vinden naar de aanvullende voorzieningen, dan wordt dit nog al te vaak gezien alsof zij daar zelf schuldig aan zijn.

De betekenis van armoede

Arm zijn betekent dat je iedere dag de eindjes aan elkaar moet knopen. Door minder goede voeding kamp je vaker met gezondheidsproblemen. Er is geen geld om deel te nemen aan het sociale leven, waardoor je je uitgesloten en nutteloos voelt. Door alle controles van uitkeringsinstanties voel je je aangetast in je privacy. Je wordt geconfronteerd met de bureaucratie, waarbij je met wantrouwen wordt bejegend. Gevoelens van trots, schaamte en boosheid weerhoudt mensen met een minimuminkomen vaak om er gebruik van te maken.

Wat doet RoSA

RoSA heeft een netwerkfunctie. Kennis en ervaringen worden gebundeld om aandacht te vragen voor de groepen Rotterdammers die rond moeten komen van rond een sociaal minimum of zelf minder. RoSA organiseert ieder voorjaar en ieder najaar bijeenkomsten om met (ervarings-)deskundigen van gedachten te wisselen over één of enkele onderwerpen. Vervolgens worden deze onderwerpen nader uitgewerkt tijdens lokale alliantiedagen van de kaderleden van het netwerk. De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden vervolgens aan de orde gesteld in een jaarlijks overleg dat RoSA heeft met de wethouder voor armoedebeleid, momenteel is dat in deze coalitie mevrouw Jantine Kriens. Over dringend actuele onderwerpen neemt RoSA contact op met de beleidsambtenaar armoede van de dienst Sociale Zaken en Werk.

RoSA verricht werkzaamheden op het gebied van publiciteit en onderzoek met als doel de positie van Rotterdammers die rond moeten komen met een inkomen rond het sociaal minimum te verbeteren. RoSA organiseert elk jaar op 17 oktober de Internationale Dag tegen Armoede uitgeroepen in 1992 door de Verenigde Naties met een themabijeenkomst. In 2008 was dat: (z)Onder dak met RoSA een conferentie over dak- en thuisloze jongeren met vertegenwoordigers uit de wetenschap, Rotterdamse beleidsmakers, hulpverlening en natuurlijk de jongeren zelf. Voorafgaande aan het Rotterdamse jongerenjaar 2009.

Een ander thema dat bij RoSA aan de orde is gekomen was op 8 april 2008 de standpuntbepaling over de steeds verdere uitbreiding van de voedsel- en kledingbanken en minimawinkels. Op vrijdag 16 januari 2009 was er drukbezochte bijeenkomst met Wethouder Jantine Kriens onder de titel "Goede voornemens", over de maatregelen die de Gemeente Rotterdam neemt in de tijd van crisis.

Een thema dat binnenkort aan de orde komt is: De toenemende armoede onder werkenden. Het blijkt dat arbeidsparticipatie in vele gevallen de armoede niet oplost, zeker niet onder laagopgeleiden en de jongeren vanwege de toename van de flexibilisering. Ook het gebrekkig functioneren van de schuldhulpverlening staat op de agenda van RoSA, mogelijk in mei 2009.

Waarom doet RoSA dit

Uit het onderzoeksrapport van socioloog Peter Achterberg blijkt dat in Nederland honderdduizenden mensen nog steeds permanent zijn uitgesloten. Als die mensen zich zouden verenigen, kunnen ze een politieke aardbeving teweegbrengen van hier naar Tokyo!!

samen


Rotterdam investeert nog eens 123 miljoen in de stad
van de Bestuursdienst Rotterdam
donderdag 12 maart 2009


Actieve bemiddeling naar werk, een offensief van onderwijs en scholing, aanjagen van de Rotterdamse economie, een duw in de rug van de bouwproductie, versnelling van investeringen in infrastructuur en eigen vastgoed en het voorkomen van armoedeval en schuldproblematiek. Dit zijn de zes speerpunten waarmee Rotterdam de stad en haar inwoners door de economische crisis wil loodsen en er straks als sterke en duurzame stad wil uitkomen.'Niet met vakantie en geen kaas op brood'
zondag 22 februari 2009


overgenomen (MET DANK !) van agd.nl, het agrarisch dagblad;

,,We konden niets kopen, we konden niet met vakantie, we hadden niet elke dag kaas op brood.'' Cor van Zwol uit Rotterdam wordt volgende maand 101. Van de economische neergang zegt hij nu niet veel te merken. Maar de crisis van toen, bekend als de Grote Depressie, ondervond hij aan den lijve.

Volgens voorspellingen van het CPB stevent Nederland af op de sterkste economische krimp sinds 1931. Van Zwol trouwde twee jaar later met zijn nu 97-jarige vrouw Charlotte. Volgens hem was 1933 het ergste jaar. Zelf werd hij ook de dupe van de crisis. ,,Ik zat drie jaar zonder werk, want er was gewoon geen werk.'' Pas toen hij 28 was kreeg Van Zwol zijn eerste vaste baan. Als timmerman bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, waar hij tot zijn 65e voor is blijven werken.

Echte armoede zegt de geboren Rotterdammer niet te hebben gekend. Als muzikant verdiende hij een zakcentje bij. ,,Een vriend van mij speelde gitaar en ik speelde tenor banjo. We traden op in dorpen rond Rotterdam om wat geld bij te verdienen. Dat mocht eigenlijk niet want we hadden natuurlijk een uitkering.'' Van Zwol zag mensen om hem heen die wel in de problemen zaten, zoals zijn buren die een gezin hadden te onderhouden. ,,Zij hadden niks en kleren konden ze niet kopen.''

Wie er schuld had aan de crisis deed er volgens Van Zwol voor de mensen niet toe. ,,Boos zijn hielp niet. Je aanvaardde het. Want het was in alle landen hetzelfde.''

Van Zwol verwacht niet dat de economische crisis in Nederland net zo hard zal toeslaan als in de jaren dertig. Ook is volgens hem de mentaliteit van Nederlanders behoorlijk veranderd. ,,Vroeger draaiden we ieder dubbeltje om. Mensen geven tegenwoordig veel makkelijker hun geld uit.'' Toch baart de crisis Van Zwol af en toe zorgen. ,,Ik heb kinderen en kleinkinderen. Zij kunnen hun baan verliezen als het allemaal wat minder gaat. Gelukkig werkt mijn zoon al veertig jaar voor hetzelfde bedrijf.''


4 miljoen voor versterking gemeentelijk participatie- en armoedebeleid


SoZaWeNL Directie

Gezamenlijk persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Divosa / zaterdag 6 februari 2009 / Nr. 09/7

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vier miljoen beschikbaar gesteld om een extra impuls te geven aan haar afspraken met gemeenten om meer mensen op de arbeidsmarkt te krijgen en armoede en schulden terug te dringen.

Zo komt er een team dat gemeenten gaat adviseren over hun armoede en schuldenbeleid. Het team gaat zich in het bijzonder richten op mogelijkheden voor gemeenten om arme kinderen meer te betrekken bij de samenleving. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van goede voorbeelden uit de diverse gemeenten.

De Vereniging van Nederlandse gemeenten en Divosa gaan de ondersteuning bieden in het project ‘Erop af: doen en delen’. Naast het ‘armoede en schulden-team’ wil het project ook ondersteuning op andere thema’s waarover afspraken lopen tussen Rijk en gemeenten.   Bijvoorbeeld het beleid om meer bijstandsgerechtigden te stimuleren ondernemer te worden. De vorm van de ondersteuning is afhankelijk van de behoeften van gemeenten en kan variëren van het organiseren van een workshop of congres tot ter beschikking stellen van een deskundige.RoSA bijeenkomst over maatregelen die de Gemeente Rotterdam in deze tijd van crisis neemt
vrijdag 16 januari 2009


WELKOMSTTOESPRAAK DOOR HANS GOOSEN, AMBASSADEUR ROSA

We staan aan het begin van een bijzonder jaar, een jaar waarin op economisch gebied en op ecologisch gebied wereldwijd beslissingen genomen zullen moeten worden. En afscheid van de manier van samenleven, van produceren en consumeren, die we in de afgelopen tientallen jaren zo vanzelfsprekend zijn gaan vinden.

Nieuwe technische uitdagingen tegemoet worden getreden, wil er niet langzaam alle gasleidingen dichtgedraaid worden, het licht gedoofd en de aarde beroofd van een gezonde atmosfeer om in te leven.

Nieuwe sociologische en maatschappelijke uitdagingen om de haat uit te bannen tussen mensen, haat die belangrijk is voor de wapenindustrie en voor degenen die via de haat de status quo willen handhaven. Maar die slachtoffers eist onder de mensen die gewoon een leuk bestaan willen hebben en geen voortdurende bedreiging.

Het plotselinge wantrouwen in geld heeft de onrechtvaardigheden in de economie blootgelegd in 2008. Het jaar 2009 en de volgende jaren worden cruciaal om aan een betrouwbaar stelsel te bouwen.

Even terug naar Rotterdam, want: think global, maar act local. De taken van ons netwerk liggen immers hier. De Rotterdamse Sociale Alliantie bestaat vandaag precies één jaar en drie maanden, maar de zuigeling begint al tandjes te krijgen. Tanden die ze wil zetten in de onrechtvaardigheden rondom. De constatering dat een stad met een haven, die men mainport noemt, dat van die haven zo weinig welvaart afstraalt op de mensen met het minste. En dat die onrechtvaardigheid er voor zorgt dat mensen niet kunnen rondkomen, dat Rotterdammers nog steeds vanwege schulden op straat gezet worden. Dat kinderen tot een kaste behoren, die het nooit beter zal krijgen.

Alle goede voornemens van de Rotterdamse politici waardeer ik, maar er wordt maar mondjesmaat vooruitgang geboekt. En nu met deze crisis, zijn er bedreigingen die schreeuwen om een goed doortimmerd armoedebeleid in Rotterdam. Een beleid dat inde uitvoering de positie van mensen echt verbeterd. Mogelijk horen we daar iets over van Mevrouw Kriens.

Maar let op, René Gabriels uit Maastricht zei eens dat armoede geen interessant onderwerp voor politiek is, zolang niet meer dan een derde van de bevolking armoede leidt. Nooit, ook niet in tijden van hoogconjunctuur, is er minder dan acht procent armoede geweest. De armoedebestrijding wordt dan niet meer gezien als een overheidstaak, maar overgelaten aan de charitas en moderne vormen van charitas, zoals de voedselbanken.

Armoedebeleid kan niet alleen maar vertaald worden met participatie, zoals Dominiq Schrijer zo graag wilt, een baan of vrijwilligerswerk. Dat bewijst de film over Elly zo meteen wel. Het gaat er gewoon om dat er te weinig geld is om rond te komen of teveel schuld om daar ooit nog eens bovenuit te komen.

De organisaties verbonden aan RoSA zijn de frontlinie om de armoedeproblemen in Rotterdam op te vangen. Het is aan RoSA, samen met de landelijk Sociale Alliantie en de Arme kant van Zuid-Holland om de politiek in de gaten te houden, gewenst en ongewenst te adviseren en desnoods als het niet anders kan te bestrijden.

GOEDE VOORNEMENS VOOR ROSA! IN 2009 / POWER-POINT PRESENTATIE DOOR ALEXANDER BORST


P E R S B E R I C H T


Wethouder Kriens over gevolgen crisis bij minima in Rotterdam

Op vrijdag 16 januari 2009 om 15:00 uur zal Jantine Kriens, Rotterdams wethouder voor Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang aanwezig zijn bij de nieuwjaarsreceptie van RoSA (bij SVOR) aan de ’s Gravendijkwal 28. Zij zal daar vertellen over “welke maatregelen de Gemeente Rotterdam in deze tijd van crisis neemt om te zorgen dat Rotterdammers met een minimum inkomen er niet nog verder op achteruit gaan”.

De Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA) is het netwerk tegen armoede, waarin organisaties tegen armoede zich verenigd hebben. Zoals CMO/Stimulans, GCW, KSA, Mara, de OMIJ, de FNV bonden AbvaKabo, AFMP, AOB, Bondgenoten en Bouw, de Arme Kant Zuid-Holland, ATD Vierde Wereld, Cliëntenraden in Rotterdam, het CNV, EVA, Spirit, Leger des Heils, Sonor, Stichting Leergeld en SVOR. Ook vele ervaringsdeskundigen maken deel uit van het netwerk van RoSA.

Na haar betoog zal de wethouder met de aanwezigen in discussie gaan.


2008

Dakloze jongeren / Vinden en binden, Alex Hekelaar SoZaWe
Stoomschip Rotterdam
Antwerpen


Havenloods, 5 november 2008


diep in de schuld