Home Samenwerking Berichten Historie Links


  
 logo 2012                  kopfotokopfotokopfoto

Netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking


Links

Bijzondere bijstand, hulp bij schulden, aanvraagformulieren, tips en ervaringen, interviews en nieuws:

ALLES OVER RONDKOMEN IN ROTTERDAM

 

ombudsvrouw

Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam


SPOC Zuid-Holland

Sociale Alliantie Nederand

Stichting CLIP

Niet voor Jezelf


donadaria


International Peace Commission


Rotterdams onderzoek       kaart Rotterdam

Vacatures in: Rotterdam | Amsterdam | den Haag | Utrecht | Delft | Gouda | Randstad | Nederland


Inspiratie voor organisatie vanuit Vlaanderen.

Vzw De Link staat in voor de coördinatie van de opleiding en de tewerkstelling van 'ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting'. De Link wil mee een antwoord bieden voor de missing link die er is tussen mensen die in armoede geboren worden enerzijds en de aanpak voor armoede anderzijds. Ze wil dit doen door opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in te schakelen in alle sectoren die met armoede en armoedebestrijding te maken hebben.

Vzw De Link gaat uit van de kracht van de armen. Onze missie bestaat er in om mensen uit de generatiearmoede sterker te maken en ze uiteindelijk greep te laten krijgen op hun eigen leven. We willen dit doen door te werken aan en met de gekwetste binnenkant van de mensen.

Opgeleide ervaringsdeskundigen zijn mensen die armoede aan den lijve ondervonden hebben, die deze ervaring verwerkt en verruimd hebben naar een bredere armoede-ervaring en die via een opleiding houdingen, vaardigheden en methoden kregen aangereikt om die verruimde armoede-ervaring deskundig aan te wenden tijdens hun tewerkstelling.

VZW de Link is door de Vlaamse regering sinds mei 2004 erkend voor de coördinatie van dit project in Vlaanderen.

www.de-link.net

www.armoede.be

Het Antwerpse armoedenetwerk: http://www.stoparmoede.nu .