Home Samenwerking Berichten Historie Links


  
 logo 2012                  kopfotokopfotokopfoto

Netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking


Berichten


Rotterdam laat minima niet in de kou staandde eerste vijf stippen ZIE OOK HET VERSLAG IN .PDF

Utrecht, 19 Oktober 2010 /EZPress/ - Door landelijke bezuinigingen zal ook Rotterdam de komende jaren alles in het werk moeten stellen om met minder geld bestaande armoedevoorzieningen overeind te houden. En daar heeft het veel voor over, zo bleek tijdens de manifestatie die deelgemeente Charlois op woensdagmiddag 13 oktober jl. organiseerde in wijkgebouw Tarwewijk.


Na het welkomstwoord van Mart Toet, Algemeen Directeur Sociale Zaken en Werkgelegenheid (‘fantastisch om hier vandaag een zo gemêleerd gezelschap te zien) en een korte inleiding van dagvoorzitter Gerard Bunnik van MOVISIE (‘kijk hoe je vanuit positieve ervaringen met elkaar kunt samenwerken’) was het onderzoeker Fabian Dekker die namens het Verwey-Jonker Instituut zijn licht liet schijnen over de armoedeaanpak in de havenstad. ‘Rotterdam weet van aanpakken, ook op het gebied van armoedebestrijding. Met name de integrale beleidsvoering en de soms vergevorderde onderlinge samenwerking in de wijken, zijn zaken om trots op te zijn. Al blijft aandacht voor armoede en sociale uitsluiting gewenst!’

Dominic Schrijer, als wethouder Werk, Sociale Zaken en Stedelijke Economie verantwoordelijk voor de portefeuille armoedebestrijding, is zich hiervan als geen ander bewust. ‘We laten mensen niet in de kou staan. Ons streven op het gebied van armoedebestrijding is om alle voorzieningen voor de minima overeind te houden, ook in tijden van bezuinigingen. Bijvoorbeeld door de collectieve inkoop van gezamenlijke voorzieningen, zoals energie. Het bieden van nog meer maatwerk in de deelgemeenten waar dat het hardst nodig is en het betrekken van minima bij de begeleiding van lotgenoten, onder meer op het gebied van schuldhulpverlening.’

Ook het Rotterdamse maatschappelijke middenveld is bereid om zijn steentje bij te dragen, liet voorzitter van RoSA! -Alexander Borst- het 60-koppige publieke weten. ‘Ons streven is om Rotterdam in 2020 armoedevrij te maken, stap voor stap. We willen Rotterdamse organisaties vragen iets te doen om minima in de stad te helpen. Een groot aantal vrijwilligerinstellingen, maar bijvoorbeeld ook de Rabobank heeft zich al aan het plan gecommiteerd. In Zwolle heeft eenzelfde initiatief inmiddels een aantal heel goede resultaten opgeleverd, dus dan moet het hier ook kunnen.’

Drie workshops over respectievelijk de rol van deelgemeenten en maatschappelijke instellingen bij stedelijk armoedebeleid (1), de plannen van RoSA! (2) en armoedebestrijding in tijden van bezuinigen (3), leverden tot slot een aantal belangrijke leerpunten en handige tips op. ‘Bezuinigingen vragen om betere samenwerking, meer efficiency en waar mogelijk, het uitbouwen van bestaande regelingen’, vatte Marcel Castelijns, discussieleider van workshop 3 samen. ‘Verder willen we als gemeente kijken of we kunnen bevorderen dat servicekosten van huurwoningen en incassokosten omtrent schuldhulpverlening verlaagd worden.’

In zijn slotwoord ten slotte blikte dagvoorzitter Gerard Bunnik alvast voorzichtig vooruit. ‘Vandaag is een eerste belangrijk stap richting nabije toekomst gezet. Mensen weten beter van elkaar wat ze doen. Wanneer ze elkaar waarop kunnen aanspreken. En wat ieders rol is in het proces van armoedebestrijding en sociale uitsluiting. Hopelijk is deze bijeenkomst het begin van een traditie en organiseert volgend jaar een andere deelgemeente een soortgelijke manifestatie.’

Bron: Movisie


Algemeen Dagblad maandag 30 augustus 2010 


Studenten Hoge School Rotterdam onderzoeken voor RoSA!armoede
woensdag 23 juni 2010 Eenentwintig studenten van de Hoge School Rotterdam hebben in het kader van hun studie Social Work onderzoek gedaan naar armoede onder voornamelijk jongeren in drie deelgemeenten van Rotterdam. In groepen van zeven hebben zij onder leiding van docente Wilma Visser verslag uitgebracht over hun bevindingen in Feijenoord, in Delfshaven en in Prins Alexander.

Van de zeer interessante verslagen, alle als voldoende beoordeeld zijn enkele als bestanden in deze website opgenomen:

Feijenoord verslag
Feijenoord folder
Prins Alexander verslag
Prins Alexander folder

let op: het openen en het inladen van deze bestanden neemt enkele tijd in beslag


Nieuwe aanloop zorgt voor tekort bij voedselbanken
28 mei 2010 / Binnenlands Bestuur

 

Voedselbanken in Nederland hebben steeds minder levensmiddelen te verdelen. Het aantal klanten neemt echter toe. Na de ondernemers die door de economische crisis aan de grond zitten, ziet Voedselbanken Nederland nu de huizenbezitters in problemen op zich af komen.
Reformatorisch Dagblad 15-02-2010 10:33 | Van onze correspondent
CU/SGP Rotterdam bindt de strijd aan met armoedevalROTTERDAM – De Rotterdamse ChristenUnie/SGP-lijsttrekker Sies wil dat gemeenten een progressieve schaal invoeren bij het toekennen van toelages en kortingen om de zogenaamde armoedeval te voorkomen.

„Rotterdammers met een maandelijks inkomen onder de 1450 euro komen in aanmerking voor diverse toelages en kortingen. Bij een kleine verhoging van het inkomen vervallen deze regelingen”, zegt Sies. „Wanneer iemand 10 euro meer gaat verdienen moet hij plotseling 250 euro afvalstoffenheffing gaan betalen. Zij zitten dus in een armoedeval.”

Van de vier grote steden staat Rotterdam bovenaan de ranglijst van armoede. Landelijk kent Rotterdam het hoogste aandeel lage inkomens. Rotterdam heeft van de vier grote steden ook het hoogste aantal werklozen: 7,2 procent van de beroepsbevolking. Bovendien kent Rotterdam de meeste huishoudens met grote schulden: 7,7 procent. Ongeveer 33.650 inwoners van de Maasstad doen een beroep op een bijstandsuitkering en 144.000 op bijzondere bijstand.

Volgens Sies zijn er wel landelijke progressieve regelingen, als huursubsidie, zorg- en kindertoeslag, maar die gelden niet voor gemeentelijke regelingen als riool- en afvalstoffenheffing en de ozb. Dat is de reden waarom hij ervoor pleit deze progressieve schaal ook voor gemeenten in te voeren. Kerken en maatschappelijke instellingen moeten volgens hem gezamenlijk optrekken en naast mensen staan die problemen hebben om hun financiën te beheren. Sies verwacht dat er de komende jaren steeds meer stille armoede ontstaat, in het bijzonder bij ondernemers.

Het Rotterdamse SP-raadslid Strörmann ondersteunt het pleidooi van Sies. „De gemeente kan vele Rotterdammers uit de armoedeval helpen”, zegt ze. ChristenUnie-Kamerlid Ortega-Martijn wist vorig jaar extra geld te krijgen, waarmee kerken en christelijke instanties extra kunnen investeren in schuldhulpverlening. „Dat geld wordt gebruikt voor het opleiden van vrijwilligers die actief zijn in schuldhulpverleningstrajecten”, zegt ze. Ministeries werken volgens haar in de schuldhulpverlening langs elkaar heen.

  Home Samenwerking Berichten Historie Links