Historie Internationale Werelddag tegen de armoede:
17 oktober

17 oktober 1987

In 1956 wordt de priester Joseph Wresinski (1917 -1988) benoemd in het daklozenkamp van Noisyle- Grand, nabij Parijs. Bij zijn aankomst dacht hij met een schok terug aan zijn eigen jeugd in armoede. Op dat ogenblik doet hij de belofte dat hij 'zijn mensen' zal brengen naar alle instellingen waar nagedacht en beslist wordt over de toekomst van de mens: het Elysée, het Vaticaan, de Verenigde Naties.

In 1957 geeft Joseph Wresinski impuls aan het ontstaan van een Beweging met de armsten: de Vierde Wereld Beweging. Joseph Wresinski wilde door middel van de Vierde Wereld Beweging een verbond tot stand brengen tussen de armsten en mensen die het beter hebben en met personen die beleidsverantwoordelijkheid dragen.

Vijftien jaar later, op 17 oktober 1987, waren op de oproep van Joseph Wresinski honderdduizend mensen samengekomen op het Trocaderplein in Parijs. Het plein waar in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd ondertekend.

Mensen van allerlei gezindten en overtuigingen, mensen die in grote armoede leven en mensen die het gezag vertegenwoordigen op internationaal, nationaal en lokaal niveau. Om eer te getuigen aan de slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld werd er een Gedenksteen onthuld, waarop gegraveerd staat:

'Op 17 oktober 1987 zijn verdedigers van de Rechten van de Mens en Burgerlijke Vrijheden uit alle landen op dit plein samengekomen. Zij hebben hulde gebracht aan de slachtoffers van honger, onwetendheid en geweld. Zij hebben hun overtuiging uitgesproken dat uiterste armoede geen noodlot is. Zij hebben zich solidair verklaard met allen die waar ook ter wereld, een gevecht leveren om uiterste armoede te beëindigen.'

'Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de rechten van de mens geschonden. Wij zijn verplicht ons aaneen te sluiten om die rechten te doen eerbiedigen'. (Joseph Wresinski)

Uitroep Verenigde Naties in 1992 van 17 oktober

Voormalig secretaris-generaal van de UNO, de heer Javier Perez de Cuellar deed op 17 oktober 1992 in naam van een groep Internationale prominenten, verenigd in het Comité voor de Werelddag van verzet tegen extreme armoede, een oproep voor de erkenning van 17 oktober. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 22 december 1992 riep 17oktober uit tot Werelddag van Verzet tegen Extreme armoede. Bij de keuze van deze datum werd teruggegaan naar de samenkomst op het Mensenrechtenplein te Parijs op 17 oktober 1987, toen de Gedenksteen werd onthuld ter ere van alle slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld. Secretaris-Generaal Javier Perez de Cuellar brengt in 1989 een getuigenis uit bij de gedenksteen in Parijs. Een belangrijke zin van zijn getuigenis was: "Ik geloof dat we de wereld ertoe moeten aanzetten om zich te buigen over het probleem van de armoede, waar miljoenen mensen zwaar onder lijden. De mensen hebben het nodig door de Internationale gemeenschap geholpen te worden.'

In steeds meer landen en op tal van plaatsen komen op 17 oktober mensen bijeen om kenbaar te maken dat ze weigeren armoede nog langer te aanvaarden.

Op sommige plaatsen komt men zelfs op de zeventiende van elke maand bijeen. Jaarlijks organiseert de Internationale Beweging ATD De Vierde Wereld (opgericht in 1957 doorJoseph Wresinski) in tal van plaatsen in Frankrijk, België en Nederland manifestaties op 17 oktober in samenwerking met plaatselijke organisaties.

Meer informatie over ATD De Vierde Wereld: www.atdvierdewereld.nl  .


Werelddag tegen de armoede in rotterdam:

Vanaf de oprichting van de Rotterdamse Sociale Alliantie op 16 oktober 2007 wordt jaarlijks aandacht besteed aan de Werelddag tegen de Armoede, ingesteld door de Verenigde Naties in 1992. Met verschillende thema’s:
 
2007 “Geld telt” (Schotse Kerk)
2008 “(z)Onderdak met De Rotterdamse Sociale Alliantie” (SVOR)
2009 “Jong zonder geld” (de Heuvel)
2010 “Alleen zonder geld” (Theater Zuidplein)
2011 “Arm in Arm” (‘het Klooster’, Afrikaanderplein)
2012 “Solidariteit Telt” (tijdelijke Pauluskerk)
2013 “Kinderen en Armoede” (Pauluskerk)
2014 “Filosofie van de Armoede” (Pauluskerk)
2015 “Economie van de Armoede (Nico Adriaans Stichting)
2016 “Tweedeling is armoede (delen is rijkdom)” (Pauluskerk)
2017 “Manifest rechtvaardig armoedebeleid” (Pauluskerk)