2020
Willemsbrug 

 rode stip 3D  Netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking  rode stip 3D

Maak een keuze:


 
RoSA! 2020


In 2010 heeft RoSA! de eerste stip op de horizon gezet voor een armoedevrij Rotterdam in 2020. Er is veel gebeurd in 10 jaar, de crisis heeft veel mensen teruggedrukt in een positie die ze niet verdiend hebben. Mede daardoor zijn nog niet al te lang armoede, schulden en sociaal isolement, en ook alles er om heen, sterk in de belangstelling komen te staan.
 

Er zijn zelfs geluiden dat de armoedeproblematiek structureel aangepakt gaat worden. Veel is er nog niet bereikt. Ook met een wethouder van armoede en schulden in Rotterdam schijnt nog lang niet de zon bij alle 60.000 arme gezinnen in Rotterdam.


De eerste vijf stippen op de horizon

Op woensdagmiddag 13 oktober zijn de eerste vijf stippen op de horizon overhandigd aan wethouder Dominic Schrijer in het buurthuis Tarwewijk (zie foto). Stippen op de horizon zijn voornemens van organisaties of personen om Rotterdam armoedevrij te maken in 2020.

De kartrekker van RoSA! Alexander Borst verwoordde het als volgt:
Het project Rotterdam Armoedevrij 2020, ofwel de stip op de horizon vind ik een prachtig project. Want je probeert verbindingen te leggen tussen betaalde organisaties, vrijwilligersorganisaties, tussen overheid. Want vaak gebeurt er zoveel in Rotterdam, als het gaat om armoedebestrijding, maar mensen weten elkaar niet te vinden, onbekend. En met dit project probeer je dat boven tafel te krijgen, verbindingen te leggen en ook door die voornemens, door die stippen te zetten door elke organisatie probeer je ook echt vooruit te komen, op een positieve manier. En die stip zorgt natuurlijk ook voor een sociale kaart, waar Rotterdammers die in armoede verkeren of die iets met armoede hebben, wat aan hebben.

Dit zijn de eerste vijf stippen:Sandra de Vries
Zij heeft een boemen– en kruidentuin in een tuinencomplex in de Alexanderpolder, hoek Hoofdweg tegen de A16 aan. Zij nodigt mensen uit de wijk met een smalle beurs uit, om bij haar bloemen te komen plukken. Voor thuis op tafel of voor als je op bezoek gaat bij een verjaardag en niet met lege handen aan wil komen. Het hek staat open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van acht tot vier uur. Vanaf mei / juni 2011. Schaartjes hangen klaar, alleen zelf even elastiekjes meenemen.

Alexander Borst, Stichting K.S.A.
Alexander Borst van de Stichting Kerkelijke Sociale Arbeid gaat in 2011 een budget-buddy project vorm geven. Een maatje, die goed opgeleid wordt en je gaat helpen bij schulden en bij het weer op orde brengen van je financiën. Hij of zij kan daarbij ook preventief bezig zijn. Een maatje werkt niet als hulpverlener, maar op basis van gelijkwaardigheid.

Jan Bijl, Milieubioloog en Stadsboer
Jan Bijl ontwikkelt tuinen in Rotterdam met groenten en planten. Hij doet dat onder andere voor de Nico Adriaansstichting aan de Couwenburg en Pameijer in Delfshaven. Hij geeft in de tuin leiding aan hun cliënten. Een deel van de groenten wordt verkocht op de biologische markt. Jan is betrokken bij Transition Town Rotterdam. Hij voorziet dat in deze crisis mensen hun eigen groenten gaan verbouwen, juist in de stad. Niet alleen voor het geld, ook omdat het gezonder en lekkerder is.

Hanneke Oberman, Straatadvocaten
Hanneke Oberman werkt bij het Basisberaad als straatadvocaat, om de belangen te behartigen van mensen die dakloos zijn, zijn geweest of zijn geworden. Steeds meer klanten hebben rechttoe, rechtaan armoedeproblematiek, zonder verslaving, zonder psychiatrie. Zij wil hier in 2011 de aandacht voor vragen bij de politiek. Voor mensen in de armoede, die schulden hebben en dreigen uitgezet te worden. Armoedebeleid is cruciaal, anders is het dweilen met de kraan open.

Coert Beerman, Directievoorzitter Rabobank Rotterdam
Coert Beerman wil ook welzijn en welvaart bevorderen vanuit de Rabobank Rotterdam: . Naast een aantal fondsen vanuit de winst die daartoe ingezet worden, zorgt hij ook dat zijn medewerkers zich inzetten binnen in vele maatschappelijke projecten. Deels in eigen tijd, aangevuld met evenveel uren van de bank. Dit jaar deden 300 van de 600 medewerkers daaraan mee, in 2011 moeten er dat 500 worden. Hij doet een oproep de wethouder in zijn voorbeeldfunctie, en aan het bedrijfsleven om dit voorbeeld te volgen.