2010
Willemsbrug 

 rode stip 3D  Netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking  rode stip 3D

Maak een keuze:


 
RoSA! 2010

Reformatorisch Dagblad 15-02-2010 10:33 | Van onze correspondent
CU/SGP Rotterdam bindt de strijd aan met armoedeval

ROTTERDAM – De Rotterdamse ChristenUnie/SGP-lijsttrekker Sies wil dat gemeenten een progressieve schaal invoeren bij het toekennen van toelages en kortingen om de zogenaamde armoedeval te voorkomen.

„Rotterdammers met een maandelijks inkomen onder de 1450 euro komen in aanmerking voor diverse toelages en kortingen. Bij een kleine verhoging van het inkomen vervallen deze regelingen”, zegt Sies. „Wanneer iemand 10 euro meer gaat verdienen moet hij plotseling 250 euro afvalstoffenheffing gaan betalen. Zij zitten dus in een armoedeval.”

Van de vier grote steden staat Rotterdam bovenaan de ranglijst van armoede. Landelijk kent Rotterdam het hoogste aandeel lage inkomens. Rotterdam heeft van de vier grote steden ook het hoogste aantal werklozen: 7,2 procent van de beroepsbevolking. Bovendien kent Rotterdam de meeste huishoudens met grote schulden: 7,7 procent. Ongeveer 33.650 inwoners van de Maasstad doen een beroep op een bijstandsuitkering en 144.000 op bijzondere bijstand.

Volgens Sies zijn er wel landelijke progressieve regelingen, als huursubsidie, zorg- en kindertoeslag, maar die gelden niet voor gemeentelijke regelingen als riool- en afvalstoffenheffing en de ozb. Dat is de reden waarom hij ervoor pleit deze progressieve schaal ook voor gemeenten in te voeren. Kerken en maatschappelijke instellingen moeten volgens hem gezamenlijk optrekken en naast mensen staan die problemen hebben om hun financiën te beheren. Sies verwacht dat er de komende jaren steeds meer stille armoede ontstaat, in het bijzonder bij ondernemers.

Het Rotterdamse SP-raadslid Strörmann ondersteunt het pleidooi van Sies. „De gemeente kan vele Rotterdammers uit de armoedeval helpen”, zegt ze. ChristenUnie-Kamerlid Ortega-Martijn wist vorig jaar extra geld te krijgen, waarmee kerken en christelijke instanties extra kunnen investeren in schuldhulpverlening. „Dat geld wordt gebruikt voor het opleiden van vrijwilligers die actief zijn in schuldhulpverleningstrajecten”, zegt ze. Ministeries werken volgens haar in de schuldhulpverlening langs elkaar heen.


Nieuwe aanloop zorgt voor tekort bij voedselbanken

28 mei 2010 / Binnenlands Bestuur

Voedselbanken in Nederland hebben steeds minder levensmiddelen te verdelen. Het aantal klanten neemt echter toe. Na de ondernemers die door de economische crisis aan de grond zitten, ziet Voedselbanken Nederland nu de huizenbezitters in problemen op zich af komen.

Failliet

Anneke Loos, voorzitter van de voedselbank die 120 klanten in de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop in het bestand heeft, heeft er veel failliete ondernemers bij gekregen. Hun inkomen valt weg en ze krijgen geen uitkering. Deze mensen hebben het nog zwaarder dan de mensen in de schuldhulpverlening, zegt Loos.

Paprika

Ze weet niet hoe ze pakketten fatsoenlijk moet vullen. Het ontbreekt vooral aan verse groente en fruit. 'Normaal komen we deze tijd van het jaar om in de komkommers, tomaten, sla en andijvie. Deze week moesten we het doen met zeventien doosjes paprika, waarvan we er zeven moesten weggooien.'

Landelijk beeld

Het is een landelijk beeld, meldt Clara Sies namens Voedselbanken Nederland. Zowel de groeiende groep mensen die een beroep doet op de voedselbanken, als de afname van het voedselaanbod. Door de crisis perken levensmiddelenbedrijven hun productie in, zegt Sies. 'Ze produceren efficiënter, met minder overschotten. En ik vermoed dat ze restpartijen doorverkopen aan zogenoemde palletopkopers, die het afgekeurde voedsel weer ergens in de markt zetten.'

Pakketten vullen

Voedselbanken proberen op alle manieren om elke week de pakketten gevuld te krijgen. In Amsterdam werd vorige week supermarktbezoekers gevraagd iets extra's te kopen en te doneren aan de voedselbank. Anneke Loos uit Kaag en Braassem belde naar het regionale distributiecentrum in Den Haag, waar lokale voedselbanken levensmiddelen kunnen afnemen. 'Daar hadden ze alleen maar chips. Ik ben er niet eens voor in de auto gestapt.'

Armoedebeleid

Gemeenten kunnen het probleem voor een groot deel oplossen met beter armoedebeleid, zegt Sies. Of nog eenvoudiger, met snellere procedures. 'Mensen moeten soms maanden op een uitkering wachten en zitten dan al tot over hun oren in de schulden.''


Studenten Hoge School Rotterdam onderzoeken voor RoSA! armoede

woensdag 23 juni 2010 

Eenentwintig studenten van de Hoge School Rotterdam hebben in het kader van hun studie Social Work onderzoek gedaan naar armoede onder voornamelijk jongeren in drie deelgemeenten van Rotterdam. In groepen van zeven hebben zij onder leiding van docente Wilma Visser verslag uitgebracht over hun bevindingen in Feijenoord, in Delfshaven en in Prins Alexander. En er zijn ook films van gemaakt.

Zie voor de films op de website inder het kopje FILMS.


Rotterdam laat minima niet in de kou staan

dde eerste vijf stippenUtrecht, 19 Oktober 2010 /EZPress/ - Door landelijke bezuinigingen zal ook Rotterdam de komende jaren alles in het werk moeten stellen om met minder geld bestaande armoedevoorzieningen overeind te houden. En daar heeft het veel voor over, zo bleek tijdens de manifestatie die deelgemeente Charlois op woensdagmiddag 13 oktober jl. organiseerde in wijkgebouw Tarwewijk.

Na het welkomstwoord van Mart Toet, Algemeen Directeur Sociale Zaken en Werkgelegenheid (‘fantastisch om hier vandaag een zo gemêleerd gezelschap te zien) en een korte inleiding van dagvoorzitter Gerard Bunnik van MOVISIE (‘kijk hoe je vanuit positieve ervaringen met elkaar kunt samenwerken’) was het onderzoeker Fabian Dekker die namens het Verwey-Jonker Instituut zijn licht liet schijnen over de armoedeaanpak in de havenstad. ‘Rotterdam weet van aanpakken, ook op het gebied van armoedebestrijding. Met name de integrale beleidsvoering en de soms vergevorderde onderlinge samenwerking in de wijken, zijn zaken om trots op te zijn. Al blijft aandacht voor armoede en sociale uitsluiting gewenst!’

Dominic Schrijer, als wethouder Werk, Sociale Zaken en Stedelijke Economie verantwoordelijk voor de portefeuille armoedebestrijding, is zich hiervan als geen ander bewust. ‘We laten mensen niet in de kou staan. Ons streven op het gebied van armoedebestrijding is om alle voorzieningen voor de minima overeind te houden, ook in tijden van bezuinigingen. Bijvoorbeeld door de collectieve inkoop van gezamenlijke voorzieningen, zoals energie. Het bieden van nog meer maatwerk in de deelgemeenten waar dat het hardst nodig is en het betrekken van minima bij de begeleiding van lotgenoten, onder meer op het gebied van schuldhulpverlening.’

Ook het Rotterdamse maatschappelijke middenveld is bereid om zijn steentje bij te dragen, liet voorzitter van RoSA! -Alexander Borst- het 60-koppige publieke weten. ‘Ons streven is om Rotterdam in 2020 armoedevrij te maken, stap voor stap. We willen Rotterdamse organisaties vragen iets te doen om minima in de stad te helpen. Een groot aantal vrijwilligerinstellingen, maar bijvoorbeeld ook de Rabobank heeft zich al aan het plan gecommiteerd. In Zwolle heeft eenzelfde initiatief inmiddels een aantal heel goede resultaten opgeleverd, dus dan moet het hier ook kunnen.’

Drie workshops over respectievelijk de rol van deelgemeenten en maatschappelijke instellingen bij stedelijk armoedebeleid (1), de plannen van RoSA! (2) en armoedebestrijding in tijden van bezuinigen (3), leverden tot slot een aantal belangrijke leerpunten en handige tips op. ‘Bezuinigingen vragen om betere samenwerking, meer efficiency en waar mogelijk, het uitbouwen van bestaande regelingen’, vatte Marcel Castelijns, discussieleider van workshop 3 samen. ‘Verder willen we als gemeente kijken of we kunnen bevorderen dat servicekosten van huurwoningen en incassokosten omtrent schuldhulpverlening verlaagd worden.’

In zijn slotwoord ten slotte blikte dagvoorzitter Gerard Bunnik alvast voorzichtig vooruit. ‘Vandaag is een eerste belangrijk stap richting nabije toekomst gezet. Mensen weten beter van elkaar wat ze doen. Wanneer ze elkaar waarop kunnen aanspreken. En wat ieders rol is in het proces van armoedebestrijding en sociale uitsluiting. Hopelijk is deze bijeenkomst het begin van een traditie en organiseert volgend jaar een andere deelgemeente een soortgelijke manifestatie.’

Bron: Movisie


actie kiezen voor delen nu

De berichten over de bezuinigingen net na het aantreden van het kabinet werden steeds dreigender voor de grote groep van Rotterdammers met een smalle beurs. Bedreigingen niet alleen vanuit het Rijk. Het leek er ook op dat het ook voor de Gemeente Rotterdam de normaalste zaak was om de zwakste schouders de gevolgen van de bankencrisis te laten dragen.

Toen het moment zich dan ook voordeed heeft RoSA! zich aangesloten bij de Actiegroep 'Kiezen voor Delen'.

De Rotterdamse actiegroep ‘Kiezen voor Delen’ is spontaan ontstaan op 1 november 2010 vanwege gedeeld en gevoeld ongenoegen en toenemende zorg over de steeds slechter wordende positie van de ruim 60.000 Rotterdamse stadgenoten. Zorg om Rotterdammers die chronisch ziek, gehandicapt, dak- of thuisloos, bijstandsafhankelijk of op een andere manier gedwongen moeten zien rond te komen van een steeds lager besteedbaar inkomen.