2008
Willemsbrug 

 rode stip 3D  Netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking  rode stip 3D

Maak een keuze:


 
RoSA! 2008


(z)Onder dak met RoSA! / 17 oktober 2008
 
Vrijdag 17 oktober is het de Internationale Dag tegen de Armoede. RoSA, de Rotterdamse Sociale Alliantie tegen armoede, laat deze dag niet rechts liggen. Daarom organiseert RoSA op die middag een conferentie over dak- en thuisloze jongeren, met vertegenwoordigers uit de wetenschap, hulpverlening, politiek en natuurlijk de jongeren zelf! Een interessante middag en een bezoek waard, waar met name jongeren en andere geïnteresseerde Rotterdammers welkom zijn.

De bijeenkomst wordt gehouden op 17 oktober 2008 van 13:00 tot 17:00 uur bij SVOR aan de 's Gravendijkwal 28, 3014 EC Rotterdam.

Presentatie en discussiebegeleiding is in handen van Caroline Dijk van Radio 1. Er is een column van Carrie. Het rapport 'vinden en binden' van de sociaal wetenschappelijke afdeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Sozawe) wordt behandeld door onderzoeker Alex Hekelaar.

De (wandelende) dichter Menno Smit geeft zijn eigen wijze commentaar. Aart van Driel van de afdeling Beleid en strategie geeft oplossingen aan voor jongeren, zoals SOZAWE die voorstaat. Na interviews met jongeren over jongerenopvang wordt er afgesloten met een forum waarbij aan zullen schuiven de jongerenhulpverleners Rebecca Verkerk van de Stichting Maaszicht en Gert Kraaijveld van het Leger des Heils.

RoSA is een netwerk van meer dan twintig organisaties en ervaringsdeskundigen, die zich bezig houden met armoedebestrijding. Ter afsluiting is er voor alle aanwezigen een netwerkborrel.
 


Rotterdam zoekt huisvesting voor zwerfjongeren
 
Rotterdam telt ongeveer duizend zwerfjongeren jongeren. Veertig van hen slapen nog altijd op straat. Omdat hun aantal toeneemt, is dringend extra huisvesting nodig.

Dat bleek vrijdag tijdens eens conferentie over de problematiek rond zwerfjongeren die door de Rotterdamse Alliantie tegen Armoede (RoSA) was georganiseerd.

Voorafgaand aan het jongerenjaar 2009 onderzocht de Rotterdamse sociale dienst hoe instellingen met zwerfjongeren in de stad omgaan. In 2006 constateerde de dienst dat er voor meer dan 400 zwerfjongeren geen bijzondere huisvesting was. De gemeente Rotterdam heeft toen 545 extra opvangplekken ingekocht en het Centraal Onthaal Jongeren opgericht, waar jongeren terecht kunnen met hun vragen.

De Rotterdamse sociale dienst heeft de huisvestingsproblematiek nu opnieuw onderzocht. Onderzoeker Alex Hekelaar stelt dat 613 jongeren een plek hebben in bijzondere huisvestingsinstellingen. Daarin gaat het om jongeren met een lichte verstandelijke handicap, jongeren met ernstige psychiatrische problematiek en tienermoeders.

Voor 182 jongeren is er geen plek, zo bleek. Hekelaar schat dat er dit jaar 152 extra bijzondere huisvestingsplekken nodig zijn. "Voor 2009 zijn dat er 193 en voor 2010 zijn er nog zeker 223 plekken nodig", zegt hij. Wethouder Geluk voor Jeugd, Gezin en Onderwijs, wil het aantal door de gemeente ingekochte huisvestingsplekken voor zwerfjongeren met 175 extra plekken uitbreiden. Binnenkort beslist de gemeenteraad daarover.

RoSA ambassadeur Hans Goosen betreurt het dat velen nog altijd met de rug naar deze zwerfjongeren toe staan. "Eigen schuld, dikke bult, hoor ik menigeen over deze jongeren zeggen." Rotterdams columniste Carry tekende ooit uit de mond van burgemeester Opstelten op, dat deze jongeren stevig achternagezeten moesten worden. Dan zouden ze volgens hem vanzelf verdampen. "Maar mensen verdampen niet. Geld echter wel", aldus Carry.

Volgens onderzoeker Hekelaar hebben zwerfjongeren meer behoefte aan praktische ondersteuning en moet er een betere afstemming komen tussen de hulpverleningsorganisaties.