2017
Willemsbrug 

 rode stip 3D  Netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking  rode stip 3D

Maak een keuze:


 
RoSA! 2017Zie het manifest voor een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid in Rotterdam

voorblad

Bespreking van het manifest op 17 oktober 2017
Extra prijs voor Rotterdamse Sociale Alliantie

uitreiking ab harrewijnprijs


Hans Goosen en Therese Steur van de Rotterdamse Sociale Alliantie (Rosa) hebben op 23 november een extra Ab Harrewijn Prijs in ontvangst mogen nemen uit de hand van jurylid Pieter Hartevelt. De prijs bestaat uit een oorkonde en 1500 euro. Rosa wil het geld inzetten om in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aandacht te vragen voor armoedebeleid, in de hoop dat dit na de verkiezingen zal veranderen.
 

'We zijn in de eerste plaats een netwerk van uitkeringsgerechtigden en anderen die zich met armoedebestrijding bezighouden' vertelt Goosen. 'We organiseren jaarlijks zes bijeenkomsten en brengen een nieuwsbrief uit met eigen journalistieke producties. Dit najaar hebben we een manifest opgesteld voor een beter armoedebeleid. Acht van de tien partijen in de gemeenteraad ondersteunen het.'
 

Rosa wil het geld van de prijs inzetten om het manifest nader uit te werken. Dan kan het gebruikt worden om de opkomst bij de raadsverkiezingen te bevorderen. Juist onder arme mensen is die vaak laag, met als gevolg dat hun belangen niet goed behartigd worden in de politiek. Ook de campagne voor opkomstbevordering kost uiteraard geld.

 Naast netwerken biedt Rosa, binnen haar mogelijkheden, ook ondersteuning aan mensen die in armoede beland zijn. Steur: 'Mensen vinden de weg naar ons, omdat ze zijn vastgelopen in het systeem. We proberen ze dan te helpen om hun zaken op een rijtje te krijgen. Het lukt ons eigenlijk altijd om huisuitzettingen en afsluiten van gas, water en licht te voorkomen. Zelf begeleid ik op dit moment zes mensen op deze manier.'

certificaatnieuwsbrief 103 / redactioneel / 27 januari 2017

Voortdurend wordt aan de Rotterdamse Sociale Alliantie de mening gevraagd over hoe hoog de bijstandsuitkering zou moeten zijn. Ook in het interview in het Algemeen Dagblad, tijdens het panel in de Arminiuskerk aan Therese Steur en tijdens het interview voor TV Rijnmond.

De opmerking van Therese bij dat laatste interview over wat armoede is was: "Als je inkomen te weinig is om je uitgaven volledig te bekostigen. Dat je iedere keer moet zoeken, welk gat moet ik dekken met welk geld."

Dat er armoede bestaat en dat het steeds meer mensen treft is niet verwonderlijk. Vanaf 1981, het eerste Sociaal Akkoord, zijn regelmatig de uitkeringen losgekoppeld van de prijsstijgingen. Deze prijsstijgingen werden wel in de cao onderhandelingen regelmatig bijgesteld. In de uitkeringen nauwelijks. Zo ontstond er een gat in de bijstand van inmiddels zo'n 35%.

Het voordeel van de werkgevers was dat ook het minimumloon niet meesteeg. Terwijl er voor de werkgevers nog andere voordelen waren: het toptarief van de inkomstenbelasting daalde van 72% naar 52% en de vennootschapsbelasting werd ongeveer gehalveerd.

Armoede in het rijke Nederland zal alleen opgelost worden als het gat in het vangnet van de bijstand gedicht wordt. En 35% van zes miljard aan bijstandsuitkeringen per jaar is ongeveer 2 miljard. Laat dat nu precies de plotselinge meevaller zijn van de staatskas kort geleden. En dat geld, ook goed voor de economie van de arme Nederlander en van de noodlijdende middenstand is weer opgegaan aan bezuinigingen. De zoveelste economische blunder.

Het is tijd voor een nieuwe economie!

Ga naar Nieuwsbrief 103 ...


nieuwsbrief 104 / redactioneel / 28 februari 2017


De discussiebijeenkomst op maandagmiddag 13 februari 2017 was inhoudelijk en volgens velen van de 80 aanwezigen inspirerend. Het was een bijzonder onderwerp: Armoede en Geluk. Met een bijzondere inbreng van de inleiders en een verhelderende discussie geleid door Paolo Lopez. Ook de beide organisaties waarmee RoSA! de bijeenkomst georganiseerd heeft, Dona Daria en Samen 010, waren heel tevreden.

De inleidingen, de column van Carola Dogan en een aantal opmerkingen en conclusies zijn te vinden in deze Nieuwsbrief 104.

Het was een eerste aanzet naar de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 toe. Er komen meerdere bijeenkomsten. De bedoeling is om de problemen en de gevolgen van armoede duidelijk te maken aan zoveel mogelijk Rotterdammers. En met een manifest, het Deltaplan tegen de Armoede voor een armoedevrij Rotterdam, de politiek te benaderen om het manifest te ondersteunen. Naast de inbreng van de Rotterdammers zullen aan zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties gevraagd worden mee te werken aan het manifest.

Bij de verkiezingen van maart 2018 is het niet alleen belangrijk dat zoveel mogelijk Rotterdammers een stem uitbrengen, maar ook dat iedereen meedenkt over wat voor Rotterdam we in de komende jaren willen hebben.

Het manifest zal ook gedragen worden door verschillende onderzoeken. Op 17 oktober, de Werelddag tegen de Armoede, wordt het manifest gepresenteerd. Daarna zullen acties gevoerd worden om steun te verlenen bij het realiseren van een effectieve bestrijding van armoede, sociaal isolement en schulden. Immers Rotterdam is een grote stad in Nederland met relatief de meeste armen, met ook daardoor een achterblijvende koopkracht.

Verder in deze Nieuwsbrief een oproep om mee te werken aan een onderzoek naar armoede achter de voordeur van Laisa Maria. En een klacht, recht uit het hart, gericht aan de minister-president door Daniela Ludwig.

Zie ook het filmpje dat aantoont dat de strijd tegen onrecht en onderdrukking, zoals gestart in de jaren zestig, nog lang niet gestreden is.

De strijd gaat door!!!

Ga naar Nieuwsbrief 104 ...


nieuwsbrief 105 / redactioneel / 30 maart 2017

Hard onderweg naar een nieuw armoedebeleid in Rotterdam. Als wij, de mensen aan de onderkant samenwerken en ook de hulpverlenende organisaties in alle delen van Rotterdam elkaar weten te vinden.

Als we in verzet komen tegen het huidige beleid, waarbij de armen vervolgd en bestraft worden in plaats van geholpen  aan een menswaardig bestaan.

We accepteren het niet meer dat gezegd wordt dat we niet met geld kunnen omgaan, terwijl de uitkeringen veel te laag zijn om onze vaste lasten te kunnen betalen. Wanneer we het verdienmodel blijven voor incassobureaus en gerechtsdeurwaarders. En dat we onze kinderen geen gelijke kansen kunnen geven.

Als we gezamenlijk onze verlangens duidelijk maken. En daar zoveel mogelijk Rotterdamse politieke partijen aan weten te verbinden. Dan valt er ook voor 18% Rotterdammers met de kleinste beurs  volgend jaar maart eindelijk weer echt iets te kiezen bij de verkiezingen voor de  Gemeenteraad.

En laten we dan kiezen voor een gemeentebestuur, dat ook eisen neerlegt bij de landelijke politiek. En vanuit een sterke havenstad en regio de onrechtvaardige verschillen tussen rijk en arm aan de kaak stelt. En het voor elkaar krijgt dat alle Rotterdammers meedelen in de welvaart.

Er is tussen nu en maart volgend jaar nog heel veel werk te verzetten. Meld je aan voor de bijeenkomst van RoSA! op maandagmiddag 10 april bij Dona Daria. We zullen er samen onze schouders onder moeten zetten.

Ga naar Nieuwsbrief 105 ...


nieuwsbrief 106 / redactioneel / 1 mei 2017

Over twee weken is het zover, de derde bijeenkomst over een nieuw armoedebeleid voor Rotterdam. Dominee Couvée, de bedenker van een Deltaplan tegen de Armoede zal ons zijn ideeën gaan vertellen. Inmiddels sluiten zich meerdere organisaties aan bij het initiatief voor een manifest. Binnenkort worden de fracties van de politieke partijen benaderd om een afspraak te maken in september over het nieuwe armoedebeleid.

Meld je dus aan voor de discussiebijeenkomst van maandagmiddag 15 mei. Wees er vlug bij, want bij de tweede bijeenkomst op 10 april staken veel mensen hun vinger op dat zij zouden komen. Gebruik het mailadres toekomst@rosarotterdam.nl.

In de volgende nieuwsbrief een overzicht van de resultaten van de drie discussiebijeenkomsten. En een uitnodiging voor de afsluitende bijeenkomst in juni.

Ga naar Nieuwsbrief 106 ...


nieuwsbrief 107 / redactioneel / 13 mei 2017

Het programma voor de derde bijeenkomst voor een nieuw armoedebeleid in Rotterdam is rond, het staat klaar op deze nieuwsbrief. Deze bijeenkomst heeft als titel "Armoede, heden, verleden, toekomst".

Als u het nog niet gedaan hebt en u bent in de gelegenheid om te komen meldt u dan aan via toekomst@rosarotterdam.nl.

Tot ziens op maandag 15 mei vanaf 14:00 uur bij Dona Daria in de Gerard Scholtenstraat 129.

Ga naar Nieuwsbrief 107 ...


nieuwsbrief 108 / redactioneel / 13 juni 2017

Noteer twee data in de agenda, donderdagmiddag 22 juni vanaf 13:00 uur, volgende week al. En noteer ook maandagmiddag 3 juli, vanaf 14:00 uur.

Volgende week donderdag organiseert Commonfare een workshop "Goed Verhaal" en begin juli organiseert RoSA! een afsluitende bijeenkomst over het manifest tegen de armoede.

Dit en een Hagenpreek van dominee Dick Couvée en een waarschuwing over een schuldentijdbom door Tjeerd de Boer in deze 108-ste aflevering van de Nieuwsbrief van RoSA!

En niet te vergeten DigiD en 18 artikelen overgenomen uit de media.

Doe mee met de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting!

Ga naar Nieuwsbrief 108 ...


nieuwsbrief 109 / redactioneel / 30 juni 2017

Onverwachts, maar niet zonder reden is de krappe meerderheid die het College van B en W in de Gemeenteraad had, niet meer een meerderheid. Lees bij "uit de media" onder het kopje "Rotterdam" de artikelen over de overstap van Mohammed Anfal van Leefbaar Rotterdam naar NIDA.

Aan de ene kant hebben we nu de drie  collegepartijen en aan de andere kant zes van de zeven oppositiepartijen, beiden met 22 zetels. Dit omdat de Christenunie/SGP nog geen echte keuze heeft gemaakt, maar overigens wel in de raadsvergadering van donderdag enkele malen met Leefbaar, CDA en D66  mee heeft gestemd.

Setkin Sies, het enig raadslid van deze partij, behoudt zich het recht voor om steeds naar zijn eigen verstand en geweten te stemmen. Maar hoopt tegelijk met zijn opstelling dat het armoedebeleid van het college ten positieve aangepast wordt. Een wens die al drie en een half jaar bij de oppositie leeft. Maar of hij in zijn eentje de coalitie kan bekeren, lijkt zo goed als onmogelijk.

Leo de Kleijn van de SP heeft hiervoor al de twitterhashtag #Siessen geclaimd.

Het is nog niet klaar. Volgende week op dinsdag en donderdag zijn er nog twee vergaderingen van de raad. Het is volstrekt onduidelijk waar het naar toe gaat met de politiek in Rotterdam.

En met de "straf op armoede", die Leo Bruijn van de PvdA signaleert. En met de "Armoede die mensen ziek maakt", volgens elf maatschappelijke organisaties.

Ga naar Nieuwsbrief 109 ...


nieuwsbrief 110 / redactioneel / 13 september 2017

Na meer dan een half jaar is er nu een manifest voor een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid in Rotterdam. Er is hard aan gewerkt door ervaringsdeskundigen en samenwerkende organisaties die te maken hebben met armoede.

Het kan dan ook zo niet langer dat mensen gedemotiveerd raken, hopeloos en murw, als ze noodgedwongen moeten aankloppen bij de Sociale Dienst. En in  veel gevallen tot de conclusie komen dat er alleen nog maar een uitzichtloze toekomst rest.

In deze nieuwsbrief is het Manifest in te zien, dank aan iedereen die meegediscussieerd, meegedacht of meegeschreven heeft.


Zou u een artikel willen schrijven in de Nieuwsbrief van de Rotterdamse Sociale Alliantie, stuur uw artikel dan naar: mail@rosarotterdam.nl of neem vooraf kontakt op met 06-10331211.

Ga naar Nieuwsbrief 110 ...


nieuwsbrief 111 / redactioneel / 4 oktober 2017

Kom naar de elfde jaarlijkse Werelddag tegen de Armoede op dinsdagmiddag
17 oktober van 13:00 tot 18:00 uur. In de Pauluskerk aan de Mauritsweg 20.

Er zijn vanaf november tot aan de Gemeenteraadsverkieingen veel actievoerders nodig, die zich gaan inzetten van een ander, rechtvaardig armoedebeleid in Rotterdam.

Zo kan het niet langer! Zo willen we het niet langer!

Ga naar Nieuwsbrief 111 ...


nieuwsbrief 112 / redactioneel / 13 november 2017

Of het nu de Rotterdamse Sociale Alliantie is, of Samen tegen Armoede, de visie op een warm in plaats van een arm Rotterdam, of acht politieke partijen die zich geschaard hebben achter het Manifest voor een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid, of het linkse blok, dat eindelijk gaat samenwerken, het gaat er in de komende vier maanden om samen Rotterdam weer voor alle Rotterdammers te maken.

Maar hoewel de samenwerking een voorwaarde is om via acties de verandering te bereiken, de echte sleutel ligt in handen van de Rotterdamse kiezers op 21 maart. Waar in het verleden ongeveer de helft de moeite nam om naar de stembus te gaan voor de Gemeenteraad is er nu een groot potentieel van bijna 20% aan kiezers, die over hun eigen toekomst kunnen gaan beschikken. Het zijn de Rotterdammers, die zich op of onder de armoedegrens bevinden en te maken hebben met een uitzichtloze situatie.

Ten gevolge van een bezuinigingsbeleid in de afgelopen jaren, waar de rijken nauwelijks iets van gevoeld hebben, maar de armen steeds verder van in de put zijn geraakt. En al was dit voor een groot deel Rijksbeleid, het rechtse college van Rotterdam heeft er een enorme hoeveelheid extra ellende over uitgestort, hebben mensen geknecht, onrechtvaardig behandeld, in de steek gelaten en de schuld ervan aan de slachtoffers gegeven.

Ook al zijn de komende maanden wintermaanden, als we met elkaar acties gaan voeren en de straat op gaan, samen, dan wordt arm Rotterdam opnieuw een warm Rotterdam. Het eigen lot moet weer terug in handen van alle Rotterdammers, vanaf nu en ook na de verkiezingen.

Ga naar Nieuwsbrief 112 ...


nieuwsbrief 113 / redactioneel / 12 december 2017

SOCIALE WEDEROPBOUW

We staan aan de vooravond van de sociale wederopbouw van Nederland. We beginnen waar dit het hardst nodig is. In Rotterdam, de armste grote stad van Nederland. De stad met relatief de meeste mensen op of onder de armoedegrens.

Het manifest voor een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid, samengesteld door 200 bezoekers tijdens vier bijeenkomsten in het voorjaar, is een goed uitgangspunt voor die sociale wederopbouw. De ondersteuning van het Manifest vanuit acht politieke partijen uit de raad bracht optimisme. De bespreking van het manifest op 17 oktober, tijdens de Werelddag tegen de Armoede, gaf kracht en richting aan het Manifest.

Zowel Dick Couvée van de Pauluskerk, de Gemeenteraadsleden in het panel en de bezoekers van de Werelddag hebben het Manifest nog meer inhoud gegeven. Zie de films in deze nieuwsbrief.

De aanstaande acties en de mars tegen de armoede zijn om in het groot samen te werken, tijdens de voorbereiding van de verkiezingen van 21 maart. Om in ieder geval voldoende politieke macht op te bouwen onder de Rotterdammers om het roer om te gooien. Daartoe is een aanzienlijke werving nodig onder de Rotterdammers met de minste inkomens en de mensen die al jaren in de kou staan en ondergewaardeerd en gediscrimineerd worden. Mag ik u, als lezer van de Nieuwsbrief van RoSA! oproepen om daarvoor met zijn allen de handen uit de mouwen te steken.

Sluit u aan en stuur een mail met uw ideeën naar: info@rosarotterdam.nl.nl.

We hebben nog maar drie maanden.

Ga naar Nieuwsbrief 113 ...