2018
Willemsbrug 

 rode stip 3D  Netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking  rode stip 3D

Maak een keuze:


 
RoSA! 2018Zie de films en het verslag over de Mars tegen de Armoede van 10 maart 2018
nieuwsbrief 114 / redactioneel / 30 januari 2018


wij wensen u een

goed, gezond en strijdbaar

2018 toe

Ga naar Nieuwsbrief 114 ...


nieuwsbrief 115 / redactioneel / 26 februari 2018

ER VALT WEER IETS TE KIEZEN VOOR DE ARME ROTTERDAMMERS

Er valt weer iets te kiezen voor de arme Rotterdammers. Om dat duidelijk te maken gaan vele Rotterdammers, vele maatschappelijke organisaties en de progressieve politieke partijen zaterdag 10 maart van 14:00 to 17:00 uur de straat op voor de MARS TEGEN DE ARMOEDE. Om de mensen met de minste inkomens op te roepen op 21 maart naar de stembus te gaan voor de Gemeenteraadsverkiezingen.

Na jaren tekort te zijn gedaan, het inkomen hebben zien achterblijven bij het modale inkomen, daardoor vaak schulden hebben opgebouwd, in sociaal isolement zijn geraakt, door de dienst werk en inkomen met de nek te zijn aangekeken is het nu tijd voor verzet. Om niet nog langer zonder respect behandeld te worden vanaf de Coolsingel.

Alleen de mensen die het meest te lijden hebben gehad kunnen echt het politieke tij keren bij de verkiezingen.

"Maar zal de politiek het dan ooit leren", zou je uit achterdocht en cynisme kunnen inbrengen. Tweehonderd bezoekers van vier bijeenkomsten van de Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!) hebben in het voorjaar besloten:
"WIJ ZULLEN HET DE POLITIEK LEREN".

Met 120 voorstellen over
van isolement tot ERBIJ HOREN;
van eenzijdige bejegening naar wederzijds VERTROUWEN;
van schulden naar VRIJHEID VAN SCHULDEN;
VOLDOENDE INKOMEN VOOR IEDEREEN.

Uit die voorstellen is een manifest gemaakt voor een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid. De politieke partijen uit de raad zijn gevraagd dit te bespreken. Acht partijen zijn op de uitnodiging ingegaan: CDA, Christenunie-SGP, D66, GroenLInks, NIDA, Partij voor de Dieren, PvdA en SP.

Leefbaar Rotterdam en de VVD hebben niets van zich laten horen.

Alle acht partijen hebben halverwege september zich geschaard achter het manifest en beloofd mee te doen met acties en een mars tegen de armoede vlak voor de verkiezingen. Tijdens de werelddag tegen de armoede op 17 oktober jl. hebben ze dat voor de volle zaal van de Pauluskerk nog eens bevestigd.

Daar kwamen na het indienen van de verkiezingslijsten ook nog eens 50-plus, DENK, Stadsinitiatief en BAR bij.

In de nieuwsbrief een overzicht van wat deze twaalf partijen de kiezer te bieden hebben op het gebied van armoede en schulden. Er is duidelijk geluisterd naar de stem van de 200 Rotterdammers die in het MANIFEST zijn verwoord.

Laten we niet vergeten dat er meer dan 100.000 Rotterdammers op of onder de armoedegrens moeten leven, waaronder een groot deel werkende armen. Loop mee op 10 maart, we verzamelen om 14:00 uur bij het beeld van Ossip Zadkine (de verwoeste stad), op Plein 1940, naast het Maritiem Museum (metro Beurs).

NEEM JE VRIENDEN, JE BUREN, JE COLLEGA'S EN PARTIJGENOTEN MEE! HET IS HET BEGIN VAN EEN BEWEGING VAN VERZET TEGEN ARMOEDE!

Ga naar Nieuwsbrief 115 ...


nieuwsbrief 116 / redactioneel / 19 maart 2018

Nieuwsbrief 116 van RoSA! is geweid aan de verkiezingen voor de Gemeenteraad van Rotterdam. Er valt weer iets te kiezen. Zeker over het belangrijkste thema in de stad: de armoede en de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk.

Maak de keuze uit de programma's over armoede en schulden. Twaalf partijen hebben heel wat te bieden in deze nieuwsbrief.

En geniet van de filmpjes en de foto's van de Mars tegen de Armoede van 10 maart. Ga mee in de beweging van verzet tegen de armoede. En ga eens kijken bij de Gaarkeuken: Nooit een leeg bord!

Succes in het stemhokje.

Ga naar Nieuwsbrief 116 ...


nieuwsbrief 117 / redactioneel / 8 april 2018

In deze nieuwsbrief twee artikelen één van Universitair docent sociologie Marguerite van den Berg, hoe moeilijk het is verzet vanuit de mensen in armoede bijeen te brengen en één van onze huiseconoom Tjeerd de Boer over stagnatie van inkomens aan de onderkant en de aantasting van het besteedbare inkomen. Verder twee ingekomen berichten met daarin een uitnodiging.

Onder het kopje Media Rotterdam, veel krantenartikelen over de actualiteit, de vorming van een college van B en W rondom de PvdA, GroenLinks en D66. Want hoewel het Links Verbond op een politiek vakkundige wijze getorpedeerd is, zijn er twee andere verbanden wel overeind gebleven. Het links manifest van de FNV over arbeid en inkomens, gesteund door zes partijen en het manifest over een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid van onder andere RoSA! gesteund door alle partijen in de raad op Leefbaar Rotterdam, VVD en PVV na.

Mogelijk is het zo, en dat is ook te hopen, dat initiatieven vanuit burgers en organisaties meer samenhang in de politiek brengen, meer dan het machtsdenken vanuit partijpolitieke standpunten. En dat heeft Rotterdam hard nodig als we het rapport 'De staat van de stad 2018' (ook in deze nieuwsbrief) lezen.

Dan houdt eindelijk het gezeur over identiteit en etniciteit op. Dat zo sterk aangemoedigd werd door de media voorafgaand aan de verkiezingen. Dan gaan we eindelijk de echte problemen gezamenlijk aanpakken hier in Rotterdam.

En gezamenlijk betekent met inspraak van alle Rotterdammers, jong of oud, arm of rijk, van welke kleur of nationaliteit ook.

Ga naar Nieuwsbrief 117 ...


nieuwsbrief 118 / redactioneel / 11 mei 2018

Naast het Rotterdamse Algemeen Dagblad lees ik graag de Rotterdam bijlage van de NRC. Zo kwam ik het artikel 'College faalt in de opvang en hulp van daklozen' tegen. Naar aanleiding van een rapport van de Rotterdamse Rekenkamer.

Citaat: "Het aantal volwassenen in de Rotterdamse nachtopvang is sinds 2012 met 17 procent gestegen tot 1.050 volwassenen vorig jaar. Het aantal jongeren (18-23 jaar) in Rotterdam dat gebruikmaakt van maatschappelijke opvang steeg in twee jaar tijd met 34 procent tot ongeveer 1.000 in 2017." Het rapport is in deze nieuwsbrief te lezen onder het kopje Media Rotterdam.

Op de tweede Werelddag tegen de armoede van 17 oktober 2008 bij de voormalige Stichting Vreemdelingen Opvang Rijnmond (SVOR) heeft de Rotterdamse Sociale Alliantie uitgebreid aandacht gevraagd voor de daklozen. Die dag stond in het teken van "(z)Onder dak in Rotterdam". Nu bijna tien jaar verder en er is nog niets verbeterd, eerder verslechterd, volgens de Rotterdamse Rekenkamer.

RoSA! heeft al die jaren de bijeenkomsten van het "kapstokoverleg" bijgewoond, die twee maal per jaar gehouden worden. Een overleg door de daklozen zelf, het Basisberaad Rotterdam en Gemeenteraadsleden van verschillende partijen. En steeds zijn de problemen over tafel gegaan, zonder dat er uiteindelijk verbeteringen zijn opgetreden, laat staan dat er oplossingen zijn gevonden.

De verslechteringen voor daklozen komen de laatste vier jaren door een verkeerd woonruimtebeleid, waar de yuppies voorrang krijgen op mensen met minder inkomen. En door een Kredietbank die slecht functioneert.

Het meest desastreuze is dat een grote groep jongeren geen toekomst geboden wordt, geen kansen en geen echte structurele oplossingen. Verschrikkelijk voor de jongeren, maar ook voor de toekomstige stadseconomie. De Rotterdamse toekomst ligt er in om vele tegenstellingen te overbruggen, met minder egoïsme in een gezonde sfeer van vertrouwen en solidariteit.

Ga naar Nieuwsbrief 118 ...


nieuwsbrief 119 / redactioneel / 15 juni 2018

Veel over schulden in deze Nieuwsbrief. Met drie brieven, zoals verstuurd door de Staatssecretaris Tamara van Ark aan de Tweede Kamer. Hoewel nieuwe inzichten over schulden definitief tot de Haagse politiek zijn doorgedrongen, is het de vraag of alle partijen deze inzichten zullen omarmen. De stress en de onzekerheid van mensen met schulden is daarmee niet direct weggenomen, de uitvoering in de praktijk zal veel aanpassingen vergen en de nadelen van de armoedestress, zoals een gemiddeld kortere levensduur, worden hiermee niet opgelost.

De coalitievorming binnen de Gemeenteraad is nog in volle gang. Verwacht wordt dat het "Raamwerk", zoals ondersteund door VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA en Christenunie/SGP, op 28 juni een Collegeprogramma zal opleveren. De Wethouders zullen daarna benoemd moeten worden door de Raad.

Ga naar Nieuwsbrief 119 ...


nieuwsbrief 120 / redactioneel / 9 september 2018

Lees de vooraankondiging over de twaalfde Werelddag tegen de Armoede en zet woensdag 17 oktober in uw agenda. In samenwerking met de Pauluskerk wordt er een middag- en avondprogramma georganiseerd.

Nieuwsbrief 120, u heeft er lang op moeten wachten. Ook wij hebben er lang op moeten wachten hoe de wind zou gaan waaien na de verkiezing van de Gemeenteraad op 21 maart. Het akkoord over een collegeprogramma en het nieuwe college samenstellen duurde van maart tot begin juli. En daarna kwam meteen het reces van twee maanden, de vakantieperiode voor de politiek. Afgelopen donderdag heeft de Gemeenteraad besloten nieuwe commissies in te stellen en deze week gaan deze commissies hun werkwijze bespreken.

Het eerste politieke feit in Rotterdam na de zomer kwam dit weekend van de nieuwe wethouder Richard Moti met de mededeling om het verplicht papier prikken voor mensen in de bijstand af te schaffen. Alleen voor mensen die van papier prikken hun carrière willen maken geldt dat niet.

De rust in Rotterdam staat in sterke tegenstelling tot de roering in den Haag. Persoonlijke relaties van politici, een zinloze opheffing van de dividendbelasting en onmenselijke behandeling van feitelijk Nederlandse kinderen.

Maar ook nieuwe voorstellen over mensen in schulden van staatsecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Veel van het nieuws over armoede en schulden van de afgelopen maanden vindt u in de rubriek Media van deze Nieuwsbrief.

Ga naar Nieuwsbrief 120 ...


nieuwsbrief 121 / redactioneel / 3 oktober 2018

Net als in de elf voorgaande jaren staat 17 oktober bij RoSA! weer in het teken van de Werelddag tegen de Armoede. Dit jaar georganiseerd in samenwerking met Warm Rotterdam, een project van de Pauluskerk. Als u zich nog niet aangemeld heeft doe het dan zo spoedig mogelijk.

U staat een heel divers programma te wachten, zie daarvoor deze Nieuwsbrief 121.

Op deze woensdagmiddag en avond wordt duidelijk hoe de nieuwe Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders de problematiek van Armoede, Schulden en Sociaal Isolement gaat aanpakken, na tien jaar crisisbeleid.

Het collegeprogramma staat sinds 4 juli op papier. Na twee maanden reces meteen daarna, wordt er nu bijna een maand mee gewerkt. Uit het verleden is gebleken dat plannen, wetten en verordeningen veraf staan van de belevingswereld van de burgers. En dat geldt zeker voor mensen met de minste inkomens.

Het manifest van RoSA! voor een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid in Rotterdam zal voorlopig hard nodig blijven om de politiek te volgen, te consulteren, te confronteren en terecht te wijzen. RoSA! blijft strijdvaardig.

Het manifest is te lezen onder: rosarotterdam.nl/man.pdf .

Ga naar Nieuwsbrief 121 ...


nieuwsbrief 122 / redactioneel / 5 november 2018

In deze Nieuwsbrief een oproep van Sarah Reitema aan de Gemeenteraad om de begroting 2019 van de Gemeente niet goed te keuren, wat betreft het armoedebeleid. Niet alleen worden er te weinig Rotterdammers in financiële problemen mee bereikt. Ook moet de nadruk van het beleid liggen op de schuldenindustrie. Die organisaties die een verdienmodel hebben gemaakt over de ruggen van mensen die in de problemen zijn geraakt, vaak buiten hun schuld om.

Verder een verslag van de twaalfde jaarlijkse Werelddag tegen de Armoede in Rotterdam. Proza en poëzie van leden van de schrijversgroep van de Pauluskerk zoals op 17 oktober 2018 voorgedragen. Daarbij een keuze uit de foto’s, zoals gemaakt door Helmuth Tjemmes.

In de serie van sloop naar hoop, van de hand van Tjeerd de Boer, een bijdrage over tandartskosten. En verder weer heel veel nieuws over armoede en schulden uit de media.

Ga naar Nieuwsbrief 122 ...


nieuwsbrief 123 / redactioneel / 18 november 2018

Deze nieuwsbrief gaat voor een groot deel over slopen. De sloop van woningen in de Tweebosbuurt. Meer dan de helft (52%) van de bewoners willen in hun buurt bij hun buren blijven wonen. Maar van Vestia, het Rijk en helaas het Rotterdamse gemeentebestuur moeten ze het huis uit.

Wethouder Kurvers beweert dat de woningen in matige bouwkundige staat verkeren. De bewoners zeggen dat de woningen nog best heel goed zijn.

In de Tweebosbuurt komen na de sloop woningen die voor de huidige bewoners onbetaalbaar zullen zijn. De armen worden verdreven door het gemeentebestuur met de gemeentelijke "woonvisie" in de hand.

Om plaats te maken voor de nieuwe rijken. 

Ga naar Nieuwsbrief 123 ...


nieuwsbrief 124 / redactioneel / 12 december 2018

In deze nieuwsbrief in ieder geval twee positieve zaken.

Op 6 december is voor het eerst de Stedelijke Denktank Armoede bij elkaar gekomen, met vrijwilligers, professionals en  ervaringsdeskundigen uit Prins Alexander, IJsselmonde, Charlois en Delfshaven.

Verder is gisteren het "Manifesto For The Democratization Of Europe" verschenen van Thomas Piketty en Antoine Vauchez. Het staat onder het kopje Europa bij Media.

Helaas is aan het verdriet over de Rotterdamse linkse politiek weer een extra hoofdstuk toegevoegd, met het drama dat over de mensen van de Tweebosbuurt uitgestort is. Opnieuw zijn linkse idealen door PvdA en GroenLinks bij het grof vuil gezet onder druk van VVD en Leefbaar Rotterdam.

Verontrustend is verder dat het armoedebeleid (met een wethouder) na negen maanden nog geen steek veranderd is. Hoe lang moeten mensen nog geslachtofferd blijven en met dédain bekeken. Het gebeurt in het neo liberalisme al veertig jaar te lang. 

Ga naar Nieuwsbrief 124 ...


nieuwsbrief 125 / redactioneel / 31 december 2018

De redactie van de nieuwsbrief en de leden van de Initiatiefgroep van de Rotterdamse Sociale Alliantie wensen alle lezers en verdere vrienden van RoSA! een gelukkig, gezond en strijdbaar 2019.

In deze nieuwsbrief de aankondiging van de nieuwjaarsbijeenkomst. Over een nieuwe Europees brede partij. En een fel betoog voor het klimaat van een 15-jarig Zweeds meisje. En nog veel meer.

Ga naar Nieuwsbrief 125 ...