triest Rotterdam
Nieuwsbrief 7
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

1 november 2010

mail@rosarotterdam.nlSuccesvolle werelddag tegen armoede


publiek

Naast conferenties waarin onderwerpen die te maken hebben met de armoedebestrijding samen met deskundigen uitgediept worden, besteedt RoSA! één keer per jaar aandacht aan de Werelddag tegen Armoede, zoals ingesteld door de Verenigde Naties in 1992. Een bijeenkomst waar de nadruk ligt op saamhorigheid en het besef dat je armoede samen moet bestrijden.

Op zondagmiddag 17 oktober gebeurde dit voor de vierde maal.  Voor de verandering in  Rotterdam Zuid in het theatercafe van Theater Zuidplein.

Het werd een onderhoudende en interessante bijeenkomst. Een mengeling van tachtig ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, beroepskrachten en beleidsmakers. Allemaal  betrokken bij de bestrijding van armoede in Rotterdam. De lunch stond om een uur bij binnenkomst klaar: broodjes, koffie, thee en kroketten. De troubadour Eduard Hagestein uit Dordrecht bracht het publiek in de juiste plezierige stemming.

De "wandelende dichter" Menno Smit praatte het programma aan elkaar en liet Ed Goverde, voorzitter van de deelgemeente Charlois de bijeenkomst openen. Rapper ShaQ bracht daarna de vaart in het programma. Gevolgd door tien dichters van het schrijverscafé van de Pauluskerk. In een hoekje van de zaal was de de tekenaar Raphael begonnen om van iedereen die het wilde een cartoon te maken.

In de kleine zaal vond het toneelstuk plaats van de groep Dunk van Formaat. Twee scenes werden gespeeld en na het meespelen van enkele mensen uit het publiek vond er een uitgebreide, diepgaande en vooral interessante discussie plaats tussen het publiek, geleid door één van de toneelspeelsters. De beleving van armoede en schulden stond hierin centraal.

Terug in het theatercafe trad de rapper nog een keer op, was er een komisch act van Menno Smit en zorgde de troubadour voor de gezelligheid. Na een drankje en een hapje werd de middag om vijf uur afgesloten. Opnieuw een bijzondere en geslaagde middag, mede door de gastvrije en vakbekwame medewerking van het personeel van Theater Zuidplein en ook door een goed op elkaar afgestemde samenwerking van de werkgroep van RoSA! vooraf en tijdens de bijeenkomst.

Nog belangrijker: de bezoekers van de Werelddag tegen de Armoede waren tevreden en hadden een plezierige en interessante middag gehad. Volgend jaar weer dus!
Armoede onder kinderen op demet tv

Naar aanleiding van een persbericht bezocht DemetTV RoSA! DemetTV zendt uit in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Het interview ging over de kans dat kinderen langdurig in een armoedesituatie terecht kunnen komen.
BREED OVERLEG OVER plannen voor RoSA! in 2011


kijken

Op donderdag 18 november 2010 om 14:00 uur vindt er bij de KSA, Hang 7 een breed overleg van RoSA! plaats. Breed overleg betekent dat elke betrokkene bij ons netwerk invloed kan uitoefenen op richting en beleid van de Rotterdamse Sociale Alliantie.

De kern van de RoSA! activiteiten bestaat uit bijeenkomsten met deelnemers in het netwerk. Een vaste bijeenkomst is de nieuwjaarsreceptie in januari en de viering van de Werelddag tegen Armoede op 17 oktober. Verder zijn er meerdere bijeenkomsten, waarin ook deskundigen uitgenodigd worden over onderwerpen die uitdieping behoeven of heel actueel zijn. Uiteraard bestaat een deel van het publiek uit ervaringsdeskundigen.

Voor de bijeenkomsten in 2011 kan je bijvoorbeeld denken aan: gezondheid en armoede, kinderen en armoede, alleenstaand en armoede, schulden - incasso - deurwaarder, schuldhulpverlening, naar een beweging tegen armoede. Gezien de ingrepen van zowel de regering als de Gemeente Rotterdam op de laagste inkomens zou het waarschijnlijk verstandig zijn het aantal bijeenkomsten in 2011 te vergroten.

Heel belangrijk blijft het om armoede in Rotterdam aan publiek en pers kenbaar te blijven  maken. Tegen de opvattingen in dat mensen volledig zelf verantwoordelijk zijn voor wat hen overkomt. Naast Rotterdam Armoedevrij in 2020 zijn er mogelijk nieuwe acties nodig om dat te bewerkstelligen.

Kom meedenken tijdens het Breed Overleg op 18 november. 
Cliëntenraden over bezuinigingen


civil society

Bij de vergadering van de Stichting Provinciaal Overleg Cliëntenraden Zuid-Holland (SPOC-ZH) van afgelopen donderdagochtend 28 oktober kwamen de bezuinigingen  van de Gemeenten in Zuid-Holland aan de orde, zoals die nu reeds bekend zijn.

In de Drechtsteden zullen die bezuinigingen vooral gaan plaatsvinden op de bijzondere bijstand, de WMO en de kinderopvang. Er wordt een noodfonds gecreëerd, waarvoor de criteria nog besproken moeten worden.

In Maassluis ligt de nadruk op de bezuinigingen bij de bijzondere bijstand en de WMO.

In Rotterdam komen er radicale stopzettingen van subsidies met gevolgen voor de culturele sector en sluitingen van buurthuizen. De toeslag voor chronisch zieken wordt afgeschaft. De bezuinigingen op investeringskosten in woningen ...       Haagse bluf: "Civil Society"     


lees verder ...
Rotterdam Armoedevrij 2020


stip op de horizon

Op woensdagmiddag 13 oktober zijn de eerste vijf stippen op de horizon overhandigd aan wethouder Dominic Schrijer in het buurthuis Tarwewijk Stippen op de horizon zijn voornemens van organisaties of personen om Rotterdam armoedevrij te maken in 2020.

De volgende organisaties hebben verklaard ook hun stip op de horizon te gaan zetten:

Gemeente Rotterdam, vanuit Wethouder Dominic Schrijer
Deelgemeente Charlois, vanuit Voorzitter Ed Goverde
Deelgemeente Feijernoord
Stichting MEE
Transition Town
Fonds Bijzondere Noden
Opbouwwerk Delphi
Stichting Mara

Nogmaals de eerste vijf stippen:
Doe mee, stuur een mailtje naar mail@rosarotterdam.nl .

Burgemeesters: Meer armoede en werklozen door rechts

 

Er komt meer armoede door het rechtse kabinet, aldus vier burgemeesterswoensdag 27 oktober 2010

De bezuinigingen die het nieuwe rechtse kabinet wil doorvoeren, zullen leiden tot aanzienlijk meer armoede en werkloosheid in de vier grote steden, aldus vier burgemeesters.

Dat schrijven burgemeesters Eberhard van der Laan (PvdA, Amsterdam), Ahmed Aboutaleb (PvdA, Rotterdam), Jozias van Aartsen (VVD, Den Haag) en Aleid Wolfsen (PvdA, Utrecht) in een brandbrief aan premier Mark Rutte (VVD).

Volgens het AD vrezen zij dat hun steden de hardste klappen krijgen van de geplande bezuinigingen. Het kabinet-Rutte I is voornemens de komende vier jaar 18 miljard euro te matigen.

Armoedegrens
De vier burgervaders schrijven in de brief dat gemeenten door het kabinetsbeleid in de toekomst minder mogelijkheden hebben om werklozen aan een baan te helpen. Ook zouden mensen met een laag inkomen onder de armoedegrens belanden.

Van der Laan, Aboutaleb, Van Aartsen en Wolfsen waarschuwen dat meer werklozen ook een grotere aanslag betekent op het uitkeringenpotje van de gemeentes.

Dragers
Teneinde de Randstad in de top 5 van Europese regio's te krijgen, wordt Rutte opgeroepen met ambitieuzere plannen te komen voor de vier grote steden, door de auteurs bestempeld als 'de dragers van onze economische vooruitgang'.

Eerder uitte de Amsterdamse wethouder van Financiën, Lodewijk Asscher (PvdA), al zijn zorgen over een armoedetoename in de hoofdstad vanwege het kabinetsbeleid van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV.

Door Jeroen Langelaar, Elsevier.
het regeerakkoord over werken, inkomen en zorg


Rutte wil hand reiken naar samenleving

Op donderdag 30 september 2010 hebben Rutte en Verhagen het regeerakkoord “Vrijheid en verantwoordelijkheid” gepresenteerd. Naast het regeerakkoord is er ook een financiële bijlage gevoegd. Daarnaast heeft ook het CPB een notitie “Analyse economische effecten financieel kader” gepresenteerd.We hebben de maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid uit deze drie rapporten onder elkaar gezet. Op deze wijze willen we inzicht verschaffen over de maatregelen op het terrein werk en inkomen. (bron SPOC-ZH)

lees verder ...

 
DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!:Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor ?
zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam;
behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek;
onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

secretariaat: RoSA!, p/a KSA, Hang 7, 3011GG Rotterdam
mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
telefoon:
010 46 66 722 (Alexander Borst)
06 513 66 000 (Therese Steur)
06 1033 12 11 (Hans Goosen)
Kamer van Koophandel: 24473747
Rabobank: 1559.97.181

© 2007 - 2010 Stichting Rotterdamse Sociale Alliantiezonnetje in huis
Roosje

  • Kinderen hebben de toekomst: dat wordt al zo lang beweerd...
Redactioneel

AGENDA

donderdag 4-11-2010 12:30 - 16:30
Presentatie armoede in Nederland 2010, onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritas instellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland, Joseph Haydnlaan 2 a te Utrecht. Inlichtingen via peterdebie@armekant-eva.nl .

maandag 8-11-2010 15:00 - 17:00
Initiatiefgroep RoSA!, brainstorm over programma 2011.

donderdag 18-11-2010 14:00 - 17:00
RoSA! breed overleg over de voortgang en het programma 2011. Hang 7 Rotterdam.

donderdag 25-11-2010 12:00 -18:00
Slotconferentie van het Europese jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in de Grote Kerk in den Haag. Aanmelden via:  www.armoedeconferentie2010.nl .  

nadere informatie via:
mail@rosarotterdam.nl of 06 513 66 000 of 06-10 33 12 11.

 ROSA! vrijwilligers gezocht


nadere informatie via:
mail@rosarotterdam.nl of 06 513 66 000 of 06-10 33 12 11.FOTO'S 17 OKTOBER 2010