triest Rotterdam
Nieuwsbrief 5
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

5 oktober 2010

mail@rosarotterdam.nl


UITNODIGING
Werelddag tegen armoede zondag 17 oktober

werelddag

 

Voorafgegaan door een lunch organiseert de Rotterdamse Sociale Alliantie, netwerk tegen Armoede op zondagmiddag 17 oktober 2010 tijdens een manifestatie voor de vierde maal de Werelddag tegen de Armoede in Rotterdam. Dit zal plaatsvinden in Theater Zuidplein van 13:00 tot 17:00 uur. De toegang is gratis.

Tijdens de manifestatie zal het theater Formaat met de voorstelling Dunk-Mysterie optreden, met als inhoud belangrijke thema’s over armoede en gaat in discussie met het publiek. Centraal in het totale programma staat een troubadour, er zijn rappers en er is een open podium waar dichters voor zijn uitgenodigd.

Rotterdam staat in vergelijking met andere grote steden aan de top voor wat betreft  het aantal lage inkomens en grote schulden. Armoede wordt vaak verzwegen en is voor velen een onbekend verschijnsel. RoSA! vraagt sinds haar oprichting in 2007 aandacht ervoor van de Rotterdammers, van de politiek en van de dienst SoZaWe, met conferenties, onderzoeken en één keer per jaar op een ongedwongen wijze stilstaan bij dat de Verenigde Naties in 1992 de 17e oktober hebben uitgeroepen tot Werelddag tegen de armoede.

RoSA! strijdt tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking. Ze doet dit door een netwerk te onderhouden en uit te breiden van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die te maken hebben met de armoede en de problemen die daar uit voortvloeien. In het netwerk zijn zowel hulporganisaties, de kerken en vakbonden vertegenwoordigd.

U bent van harte welkom op zondag 17 oktober. Nadere bijzonderheden over het programma worden nog bekend gemaakt. Aanmelden via mail@rosarotterdam.nl is niet noodzakelijk, maar wel handig in verband met de lunch.

De poster is bij de drukker, u kunt hem nu al bekijken in .pdf formaat.

Meer over de werelddag

 UITNODIGING
Presentatie Rotterdam Armoedevrij woensdag 13 oktober


stip op de horizon

De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert op woensdag 13 oktober van 13:30 tot 17:00 uur in Wijkgebouw Tarwewijk aan de Wolphaertsbocht 500 een bijeenkomst in het kader van de Stedenestafette tegen Armoede.

Tijdens deze bijeenkomst wordt RoSA! in de gelegenheid gesteld om het plan Rotterdam Armoedevrij in 2020 (een stip op de horizon) te presenteren. Een exemplaar van een boekje met de organisaties die zich nu al op de sociale kaart hebben gezet wordt  overhandigd aan Wethouder Dominic Schrijer.

Verder is een onderdeel van het programma een workshop van RoSA!, waarin Rotterdam Armoedevrij 2020 verder uitgediept wordt.

Aanmelden voor 8 oktober via t.domenici@sozawe.rotterdam.nl.

 

de uitnodiging van SoZaWe THEMA GEZONDHEID EN ARMOEDE

Van de GGDHet gaat goed met de gezondheid van veel Rotterdammers. Maar toch zijn Rotterdammers minder gezond dan de gemiddelde Nederlander. De gemeente Rotterdam wil de gezondheid van de inwoners daarom verbeteren door verdere samenwerking in de stad. Met gemeentelijke diensten en met andere - profit en non-profit - organisaties.

Kenmerk van de inzet is de samenhang tussen maatregelen. Zo heeft het aanzetten tot meer wandelen of fietsen alleen zin als er bijvoorbeeld voldoende (sociaal) veilige wandel- en fietspaden in de nabijheid zijn. Zo leren kinderen gezonder eten als ook hun ouders zich daarvan bewust zijn. En zo wordt bij huiselijk geweld het slachtoffer, de pleger én de getuigen, veelal kinderen, opgenomen in een gedegen hulptraject, in de eigen wijk.

Rotterdammers moeten zich beter, gelukkiger gaan voelen, in school, wijk en stad. Daarbij wordt ingezet op leefstijl, psychische gezondheid en leefomgeving. Dit resulteert in bestrijding van overgewicht, roken en verslaving, voorkomen en bestrijden van geweld, betere luchtkwaliteit, meer veiligheid, armoedebestrijding en een groter aanbod aan scholing en werk.

 

-----------------------Mediterraan eetpatroon bevordert de groei van de foetus

 

babyNederland heeft bijna het hoogste percentage zwangerschapscomplicaties en babysterfte in Europa. Het eetpatroon en de leefomstandigheden van de moeder spelen hierbij een belangrijke rol, zo blijkt uit het onderzoek van Sarah Timmermans. Ze deed onderzoek naar de invloed van gezonde voeding en omgevingsfactoren in Rotterdam aan het begin van de zwangerschap en concludeerde dat een mediterraan eetpatroon goed is voor de groei van de foetus en de bloeddruk van de moeder. Ook blijkt er een sterk verband tussen wonen in een achterstandswijk, babysterfte en ongunstige start na de geboorte.


lees verder ...
thema krakenRotterdam terughoudend bij uitvoering kraakverbod

 

krakenRTV Rijnmond, 30 september 2010

De gemeente Rotterdam zal zelf niet actief op zoek gaan naar kraakpanden om die te ontruimen. Vanaf vrijdag is kraken officieel verboden en strafbaar, maar Rotterdam zal alleen ingrijpen als er overlast is.

Verder is het aan de pandeigenaar om te bepalen of de politie in actie moet komen of niet.

De gemeente schat dat er ruim honderd panden in Rotterdam gekraakt zijn, volgens de krakers ligt dat aantal veel hoger.

Wethouder Karakus maakt zich zorgen dat de nieuwe wet leegstand bevordert en hoopt dat pandeigenaren zich ook inzetten om dat te voorkomen.

In een kraakpand aan de Witte de Withstraat wordt aan het eind van de middag een tentoonstelling over de geschiedenis en de functie van het kraken geopend.

-----------------------


 

Rotterdam heeft zijn kraakmuseum


 

kraakmuseum
ROTTERDAM, 1 OKT 2010 (ravage digitaal) – Op de dag dat het landelijk kraakverbod van kracht werd, openden Rotterdamse krakers hun deuren voor het publiek. Bezoekers kunnen in het Kraakmuseum terecht voor een tentoonstelling over de kraakbeweging. 

Op de eerste tentoonstelling zijn onder andere 190 originele posters en archiefbeelden over kraken te zien. De samenstellers zien hun initiatief als "zoektocht naar alternatieve vrijplaatsen en woonruimte, de culturele productie en het sociale vangnet waarmee kraken aan de maatschappij heeft bijgedragen en de aardverschuivingen in het Nederlandse politieke klimaat." De vraag 'Hoe nu verder?' staat daarbij centraal.lees verder ...  

DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!:Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor ?
zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is egen verrijking in Rotterdam;
behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek;
onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

 

Secretariaat RoSA!
p/a KSA
Hang 73011GG
Rotterdam
mail@rosarotterdam.nl

www.rosarotterdam.nl
010 46 66 722 (Alexander Borst)
06 513 66 000 (Therese Steur)
06 1033 12 11 (Hans Goosen)
KvK Rotterdam: 24473747
Rabobank: 1559.97.181

© 2007 - 2010 Stichting Rotterdamse Sociale Alliantiezonnetje in huis
Roosje (van Willem)

Re-integratie: eerst uit de gratie dan in de gratie.Redactioneel

AGENDA

donderdag 07-10-2010 10:00 - 16:00 uur
Regionale alliantiedag, regio West
den Haag - Chr. Triomfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154.
De uitkomsten van 23 september, 10 jaar landeljke sociale alliantie en het nieuwe manifest worden praktisch en concreet gemaakt.

woensdag 13-10-2010 13:30 tot 17:00 uur
Presentatie en overhandiging aan wethouder Schrijer van de STIP, Rotterdam Armoedevrij in 2020 tijdens een bijeenkomst van de stedenestafette georganiseerd door SoZaWe in samenwerking met de Deelgemeente Charlois. Dit vindt plaats in Wijkgebouw Tarwewijk aan de Wolphaertsbocht 500. Aanmelden voor 8 oktober via t.domenici@sozawe.rotterdam.nl

zondag 17-10-2010 13:00 - 17:00 uur
Internationale Dag tegen de Armoede van RoSA!,
Zuidplein Theater, Zuidplein 60-64, 3083CW Rotterdam-Zuid

zaterdag 23-10-2010 vanaf 13:00 uur
Manifestatie "Wij gaan de crisis niet betalen op het Plein in Den Haag

nadere informatie via:
mail@rosarotterdam.nl of 06 513 66 000 of 06-10 33 12 11.

 NOG STEEDS vrijwilligers gezocht


RoSA! zoekt vrijwilligers die willen meewerken aan het afnemen van interviews en het maken van foto's en filmopnamen.

Er is een nieuwe film in de maak met als werktitel "Alleen met weinig geld". Organisaties en ervaringsdeskundigen worden geïnterviewd voor "de stip op de horizon". Verder leggen we al onze activiteiten graag vast.

nadere informatie via:
mail@rosarotterdam.nl of 06 513 66 000 of 06-10 33 12 11.
     nr. 5                                                                  m5