triest Rotterdam
Nieuwsbrief
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

27 september 2010

mail@rosarotterdam.nlarmoededebat wordt vervolgd


Op vrijdag 27 augustus deed Bea van Raemdock in haar functie van coördinator uitvoering Cliëntenraad SoZaWe een noodoproep, die RoSA! direct heeft doorgestuurd aan de lezers van deze nieuwsbrief. Het ging over de eerste bezuiniging op uitkeringen van de Gemeente Rotterdam die bekend was geworden: inrichtingskosten van woningen via de bijzondere bijstand. Bea is naast lid van de Cliëntenraad ook lid van het armoedeplatform Prins Alexander en tevens één van de leden van de kerngroep van RoSA!

 

lees verder...

 

 

 

Wat heeft u ervaren van de de nieuwe wajong regeling


DonnerVanaf dit jaar moeten jonggehandicapten met een wajong uitkering zich maximaal inspannen om aan de slag te komen. Als u een Wajong-uitkering heeft of iemand in uw omgeving kent die een dergelijke uitkering heeft dan is de cliëntenraad UWV district Rijnmond erin geïnteresseerd in wat dat voor u of die kennis van u heeft betekend.

Klik door naar een persbericht van RTL nieuws van vorig jaar.                                                             Piet Hein DonnerStuur uw ervaringen naar mail@rosarotterdam.nl en wij zorgen ervoor dat het bij de cliëntenraad UWV terecht komt. bij voorbaat dank.

 

lees verder ...
VIERING INTERNATONALE DAG TEGEN ARMOEDE IN ZUIDPLEIN THEATER


jochie  

Om de internationale dag tegen de armoede opnieuw onder de aandeacht te brengen trekt RoSA! dit jaar de Erasmusbrug over naar Zuid. Zondag 17 oktober van 13:00 tot 17:00 bent u welkom in het theater Zuidplein.

Het programma van die middag begint geleidelijk vaste vorm te krijgen.

De theatergroep Formaat treedt weer op met haar nieuwste toneelstuk "Mysterie" op humoristische wijze kaarten zij de armoedeproblematiek aan. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met het totale programma.

Om in de stemming te komen:

Lees het artikel van Jan Bijl over het DUKU festival vorig jaar op 17 oktober, zoals dat is verschenen in Denkraam nummer 40 van december 2009. (word document)
DE STIp GAAT GEZET WORDEN


stip op de horizonOp 13 oktober de eerste presentatie van de STIP op de horizon plaatsvinden. Het begin van het project Rotterdam Armoedevrij in 2020 en de eerste organisaties en projecten die zich op de Rotterdamse Sociale Kaart tegen Armoede plaatsen.

Binnenkort zult u een uitnodiging per e-mail ontvangen, met de juiste plaats en tijd. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen via deze nieuwsbrief.

Bekijk ook het manifest van de landelijke sociale alliantie op hun site:

NEDERLAND ARMOEDEVRIJ IN 2020.
(in .pdf)
GEMEENTE ARMOEDEPROOF ? 


checklistOp dinsdagavond 7 september vond er in Rotterdam een regiobijeenkomst plaats van Zorgbelang Zuid-Holland. De bijeenkomst was voor Wmo-raden en voor cliëntenraden Wwb / SoZaWe en had als titel: "Is uw gemeente Armoedeproof?" Een klein maar select gezelschap zat aan tafel.

Aanwezig waren leden van de Cliëntenraad Gehandicapten Rotterdam, de WMO-raad Barendrecht, de cliëntenraad WWB en de cliëntenraad WMO Schiedam, de cliëntenraad UWV Rijnmond, de cliëntenraad WWB Barendrecht en de cliëntenraad WWB Ridderkerk. Naast een medewerker van MEE en twee consulenten van Zorgbelang schoof RoSA! ook aan met twee personen.

 

lees verder ...
verduidelijking

duidelijk

In onze nieuwsbrief nummer 2 van 21 augustus stond een artikel met als kop "Klantenparticipatie op werkpleinen".

 Gebleken is dat de volgende alinea tot misverstanden heeft geleid:
 
"In het begin van het afgelopen decennium werd een nieuwe clientenraad van SoZaWe ingesteld. Deze werd niet gekozen (dat was te duur) maar benoemd door de directeur SoZaWe.

Formele vertegenwoordiging vanuit erkende maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden, werd in Rotterdam niet meer op prijs gesteld. Tegelijkertijd werden alle op de wijkkantoren functionerende clientenraden opgeheven."

Ter verduidelijking:lees verder ...

DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!:Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor ?
zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is egen verrijking in Rotterdam;
behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek;
onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
p/a KSA
Hang 73011GG
Rotterdam
mail@rosarotterdam.nl

www.rosarotterdam.nl
010 46 66 722 (Alexander Borst)
06 513 66 000 (Therese Steur)
06 1033 12 11 (Hans Goosen)
KvK Rotterdam: 24473747
Rabobank: 1559.97.181

© 2007 - 2010 Stichting Rotterdamse Sociale Alliantiezonnetje in huis
Roosje

In oktober komt RoSA!
over de brug.
  Redactioneel

lees verder ...AGENDA

woensdag 29-09-2010 13:30-15:30 uur
initiatiefgroep de STIP

donderdag 07-10-2010 10:00-16:00 uur

Regionale alliantiedag, regio West
den Haag - Chr. Triomfatorkerk.
De uitkomsten van 23 september worden praktisch en concreet gemaakt. Programma en tijden volgen.

zondag 17-10-2010 13:00 - 17:00 uur
Internationale Dag tegen de Armoede van RoSA!,
Zuidplein Theater, Zuidplein 60-64, 3083CW Rotterdam-Zuid

zaterdag 23-10-2010 vanaf 13:00 uur
Manifestatie "Wij gaan de crisis niet betalen op het Plein in Den Haag

nadere informatie via:
mail@rosarotterdam.nl of 06 513 66 000 of 06-10 33 12 11.

 vrijwilligers welkom


RoSA! zoekt vrijwilligers die willen meewerken aan het afnemen van interviews en het maken van foto's en filmopnamen.

Er is een nieuwe film in de maak met als werktitel "Alleen met weinig geld". Organisaties en ervaringsdeskundigen worden geïnterviewd voor "de stip op de horizon". Verder leggen we al onze activiteiten graag vast.

nadere informatie via:
mail@rosarotterdam.nl of 06 513 66 000 of 06-10 33 12 11.
 NOG MEER FOTO'S 17 OKTOBER 2009


         
      
        
      
        
                            nr. 4  / v2.4