3D rode stip logo2012
Netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting
en verrijking;
Nieuwsbrief 58
29 oktober 2013

Impressie zevende Werelddag tegen de Armoede in Rotterdam

kinderen, armoede en kansen


 donderdag 17 oktober 2013 door Cineac TV uitgezonden maandag 21 oktoberEen bizarre ervaring met uitkeringsinstanties

zoeken naar een baanTherese Steur, 28 oktober 2013

Mevrouw E had bericht ontvangen van het UWV dat haar WW-uitkering op korte termijn zou vervallen en dat zij bij Werk en Inkomen een verzoek tot bijstand moest indienen. Dit kon via een formulier dat te vinden is bij Werk.nl. Vervolgens heeft mevrouw E telefonisch een afspraak gemaakt. Omdat zij vier kinderen heeft, dacht zij tijdig een vervolg uitkering aan te vragen. Bij de aanvrage vond ze een overzicht van de bewijsstukken die bij het verzoek dienen te worden ingeleverd.

Mevr. E. meldde zich op tijd bij de balie aan van SoZaWE. De baliemedewerkster kon nergens de afspraak vinden en vroeg aan de collega van het UWV of de afspraak daar genoteerd was. Na enig zoeken stond de afspraak toch vermeld.

Na enige tijd werd mevrouw E opgeroepen bij een klantmanager. Bij het invoeren van haar persoonlijke gegevens werd aangegeven dat mevrouw de eerste vier weken persoonlijke inspanningen moet plegen om betaald werk te zoeken en zij deze weken geen uitkering zal ontvangen. Toen kwam de klantmanager er achter dat mevrouw veel te vroeg de aanvrage had ingediend. Vijf dagen voor de beëindiging van de WW-uitkering wordt een aanvrage pas in behandeling genomen! Mevrouw moest opnieuw de aanvrage indienen!

Bij de opmerking dat deze regel niet terug te vinden is op de site van de sociale dienst werd luchthartig aangegeven dat dit bekend was. Ook degene die de afspraak telefonisch had gemaakt, was het niet opgevallen, ondanks dat de juiste datum in de aanvrage was aangegeven.

Heel boos en afgewezen verliet mevrouw E het gebouw, opmerkend dat er meer vrouwen huilend de deur waren uitgelopen.

Dankzij het politieke beleid van de afgelopen jaren worden de mensen die overgeleverd zijn aan de sociale dienst gedwongen de eerste maanden schulden te maken. Elke sollicitatie inspanning loopt uit op een frustratie, omdat er gewoon geen banen zijn. En in de hal van de UWV/SOZAWE hangen alleen maar vrijwilligersvacatures.

Wie houdt wie voor de gek?

Het kan niet vaak genoeg herhaald worden. Alleen politici, die minimaal vijf jaar zelf armoede hebben gehad, weten wat het is om de impact van armoede op je leven te ondervinden. Dat je vaak zonder dat je het kan voorkomen schulden opbouwt op je vaste laten. Om vervolgens door incassobureaus en deurwaarders geleefd te worden. En om te ervaren hoe moeilijk het is daar weer uit te komen.THEMA AVOND PEL 26 SEPTEMBER 2013:
CRIMINALISERING VAN MENSEN IN DE BIJSTAND

artikel PEL in Leeuwarder CourantVerzuimbegeleiding is verworden tot een corrupt systeem

FNV gebouwFNV Bondgenoten, 28-10-2013, Joyce Mooring 

Zieke werknemers worden niet serieus genomen en hun privacy wordt op grote schaal geschonden. Zowel verzuimbureaus, arboartsen als werkgevers schuwen niet om de wet- en regelgeving met voeten te treden. Dit blijkt uit het rapport ‘Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem’ waarin de resultaten staan van het FNV-meldpunt Verzuimbegeleiding.

FNV luidt de noodklok

Dit blijkt uit het rapport ‘Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem’ waarin de resultaten staan van het FNV-meldpunt Verzuimbegeleiding. De FNV luidt de noodklok en roept alle partijen op om de menselijke maat weer terug te brengen in de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

Onbevoegden gaan op de stoel van de bedrijfsarts zitten

In totaal hebben 6.161 werknemers hun ervaringen gedeeld op het Meldpunt Verzuimbegeleiding. Bij maar liefst 73 procent heeft de contactpersoon van het verzuimbegeleidingsbedrijf naar medische informatie gevraagd. Daarnaast heeft de casemanager in 39 procent van de gevallen medisch advies gegeven over ziekte en herstel. “Schandalig!”, aldus Gea Lotterman vakbondsbestuurder bij FNV Bondgenoten. “Alleen de bedrijfsarts mag medische informatie vragen en advies geven over het ziektebeeld en herstel. In de praktijk spelen allerlei ondeskundigen voor doktertje zodat ze werknemers onder druk kunnen zetten om weer snel aan het werk te gaan."

Vertrouwelijkheid is ver te zoeken

De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt op nog meer fronten geschonden. Zo geeft ruim een vijfde van de respondenten aan dat de casemanager niet vertrouwelijk met zijn gegevens is omgegaan. En nog eens 52 procent twijfelt hierover. Een respondent meldt: “Mijn werkgever wist ineens dingen die ik hem niet had verteld.” En een ander schrijft: “De contactpersoon wekte de indruk dat hij een arboarts is, terwijl hij geen gecertificeerd arts is maar een casemanager. Het gesprek werd in het bijzijn van de werkgever gehouden, dus van vertrouwelijkheid was geen sprake.”

Wie betaalt, bepaalt

Een andere misstand die boven water komt, betreft (de rol van) de bedrijfsarts/arboarts. Ondanks de wettelijke verplichting is er vaak geen toegang tot de arboarts en wordt diens onafhankelijkheid door 41 procent van de respondenten in twijfel getrokken. Lotterman: “Als arts ben je het aan je stand verplicht om je rug recht te houden en het belang van je patiënt voorop te zetten. Maar het blijkt dat de arts zijn oren teveel naar de werkgever laat hangen. In veel gevallen geldt: wie betaalt, bepaalt. Dit kan niet de bedoeling zijn geweest bij de invoering van de Wet Poortwachter.”

Aanbevelingen om de menselijke maat in ere te herstellen
Uit de vaak schrijnende verhalen die werknemers op het meldpunt achterlieten, blijkt dat de menselijke maat in verzuimbegeleiding is verdwenen. “Werkgevers zetten in op de korte termijn: ze willen kosten besparen en gebruiken een repressief ziekteverzuimbeleid om hun werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen óf om ze te kunnen ontslaan”, aldus Lotterman.

De FNV wil:

voor alle werknemers - ongeacht contractvorm en/of land van herkomst - altijd toegang tot een volledig onafhankelijke, deskundige bedrijfsarts. Een onafhankelijke financiering van de bedrijfsarts is daar onlosmakelijk mee verbonden;
dat de privacyregels worden gerespecteerd en dat er streng wordt gecontroleerd op de schending hiervan door werkgevers, bedrijfsartsen en andere medici, casemanagers en verzekeraars;
scherpere wettelijke regelingen en sanctiebeleid: alleen de bedrijfsarts kan een oordeel vellen of iemand ziek is;
meer macht en mogelijkheden voor de inspectie SZW om te controleren en te sanctioneren; meer wettelijke mogelijkheden voor werknemers om administratief verzuim aan te pakken.

Lotterman: “We moeten er met z’n allen - dus ook werkgevers, artsen, verzuimbedrijven en politici - weer voor zorgen dat de re-integratie van zieke werknemers op een degelijke en respectvolle manier plaatsvindt. Alleen zo kunnen werknemers op een gezonde en veilige manier duurzaam inzetbaar blijven.”

Over het meldpunt

Het Meldpunt Verzuimbegeleiding was een gezamenlijk initiatief van FNV, FNV Bondgenoten, FNV Bouw en Abvakabo FNV. Het meldpunt was online van 13 februari tot 1 oktober. In totaal hebben 6.161 werknemers uit het hele land en uit alle sectoren gereageerd.Niet elkE verjaardag is een feestje

doos met kadotjesStichting Jarige Job is opgericht door Huib LLoyd en Barbara Kathmann, is geïnspireerd door de eerste verjaardag van Maas Lloyd, zoon van Huib en Barbara.

Stichting Jarige Job wil de kloof tussen arme en rijke kinderen zo veel mogelijk dichten en maakt verjaardagen mogelijk voor kinderen, 4 t/m 12 jaar oud, die hun verjaardag eigenlijk niet kunnen vieren omdat daar geen geld voor is. Sociaal maatschappelijk gezien is het voor deze groep het meest belangrijk om de verjaardag te vieren.

Jarige Job maakt een einde aan dit verjaardagsleed en trakteert kinderen uit de armste gezinnen in de samenleving op een leuke dag. Jarige Job geeft geen geld maar een Verjaardagsbox met alles erop en eraan. Zoals versiering, traktaties voor de klas en de leraren, wat lekkers voor de visite en natuurlijk een mooi cadeau.

Momenteel bereikt Stichting Jarige Job haar doelgroep met behulp van een samenwerking met de Voedselbank. De gezinnen die geregistreerd staan verkeren duidelijk in financiële nood en komen dus in aanmerking voor een Jarige Job Verjaardagsbox. De ouders kunnen een aantal weken voor de verjaardag van de kinderen de Verjaardagsbox aanvragen.

kadotjes inpakkenVervolgens worden de Verjaardagsboxen ingepakt door bedrijven en gebracht naar de verschillende uitgiftepunten. De ouders kunnen de Jarige Job Verjaardagsbox een week voor de verjaardag van het kind ophalen en een onvergetelijke en leuke dag organiseren voor hun kinderen. De kinderen hebben geen weet van het bestaan van jarige job, zodat de verjaardag een echte feestdag wordt. Want ieder kind verdient een verjaardag!Uit de PERS

uit belgië: Afscheidsbrief van Alain Vigneron, 45 jaar, staalarbeider

Liefste familie, ik schrijf jullie hier mijn laatste woorden.

Ik wil dat jullie respect hebben voor mijn vrouw en mijn dochter.
Zij kunnen er niets aan doen.

Ik heb hen enorm doen lijden door mijn werk voor mijnheer Mittal.

Hij heeft mij alles afgenomen, mijn job, mijn gezin.
Hoeveel gezinnen gaat hij nog kapotmaken?
Ik heb er genoeg van, van die miljardair.

Mijn vriend Freddy heeft zich opgehangen in de walscabine, door al die kapitalisten zoals Mittal.
Hij kon niet meer, net zoals ik vandaag.

Weet je, ik vecht al 31 jaar om een klein beetje te hebben en kijk, nu ga ik mijn werk verliezen. En hoeveel gezinnen gaan zo nog hun werk verliezen, mijnheer Mittal?

Beste ministers, gaan jullie nu eindelijk eens de duizenden jobs redden van de gezinnen? Zij zijn het waard.

Liefste vrouwtje en lieve dochter, ik wil dat jullie weten dat ik van jullie hou, maar mijnheer Mittal heeft alles van mij afgepakt: mijn trots, mijn hoffelijkheid en mijn moed om te vechten voor mijn gezin.

(…)

Ik wil dat ook de pers hoort van mijn daad en het waarom.

Ik heb borden gemaakt, ik zou willen dat die aan de kerk staan, dat iedereen ziet waarom ik een einde heb gemaakt aan mijn leven. Daarop vertel ik over mijn levensweg en over de fijne herinneringen met mijn gezin.

Mijnheer Mittal, nogmaals bedankt hoor, dat u alles kapot hebt gemaakt. Hoeveel gezinnen nog???

Ik zou graag willen dat mijn laatste woorden worden voorgelezen in de kerk, a.u.b. Bedankt. Vaarwel.

En niet vals spelen met mijn laatste wensen. Ik heb ze opgesteld in verschillende exemplaren. Dank u wel om die ze te eerbiedigen.

Fred, ik reken op jou.

Aan alle strijders, bedankt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  OP DE TV IN BELGIË: