logo2012
Netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting
en verrijking 
Nieuwsbrief 54
4 juni 2013

Bijeenkomst Tast Armoede de Gezondheid aan ?

woensdagmiddag 19 juni half twee bij Dona Daria

Met Bard Briels van Movisie, Berletta Scholten van Basisberaad Rotterdam, en  Leo Bruijn van de Gemeenteraadsfractie PvdA in Rotterdam en U als publiek. De Stichting MEE heeft ook haar medewerking toegezegd.

Wanneer en waar: woensdagmiddag 19 juni 2013 vanaf 13:30 uur in het kenniscentrum DonaDaria, Gerard Scholtenstraat 129, Rotterdam-Noord (bij de Bergweg).

Programma (onder voorbehoud):

13:30  Inloop, koffie en thee
14:00  Opening en enkele mededelingen over de Sociale Alliantie
14:15  Column door Jim Postma: "tast Armoede de Gezondheid aan ?"
14:25  Inleiding door Bard Briels onderzoeker bij Movisie over het Movisie rapport
            "van Armoede word je Ziek" (rapport inzien)
14:55  Commentaar van achtereenvolgens Berlette Scholten, Stichting MEE en
            Leo Bruijn
15:15  Pauze, koffie en thee
15:45  Onderlinge discussie in een forum
16:10  Vragen uit de zaal
16:30  Samenvatting, conclusie en aanbevelingen voor politiek en zorgverzekeraars
16:45  Netwerken met een hapje en een drankje
17:15  Afsluiting

U bent van harte welkom op deze middag, maar graag wel vooraf even aanmelden !!!
Per e-mail: mail@rosarotterdam.nl of telefoon: 010-4111516 / 06-10331211.

  armoede en gezondheid                                                                    ACTIE WERKEN IN DE BIJSTAND ALLES BEHALVE GEWOON GOED WERK

dwangarbeiders
Oproep Comite Dwangarbeid nee Amsterdam


Op 5 juni voeren we actie in Den Haag tegen de misstanden bij het werken met behoud van uitkering. Vanuit het hele land komen die dag uitkeringsgerechtigden en mensen die solidair zijn naar Den Haag. Het Comite Dwangarbeidnee uit Amsterdam doet ook mee. Voor deze mensen is er extra informatie te verkrijgen via info@dwangarbeidnee.nl. Mensen uit Amsterdam kunnen gratis naar Den Haag. Dinsdag 10.00 uur wordt beslist of we met de bus uit Amsterdam gaan. Nader bericht volgt. Volg ook de blog www.dwangarbeidnee.nl

Wat? Actie werken in de bijstand, allesbehalve goed werk
Woensdag 5 juni 2013, 9.30 uur
Waar? Tweede Kamer
Ingang Tweede Kamer, Pleinzijde
Plein
Den Haag

Die dag staat de vaste kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid stil bij het zwartboek dat de FNV over werken met behoud van uitkering heeft uitgebracht. Ook praten de kamerleden over de nieuwe Participatiewet, die 1 januari 2015 waarschijnlijk zal worden ingevoerd. Het schandalige misbruik van uitkeringsgerechtigden in vele gemeenten dreigt daarmee tot wet te worden verheven. Met de nieuwe Participatiewet dreigen de misstanden die wij aan de kaak stellen en het langdurig werken met behoud van uitkering zonder controle en zeggenschap van het Rijk over de praktijken van de gemeenten tot wet te worden verheven. De gemeente zullen die praktijken voortzetten omdat ze onder grote druk staan om te bezuinigen. En in de wet wordt werken met behoud van uitkering zelfs uitgebreid tot (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Met de Participatiewet ontstaat een grote groep van rechtelozen in de samenleving die onder druk worden gezet de grenzen van hun lichamelijke en geestelijke mogelijkheden te overschrijden en die onder onacceptabele voorwaarden en omstandigheden gedwongen worden arbeid te verrichten.

We hebben de staatssecretaris Jetta Klijnsma en Tweede Kamerleden gevraagd om een loonstrook en de verhalen van bijstandsgerechtigden in ontvangst te nemen en willen laten weten dat de misstanden bij werken met behoud van uitkering moeten stoppen! Gewoon Goed Werk tegen fatsoenlijk loon.

Voor de deur van het kamergebouw gaan we actie voeren met spandoeken. We laten de politici een grote loonstrook doorknippen als symbool voor het feit, dat mensen met een uitkering onderbetaald of niet betaald worden. Buiten komt een kraam met koffie en thee en daar spreken we de kamerleden en staatssecretaris aan. Laten we vooral proberen om mensen die dat willen en zelf helaas ervaringsdeskundige zijn de misstanden van dwangarbeid goed tussen de oren van de kamerleden te knopen!

Wie dat wil kan aansluitend het debat volgen over o.a. werken met behoud van uitkering en de Participatiewet in de Tweede Kamer, vaste kamercommissie SZW van 10-14.00 uur. Zorg in dat geval dat je een geldige legitimatie meeneemt.

Kom ook en laat even weten dat je komt via de mail (m.zorgman@bg.fnv.nl) en telefonisch mevrouw Q.de Vogel, telefoon 020-5856225.

Steeds meer mensen werken zonder loon vanuit de bijstand of andere uitkeringen en dit is alles behalve gewoon goed werk. Er worden mensen ontslagen en mensen in de bijstand nemen de plekken in, maar krijgen geen loon en vallen niet onder afspraken die de vakbonden in de CAO maken. Zij moeten werken onder een bijstandsregiem met strenge controles, partnertoets en vermogenstoets terwijl mensen met een loon niet onder dat regiem werken. Bij het werken met behoud van uitkering komen vele misstanden voor. De mensen die met behoud van uitkering werken in Amsterdam in het Praktijkcentrum van de Dienst Werk en Inkomen hebben de volgende klachten:

• Het voelt als een gevangenis, het is dwangarbeid
• Er is misbruik van macht door de klantmanagers
• Er wordt voortdurend gedreigd met straf en die leggen ze ook op, zonder iets te zeggen of te schrijven.
• Je wordt voortdurend gewantrouwd. Ze gaan ervan uit dat je liegt totdat het tegendeel bewezen is, waarbij je privacy wordt geschonden.
• Je wordt erg klein gemaakt. Een van de dwangarbeiders: ‘ik moet voortdurend huilen’.
• Je komt in de schulden. Je werkt niet alleen gratis, het kost je geld. Je moet er geld op toeleggen voor reiskosten en kinderopvang e.d.
• Er worden beloftes gegeven die nooit worden waargemaakt
• Ze helpen je niet om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Je wordt daarbij eigenlijk tegengewerkt. Je moet aanwezig zijn.
• Als je ziek bent geloven ze je niet

Deze misstanden komen ook elders in het land voor. De mensen moeten in dergelijke projecten onder mensonterende omstandigheden zeer eenvoudig rotwerk verrichten, zonder perspectief en dat vaak jarenlang, waarbij de gemeenten de regels die in dit opzicht vanuit Den Haag zijn gesteld met voeten treden. Stop dwangarbeid!LCR: Inspectie SZW check bij gemeenten 'werken met behoud van uitkering'

UitkeringsgerechtigdenHet beleid van gemeenten rond werken met behoud van uitkering is vaak niet helder beschreven. Cliënten moeten vanalles zonder dat duidelijk wordt gemaakt hoe die verplichtingen passen in het beleid en in hun trajectplan. En: cliënten voelen zich geïntimideerd omdat al snel met sancties wordt gedreigd. Het Zwartboek van de FNV en de signalen die bij de Landelijke Cliëntenraad (LCR) zijn binnengekomen over werken met behoud van uitkering, vragen om onderzoek van de Inspectie SZW bij gemeenten. De LCR roept leden van de Tweede Kamer op (klik hier) om hierop aan te dringen bij de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma.

Zwartboek
De FNV heeft in het najaar van 2012 een meldpunt opengesteld voor klachten over werken met behoud van uitkering. De reacties zijn gebundeld in het FNV zwartboek. Ook de LCR ontving soortgelijke signalen vanuit gemeentelijke cliëntenraden. Staatssecretaris Klijnsma heeft in een reactie op het FNV Zwartboek laten weten dat gemeenten gewezen moeten worden op de spelregels. Cliënten moeten meer informatie krijgen over de mogelijkheid voor bezwaar en beroep. De LCR vindt dit niet voldoende.

Zorgelijk
Het is zorgelijk, zo constateert de LCR, dat gemeenten onzorgvuldig met de spelregels van werken met behoud van uitkering omgaan. Gemeenten beschrijven de richtlijnen rondom werken met behoud van uitkering niet of niet helder. De cliënt heeft, mede hierdoor, vrijwel geen zeggenschap over zijn eigen toekomst en eigen initiatief wordt ontmoedigd. De LCR vindt dat het hoog tijd wordt dat er beter wordt omgegaan met werken met behoud van uitkering. Dit in het belang van cliënten en een goede arbeidsmarktwerking.

Onderzoeken
De LCR meent dat de Inspectie SZW zou moeten onderzoeken of gemeenten in voldoende mate in de lijn van de wet verordeningen opstellen. De Inspectie SZW zou moeten kijken of er ruimte is voor maatwerk en of er voldoende onafhankelijke voorlichting wordt gegeven. Zeker moet ook de positie van cliënten worden bekeken, zoals ruimte voor eigen initiatief, beschikken over trajectplan. Ook moet duidelijk zijn of de mogelijkheid van bezwaar en beroep feitelijk aanwezig is omdat besluiten wel vatbaar voor bezwaar en beroep moeten zijn.

Landelijke criteria
Bovendien vraagt de LCR speciale aandacht voor dit onderwerp: ‘De formulering van de criteria van additionele arbeid zouden eigenlijk landelijk moeten worden vastgesteld. De toetsing moet regionaal gebeuren. Als je het hebt over een eerlijke werking van de arbeidsmarkt moeten sociale partners en cliëntenraden op zijn minst een rol vervullen.’Overwin het kwade DOOR het goede

Ik ben er blijkbaar vaak aan voorbij gelopen aan deze spreuk boven dit artikel. Misschien lette ik toen minder op. Maar tijdens de opening van de nieuwe Pauluskerk afgelopen zondag drong die spreuk echt hard bij mij binnen. Het lijkt iets van oude tijden, maar het zou iets van de nieuwe tijd moeten zijn. Wat heb ik in die zes en een halve decennia leven veel dingen meegemaakt die me raakten. In het begin die van het goede, maar de afgelopen dertig jaar die steeds meer van het kwade. De oorzaken zijn bekend, maar daarom is het niet minder erg.

Van de verslaggever van de NOS vernamen we maandag dat Hans Visser de opening van de kerk op een bankje aan de overkant had meegemaakt en had verteld dat hij afstand wilde houden. Maar in de toespraken die gehouden werden Hans Visser, zijn goede werk en zijn mateloze energie niet vergeten. 

Maar wat was het druk zondag daar in die nieuwe kerk. Het kostte veel moeite om je tussen alle mensen door te wurmen om bij bekenden te komen. En wat waren er veel bekenden, gelukkig maar. Bijna allemaal goed gestemd. Merendeels met een open blik van bewondering en verwondering wat past bij zo'n bijzondere gebeurtenis. Het was wel typisch dat de burgemeester zonder ambstketting was. Van mij had het gemogen, vooral toen hij de spreuk onthulde.

We gaan er iets van maken van die Pauluskerk, hij is er immers voor alle Rotterdammers, zei dominee Couvée. Hij zei dat hij zoveel hulp had gehad, "de solidariteit bestaat nog".

En ik denk we maken er met elkaar het goede van en gaan tegelijkertijd in elkaar het goede waarderen. Want zo overwinnen we uiteindelijk het kwade.

Hans Goosen