logo2012
Netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting
en verrijking 
Nieuwsbrief 53
25 mei 2013

Mag het een tandje meer militant zijn

tandwielen versnelling fietsHans Goosen, 25 mei 2013

Lange tijd had ik het woord niet meer in Nederland gehoord. Het gebeurde nog wel, waar het misschien de laatste jaren wat meer had moeten klinken, op het hoofdkantoor van de FNV, aan de vergadertafel van het Federatieraad. Ik ken het woord alleen als term van de vakbeweging in Vlaanderen, te vertalen in het Nederlands als “Kaderlid”:

Militant !

Het was op de laatstleden landelijke vergadering van de Sociale Alliantie, voorgezeten door de voorzitter van het CNV: Jaap Smit. Het was volgens mij achteraf een goede vergadering, het was ook prettig dat Ton Heerts er nog even bij kwam, toen nog interim-voorzitter FNV, met landelijke actualiteiten (achteraf een voorschotje op het Sociaal Akkoord). Maar meer nog bleef bij mij het woord militant hangen. Zeker omdat er ook nog kritiek op dat woord was. Het zou in verschillende kringen van de Sociale Alliantie of de Arme Kant niet positief opgepakt worden.

Militant of militair

Is het dan oorlog? Nee, niet echt. Er is wel armoede en daar zaten wij voor bij elkaar, vriendelijke mensen uit alle delen van het land, gemotiveerd om te strijden tegen de armoede. Maar is motivatie alleen wel voldoende, uiteindelijk gaat het om de resultaten.

Munitie

Zijn de mensen in armoede dan in oorlog? Nee, daarvoor hebben ze te weinig eigen munitie. Zouden deze mensen dan beschermd moeten worden tegen nog groter ellende die hen overkomt. En zijn dan bewegingen zoals de Sociale Alliantie, de Arme Kant Nederland/EVA en de politieke partijen met “sociaal” in hun naam niet verplicht de armen te beschermen daartegen. Als een soort Verenigde Naties, zoals in sommige probleemlanden? En is Nederland dan een sociaal probleemland?

Sociale oorlog

Hoe ver moet het gaan om daadwerkelijk verzet te gaan bieden? Of is het niet al te ver mis gegaan door niet tijdig in verzet te komen? Lopen we met ons voortdurend diplomatiek overleg met de veroorzakers van de ellende niet burgermeestertje in oorlogstijd te spelen? Laten we mensen kopje onder gaan in de schulden en de steeds slechter gefinancierde en dus slechter werkende hulpverlening daartegen? Duurt de wapenstilstand tussen de veroorzakers van de armoede en het sociale verzet niet al te lang, terwijl de tegenstander de armen steeds sterker onder druk zet en in een kwaad daglicht stelt? Worden de rechten van de mens niet overtreden? Is genoeg dan nooit genoeg?

Verzetsgroepen

Moeten we niet terug naar de basis, de steden waarin het meest van de armoede te merken is. Moeten er niet overal meer initiatieven ontstaan om mensen te helpen in uiteindelijk met elkaar het verzet te organiseren? Voor goede initiatieven zijn er fondsen, als je het maar met elkaar doet en “Niet voor Jezelf”. Dus organiseer zo’n groep in je eigen plaats, think global, act local.

Militant worden

Als je je ogen opent en ziet welke ellende de laatste jaren over mensen met een uitkering is uitgestort dan moet je wel militant worden, zoek medestanders. Anderszins, als je het verzet nog kan en wil ondersteunen met geld zet er dan een tandje-contantje bij en steun de fondsen tegen armoede in Nederland, bijvoorbeeld Niet voor Jezelf.


Donaties aan de Rotterdamse Sociale Alliantie zijn ook welkom.


Koopkrachtonderzoek over 2012 Gemeente Rotterdam

koopgootNa het doornemen van het Koopkrachtonderzoek over 2012, gepubliceerd april 2013 door de Gemeente Rotterdam, Serviceorganisatie, Onderzoek and Business Intelligence heeft de SP in de Rooie Rotterdammer de volgende opvallende punten daaruit gepubliceerd:

De werkloosheid, vooral onder jongeren, is sinds het vorige onderzoek in 2011 flink gestegen;

80 procent van de zelfstandigen en 60 procent van de bijstandsgerechtigden heeft een schuld. De gemiddelde schuld is 5000 euro;

Slechts 10 procent van de mensen met schulden heeft schuldhulpverlening. Een derde lost maandelijks iets af van de schuld;

De door mensen zelf ervaren gezondheid is achteruit gegaan; De 'onontkoombare' lasten zoals verzekeringen, kinderopvang en schuldaflossing zijn met 11 procent gemiddeld gestegen;

Er zijn veel minder aanvragen en verstrekkingen geweest voor inkomenshulp zoals speciale bijstand. Vooral werkende mensen met een laag inkomen maakten veel minder gebruik van deze voorzieningen;

De mogelijkheden tot contact met uitkeringsinstanties, met name met de sociale dienst, zijn afgenomen;

Het gehele onderzoek is te lezen op de website van de Gemeente Rotterdam.

171 bladzijden, dus niet uitdraaien !Bericht van Fia over thuiszorg

De Thuiszorg Is ZiekMijn naam is Fia Blok. Ik ben aangesloten bij de initiatiefgroep van de Rotterdamse Sociale Alliantie om mijn steentje bij te dragen als ervaringsdeskundige. Als chronisch zieke heb ik al jaren een uitkering en doe ik vooral vrijwilligerswerk.

Voor hulp in het huishouden ben ik al jaren afhankelijk afhankelijk van de thuiszorg. Dat is jaren goed gegaan en kreeg ik thuiszorg op maat. Jarenlang kreeg ik 3 uur thuiszorg van Thuiszorg Rotterdam in volle tevredenheid van een goede vaste thuiszorgmedewerker. Sinds de nieuwe aanbesteding voor de thuiszorg is alles anders geworden. Dat is in onze regio Aafje geworden.Van de gemeente heb ik een brief gekregen, dat er een nieuwe indicatie komt om te kijken hoeveel uren ik nodig heb. Deze periode loopt van april 2013 tot april 2014. In de nieuwe beschikking komt er niet specifiek te staanhoeveel uren ik krijg, maar welke resultaten er moeten worden behaald. Er staat dan bijvoorbeeld: "een schoon huis" in plaats van "2 uur". Aafje heeft daar maling aan en heeft mijn uren nu al verminderd: van 3 uur naar 2 uur en 15 minuten. Dat is dus 45 minuten minder, zonder dat ik een gesprek met een medewerker van Aafje of de gemeente heb gehad.

Ik heb dan wel het geluk, dat ik wel mijn eigen hulp mag houden. Zij is overgenomen door Aafje. Zij en ik weten niet voor hoe lang zij bij mij mag blijven werken. Dat is allemaal niet duidelijk. Er zijn zelfs oudere mensen in de 90, die weken geen hulp hebben gehad, "vergeten" !! niemand weet het. Dit kabinet wil alleen maar bezuinigen en kijkt niet om naar oudere kwetsbare mensen en chronisch zieken in deze samenleving. Dit sociale land wordt langzaam afgebroken.ONTVANGEN UITNODIGING CONGRES IN PAULUSKERK

PauluskerkPauluskerk Rotterdam organiseert een congres over de (Rotterdamse) Civil Society Donderdagochtend 6 juni.

Tijdens de feestelijke openingsweek van de nieuwe Pauluskerk spreken wij over aard, dynamiek en toekomst van de Rotterdamse civil society. Wat kan ons binden, wat willen we delen? Wat moet een overheid zonder middelen, wat mogen kerken nog? En wat betekent dat voor de mensen in de marge van de Rotterdamse samenleving, de mensen voor wie de deur van de Pauluskerk altijd open staat? U kunt zich aanmelden voor het congres via info@openingpauluskerk.nl!

Een goed gevuld programma met de volgende sprekers:
Lucas Meijs
, hoogleraar Volunteering, Civil Society and Businesses en professor Strategic Philanthropy Erasmus Universiteit Rotterdam

Albert Jan Kruiter
, publicist, onderzoeker, vernieuwer en entrepreneur Instituut voor Publieke Waarden

Roelof Prins
, directeur Stichting De Verre Bergen 

Leendert Bikker
, voorzitter EDBR Economic Development Board Rotterdam

Marco Florijn, wethouder van Werk, Inkomen en Zorg gemeente Rotterdam

Dick Couvée
, dominee Pauluskerk Rotterdam

De leiding van het congres is in handen van dagvoorzitter Geert Beke, voorzitter van Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk.

Opgeven kan via info@openingpauluskerk.nl .

Deelname is gratis. Giften, ten bate van de Bed Bad Brood-campagne van
Pauluskerk Vluchtelingenwerk, zijn meer dan welkom.

Kijk op de website voor meer informatie over de feestelijke openingsweek.

Namens de Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk,
ds. Dick Couvée


Even voorstellen: Lotte Klene (nieuwe vrijwilliger)

Lotte Klene Ik ben Lotte Klene, 29 jaar oud, ben een half jaar getrouwd en woon nu ruim drie jaar in de regio Rotterdam. Hiervoor heb ik altijd in Enkhuizen gewoond. Ik ben voor de liefde en het werk naar deze regio verhuisd. Helaas raakte ik binnen zes weken mijn baan kwijt. Mijn project had ik afgerond en zou een contract krijgen, maar de overheid was aan het bezuinigen dus er was geen werk meer voor me. Heb vier jaar bij verschillende gemeenten en sociale organisaties gewerkt. Mijn hobby’s zijn: schrijven, lezen, dansen, wandelen, scrappen en collages maken, politiek, social media en het organiseren van leuke evenementen. Ik heb in een Wmo-Raad van een gemeente gezeten. Ben vrijwilliger geweest op het Werk- en Zorgplein.

Ik hielp mensen met het invullen van formulieren, heb een sociale kaart gemaakt en verwees mensen door naar de juiste instantie. Heb bij de Sociaal Raadslieden spreekuren gedraaid en heb bezwaarschriften op het gebied van de WWB en de Wmo afgehandeld voor een gemeente. Verder volg ik vanaf het begin de Participatiewet. Heb namens Wajongers Centraal gelobbyd in Den Haag en dat was een mooie manier om kennis te maken met de politiek.


Lotte Klene over "de Broekriem"

BroekriemSinds december 2012 ben ik een stadsambassadeur van DeBroekriem. Dit houdt in dat ik leuke en inspirerende activiteiten voor werkzoekenden in Rotterdam organiseer. Ik organiseer sollicitatieworkshops, maar ook wandelingen of een dagje strand. Er werd te weinig georganiseerd voor werkzoekenden in de regio Rotterdam dus toen heb ik het heft in eigen handen genomen en ben ik het zelf gaan organiseren. Had geen ruimte, geld of deelnemers, maar ben het gewoon gaan doen.

 Op dit moment werken we met een aantal andere organisaties uit Rotterdam samen om elke maand een matchingsbijeenkomst van een bepaalde sector te organiseren om werkzoekenden en werkgevers met elkaar te laten kennismaken. Daarnaast zijn er allerlei sollicitatieworkshops te volgen en zijn er inspirerende sprekers aanwezig. Op maandag 3 juni wordt het eerste Werkcafé Live georganiseerd en op maandag 1 juli wordt er een machtingsbijeenkomst voor de sector zorg gehouden.

Daarnaast hebben we een sollicitatiebuddygroep waar bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken worden geoefend en waar werkzoekenden ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en elkaar tips kunnen geven. Binnenkort komen er meer sollicitatiebuddygroepen verspreid over heel Rotterdam.

In september 2012 is het platform DeBroekriem opgericht door drie werkzoekenden. Zij vonden elkaar in de behoefte aan inspiratie, ontmoeting en leuke dingen doen. Al snel kwamen zij tot de conclusie dat er overdag weinig activiteiten worden georganiseerd op dat vlak. Daarom besloten zijzelf het initiatief te nemen en deze activiteiten voor werkzoekenden te organiseren.

DeBroekriem gelooft in de kracht van een positieve mindset, hier ben je niet werkloos, maar in-between-jobs. Ontmoet je collega baanzoekers tijdens inspirerende activiteiten. Deel je ervaringen en voed jezelf met pit en inspiratie. Vergroot je netwerk en kom in actie met DeBroekriem.

 DeBroekriem is een actieve on- en offline beweging die in diverse steden inspirerende activiteiten en netwerkontmoetingen organiseert voor werkzoekenden. Dankzij DeBroekriem hebben werkzoekenden een reden om erop uit te gaan en collega baanzoekers te ontmoeten tijdens de activiteiten. Deelnemers werken actief aan het onderhouden en uitbreiden van hun netwerk. Netwerken is anno 2013 de belangrijkste sollicitatie-activiteit: 75% van de vacatures wordt via het netwerk ingevuld. De deelnemers van DeBroekriem denken vanuit kansen en mogelijkheden. DeBroekriem helpt werkzoekenden gemotiveerd en werkfit te blijven en zo snel weer aan de slag te gaan!
AbvaKabo wint rechtzaak tegen Aafje

AbvaKaboDe rechtbank van Rotterdam heeft de Abvakabo FNV gelijk gegeven in de zaak die de vakbond had aangespannen tegen zorgwerkgever Aafje.

Op 12 maart had de Abvakabo FNV met Aafje een overeenkomst gesloten waarin was afgesproken dat werknemers van Faveo bij de overgang naar Aafje er in salaris niet op achteruit mochten gaan. Maar Aafje wilde de werknemers toch zo'n anderhalve euro bruto per uur korten.

Gelukkig bepaalde de rechter dat Aafje gewoon de CAO moet naleven en niet mag korten op het loon van de van Faveo overgenomen thuiszorgmedewerkers. Weer een overwinning voor de thuiszorgmedewerkers!
Uit de PERS

ATTENDERINGSBERICHT LANDELIJKE CLIËNTENRAAD

(17 mei 2013)

Arbeidsgehandicapten langs de kant door uitblijven gerichte ondersteuning

rij werklozenZonder gerichte ondersteuning komt een groot deel van de werkzoekenden met een beperking écht niet aan het werk. De rapportage van de Inspectie SZW ‘Werken met beperkingen, van arbeidsbeperking tot arbeidsmogelijkheid’ onderstreept deze constatering van de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Dit onderwerp én de maximering van drie jaar jobcoach-inzet staan op de agenda van het Algemeen Overleg Arbeidsmarktbeleid op 22 mei. De LCR zet in een brief aan de Tweede Kamer zijn bezwaren en suggesties uiteen.

Achter in de rij

‘Mensen met een beperking komen in het werving- en selectiemechanisme als groep achter in de rij van werkzoekenden terecht. Gemeenten kiezen voor makkelijker te bemiddelen groepen’, zo stelt de LCR in de brief. UWV lijkt het beter te doen door de Wajonggroep meer vooraan in de rij van werkzoekenden te plaatsen. Aan de andere kant krijgen mensen met een WIA- of ZW-uitkering geen begeleiding.

Werkgevers

De LCR: ‘Cliënten die moeten werken, zijn wel heel erg afhankelijk van de keuzes die gemeenten en UWV maken. Datzelfde geldt voor werkgevers die zelf initiatieven willen ontplooien, maar daarin weinig goede ondersteuning krijgen.’ Experimenten zoals ticket-to-worksysteem (bekend uit de VS en Zweden) zouden moeten worden onderzocht, zodat mensen meer in staat zijn om het heft in eigen hand te nemen.

Drie jaar

De LCR becommentarieert de inperking van de inzet van een jobcoach tot maximaal drie jaar. ‘Jobcoaches zijn bedoeld voor mensen die zonder die specialistische begeleiding niet zelfstandig kunnen werken. Dat kan ook langer duren en dan is het geen tijdelijke maatregel. Werknemer én werkgever worden begeleid naar zelfredzaamheid. Niet de driejaarsgrens, maar de indicatie voor de begeleidingsbehoefte moet leidend zijn om te bepalen of de Jobcoach na drie jaar nog nodig is.’

Niet inperken
Volgens de LCR hoort de mogelijkheid van een langere begeleiding dan drie jaar niet te worden ingeperkt. Van mensen met heel weinig arbeidsmogelijkheden wordt namelijk wél verwacht dat zij aan het werk gaan. Dan moet hun arbeidsparticipatie ook mogelijk worden gemaakt. De LCR signaleert dat het niet duidelijk is hoe op dit moment de driejaar-grens én de zogenaamde ‘tenzij’-bepaling uitwerkt en wil dat hier beter naar wordt gekeken.

De brief lezen? Klik hier.

Ab Harrewijnrede 2013

Alex BrenninkmeijerGehouden door Alex Brenninkmeijer, landelijk Ombudsman, op het Congres van de Landelijke Cliëntenraad op 11 april 2013:

"Goedemorgen
Als Nationale ombudsman vind ik het belangrijk om zo goed mogelijk aan te voelen
waar het u om gaat. Het is heel belangrijk om daar een idee van te krijgen en op
welke faire manier ik daarop kan inspelen.
Ik hou mij bezig met problemen tussen overheid en burger. Op een gegeven ogenblik
meldde zich de cliëntenraad van het UWV. Die kwam aan tafel zitten en zei "Ja
ombudsman, eigenlijk doen wij hetzelfde werk". Dat vond ik een heel leuke
kennismaking, want dat is natuurlijk ook zo. De cliëntenraden en de ombudsman
zitten qua werk heel dichtbij elkaar. Naarmate die verbinding tussen cliëntenraad en
sociale diensten, het UWV en bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank beter is,
heb ik uiteindelijk minder werk. Daar ben ik dan alleen maar tevreden mee."

lees verder ...