logo2012
Netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking
Nieuwsbrief 52
18 februari 2013

Rotterdam armoedevrij in 2020

Het geldt nog steeds: Rotterdam armoedevrij in 2020..

En er is veel werk aan de winkel. Zeker nu er mogelijk een Rotterdam brede samenwerking tot stand kan gaan komen. Zoals besproken op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Rotterdamse Sociale Alliantie op maandagmiddag 21 januari 2013.

Hierbij een reportage van Cineac Pietje Bell en de daarin uitgesproken tekst van wethouder Marco Florijn.Conclusie van wethouder Marco Florijn:

"De boodschap aan mensen die het nu heel zwaar hebben, dat snap ik want het is ook een ingewikkelde tijd, is om toch alles uit zichzelf te blijven halen. Ook in hele moeilijke tijden zorgen dat je wel met andere mensen er toch nog iets van maakt. In je wijk of in je buurt. Ik zie dat overal in de stad gebeuren. Frustratie en niet aangehaakt zijn zorgt ervoor dat je alleen maar in een isolement komt.

En verder hebben we hier een hele mooie afspraak gemaakt, vind ik zelf. En dat is, dat we net zoals we dat hebben gedaan met de dak- en thuislozen vanaf 2002 tot 2007 en nu nog steeds, dat we een afspraak maken over hoe gaan we er nu voor zorgen dat armoede verdwijnt in de stad. Nu kan je nooit helemaal armoede laten verdwijnen. Er zullen altijd problemen zijn en mensen die pech hebben.

Maar het streven is heel belangrijk en dat gaan we doen met de organisaties die hier aanwezig waren. Om vanuit één actielijstje dat ook te gaan aanpakken. Dus dat betekent samen met de kerken, samen met de moskeeën, samen met vrijwilligersorganisaties en de gemeente precies kijken van hoe we dat geld nu zo gaan verdelen over de stad dat de mensen die dat het meest nodig hebben daar ook gebruik van kunnen maken.

En dat vind ik een mooie afspraak. Om ook juist steeds naar de toekomst te blijven kijken. Want dat is belangrijk."

Films van de studenten Social Work van de
Hogeschool Rotterdam over Armoede.


Voor het derde jaar hebben studenten Social Work van de Hogeschool Rotterdam onderzoek gedaan naar de Armoede in Rotterdam. De Rotterdamse Sociale Alliantie was daarbij opdrachtgever voor in totaal zestig studenten. Voor de tweede maal was onderdeel van de opdracht het maken van een film van ongeveer negen minuten over armoede, met als werktitel "Armoede: een stem een beeld".

Als we er rekening mee houden dat deze studenten eerstejaars zijn op de Hogeschool, van verschillende studierichtingen komen, met elkaar voor het eerst groepsgewijs gingen werken en voor het merendeel geen filmervaring hadden, dan zijn de resultaten bewonderenswaardig.

We feliciteren de groepen met het resultaat en de bijdrage die het levert aan de bekendheid met armoede onder de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek, een belangrijk middel van de Rotterdamse Sociale Alliantie ter bestrijding van  armoede en sociale isolatie.

We danken ook de leerkrachten, die de studenten ondersteund hebben in hun proces van samenwerking en productie van de films.

Therese Steur, Annelies van Weezel, Merrily Versluis en Hans Goosen,
februari 2013.


Feijenoord / Bloemhof


Schiebroek


Middelland


Crooswijk


Overschie


IJsselmonde


Charlois

Bijna 6.000 huishoudens eten van voedselbanken

dinsdag 29 jan 2013

‘Stille armoede groeit onheilspellend’

4385-bijna-6-000-huishoudens-eten-van-voedselbanken      (Door Jim Postma)

,,De armoede en dus ook de omvang van de voedselbanken in Groot-Rotterdam blijven onheilspellend groeien,’’ zo vertelde vorige week Clara Sies van de stichting Voedselbank Nederland. ,,Het zijn de sterkst groeiende banken van ons land. Alleen wordt het aanbod van goederen steeds minder en het aantal cliënten neemt elke week fors toe.

Momenteel krijgen wij zo’n honderd nieuwe aanvragen per week binnen.’’

Eerste
Rotterdam was de eerste stad in Nederland die tien jaar geleden begon met een voedselbank. Het ging in die tijd om dertig gezinnen. Landelijk is het aantal voedselbanken nu uitgegroeid tot 137 verschillende locaties. In totaal gaat het om zo’n 30.000 huishoudens die worden bediend door 6.500 vrijwilligers.
In Rotterdam en aangrenzende gemeentes maken thans zo’n 5900 huishoudens gebruik van de voedselbanken. Dit getal moet met drie worden vermenigvuldigd omdat het gemiddelde huishouden uit drie personen bestaat. Op 1 januari 2012 waren dit er nog 4500, dus er zijn 1400 huishoudens bijgekomen in een jaar tijd.

De Rotterdamse Sociale Alliantie (ROSA) organiseert elk jaar de ‘Wereldarmoede Dag’ om de armoede in Rotterdam onder de aandacht van o.a. politici te brengen. Foto's Rinus Vuik

De Rotterdamse Sociale Alliantie (ROSA) organiseert elk jaar de ‘Wereldarmoede Dag’ om de armoede in Rotterdam onder de aandacht van o.a. politici te brengen. Foto's Rinus Vuik

ROSA
De voedselbanken waren ooit opgericht tegen verspilling van voedselwaren en ter bestrijding van de armoede. Het was de Rotterdamse Sociale Alliantie (ROSA) die mede hierdoor was ontstaan en die ook elk jaar de ‘Wereldarmoede Dag’ in Rotterdam organiseerde. Dit met het doel om de armoede in Rotterdam onder de aandacht van Rotterdammers en politici te brengen door presentaties en samenwerking met locale organisaties.
De bijeenkomst van vorige week in een verzamelgebouw in de Gerard Scholtenstraat werd onder meer bijgewoond door wethouder Marco Florijn (Inkomen en Zorg) en dominee Dick Couvée van de nieuwe Pauluskerk aan de Mauritsweg. Dit onder leiding van ROSA-voorzitter Hans Goosen en discussieleider Alexander Borst. Er waren zo’n tachtig bezoekers aanwezig.

'Er bestaat veel stille armoede,’ aldus Clara Sies.

'Er bestaat veel stille armoede,’ aldus Clara Sies.

‘Stille armoede’
Clara Sies van de stichting Voedselbank Nederland: ,,Armoede is in Nederland en in Rotterdam nauwelijks zichtbaar. Als de mensen maar een dak boven hun hoofd hebben en inboedel. Maar ook hier is het weer de schijn die bedriegt. Er bestaat veel stille armoede,’’ aldus Clara Sies.
,,Tijdens de afgelopen kerst kwam er in Rotterdam-Zuid een vrouw van in de zestig naar ons toe die gedurende drie dagen niets te eten had gehad. Zij werd voordat zij naar ons toe kwam van loket naar loket gestuurd. Wij hebben haar boterhammen gegeven en een tas met boodschappen en daarna heeft een van onze vrijwilligers haar naar huis gebracht.’’
De problemen voor de voedselbanken stapelen zich thans op. Voedselproducenten en supermarkten stemmen hun inkopen beter af, zodat er minder overschotten komen. In plaats van rijst, groenten en pasta’s krijgen de voedselbanken zakjes chips en snoep.

Over de voedselbanken is recent een boekje verschenen onder de titel ‘Koken met krabben.’ Te verkrijgen voor tien euro via het gironummer van de Voedselbank: Rabo 396398626.

Sobere nieuwjaarsreceptie Rotterdam

donderdag 17 jan 2013

   door Manuel Kneepkens             

Het was al ruim van tevoren bekend gemaakt: de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Rotterdam zou dit jaar sober zijn. Ten slotte leven wij in een tijd van bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen.
Barre tijden dus.

Wij begaven ons op 7 januari jl. naar het Stadhuis om eens aan den lijve te ondervinden wat zo’n sobere Nieuwjaarsreceptie in de praktijk inhoudt.
Al van verre spoelde ons een geluid uit de Burgerzaal tegemoet, zo ongeveer als kinderen plegen te maken in overdekte zwembaden. Maar dan natuurlijk een paar octaven lager!
Het betrof hier immers volwassenen. Een grote kakofonie van ,,Beste Wensen!’’ ,,Beste Wensen!’’

Hoe kwam de nieuwjaarsreceptie aan dat rauwe geluid dat op eerdere nieuwjaarsrecepties beslist niet te horen viel.
Dat kwam omdat het orkestje dat in het verleden door stemmige salonmuziek het geluid in de Burgerzaal voortreffelijk wist te dempen, bleek… wegbezuinigd. Dat was bezuiniging nummer 1.

Geen nood, mij naar de dranktafel begeven. Jus d’ orange en witte wijn waren nog in voldoende mate aanwezig. Maar de anders zo voortreffelijk sterke jonge jenever…. afgeschaft. En laten we nou net daarvan een groot liefhebber zijn. Ai, dat was dus bezuiniging no 2.

Ook werd er duidelijk schaarser met de hapjes rondgegaan dan in vorige jaren. En ook op het assortiment was ingrijpend bezuinigd. Waar was de ‘koning van de Hollandse receptie’, de bitterbal? Al even afwezig als ‘het vlammetje’ èn de palinghapjes.
De als altijd voortreffelijk smakende gehaktballetjes waren er overigens nog wel. Maar ze bleken….. gekrompen tot een vierde van de omvang van vroeger. Dat waren dus de bezuinigingen 3, 4, 5, 6 en 7!

Meer bezuinigingen kon ik vervolgens niet ontdekken. Op het uitnodigingsbeleid was in elk geval niet bezuinigd. Het was drukker in de Burgerzaal dan ooit.
Te vroeg gejuicht…. Op het einde stuitte ik pijnlijk onverwacht toch nog op een niet onbelangrijke bezuiniging. De duur van de receptie bleek sterk ingekort! We werden liefst een uur eerder de zaal uitgebonjourd dan voorheen. Bezuiniging nummer 8.
,,Volgende jaar duurt de Nieuwjaarreceptie vast niet langer dan de toespraak van de burgemeester, twintig minuten,’’ sneerde een Vooraanstaand Ambtenaar, die met mij als laatste en vol tegenzin de Burgerzaal verliet.

Hij blijkt inmiddels wegbezuinigd. Bezuiniging nummer 9.

Resultaten schuldhulpverlening omgeven met vraagtekens

Landelijke Cliëntenraad 22 januari 2013

Door bezuinigingen krijgt een groeiende groep mensen met schuldhulpverlening te maken. Maar liefst 85% komt niet van hun schulden af. Veel mensen stromen niet eens in het traject van schuldhulpverlening in. En dat terwijl schuldhulpverlening een succespercentage van maar liefst 72% in twee jaar tijd meldt. De LCR waarschuwt voor een al te rooskleurig beeld en vindt het hoog tijd om de schuldhulpverlening goed te monitoren. De aanbevelingen van de Nationale Ombudsman in het rapport ‘Schulden komen nooit alleen; aandachtspunten behoorlijke schuldhulpverlening’ moeten, zo meent de LCR, zo snel mogelijk worden overgenomen.

Algemeen overleg
Dit meldt de LCR aan de Tweede Kamer die zich op 5 december in een Algemeen Overleg zou buigen over Armoede en Schuldenbeleid. Het AO is helaas niet doorgegaan wegens ziekte van de staatssecretaris.

Urgentie
De urgentie van de problematiek komt niet terug in de reactie van de inmiddels oud-staatssecretaris de Krom op het Ombudsman-rapport. Naast de constatering van de LCR dat uitval bij de schuldhulpverlening goed moet worden gemonitord, vindt de LCR ook dat termijnen voor de behandeling van schuldhebbers strak moeten worden gehanteerd. Mensen mogen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Zodra de nieuwe datum voor dit AO bekend is, zal de LCR de Tweede Kamer opnieuw benaderen.

Contouren van Participatiewet beloven niet niet veel goeds

Landelijke Cliëntenraad 29 januari 2012

Meer kansen bieden aan mensen die aan de kant staan: het was het streven van de Wet werken naar vermogen en het is het doel van de Participatiewet. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) zet vraagtekens bij de haalbaarheid van deze doelstelling. Eén wet om re-integratie goed te regelen, is meer op zijn plaats. De LCR schrijft dit in zijn eerste reactie op de Contourenbrief van de Participatiewet.

Eigen kracht
Een aantal uitgangspunten klinkt de LCR als muziek in de oren. Het Kabinet wil uitgaan van de eigen kracht van mensen én wil – als dat mogelijk is – maximale ruimte bieden aan de mensen zelf. Hiervoor zijn wel randvoorwaarden nodig die volgens de LCR in de wet vastgelegd moeten worden. Zo moeten burgers bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op onafhankelijke informatie en advies. Cliënten moeten hun mogelijkheden en wensen rondom re-integratie in kaart kunnen brengen én zelf sturing kunnen geven aan een re-integratietraject.

De positie van cliëntenraden moet worden verstrekt, juist met het oog op de grote gemeentelijke vrijheid. Extra rechten en bevoegdheden om collectief de belangen te behartigen zijn noodzakelijk.

Loondispensatie
De LCR is vooral verbaasd dat ook dit kabinet vasthoudt aan loondispensatie om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Op die manier kunnen mensen niet meedraaien als volwaardige burgers. Werken met een beloning onder het Wettelijk Minimum Loon is in strijd met anti-discriminatiewetgeving en het VN-verdrag inzake personen met een handicap. Het is verboden om mensen die dezelfde functie verrichten verschillend te belonen. De LCR wijst erop dat de pilot loondispensatie is mislukt: hoge kosten, weinig waardering van werkgevers en veel bureaucratie. Er schort eveneens veel aan de methodieken om loonwaardes te bepalen.

Voorzieningen
Ook de uitvoering van voorzienignen wordt overgedragen aan gemeenten. Volgens de LCR is het verkeerd om de vergoeding van voorzieningen aan de beleidsvrijheid van gemeenten over te laten. Mensen die deze voorzieningen niet krijgen, kunnen anders niet werken. Tegenover werkplicht voor werkzoekende en een quotum voor werkgevers moet ook een garantie van een adequate voorziening staan.

Wegnemen
De LCR heeft verder vragen over de quotumregeling, de gang van zaken rondom de WSW en de samenhang met de WMO. Het is voor de LCR van belang om juist nu – in de fase waarin de contouren worden geschetst – dicht op de materie te zitten om ervoor te zorgen dat de huidige bezwaren kunnen worden weggenomen.

WEG MET DE ARMOEDE

© Kees de Gruiter (VVD) 11 december 2012

Maak een simpele wet die vastlegt dat elke ondernemer die op krediet levert aan iemand die geregistreerd is bij het Bureau Krediet Registratie bij voorbaat kan fluiten naar zijn geld. Van een uitkering kun je fatsoenlijk leven behalve als je niet met je geld kunt omgaan. Wie schulden maakt of te grote financiële verplichtingen aangaat, komt in de problemen. Wie recht heeft op een uitkering omdat hij niet in staat is om in zijn eigen inkomen te voorzien, zou beschermd moeten worden tegen het aangaan van onverantwoorde financiële verplichtingen. Maar hoe doe je dat?

Verbieden helpt niet. De verleiding is blijkbaar te groot. Het wegnemen van de verleiding door reclame te verbieden is geen oplossing omdat die reclame gewoon informatie is die zij gebruiken bij het bepalen van hun keuze voor mensen die wel op een verantwoorde manier met hun geld kunnen omgaan. Schuldhulpverlening is dweilen met de kraan open: mensen die nu eenmaal niet met hun geld kunnen omgaan, maken kennis met de echte armoede van de aflossing, de leveranciers zien een deel van hun geld nooit meer terug en gesubsidieerde schuldhulpverleners doen een beroep op belastinggeld voor hun eigen industrie.

Het is heel simpel om mensen te beschermen tegen het aangaan van onverantwoorde verplichtingen zonder ze dingen te verbieden en zonder kosten voor de belastingbetaler. Maak een simpele wet die vastlegt dat elke ondernemer die op krediet levert aan iemand die geregistreerd is bij het Bureau Krediet Registratie bij voorbaat kan fluiten naar zijn geld. De Wehkamp en de Vodafone mogen wel leveren, maar als hun rekening niet betaald wordt, hebben zij geen poot om op te staan. Zij hebben een probleem en niet de consument die een onverantwoorde verplichting aanging.

Als het bij de leveranciers doordringt dat aanmaningen en incassoprocedures geen zin hebben, zullen zij snel ophouden met leveren aan mensen met een BKR registratie. Als iedereen met een uitkering geregistreerd staat, kan zo niemand meer in de problemen komen. Wie er dan toch nog een puinhoop van maakt, kan gebruik maken van een regeling dat huur, energie en ziektekostenverzekering ingehouden worden door de sociale dienst.

Als liberaal vind ik dat iedereen zelf de verantwoordelijkheid voor zijn daden draagt, dat iedereen in zijn eigen onderhoud moet voorzien en dat iedereen zijn kinderen moet opvoeden tot verantwoordelijke zelfredzame burgers. Wie dat niet kan, moet tegen zichzelf worden beschermd. Door hun afhankelijkheid van de overheid leveren zij vrijheid in maar als we vinden dat een uitkering het minimum is mogen zij niet extra gestraft worden met het armoederegime van de schuldhulpverlening.

Wajongers Centraal doet onderzoek naar armoede

Rob Visser 19 oktober 2012

De belangrijkste post om te bezuinigen bij armoede is reizen. Dat blijkt uit de reacties van de eerste 120 respondenten op de enquête Ze denken dat ik rondkom. www.zedenkendatikrond.com In tweede wordt bezuinigd op hobby's en kleding. 

De enquête is opgezet door de organisatie Wajongers Centraal om onderzoek te doen naar de beleving van armoede in Nederland. Doel van het project Ze denken dat ik rondkom is om de publieke opinie en de politiek alert te houden op de noodzaak van een rechtvaardig en effectief armoedebeleid. Met eerlijke kansen op zinvol werk, ook voor degenen met een beperking. Daarnaast geeft het project een signaal naar betrokkenen: je wordt niet vergeten. Gehoopt wordt dat de respons van de enquête flink gaat stijgen om overtuigingskracht op te bouwen naar de politiek.

Aan de enquête is ook een Facebookpagina www.hoekomjerond.net verbonden, waar iedereen terechtkan met vragen, en een blog http://zedenkendatikrondkom.blogspot.nl/ waar politici en anderen worden geïnterviewd over hun rol bij het bestrijden van armoede.

Uit de PERS

interessante websites

Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam

SPOC Zuid-Holland

Sociale Alliantie Nederand

Arme Kant van Nedrland / EVA

Stichting CLIP

Niet voor Jezelf

International Peace Commission

Roosje

zon

Politici zijn niet gekozen om moeilijke beslissingen te nemen.

Zij dienen de juiste beslissingen te nemen.


Redactioneel

hans goosenEr komen steeds meer mensen die van een uitkering moeten leven. En dat komt door bezuinigen en het vergeten tegelijkertijd de economie te stimuleren. Wie gedacht heeft dat met een nieuw kabinet het er beter op zou worden, is bedrogen uitgekomen.

Het besef begint te groeien dat alleen met een brede gezamenlijke aanpak de armoede in Rotterdam te bestrijden is. Momenteel is van bestrijding nog geen enkele sprake. Integendeel, de schulden van veel mensen rijzen de pan uit!

Maar Rotterdam armoedevrij in 2020 blijft nog steeds het streven van de Rotterdamse Sociale Alliantie. Eens komt die stip op de horizon dichterbij.

In deze Nieuwsbrief de positieve inzet van een zestal groepen cursisten van de Hogeschool Rotterdam, die een filmpje hebben gemaakt
over armoede in verschillende wijken van Rotterdam voor de Rotterdamse Sociale Alliantie. Het mag wel een ontdekkingstocht in eigen stad genoemd worden voor deze studenten.

Jim Postma, Manuel Kneepkens, Kees de Gruiter en Rob Visser hebben met uiteenlopende artikelen hun uitstekende bijdrage geleverd aan de Nieuwsbrief. Laat zij een voorbeeld zijn, we zoeken vaste correspondenten uit de samenleving. Ook naar columns kijken wij graag uit. De mailbox staat wijd open.

De Nieuwsbrief ziet er anders uit als voorheen, dat is het gevolg van de sedert vorig jaar veranderde jurisprudentie over het overnemen van artikelen uit de pers en een bureau dat daar samen met een advocaat goed geld aan verdient. En dat dankzij een gespecialiseerd computerprogramma.

Voor de artikelen uit de pers moeten wij u nu doorsturen naar websites vol met reclame. Met een kleine click op het kruisje naast het tabblad van het persartikel in uw browser bent u overigens weer terug op onze  Nieuwsbrief.

In een volgende Nieuwsbrief komen we terug op deze belemmering waar de Rotterdamse Sociale Alliantie voorlopig mee moet leven om niet al te grote financiële schade op te lopen. 


BIJDRAGE

Zou u een bijdrage willen leveren aan de Nieuwsbrieven van de Rotterdamse Sociale Alliantie, stuur uw artikel dan naar: mail@rosarotterdam.nlAGENDA

in april              Breed Overleg
Over armoede:  gevolgen voor gezondheid en levensduur

27 juni               Breed Overleg

26 september  Breed Overleg

17 oktober       Voor de zevende maal
                           Werelddag tegen Armoede

28 november   Breed Overleg

Interesse voor de Initiatiefgroep? Deze komt om de twee weken bij elkaar. Meld
je aan en er wordt contact met je gezocht.

Verdere info: mail@rosarotterdam.nl
DOEL EN MIDDELEN VAN de Rotterdamse Sociale Alliantie

Waar staat  ROSA! voor ?

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

Secretariaat Rotterdamse Sociale Alliantie
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747
                              DONATIE

Aan wie het nog kan betalen en het werk van de Rotterdamse Sociale Alliantie wilt ondersteunen vragen wij een vrijwillige bijdrage !

  ONLINE DONEREN


U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) ook direct van uw bankrekening overschrijven op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.
Het IBAN nummer is:
NL55 RABO 0155 9971 81


ORGANISATIE Rotterdamse Sociale Alliantie

De Rotterdamse Sociale Alliantie is een netwerk van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse manifestatie 17 oktober ’de ‘Wereld Dag tegen de Armoede’, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van de Rotterdamse Sociale Alliantie bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zijn vertegenwoordigd in die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van de Rotterdamse Sociale Alliantie te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt één keer per twee weken bij elkaar om plannen en strategie uit te werken en de daaruit vloeiende taken te verdelen. In drukke tijden komt men elke week bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën en nieuwe vrijwilligers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
De Rotterdamse Sociale Alliantie moet noodgedwongen uit gaan van doelen op lange termijn. Op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 is besloten ook acties niet uit de weg te gaan. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten.

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd de Rotterdamse Sociale Alliantie geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van de Rotterdamse Sociale Alliantie staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.

8-10-2012ABONNEMENT nieuwsbrief

Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nlVERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .© 2007 - 2013
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieTo make Poverty HistoryARCHIEF

Nieuwsbrief  1  /   7 augustus 2010
Nieuwsbrief  2  / 21 augustus 2010
Nieuwsbrief  3  /   6 september 2010
Nieuwsbrief  4  / 27 september 2010
Nieuwsbrief  5  /   5 oktober 2010
Nieuwsbrief  6  / 14 oktober 2010
Nieuwsbrief  7  /   1 november 2010
Nieuwsbrief  8  /   4 december 2010
Nieuwsbrief  9  / 22 december 2010
Nieuwsbrief 10 / 16 januari 2011

Nieuwsbrief 11 /   7 februari 2011
Nieuwsbrief 12 /   7 maart 2011
Nieuwsbrief 13 / 27 maart 2011
Nieuwsbrief 14 / 13 april 2011
Nieuwsbrief 15 /   9 mei 2011
Nieuwsbrief 16 / 24 mei 2011
Nieuwsbrief 17 / 15 juni 2011
Nieuwsbrief 18 / 20 juni 2011
Nieuwsbrief 19 /   8 juli 2011
Nieuwsbrief 20 / 14 augustus 2011

Nieuwsbrief 21 / 22 augustus 2011
Nieuwsbrief 22 / 31 augustus 2011
Nieuwsbrief 23 /   8 september 2011
Nieuwsbrief 24 / 13 september 2011
Nieuwsbrief 25 / 18 september 2011
Nieuwsbrief 26 / 26 september 2011
Nieuwsbrief 27 / 10 oktober 2011
Nieuwsbrief 28 / 27 oktober 2011
Nieuwsbrief 29 /   6 november 2011
Nieuwsbrief 30 / 27 november 2011

Nieuwsbrief 31 / 12 december 2011
Nieuwsbrief 32 / 26 december 2011
Nieuwsbrief 33 /   7 januari 2012
Nieuwsbrief 34 / 12 januari 2012
Nieuwsbrief 35 / 31 januari 2012
Nieuwsbrief 36 / 12 februari 2012
Nieuwsbrief 37 / 22 februari 2012
Nieuwsbrief 38 /   7 maart 2012
Nieuwsbrief 39 / 15 maart 2012
Nieuwsbrief 40 / 22 maart 2012

Nieuwsbrief 41 /   3 april 2012
Nieuwsbrief 42 / 10 april 2012
Nieuwsbrief 43 / 20 april 2012
Nieuwsbrief 44 /   4 mei 2012
Nieuwsbrief 45 / 18 mei 2012
Nieuwsbrief 46 /   1 juni 2012
Nieuwsbrief 47 / 24 juni 2012
Nieuwsbrief 48 / 10 juli 2012
Nieuwsbrief 49 / 21 september 2012
Nieuwsbrief 50 / 13 oktober 2012

Nieuwsbrief 51 /   2 november 2012