triest Rotterdam
Nieuwsbrief 45
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

18 mei 2012

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

SPOC bijeenkomst over Schuldhulpverlening


De Stichting Provinciaal Overleg Cliëntenraden Zuid-Holland nodigt u graag uit voor de

reddingsboeiThemadag
 “Schuldhulpverlening”

op donderdag 31 mei 2012 aanvang 10.00 uur in Rustburcht in Rotterdam,
Strevelsweg 744-746 bij het Zuidplein
,

AGENDA

09.30 uur Inloop

10.00 uur Opening door Rinus de Pater voorzitter SPOC-ZH

10.05 uur Dhr. H. Vlaarderen, Sociale Dienst Delft legt uit hoe de Wet
                 Schuldhulpverlening in elkaar zit.

10.55 uur Pauze

11.10 uur Mevr. S. Karabulut, lid Tweede Kamer voor de SP gaat uitleggen
                 welke problemen er te verwachten zijn bij de uitvoering.

11.50 uur Mevr. T. Steur, secretaris van de Rotterdamse Sociale Alliantie
                
gaat spreken over de te verwachten problemen in de praktijk.

12.30 uur Lunch

In verband met de te verwachten belangstelling gelieve u zich op te geven bij onze secretaris op wigmans@live.nl of 06-30741793.

Vooraankondiging 27 juni

 


Welke kansen houden mensen aan de onderkant nog over om een menswaardig bestaan te voeren ?


Lutz JacobiLutz Jacobi, Tweede Kamerlid voor de PvdA, gaat in discussie met twee leden van de Rotterdamse Gemeenteraad over deze vraag, in het kader van het Breed Overleg van de Rotterdamse Sociale Alliantie.

Geïnteresseerden zijn uitgenodigd op woensdagmiddag 27 juni 2012 van 13:30 tot 17:00 uur. De bijeenkomst vindt plaats bij de Stichting Vluchtelingen Organisaties Rijnmond (SVOR), die gevestigd is  aan de 's Gravendijkwal 28 (vierde verdieping) in Rotterdam. 

Hoofdonderdeel is het forum, verder komen wat algemene zaken van de Rotterdamse Sociale Alliantie aan de orde en traditioneel sluiten we af met een hapje en een drankje. Nadere bijzonderheden in de komende Nieuwsbrieven.

Graag even aanmelden via mail@rosarotterdam.nl .

De Jager ziet geen alternatief voor Griekenland

de JagerLaatste update: 14 mei 2012 19:22

BRUSSEL - Griekenland moet zich houden aan de Europese afspraken wil het steun krijgen. Er bestaat geen alternatief voor hervormen en bezuinigen.

Dat zei minister Jan Kees de Jager van Financiën voorafgaand aan overleg in Brussel met de andere ministers van Financiën van de 17 eurolanden. Over een mogelijk vertrek van het Zuid-Europese land wilde De Jager niet ''openlijk'' speculeren.

De Jager zei dat er wat hem betreft geen ruimte is om aan het hulpprogramma te tornen. ''De ruimte om afstand te doen van het beleid van de trojka, die luxe heeft Griekenland niet.'' Het is volgens de minister eventueel aan de trojka (de geldschieters) om te bepalen of bepaalde zaken beter gedaan kunnen worden.

Stemadvies
Volgens De Jager zou het geen verstandige keuze zijn als Griekenland de gemaakte afspraken niet nakomt. ''Daarmee riskeert men echt enorm veel ellende, voor Griekenland en de Griekse bevolking.'

' De minister gaf de Grieken dan ook stemadvies. Sinds de verkiezingen van 6 mei is het de politieke partijen nog niet gelukt een regering te vormen. Nieuwe verkiezingen lijken onvermijdelijk. Wat de minister betreft moet er een ''pro-bezuinigings- en hervormingsparlement'' gekozen worden.

(N)iets Te Makken

(N)iets Te Makken is een (bijna) weggeefwinkel aan de Paradijslaan 105 in Rotterdam-Crooswijck. Op woensdag 9 mei was de opening. Niets te makken is geopend elke woensdag van 13:30 tot 16:30.

Ted en Astrid heten je van Harte Welkom!

Kinderombudsman maakt zich zorgen over half miljoen kinderen

treurend kind15-05 2012 | 06:44
Ondanks dat kinderen in ons land gemiddeld genomen gelukkig zijn en leven in welvaart, maakt Kinderombudsman Marc Dullaert zich zorgen over ongeveer een half miljoen kinderen. Bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben met kindermishandeling of armoede. Dullaert stelt dat in de dinsdag te verschijnen Kinderrechtenmonitor. In de monitor doet de ombudsman een aantal aanbevelingen om de situatie van kinderen in Nederland beter te maken. Zo zou er meer preventie en betere behandeling van kindermishandeling moeten komen. Ook zouden de rechten van minderjarige vreemdelingen gerespecteerd moeten worden, bijvoorbeeld door het recht te hebben om bij hun ouders op te groeien.

Rechten
Daarnaast wil Dullaert dat kinderen met een beperking voldoende ondersteuning houden bij het volgen van onderwijs, ook in tijden van bezuinigingen, en moeten de (stijgende) hoge aantallen van kinderen in armoede beperkt worden. Ook adviseert hij de rechten van minderjarigen die in aanraking komen met justitie en politie te respecteren.

Homoseksualiteit
Ook over openheid over homoseksualiteit op scholen maakt hij zich zorgen: daarvan is nog geen sprake. ‘De school lijkt dan ook niet zo’n veilige omgeving te zijn voor homojongeren. De overheid zou er goed aan doen om actief te bevorderen dat kinderen met homoseksuele gevoelens dezelfde veiligheid op school ervaren als andere kinderen,’ stelt Dullaert.

Wetsvoorstellen
Verder pleit hij voor het verplicht stellen van een jongeren- en kindeffectrapportage bij wetsvoorstellen die invloed hebben op kinderen en jongeren. Het hoge percentage afwijzingen van verzoeken tot gezinsmigratie baren hem ernstige zorgen. Maandag pleitte hij al voor het opschorten van het uitzetten van asielkinderen die hier al zijn geworteld.

Armoede
Over kinderen die leven in armoede adviseert de kinderombudsman deze groep, en kinderen die net tegen de armoede aanleunen, goed te volgen en verder afglijden te voorkomen. Ook moet voorkomen worden dat jongeren gaan zwerven en moet de positie van zwerfjongeren verbeterd worden.

Kinderrechtenmonitor
De Kinderrechtenmonitor baseert zich op verschillende eerder gedane onderzoeken over zaken die met kinderrechten te maken hebben. De monitor is in opdracht van de Kinderombudsman opgesteld door de Universiteit Leiden en het Sociaal en Cultureel Planbureau en wordt vanaf nu elk jaar uitgegeven.

Bijzondere maatregelen nodig om klappen Vestia op te vangen

bord Vestia17 mei 2012

De Rotterdamse wethouder Hamit Karakus (wonen, vastgoed) stelt minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) voor om de zware klappen die Rotterdam krijgt door het financiële debacle bij woningcorporatie Vestia op te vangen met ,,bijzondere en onconventionele maatregelen’’.

Vrijstelling
Corporaties die bereid zijn om te investeren in stilgelegde projecten van Vestia moeten voor zover die investeringen onrendabel zijn financieel worden gecompenseerd door vrijstelling van de voorgenomen verhuurdersheffing. De wethouder heeft zich voor zijn plan verzekerd van de steun van vier Rotterdamse corporaties. Zij mede-ondertekenden de brief die Karakus woensdag aan de minister stuurde.

Derivaten
Vestia kwam in de problemen door het bezit van miljarden euro's aan derivaten. Deze financiële producten verzekeren tegen een toekomstige rentestijging op leningen. Doordat de rente daalde, moest Vestia geld bijstorten. De corporatie heeft 1,5 miljard euro in onderpand moeten geven aan banken. Geplande investeringen werden geschrapt. Vestia voltooit alleen nog enkele projecten waar het juridisch niet onderuit kan.

Eindoordeel
Minister Spies komt eind deze maand met een eindoordeel over het verbeterplan van Vestia, waarover zij in april de Tweede Kamer heeft geïnformeerd. Dit voorziet ook in de verkoop van 15.000 van de 80.000 woningen.

Lenteakkoord: het zuur, het zoet en de effecten op een rij

vijf partijen bij elkaar16 mei 2012 NRC

door Erik van der Walle

Het vandaag uitgelekte Lenteakkoord omvat in totaal 16 miljard aan bezuinigingen en lastenverzwaringen (12,2 miljard na uitverdieneffecten). Hoe worden de lasten verdeeld en wat doet het met de koopkrachtplaatjes?

De positieve maatregelen
Het eerste voelbare effect van het Lente-akkoord is positief. Over twee maanden gaat, volgens de uitwerking die De Telegraaf publiceerde, de BTW op de podiumkunsten al naar beneden. Het kabinet Rutte verhoogde een jaar geleden dit tarief van 6 naar 19 procent. Dat gebeurde op aandrang van gedoogpartner PVV die op deze manier “de grachtengordel” wilde laten meebetalen. Maar door verzet uit de Eerste Kamer werd de maatregel pas op 1 juli 2011 ingevoerd. Vanaf die datum wordt ook de verlaging ingevoerd. Andere meevallers voor wie het aangaat: eerder voorgenomen bezuinigingen op het passend onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg en het persoonsgebonden budget worden geheel of gedeeltelijk afgeschaft.

Maar er zijn ook lastenverzwaringen…
Maar dat goede nieuws, ervan uitgaande dat deze versie van het Lente-akkoord definitief wordt, komt snel in de schaduw te staan door de lastenverhogingen waar iedereen mee te maken krijgt. Zo gaat de BTW van 19 naar 21 procent. Om het effect op de koopkracht te dempen wordt een deel van de opbrengst (4,2 miljard euro) weer teuggegeven via een lagere inkomstenbelasting (1,5 miljard). In het Catshuisakkoord zou die teruggave pas in 2014 beginnen.

Andere lastenverhogingen die de koopkracht aantasten: woon-werkverkeer wordt belast, accijnzen op sigaretten (35 cent), bier (10 procent), wijn (15 procent) en sterke drank (6 procent) gaan omhoog. Relatief wordt de borrel dus goedkoper.

…en hervormingen
Maar het akkoord gaat verder dan alleen maar kale lastenverhogingen. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben elkaar ook gevonden in een aantal hervormingen. Maar ook daar geldt in de meeste gevallen dat het de burger uiteindelijk geld kost. Bijvoorbeeld op de woningmarkt waar – het was al eind april bekend geworden – de aftrekbaarheid van nieuwe hypotheken wordt beperkt. Aflossen wordt verplicht en daarmee lijkt bijvoorbeeld de populaire spaarhypotheek ten dode opgeschreven. Voor de huurders die het volgens het Rijk kunnen betalen gaat de huur 1 procent (plus inflatie) omhoog.

Een stelselwijziging mag ook de verhoging van de AOW-leeftijd worden genoemd. Die stijgt volgend jaar al een maand en zal in 2019 via snellere verhoging op 66 jaar liggen. Vier jaar later wordt dat 67 jaar en met die snelle verhoging lijkt het pensioenakkoord dat minister Kamp met de bonden vorig jaar sloot ten dode opgeschreven. Daarin werd besloten de leeftijd in 2020 naar 66 te tillen. Ook het ontslagrecht gaat op de helling. Er komt een wettelijke regeling voor mensen die een contract voor onbepaalde tijd hebben. De rechter wordt pas ingeschakeld als een werknemer bij ontslag niet akkoord gaat met die regeling.

Een na grootste bezuiniging is op de zorg
Na de BTW-verhoging wordt de grootste besparing uit de zorg gehaald. Op die manier – vorig jaar stegen de kosten met 2 miljard tot 62 miljard – moet de groei beperkt worden. De beperking moet voor een deel van de burger zelf komen. Bijvoorbeeld door een verplicht eigen risico van 350 euro en door voor gehoortoestellen een eigen bijdrage van 25 procent te vragen. Verder komt er een onderzoek naar de norminkomens van specialisten. Ook andere regelingen moeten volgens het akkoord nog worden uitgewerkt. Zo wordt de groei van de kosten op grond van de AWBZ – de medische kosten die niet onder de verzekering vallen – een halt toegeroepen. Hoe dat gebeurt, valt niet uit de nu bekend geworden uitwerking te halen.

En wat doet dat met de koopkracht?
En wat betekent dit uiteindelijk voor de koopkracht? Daar buigt het Centraal Planbureau zich nu over. Premier Rutte noemde de koopkrachteffecten vanmiddag evenwichtig, zonder in details te willen treden. Uit de eerste berekeningen van het ministerie van Financiën zouden ouderen met een redelijk pensioen er ruim 3 procent op achteruitgaan. Voor de meeste mensen blijft het koopkrachtverlies beperkt tot minder dan 2 procent. De hogere inkomens zouden niet of nauwelijks hoeven in te leveren, of er zelfs op vooruitgaan. Dat lijkt een mooie aftrap voor de campagne in de aanloop naar de verkiezingen van 12 september.

Vraag clientenraad SoZaWe over huishoudtoets

Arij MoermanAan: Algemeen directeur SoZaWe Dhr. W. Hoogendoorn
Van: Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam
Betreft: Wijzigingen van beleid WWB, WSW
Datum: 8 mei 2012

Geachte heer Hoogendoorn,

Er heerst grote onzekerheid over de door de oude regering genomen besluiten en ingevoerde wetswijzigingen. Met name over de bezuinigingen en de huishoudtoets is er sprake van weer wijzigen of zelfs helemaal afschaffen. De CR merkt dat veel klanten die hiermee te maken hebben zich, wellicht onterecht, grote zorgen maken. Hoe gaat Rotterdam met de veranderde situatie om?

De CR wil graag, gezien de situatie zo snel mogelijk, antwoord krijgen op de volgende vragen:

1. Wat is het Rotterdamse beleid nu aangaande de huishoudtoets?
2. Hoe wordt er nu omgegaan met de in- en of doorvoer van de onderzoeken in het kader van de huishoudtoets en alle verzamelde gegevens?
3. Wat gebeurt er met de mensen waarvoor de nieuwe gewijzigde wet al van kracht was, t.w. de nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2012?
4. Wat gebeurt er met de oude uitkeringsgerechtigden en de maatregelen die al zijn opgelegd en waar ook al beroep- en bezwaarprocedures voor lopen? De CR is van mening dat de handelswijze van SoZaWe in deze zelfs strijdig is met de voorwaarden in het handboek B 3150. Wordt dit nu gelijk teruggedraaid?
5. Hoe schept SoZaWe zo snel mogelijk duidelijkheid in de geruchtenstromen over de huishoudtoets en andere bezuinigingen in WWB en WSW?

Voor de uitkeringsgerechtigden is het van groot belang zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen.

Met vriendelijke groet,
namens de Cliëntenraad
A.J. Moerman (voorzitter)

Brief voorzitter cliëntenraad aan directeur SoZaWe Rotterdam

HoogendoornGeachte heer Hoogendoorn,

Uw antwoord op ons 10%-advies ontlokt ons toch nog een tweede brief over dit onderwerp. In ons advies van 16 maart hebben wij het voorbeeld van Utrecht alleen aangehaald om aan te tonen dat er van een uniform G4-beleid geen sprake is. Dat was indertijd namelijk één van de redenen om ons advies over een soepeler maatregelenbeleid (dus 10, 30 en 100 procent) niet te honoreren.

Nu Utrecht een andere koers vaart staat het Rotterdam vrij ook een eigen beleid te hanteren. Daarbij denken wij niet aan een strenger, maar juist aan een soepeler beleid, zoals van een goed functionerende CR mag worden verwacht.

Met de vorige directie is indertijd afgesproken dat elke financiële maatregel (30 en 100 procent) voorafgegaan wordt door een aangetekend schrijven, zodat in ieder geval zeker is dat de klant op de hoogte is van deze ingrijpende maatregel. Het is de CR gebleken dat dit in de praktijk zelden wordt toegepast. De CR heeft indertijd zelfs gepleit voor persoonlijk contact om na te gaan wat er mis is met de betreffende klant (anders laat je een boete/tekort van enkele honderden euro’s niet zo maar ontstaan).

Als de handelswijze in de vorige alinea in de praktijk wordt gevolgd zijn we op de goede weg: eerst schriftelijk waarschuwen, dan een aangetekend schrijven (of liever nog een persoonlijk onderhoud) en dan pas een maatregel. Door daar een maatregel van 10% aan toe te voegen wordt voorkomen dat een klant onnodig getroffen wordt door honderden euro’s “boete”. Denk bijvoorbeeld aan klanten met geestelijk problemen die hun post nooit openen en dan ineens honderden euro’s minder ontvangen.

We pleiten er voor het maatregelenbeleid een sociaal Rotterdams gezicht te geven en pas als er goed contact met de klant is geweest met financiële maatregelen op de proppen te komen. Dat 10% een eerste aanzet mag zijn is al erg genoeg, maar geeft de klant in ieder geval nog de kans zijn leven te beteren zonder een maand in al te grote financiële problemen te verkeren

Met vriendelijke groet,
namens de Cliëntenraad
A.J. Moerman (voorzitter)

Crisis zichtbaar in Sociale Index Rotterdam

arbeiders van voor de oorlogDe Sociale Index is gedaald, namelijk van een 5,8 in 2010 naar een 5,5 in 2012. Rotterdam blijft in de terminologie van de index met deze score aangemerkt als kwetsbaar. De dalende trend is bij de vorige meting (in 2010) al ingezet, daarbij is destijds de waarschuwing afgegeven dat bij een aanhoudende recessie de Sociale Index verder zou dalen. Wethouder Kriens benadrukt: “De economische wind is guur, hierdoor raken de inspanningen van het stadsbestuur en het maatschappelijke middenveld om de sociale aspecten van onze stad te verbeteren overschaduwd”. Dat staat in de Sociale Index die het College van B en W vandaag aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Was in 2010 de daling vooral het gevolg van een meer negatieve subjectieve beleving van de Rotterdammers, inmiddels is ook in de registraties en objectieve gegevens de huidige economische crisis voor Rotterdammers een realiteit geworden. Kriens: “Het is hard te constateren dat de economische recessie, ondanks onze investeringen in het versterken van de sociale positie van de Rotterdammers in de afgelopen jaren, sterk voelbaar is onder Rotterdammers.” Daarnaast laat de Sociale Index op enkele – niet onbelangrijke –positief nieuws zien. Het opleidingsniveau stijgt nog steeds en de thema’s ‘ontbreken van discriminatie’, ‘weinig vervuiling en overlast’, ‘deelname aan sociale en culturele activiteiten’, ‘sociale contacten’ en ‘sociale inzet van Rotterdammers’ blijven op niveau.

Inkomen
Hoewel de daling in het inkomen niet groot is (-0,1) blijkt uit de index dat het aantal gezinshuishoudens dat het moet doen met 110% of minder van het wettelijk minimum inkomen gestegen is. Zo zeggen meer Rotterdammers dat zij met hun inkomen moeilijk kunnen rondkomen. Ook duiden de uitkomsten van de index dat jongeren ondanks het behalen van een diploma, moeilijk doorstromen naar een betaalde baan.

Veerkracht Rotterdammers
Met het oog op de toekomst is het signaal dat de positieve trend in het opleidingsniveau van de Rotterdammers zich nog steeds doorzet van groot belang. Het aantal jongeren met een startkwalificatie neemt toe. Wethouder Kriens: “Dat heeft op de lange termijn een positieve invloed op de werkgelegenheid, veiligheid, opvoeding en de volksgezondheid. Dat zegt iets over de veerkracht van Rotterdam en de Rotterdammers. Het is zaak die veerkracht vast te houden en te versterken om straks als de economie weer opleeft sterk te staan.”

Rotterdam revisited
De afgelopen collegeperiodes is met nadruk geïnvesteerd in de sociale sector. In 2002 bezocht een visitatiecommissie Rotterdam - bestaande uit vertegenwoordigers van het Rijk, de vier grote steden, de wetenschap en het bedrijfsleven - waaruit bleek dat Rotterdam vooral het staande beleid moest gaan uitvoeren. Alleen zo kon een impuls worden gegeven aan het oplossen van de sociale problemen in de stad. Kriens: ”Na tien jaar moet een nieuwe visitatiecommissie beoordelen in hoeverre de voornemens van toen zijn gerealiseerd en wat vervolgens nodig is om de politiek en de stad bij de les te houden. Want dat de economische recessie voelbaar is, weten we inmiddels. Maar hoe zorg je ervoor dat je zo sterk mogelijk uit de strijd komt?” Paul Schnabel, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau en lid van de visitatiecommissie in 2002, heeft zich inmiddels bereid verklaard om hier een vervolg aan te geven.

Deelgemeente- en wijkniveau
De op hoofdlijnen dalende trend op stedelijk niveau is ook terug te zien in de deelgemeenten: geen enkele deelgemeente gaat erop vooruit; de grootste daling vindt plaats bij deelgemeente Hoogvliet (-0,5). De dalende trend op deelgemeentelijk niveau is al in 2009 ingezet. De uitkomsten op wijkniveau laten een gevarieerd beeld zien: één wijk (Beverwaard) gaat er licht op vooruit en zes wijken blijven stabiel (Heijplaat, het Lage Land, Molenlaankwartier, Rubroek, Schiebroek en Zevenkamp). De overige wijken dalen.

Werkwijze Sociale Index
De Sociale Index peilt sinds 2008 de sociale kwaliteit van Rotterdam en brengt de ontwikkelingen in jaren in beeld. De Sociale Index is een signaleringsinstrument en verschaft het gemeentebestuur (stad en deelgemeenten) gegevens om thematisch en gebiedsgericht prioriteiten te stellen en inzet te bepalen. Hiervoor zijn, naast de signalering die de index biedt, aanvullende gegevens nodig en vooral ook duiding van de uitkomsten met partners en bewoners van de stad. De Sociale Index 2012 is de vierde meting en beschrijft de uitkomsten van de dataverzameling (enquêtes en registraties) die de afgelopen tijd heeft plaatsgevonden. De enquête is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 15.000 Rotterdammers van 15 jaar en ouder. De vorige meting was in 2010; vanaf dat jaar wordt de index – evenals de Veiligheidsindex - niet jaarlijks maar elke twee jaar uitgevoerd.

Lees hier het volledige rapport (50 blz., dus niet printen).

'Grote schulden bij werkenden neemt toe'

opengebroken spaarpotvrijdag 11 mei 2012 08:54

Een kwart van werkend Nederland kampt met betalingsachterstanden. Het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel slaat alarm over de slechte financiële situatie waarin steeds meer Nederlanders zich bevinden. Dit schrijft het AD vrijdag.

Volgens het BKR hebben 700.000 huishoudens problemen met het hoofd boven water te houden. 293.000 huishoudens zitten zwaar in de financiële problemen. Steeds meer Nederlanders zijn genoodzaakt om zich te wenden tot de schuldhulpverlening.

Het BKR denkt dat dit slechts een topje van de ijsberg is omdat 80% van de huishoudens met zware financiële problemen niet staat geregistreerd bij hen.

LCR bij aanname door Eerste Kamer: wijziging wet SUWI te weinig doordacht

congres Landelijke CliëntenRaadUWV mag geen re-integratiediensten meer inkopen voor WW-ers en er komt een einde aan loonkostensubsidies. De meeste dienstverlening van het UWV wordt voortaan digitaal. De Raad voor werk en inkomen (RWI) wordt opgeheven. Dit zijn de resultaten van de aanname in de Eerste Kamer van het voorstel tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (wet SUWI). De Landelijke Cliëntenraad (LCR) betreurt het dat er niet kritischer naar onderdelen in dit voorstel is gekeken.

Kritisch
Tijdens de parlementaire behandeling heeft de LCR geregeld laten weten kritisch tegenover deze wijzigingen te staan. Zo is een digitalisering van dienstverlening prima zolang er oog blijft voor de toegankelijkheid van het systeem. Niet alleen in fysieke zin, maar ook als het gaat om cliënten die minder bekwaam zijn om met dergelijke systemen om te gaan.

Onverstandig
Het intrekken van de re-integratiedienstverlening aan WW-ers vindt de LCR een onverstandige stap. Het was beter geweest die wettelijke verplichting te behouden en jaarlijks te bepalen of de inzet van re-integratiedienstverlening voor WW-ers wenselijk is. Ook het afschaffen van de verplichting om cliëntenparticipatie op de werkpleinen te regelen, betreurt de LCR. Goede samenwerking in de uitvoering zou gemonitord moeten worden door cliënten. De praktijk heeft uitgewezen dat samenwerking tussen gemeenten en UWV niet vanzelf van de grond komt en vaak te wensen overlaat.

RWI
Over de afschaffing van de RWI heeft de LCR eerder bericht: ‘Pas na een zorgvuldige evaluatie van de Wet SUWI kan antwoord worden gegeven op de vraag of de taken van de RWI volbracht zijn en of de Raad in die zin geen meerwaarde meer heeft.’ Volgens de LCR is dit niet afdoende gebeurd.

Mede door de kritiek die de LCR uit op bovenstaande punten kan de raad het niet eens zijn met de conclusie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de wijziging een efficiënte werking van de arbeidsmarkt bevordert. En de grotere eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven ook leidt tot een vergroting van de arbeidsparticipatie.

UWV zet extra krachten in voor persoonlijk contact

UWV vlagAuteur: door Maurice Wilbrink | woensdag 09 mei 2012 | 06:00

DEN HAAG - Het UWV zet de komende twaalf maanden tussen de 700 en 750 extra arbeidskrachten in om de toenemende stroom werklozen op te vangen. Een deel van hen is nodig ter begeleiding van cliënten die problemen hebben met de digitale dienstverlening en meer persoonlijk contact willen.

Vijftig miljoen extra
Voor deze extra werkkrachten, die tot halverwege volgend jaar nodig zijn, is vijftig miljoen euro toegezegd door minister Kamp (Sociale Zaken). Het tijdelijk personeel wordt zo veel mogelijk gerecruteerd uit UWV'ers die als gevolg van grote bezuinigingen hun baan zijn kwijt geraakt of momenteel boventallig zijn. Dit en volgend jaar verdwijnen er onder druk van politiek Den Haag in totaal 2400 banen bij het UWV.


Inloopmiddagen voor werkzoekenden Het UWV organiseert op zijn Werkpleinen binnenkort extra inloopmiddagen, waar werkzoekenden zonder afspraak terecht kunnen voor hulp bij de digitale diensten van het UWV. Het bedrijf, dat een aantal regelingen in de sociale zekerheid uitvoert, probeert grote bezuinigingen op te vangen door zo veel mogelijk van de dienstverlening te digitaliseren. Een deel van de cliënten heeft daar echter moeite mee.

'Digitale map' bijhouden
Met het oog hierop wordt in callcenters van het UWV meer capaciteit vrijgemaakt om klanten digitaal wegwijs te maken. Werklozen moeten op internet een 'digitale werkmap' bijhouden, waarin ze aangeven wat ze ondernemen om weer aan het werk te komen. Ook wordt hen via de website www.werk.nl een op hen toegesneden vacatureoverzicht voorgeschoteld, maar deze site blijkt niet goed te functioneren. De problemen met deze website zullen naar verwachting pas in het najaar voorbij zijn, denkt het UWV.

Eurozone in recessie – Brussel zeer somber over Nederlandse economie

Eurocommissaris Oli RehnNRC, 11 mei 2012 door Peter Zantingh

Economie
Europa zal in de tweede helft van dit jaar herstellen van de milde crisis waar het in verkeert. De krimp komt dit jaar uit op 0,3 procent. Dat is, volgens eurocommissaris Olli Rehn, het economische vooruitzicht.

Rehn verwacht dat de economie in de EU volgend jaar met 1,3 procent groeit. De eurozone groeit met 1 procent, verwacht Brussel. De onzekerheid blijft groot, laat Rehn weten, maar er is vertrouwen in herstel. Desondanks is de prognose voor 2012 lager dan in november: toen werd een groei van een half procent ingecalculeerd. Rehn maakte vandaag bekend wat de voorjaarsprognoses zijn voor de 27 EU-landen. Het betreft een prognose voor de komende maanden, waarbij de begrotingsplannen die de lidstaten voor 30 april inleverden, een rol spelen. Nederland kwam na de mislukte Catshuisgesprekken enkele dagen daarvoor pas tot een akkoord op grote lijnen, dat daarop naar Brussel gestuurd is.

Hoewel het wellicht klinkt als een wijzend vingertje van Europa, hebben de eurolanden in hun pogingen een stabiele eurozone te realiseren zelf gekozen voor deze ‘tussenrapporten’. Alle lidstaten hebben zich eraan gecommiteerd en vervolgens (op aandringen van Nederland) ‘supercommissaris’ Rehn aangesteld om erop toe te zien dat de begrotingen binnen de perken blijven. Van die gezamenlijke drang naar het vinger aan de pols houden is deze lenteprognose een uitwerking – ook al hopen meerdere eurolanden nu op versoepeling van de begrotingsregels.

Sombere vooruitzichten voor Nederland
De Europese Commissie is somber over de Nederlandse economie. Die zal dit jaar sterker krimpen en volgend jaar minder herstellen dan eerder door het Centraal Planbureau werd voorzien. Het begrotingstekort loopt bij ongewijzigd beleid op tot 4,6 procent volgend jaar.

Uit de prognoses blijkt dat de Nederlandse economie met 0,9 procent krimpt in 2012 en met slechts 0,7 procent groeit in 2013. Het CPB ging in maart dit jaar nog uit van een krimp met driekwart procent over 2012, en een herstel met 1,25 procent in 2013. Beide prognoses nemen de effecten nog niet mee van de bezuinigingen die twee weken geleden in het zogenoemde ‘wandelgangenakkoord’ zijn overeengekomen. De Nederlandse economie is – zelfs vóór de nieuwe bezuinigingsronde – na achtereenvolgens Griekenland, Portugal, Spanje en Italië de slechtst presterende van de eurozone dit jaar. De Duitse economie groeit met 0,7 procent, en versnelt volgend jaar naar een groei van 1,7 procent. Het Duitse begrotingstekort blijft kleiner dan 1 procent.

Rehn wil investeringen, want ‘werkloosheid blijft groot probleem’
Rehn zei te willen dat landen in Europa niet alleen maar bezuinigen, maar ook investeringen doen. “Structurele hervormingen moeten gepaard gaan met gerichte investeringen om de economische groei aan te jagen en banen te scheppen.” Volgens de Fin is er ruimte voor dergelijke investeringen, omdat de economie vanaf 2013 naar verwachting weer aantrekt.

Ook de Spaanse economie zal vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar weer groeien, verwacht Rehn. De eurocommissaris toonde zich verder positief over de structurele economische ontwikkeling in de eurozone. Rehn doelde daarmee op het kleiner worden van de tekorten en overschotten op de betalingsbalans van de sterke en zwakke eurolanden, doordat de arbeidskosten in de tekortlanden zoals Griekenland en Spanje dalen, en in overschotlanden als Duitsland stijgen.

“Ierland, Griekenland en Spanje laten de grootste verbetering zien. Duitsland beweegt met zijn stijgende arbeidskosten juist in de tegenovergestelde richting. Die ontwikkeling stimuleert daar de vraag en is goed voor het herstel van het evenwicht van de economie.”

De werkloosheid blijft voorlopig nog wel een groot probleem voor de eurozone, verwacht Rehn. Juist daarom zijn investeringen om de werkgelegenheid aan te zwengelen noodzakelijk. “De werkgelegenheid neemt dit jaar af, maar met de terugkeer van de groei volgend jaar moeten er weer banen bijkomen.”

Begrotingstekort per land: ‘Lente-akkoord’ nog niet meegenomen
Rehn gaf per land een prognose van het begrotingstekort in 2013. Belangrijke genoemde landen en hun prognose:
Nederland: een begrotingstekort in 2013 van 4,6 procent, terwijl 3 procent een vereiste is. Het ‘lente-akkoord’ dat nu in grove lijnen overeengekomen is, is daar nog niet in meegenomen;
Spanje: 6,4 procent in 2012 en 6,3 procent in 2013, terwijl 3 procent dan een vereiste is. Dat lijkt vrijwel onmogelijk en het zou – volgens eerdere berichten – goed kunnen dat er voor Spanje versoepeling volgt;
Griekenland: 6,3 procent in 2013, in 2014 moet het 3 procent zijn;
Ierland: 7,5 procent in 2013, in 2015 moet het 3 procent moet zijn. Het gemiddelde begrotingstekort in de eurozone is 3,3 procent. Rehn benadrukte dat alle prognoses gemaakt zijn op basis van ongewijzigd beleid.

Concrete aanbevelingen pas eind mei
Dit is nog geen definitieve afrekening, benadrukte onze correspondent in Brussel Caroline de Gruyter vlak voor de bekendmaking. Die volgt pas over drie weken:
“Aan de hand van 160 factoren zijn de landen onder de loep genomen. Daar komen deze prognoses uit voort. Rehn zegt nu nog niet ‘doe dit, doe dat’ tegen eurolanden, maar er is wel een richting uit af te leiden. Hij spreekt per land punten van zorg uit. Concrete aanbevelingen en een uitspraak over of de plannen deugen, dat komt pas op 31 mei.”

Nieuwe onrust na ontwikkelingen in Spanje en Griekenland
De schuldencrisis binnen de eurozone lijkt na de relatief rustige eerste maanden van dit jaar weer te verhevigen. Spanje kampt met een bankencrisis, vooral omdat er veel geld is gestoken in de instabiele vastgoedmarkt. De vierde bank van het land, zorgenkindje Bankia, moest gisteren genationaliseerd worden. Bovendien ligt de werkloosheid erg hoog.

In Griekenland heerst grote onzekerheid over de toekomst nu er na de verkiezingen veel moeite is om tot een regering te komen. De conservatieven eerst en de radicaal-linksen daarna zagen hun pogingen tot een coalitie te komen snel mislukken. Gisteren klonk voor het eerst een optimistisch geluid over formatiebesprekingen. Ook het gevallen kabinet-Rutte in Nederland en de wisseling van de wacht in Frankrijk vergroten de onzekerheid over de koers van de eurozone.

FNV wil WW-regie na prutswerk overheid

Leo Hartveld11 mei 2012 vrijdag Noordhollands Dagblad

SAMENVATTING
amsterdam - Het is prutswerk wat VVD en CDA met D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben afgesproken over de WW, vindt de FNV.

VOLLEDIGE TEKST:
Hoofdbestuurder Leo Hartveld van de vakcentrale waarschuwt dat de Werkloosheidswet en de fondsen met geld voor de uitkeringen niet in goede handen zijn bij de overheid. En hij vindt het helemaal een slecht idee om, zoals de gelegenheidscoalitie wil, werkgevers verantwoordelijk te maken voor de eerste zes maanden WW als ze iemand ontslaan. Hartveld wil dat werknemers en vakbonden de regie krijgen.

Er is de afgelopen jaren in zijn ogen onzorgvuldig omgesprongen met de goed gevulde WW-fondsen. Volgens hem zijn er miljarden euro s doorheen gejast en laat politiek Den Haag onterecht geld van werknemers voor hun werkloosheidsverzekering meetellen in de overheidsfinanciën om de begroting op orde te krijgen.

Volgens Hartveld moet voor de WW-premie ongeveer het dubbele worden betaald van wat werkgevers nu aan premie betalen. Dat hoeven werkgevers niet helemaal te betalen. De FNV heeft al eerder aangegeven dat ze werknemers weer zelf WW-premie wil laten betalen om zo op langere termijn de regie over het sociale vangnet terug te kunnen krijgen.

Mogelijk toch (9 euro) eigen bijdrage per receptregel

lepeltje met pillenRedactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink on 9 mei, 2012 – 14:49

De ouderenbonden ANBO, Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM luiden samen met apothekersorganisatie KNMP de noodklok, omdat nog steeds onduidelijk is hoe de geplande bezuinigingen in de zorg zullen worden ingevuld. Aanvankelijk leek de 9 euro eigen bijdrage voor medicijnen uit het zogeheten Catshuisberaad van tafel, maar in de onlangs gepubliceerde stukken over de bezuinigingen 2013 van het ministerie van Financiën wordt dit niet expliciet vermeld. Een eigen bijdrage van maximaal 9 euro per recept met een maximum van – 380 per jaar raakt vooral ouderen in de portemonnee. Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van e Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

65-plussers de dupe

De berekeningen van SFK (bijlage) laten zien dat de 9 euro maatregel, indien deze in 2011 van kracht zou zijn geweest, er toe zou hebben geleid dat 260.000 mensen het maximum van – 380 per jaar hadden moeten betalen. Voor een groep van 2,3 miljoen mensen kwam de bijdrage uit op minimaal – 100. Bijna de helft van de totale opbrengst van de 9 euro regeling komt voor rekening van mensen van 65 jaar en ouder. Van de mensen die een bijdrage van minimaal – 100 zouden moeten betalen loopt het aandeel 65-plussers op tot bijna zestig procent. Zeventig procent van de mensen met een maximale eigen bijdrage bestaat uit 65-plussers.

interessante websites

Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam

SPOC Zuid-Holland

Sociale Alliantie Nederand

Arme Kant van Nedrland / EVA

Stichting CLIP

Niet voor Jezelf

International Peace Commission

Roosje

zon

Als de Sociale Dienst fouten maakt ...............
krijg je dan een bonus of een extraatje bovenop je uitkering ?Redactioneel

hans goosenDe Stichting Provinciaal Overleg Cliëntenraden (SPOC) nodigt alle belangstellenden uit op de themadag schuldhulpverlening op donderdag 31 mei. Het programma van deze dag staat in deze Nieuwsbrief.

De Rotterdamse Sociale Alliantie heeft de opening gefilmd van de (n)iets te makken winkel in Crooswijck. Een bijzonder initiatief, bekijk het filmpje maar eens.

En verder het gebruikelijke niet zo vrolijke nieuws van de crisis, die maar niet lijkt op te houden. Weet u nog wel: Zo'n crisis, zoals in de dertiger jaren, die zou zich nooit meer  kunnen voordoen.

En of het na de verkiezingen op 12 september beter zal gaan? Laten we ons niet voor de gek laten houden, lees kritisch de programma's door van de politieke partijen. Wees zeer zorgvuldig met het rode potlood of misschien wel weer met de stemmachine.

Kom op voor de mensen die het minst te makken hebben en part noch deel hebben gehad aan het ontstaan van de crisis. Maar ga in ieder geval massaal naar die stembus, dan kunnen we onszelf geen verwijt maken.

In het lenteakkoord hoeven de hogere inkomens niet of nauwelijks in te leveren, of gaan er zelfs op vooruit (zie het artikel over het lenteakkoord). De anderen gaan  zwaar op hun inkomen inleveren.

 Onbegrijpelijk dat er zo weinig verzet ontstaat tegen deze onrechtvaardigheid.AGENDA

donderdag 31 mei van 10:00 tot 13:00 uur met Sadet Karabulut (Tweede Kamer),
bijeenkomst over Schuldhulpverlening, georganiseerd door SPOC Zuid-Holland, plaats Rustburcht Strevelsweg 744-746
aanmelden:
spoczuidholland@gmail.com, zie verder de website van SPOC

donderdag 7 juni regiovergadering Sociale Alliantie regio West in den Haag van 10.00 tot 12.00 uur

woensdag 27 juni Breed Overleg bij SVOR, zie vooraankondiging in deze Nieuwsbrief.

woensdag 26 september Breed Overleg

woensdag 17 oktober
Werelddag tegen de armoede

woensdag 28 november
Evaluatie bezuinigingen in Rotterdam

nadere informatie volgt

Verdere info: mail@rosarotterdam.nl
ARCHIEF

Nieuwsbrief  1  /   7 augustus 2010
Nieuwsbrief  2  / 21 augustus 2010
Nieuwsbrief  3  /   6 september 2010
Nieuwsbrief  4  / 27 september 2010
Nieuwsbrief  5  /   5 oktober 2010
Nieuwsbrief  6  / 14 oktober 2010
Nieuwsbrief  7  /   1 november 2010
Nieuwsbrief  8  /   4 december 2010
Nieuwsbrief  9  / 22 december 2010
Nieuwsbrief 10 / 16 januari 2011

Nieuwsbrief 11 /   7 februari 2011
Nieuwsbrief 12 /   7 maart 2011
Nieuwsbrief 13 / 27 maart 2011
Nieuwsbrief 14 / 13 april 2011
Nieuwsbrief 15 /   9 mei 2011
Nieuwsbrief 16 / 24 mei 2011
Nieuwsbrief 17 / 15 juni 2011
Nieuwsbrief 18 / 20 juni 2011
Nieuwsbrief 19 /   8 juli 2011
Nieuwsbrief 20 / 14 augustus 2011

Nieuwsbrief 21 / 22 augustus 2011
Nieuwsbrief 22 / 31 augustus 2011
Nieuwsbrief 23 /   8 september 2011
Nieuwsbrief 24 / 13 september 2011
Nieuwsbrief 25 / 18 september 2011
Nieuwsbrief 26 / 26 september 2011
Nieuwsbrief 27 / 10 oktober 2011
Nieuwsbrief 28 / 27 oktober 2011
Nieuwsbrief 29 /   6 november 2011
Nieuwsbrief 30 / 27 november 2011

Nieuwsbrief 31 / 12 december 2011
Nieuwsbrief 32 / 26 december 2011
Nieuwsbrief 33 /   7 januari 2012
Nieuwsbrief 34 / 12 januari 2012
Nieuwsbrief 35 / 31 januari 2012
Nieuwsbrief 36 / 12 februari 2012
Nieuwsbrief 37 / 22 februari 2012
Nieuwsbrief 38 /   7 maart 2012
Nieuwsbrief 39 / 15 maart 2012
Nieuwsbrief 40 / 22 maart 2012

Nieuwsbrief 41 /   3 april 2012
Nieuwsbrief 42 / 10 april 2012
Nieuwsbrief 43 / 20 april 2012
Nieuwsbrief 44 /   4 mei 2012


DOEL EN MIDDELEN VAN de Rotterdamse Sociale Alliantie

Waar staat  ROSA! voor ?

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181ORGANISATIE Rotterdamse Sociale Alliantie

Primair is de  RoSA! een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.ABONNEMENT nieuwsbrief

Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nlVERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .© 2007 - 2012
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieTo make Poverty History