triest Rotterdam
Nieuwsbrief 44
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

4 mei 2012

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

Vooraankondiging 27 juni

 


Welke kansen houden mensen aan de onderkant nog over om een menswaardig bestaan te voeren ?


Lutz JacobiLutz Jacobi, Tweede Kamerlid voor de PvdA, gaat in discussie met twee leden van de Rotterdamse Gemeenteraad over deze vraag, in het kader van het Breed Overleg van de Rotterdamse Sociale Alliantie.

Geïnteresseerden zijn uitgenodigd op woensdagmiddag 27 juni 2012 van 13:30 tot 17:00 uur. De bijeenkomst vindt plaats bij de Stichting Vluchtelingen Organisaties Rijnmond (SVOR), die gevestigd is  aan de 's Gravendijkwal 28 (vierde verdieping) in Rotterdam. 

Hoofdonderdeel is het forum, verder komen wat algemene zaken van de Rotterdamse Sociale Alliantie aan de orde en traditioneel sluiten we af met een hapje en een drankje. Nadere bijzonderheden in de komende Nieuwsbrieven.

Graag even aanmelden via mail@rosarotterdam.nl .

Kamermeerderheid steunt begrotingsakkoord

foto akkoorddo 26 apr 2012, 17:05

DEN HAAG - De fractie van GroenLinks heeft zich donderdag unaniem achter het bezuinigings- en hervormingsakkoord voor 2013 geschaard. Dat zei fractievoorzitter Jolande Sap donderdag. Eerder donderdag stemden de fracties van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie al in. Daarmee is er een Kamermeerderheid en kan minister Jan Kees de Jager van Financiën de plannen vrijdag naar de Europese Commissie in Brussel sturen.

Sap zei dat 1,1 miljard euro aan bezuinigingen uit het oude regeerakkoord van 18 miljard aan bezuinigingen wordt geschrapt. Dat slaat onder meer op het persoonsgebonden budget, natuur en het passend onderwijs. Sap meldde verder dat er 1 miljard bezuinigd wordt in de zorg door een nieuw systeem van eigen bijdragen en eigen risico's waarbij de lage inkomens worden ontzien. Ook komt er volgens haar een werkgeversheffing voor hogere inkomens die 500 miljoen euro zal opbrengen.

Eerder lekte al uit dat het hoge btw-tarief met 1 procent omhoog gaat en dat de AOW-leeftijd eerder wordt verhoogd. De vijf partijen hebben ook besloten dat het ontslagrecht wordt aangepakt. De huren worden meer marktconform en de verlaagde overdrachtsbelasting blijft gehandhaafd.

Om 20.30 debatteert de Tweede Kamer over het akkoord.

CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma kon als eerste de instemming van zijn fractiegenoten melden. ,,Ik heb mijn fractie bijgepraat en ik kan terug met een akkoord van de CDA-fractie op wat er tot nu toe besproken is.'' Hij noemde het ,,heel bijzonder'' dat de twee regeringspartijen er met de drie oppositiepartijen waren uitgekomen.

Stef Blok (VVD) meldde even later dat er in het pakket ,,gelukkig ook wat lastenverlichting'' zit. ,,Maar het meest wezenlijke zijn hervormingen op de lange termijn. Bijvoorbeeld op het ontslagrecht en ook op de woningmarkt, waar de huren marktconform worden.'' Verder blijft de overdrachtsbelasting op 2 procent en vallen nieuwe aflossingsvrije hypotheken niet langer onder de hypotheekrenteaftrek. Ook wordt het hoge btw-tarief verhoogd van 19 naar 21 procent.

Volgens Blok reageerde premier Mark Rutte heel positief op de deal tussen de vijf partijen. ,,Hij deelt met mij de enorme urgentie.'' Het pakket moet leiden tot een tekort van 3 procent, dat blijft een randvoorwaarde voor de VVD. Mocht uit doorrekeningen van het Centraal Planbureau blijken dat het pakket niet zorgt voor een tekort van 3 procent, dan is er bij de fracties de bereidheid om opnieuw om de tafel te gaan, zei Blok.

SP: ALLE GEMEENTEN STOPPEN MET HUISHOUDTOETS

Sadt Karabulut28 apr 2012

De SP wil snel weten of alle Nederlandse gemeenten mogen stoppen met het voorbereiden van de invoering van de huishoudtoets voor gezinnen in de bijstand. Tweede Kamerlid Sadet Karabulut heeft staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) zaterdag gevraagd om een brief met uitleg over de kwestie.

G4
De vier grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - hebben de voorbereidingen vrijdag al met onmiddellijke ingang opgeschort. Dat gebeurde in overleg met het ministerie. In het begrotingsakkoord dat door VVD en CDA met D66, GroenLinks en ChristenUnie is overeengekomen staat dat de nieuwe toets op het inkomen van gezinnen in de bijstand wordt teruggedraaid.

Alle gemeenten
De SP is blij dat de huishoudtoets van tafel gaat. ,,Dat moeten we dan wel meteen regelen voor alle gemeenten", aldus Karabulut. Ze stelt dat door de huishoudtoets gezinnen uit elkaar zouden worden getrokken en ouderen en mantelzorgers worden gestraft. Volgens het ministerie van Sociale Zaken gaat het om een afspraak in het akkoord die voor alle gemeenten geldt. Over de gevolgen van het akkoord zullen de gemeenten naar verwachting in de loop van de week worden geïnformeerd.

Meer duidelijkheid
In de tussentijd heeft De Krom volgens een woordvoerder begrip voor gemeenten die in afwachting van meer duidelijkheid de voorbereidingen even opschorten. De huishoudtoets maakte deel uit van plannen voor een strengere bijstand van staatssecretaris De Krom. Door deze bezuiniging was voortaan nog maar één uitkering per gezin mogelijk en werd bij het vaststellen van recht op bijstand voortaan ook gekeken naar het inkomen van meerderjarige inwonende kinderen.

Veel kritiek
Gemeenten hebben de afgelopen tijd veel kritiek geuit op het plan, omdat het grote gevolgen zou hebben voor de inkomenspositie van gezinnen met inwonende kinderen. De wethouders van de vier grote steden spreken van een ,,hardvochtige en ingrijpende'' maatregel.

KABINET WIL AANGEPASTE WWNV

toekomstig wwnv'er27 apr 2012
Het kabinet wil proberen de omstreden nieuwe bijstandswet toch in aangepaste vorm door de Tweede Kamer te loodsen. Premier Mark Rutte zei dat hij wil kijken of het mogelijk is om elementen van de wet overeind te houden.

Controversieel
De Kamer debatteerde vorige week 30 uur over de wet, maar na de val van het kabinet wilde de oppositie samen met de PVV de wet controversieel verklaren en op de lange baan schuiven. Rutte hoopt dat de Kamer daar op terugkomt.

1,8 miljard bezuinigen
De Wet werken naar vermogen moet de bijstand samenvoegen met regelingen voor sociale werkplaatsen en de Wajong voor jonggehandicapten. Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken wilde met de wet op termijn 1,8 miljard euro besparen.

FNV: tweede Kunduzcoalitie is een schijnvertoning

Agnes Jongerius27-04-2012

FNV-voorzitter Agnes Jongerius: ‘Ik heb geen goed woord over voor deze plannen. De tweede Kunduzcoalitie is een schijnvertoning. Met dit pakket aan maatregelen van kennelijk richting de 14 miljard euro bezuinigt deze gelegenheidscoalitie in anderhalve dag Nederland kapot. En ze passeert en passant ook nog eens even de kiezer. Waar gaan de verkiezingen op 12 september dan eigenlijk nog over? In een democratie als Nederland is het de kiezer die aan zet is als het gaat over belangrijke hervormingen als de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de zorg.’

Met deze felle bewoordingen reageert de FNV op de begrotingsplannen die de gelegenheidscoalitie presenteerde. Jongerius: ‘Tegen alle adviezen van economen en internationale organisaties als het IMF in kiest de politiek ervoor toch zeer drastisch te bezuinigen in zo’n korte tijd. Daarmee maak je de economie kapot en zakt het vertrouwen van de mensen in economie en politiek tot ver onder nul.’

Onderwijzers, politieagenten en brandweermannen
‘Want opnieuw krijgen dezelfde mensen de rekening gepresenteerd. De onderwijzers, politieagenten en brandweermannen kregen al twee jaar geen cent erbij, en zien nu opnieuw een nullijn opdoemen. Van werkgevers en bedrijven wordt wederom nauwelijks een bijdrage gevraagd. De gewone mensen kregen al 18 miljard voor hun kiezen. Daar komt dit ook nog eens bovenop.’

Passend onderwijs
De FNV is verheugd dat een van de onzalige bezuinigingen van het kabinet Rutte wordt teruggedraaid, die op het passend onderwijs. Jongerius: ‘Maar het is een gemiste kans dat de bezuinigingen op de mensen in de sociale werkvoorziening en de Wajong via de Wet Werken naar Vermogen zomaar ongemoeid blijven, evenals de bezuinigingen op de kinderopvang. Van sommige partijen had je toch een socialer gezicht verwacht.’

Vennootschapsbelasting
De FNV pleit voor maatwerk, zoals ook in de verklaring met vakcentrale MHP vorige week. Voor korte termijn problemen zijn er korte termijn oplossingen, zoals een tijdelijke verhoging van de vennootschapsbelasting. Jongerius: ‘De werkgevers en het bedrijfsleven ontspringen ook nu weer grotendeels de dans. In plaats daarvan kiezen de coalitiegenoten ervoor de gewone mensen opnieuw te treffen.’

Kiezers buitenspel
‘En ze zetten de kiezers compleet buitenspel door structurele vraagstukken op de arbeidsmarkt, woningmarkt en zorg aan te pakken zonder de mening van de kiezer daarover te vragen. Zonder draagvlak kom je niet ver. Het is een complete schijnvertoning, een democratie niet waardig.’

Openbreken Pensioenakkoord klap in het gezicht
Voor het openbreken van het Pensioenakkoord kan de FNV geen begrip opbrengen: ‘Dit openbreken is een klap in het gezicht van de mensen die vroeg begonnen zijn met werken en nu een gat in hun inkomen ‘cadeau’ krijgen van de politiek. En waarvoor? Het levert op een totaal van 14 miljard euro een schijntje op.’

‘Bovendien is het praktisch nauwelijks haalbaar om nieuwe plannen nog voor 1 januari 2013 gereed te krijgen. Als dit allemaal doorgaat voelt de FNV zich niet meer gebonden aan alle onderdelen van het Pensioenakkoord.’

LPGGz blijft strijden voor afschaffing eigen bijdrage

bankbiljettenpersbericht Utrecht, 27 april 2012

Een belangrijke stap op weg naar totale afschaffing’. Zo betitelt Marjan ter Avest, directeur Landelijk Platform GGz (LPGGz) de gedeeltelijke afschaffing van de eigen bijdrage ggz voor lage inkomens waarover partijen in Den Haag het gisteren eens zijn geworden. ‘Maar onze rechtszaak om de maatregel definitief van tafel te krijgen, gaat onverminderd door. Want ook met de nieuwe afspraken blijft de eigen bijdrage discriminerend en een onverantwoord hoge drempel voor mensen om noodzakelijke zorg te krijgen.' De afgelopen weken heeft het LPGGz meer dan duizend meldingen gekregen over de eigen bijdrage in de ggz. Vooral mensen met lage inkomens zijn in de problemen gekomen.

Gelijkheidsprincipe
Het LPGGz vindt de eigen bijdrage alleen voor de ggz discriminerend en stigmatiserend. Ter Avest: 'Mensen met psychische of psychiatrische aandoeningen worden apart gezet van mensen met lichamelijke problemen. Zij moeten extra betalen voor noodzakelijke zorg. Dat is en blijft onacceptabel. Iemand met schizofrenie of depressiviteit heeft net zoveel recht op zorg als iemand met diabetes of kanker, zonder dat zij daarvoor gesanctioneerd worden door het betalen van een eigen bijdrage.' Om dit gelijkheidsprincipe af te dwingen voert het LPGGz een rechtszaak tegen de Nederlandse staat. Deze dient op 6 juni

Toespraak Leo Hartveld Federatiebestuurder FNV bij Spiekmanmonument

Leo HartveldVandaag is het 1 Mei. Feest en strijddag voor de arbeidersbeweging. Sinds de Tweede Internationale in 1889 besloot deze dag te vieren als strijddag, in het bijzonder gericht op het bereiken van de achturendag, is er veel gebeurd.

We hebben vele keren deze dag gevierd. Maar vandaag is toch wel een zeer bijzondere. De vakbeweging, de FNV, is zichzelf aan het vernieuwen. En nog maar enkele dagen geleden is het meest rechtse kabinet sinds 75 jaar gevallen. En is in enkele uren een Kunduz-coalitie in elkaar gezet. Historische dagen voor de arbeidersbeweging, al plegen we dat tegenwoordig niet meer zo te noemen.

Laat ik eerst beginnen bij onze eigen organisatie. Zoals bekend hebben we in de FNV een diepgravend conflict over het pensioenakkoord achter de rug, en daaraan verbonden zijn de interne verhoudingen op scherp gezet. Vandaag heeft Jetta Klijnsma en haar collega-kwartiermakers haar plannen gepresenteerd.

Bij de beoordeling van de plannen heb ik de volgende toetspunten:
- De nieuwe vakbeweging moet weer verenigd worden en de belangenbehartiging voortzetten. Dat lijkt uit de eerste reacties te horen, het geval te zijn.
- De aantrekkingskracht voor huidige en nieuwe leden, in het bijzonder jongeren, mensen met andere culturen, wordt vergroot. FNV Jong heeft de oprichting van een jongerenbond aangekondigd.
- We bevinden ons weer dicht bij de mensen, in de bedrijven en rond het beroep.
- Er is ruimte voor verschil van opvatting en diversiteit van organisatie. Dat zal moeten blijken.

Ik ben er trots op dat onze vakbeweging zich hiermee weer kan hergroeperen. Want een sterke vakbeweging is ook in de komende jaren nodig.

Dat brengt mij bij de plannen van de Kundus-coalitie. Plannen waar de PvdA en de SP afstand van hebben genomen. En dat geldt ook voor de FNV. Natuurlijk ik ben erg blij met de verzachtingen die de drie partijen hebben gerealiseerd ten opzichte van het Catshuis akkoord.
- Gehoor geven aan het protest van meer dan 50.000 mensen uit het onderwijs die in de Arena geprotesteerd hebben tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Maar let op. Dat was ook in het Catshuisakkoord al geregeld, en betreft € 100 miljoen van de € 350 miljoen die wordt bezuinigd.
- Er is geluisterd naar het alomvattend maatschappelijk protest tegen het hakken in de Persoonsgebonden Budgetten
- De aanslag op de rechtsstaat via verhogen van de griffierechten is van de baan.
Dat zijn mooie dingen.

Ik zal in aanvulling daarop GroenLinks houden aan haar belofte om het wetsvoorstel Werken naar Vermogen controversieel te verklaren. Van alle maatregelen is dat wel de laagste die het Kabinet Rutte heeft verzonnen: schrappen van 70.000 plekken in de Sociale werkvoorziening, een op de drie jonggehandicapten zal geen recht meer op een uitkering hebben en mensen moeten langdurig onder het Wettelijk Minimumloon werken. Eerder besloot het kabinet de hoogte van het sociaal minimum met 14% te verlagen. Deze laatste maatregel is niet teruggedraaid, en dat is onacceptabel. Voor de gemeenten, ook hier in Rotterdam, betekent dat overigens dat men niet moet voorsorteren op deze foute wet.

Ook daarom is het goed dat de PvdA en de SP zich tegen dit akkoord keren. Want er is € 1 miljard aan bezuinigingen teruggedraaid. Maar twaalf miljard staan nog overeind. Bezuinigingen die niet leiden tot herstel van consumentenvertrouwen en economische groei. Maar tot vergroting van de inkomensongelijkheid, inflatie en werkloosheid. Mensen die werken in de publieke dienstverlening lijken wel tweederangs werknemers te zijn, die nog twee jaar op de nullijn worden gezet. Mensen met lage en midden inkomens worden geconfronteerd met hogere prijzen door 2% Btw-verhoging.

En hoewel er blijkbaar een brede opluchting bestaat over het feit dát er een akkoord is afgesloten, daarmee is er nog geen draagvlak. In ieder geval niet bij de vakbeweging, die zijn verantwoordelijkheid genomen heeft om via het pensioenakkoord op een verantwoordelijke wijze tot aanpassing van de AOW en pensioenleeftijd overgaan. Met een fatsoenlijke overgangstermijn. Zodat mensen niet ineens maanden zonder inkomen komen te zitten.

En de arbeidsdeelname van 55+ ers op een hoger niveau gebracht wordt. Met bijbehorende arbeidsmarktmaatregelen. En met maatregelen die het voor mensen met een laag inkomen mogelijk maakt om op of rond de 65-jarige leeftijd te stoppen met werken. De Kunduz-coalitie, met GroenLinks, ChristenUnie, VVD en CDA, die dit pensioenakkoord allemaal hebben verwelkomt, haalt daar een dikke streep door. Onacceptabel!

Als derde punt noem ik de ingreep in het de WW en het ontslagrecht. Aan de ene kant moeten werkgevers een periode de WW betalen. Dat wordt dan gefinancierd uit het verlagen of afschaffen van ontslagvergoedingen. De FNV is van opvatting dat dit niet echt bijdraagt tot oplossen van hét arbeidsmarktvraagstuk van deze tijd, namelijk de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt. Want werkgevers zullen met de verplichting om een aantal maanden WW te betalen alleen nog meer neiging hebben om personeel in tijdelijk dienst te nemen. Nog meer, als dat nog mogelijk is…. De FNV eist dat dit afgelopen is. Jongeren moeten weer uitzicht hebben op een vast contract. Alleen als er echt tijdelijk werk is passen tijdelijke contracten. En anders: na een jaar een gewoon contract, zodat iedereen weer aan een bestaan met een gezin, huis kan bouwen.

Beste mensen, De oppositiepartijen staan voor de zware taak dit voorgenomen beleid om te buigen in sociaal en economisch betere richting. Daarbij krijgt zij steun van de vakbeweging. Wij staan daarnaast ook voor een zware taak om de verloedering van de arbeidsverhoudingen, die zich uit in nulurencontracten, de golf van tijdelijke contracten, het omzeilen van de cao via Europese U-bochten, om te buigen.

Want stap voor stap lijken we in een deel van de economie terug te gaan naar verhoudingen die ruim honderd jaar geleden ook bestonden. En waar we via jarenlange sociale en politieke strijd, onder andere via 1 Meivieringen en demonstratie een eind aan gemaakt hebben. Dat kunnen en zullen we niet laten gebeuren Laat dat de boodschap zijn van deze 1e Mei!

Persbericht Onze Bond

Amsterdam, 1 mei 2012

Vandaag – op de dag van de Arbeid – is de Algemene Bond Voor Uitkeringsgerechtigden een feit! De landelijk opererende bond komt op voor de belangen van mensen die noodgedwongen een beroep doen op overheidssteun en voor burgers met een krappe beurs.

De bond eist volwaardige banen. De wijze waarop mensen zonder inkomen worden gestigmatiseerd, gediscrimineerd en geridiculiseerd – door politici, ambtenaren en de werkgevende elite – vindt de organisatie onacceptabel, ronduit onbeschoft en in een aantal gevallen in strijd met Internationale afspraken. De bond keert zich dan ook daadkrachtig tegen dit respectloze gedrag van autoriteiten, instellingen en werkgevers.

Voor het komende jaar is een 10-punten programma opgesteld waarmee de bond de positie van haar achterban concreet zal verbeteren. Het programma, de visie en de missie van de bond zijn te vinden op de website www.onzebond.wordpress.com

OVER JE SCHADUW HEENSTAPPEN

sportieve dame met schaduwJan Wigmans, 3 mei 2012

Op zaterdag 21 april kwam er een einde aan anderhalf jaar Kabinet Rutte, wat voor de mensen aan de onderkant van de samenleving een cadeautje was. Want als je ziet wat voor maatregelen op de rol stonden voor 2013 was dit beschamend voor een – ondanks alle financiële problemen - welvarend Nederland. Mensen in een uitkering zouden er het meest op achter uit zouden gaan waardoor de armoede zou gaan toenemen. Daarnaast ook nog een eigen bijdrage van 9 euro per recept. En dit zijn nog maar twee van de maatregelen waar wij te maken zouden krijgen. Hoewel armoede mocht je niet meer zeggen van meneer Rutte, dit moest “mensen met een laag inkomen” worden genoemd. Wat een gotspe!! Deze gezinnen “met een laag inkomen” zouden er relatief meer op achter uit gaan dan mensen die tonnen per jaar verdienen. Solidariteit was een vreemd begrip geworden. Toen dit kabinet aantrad hield men de mensen voor dit een programma was waar rechts de lippen bij af zouden likken. Na 18 maanden zijn zij nu gelukkig uitgelikt en krijgen mensen die jarenlang aan de onderkant van de samenleving hebben moeten doorbrengen nu de gelegenheid om ook eens te kunnen gaan likken (al is het maar aan een goedkoop ijsje).

De beroemde zeven weken mediastilte van het Catshuis hebben wij over ons heen laten komen, maar of dit nu zo democratisch is kan je lang over praten. Er wordt wel over ons gesproken met wij mogen het niet weten. Wanneer en waar heb ik dit meer gehoord?

Iedere partij riep dat men nu maar over zijn eigen schaduw moest heenstappen en aan het landsbe-lang moest gaan denken. Maar op maandag begonnen de problemen al; ruzie over de datum waarop de verkiezingen moesten plaatsvinden. Iedere partij vond dat zijn eigen programma moest worden uitgevoerd en de lijst met niet te bespreken onderwerpen werd steeds groter. Er zou de komende maanden een “vuige” campagne worden gevoerd terwijl het toch ook van belang was dat er een goede begroting voor 2013 zou worden gemaakt. Dit geldt ook voor mensen in een uitkering en voor mensen met werk maar die toch onder de armoedegrens uitkomen en die nu wel eens willen weten waar zij aan toe zijn. En op donderdag kwam daar het konijn uit de hoge hoed, de “Kunduz”-formatie stelde een begroting voor 2013 op; maar of dit voor mensen aan de onderkant van de samenleving een pluspunt is blijft giswerk. Ik zal de komende tijd het “gedoogakkoord”’ goed doorlezen en ben benieuwd wat daar uit gaat komen. Er zitten 2 regeringspartijen in deze formatie dus het kan nooit goed uitpakken voor onze groep. Maar als alles is doorberekend weten wij meer.

Ik wil geen stemadvies geven maar hoop wel dat er nu een regering komt die de lasten eerlijker verdeeld over de mensen. Ik heb in een eerdere column al aangegeven dat het mij zou benieuwen of de hypotheekrente zou worden aangepakt of de huurtoeslag. Rutte en consorten meenden dat mensen “met een laag inkomen” wel wat huurtoeslag konden missen, dus dit was het antwoord op mijn vraag. Laten alle partijen proberen nu eens solidair te zijn en stap inderdaad over de schaduw heen en zoek naar praktische oplossingen. Gezien de financiële problemen waarin wij nu zitten moet het toch mogelijk zijn een goed en evenwichtig pakket samen te stellen zonder mensen die het al moeilijk genoeg hebben ook nog eens extra aan te pakken. En aan al die mensen die een rechts kabinet wel zagen zitten wou ik willen zeggen; denk er eens aan dat je morgen ook in een uitkering kan geraken. En dan is het toch wel prettig als er een sociaal vangnet voor je is waardoor je niet in een enorme inkomensterugval terechtkomt en niet in een eventuele armoedeval geraakt.

Een wat Rotterdam betreft;
Op de problemen die Leefbaar Rotterdam had met 14.000 mensen met een uikering die nog niet eens solliciteerden zou ik willen zeggen; kijk eerst eens welke mensen dat zijn. Misschien doen zij al jaren vrijwilligerswerk of hebben een dusdanige handicap dat werken geen mogelijkheid is. Kortom denk eerst eens na voor men zulke opmerkingen gaat maken en informeer eerst naar het waarom.

De busreisjes naar het Westland kunnen nu ook beter worden gestopt, zoek eerst eens naar een normaal betaalde baan voor mensen in een uitkering. Om uit de armoede te komen is “normaal” betaald werk inderdaad het beste dus zoek dan ook naar “normaal” betaalde banen. Het is niet zo dat iedereen in Rotterdam laag opgeleid is dus moet het toch mogelijk zijn om hen te laten solliciteren naar een goede baan. Het lijkt nu dat het College er van uitgaat dat mensen graag thuis zitten dus laat ik hen maar uit die droom halen; na vele jaren zijn die muren nog steeds wit (of als je alternatief bent oranje) en iedereen weet dat die muren niets terugzeggen.

10 Occupy’ers opgepakt in Rotterdam

Burgemeester Aboutalebmaandag 23 april 2012 | 23:12

ROTTERDAM - De politie heeft maandagavond op het Beursplein in Rotterdam tien demonstranten van de beweging Occupy opgepakt. Zij wilden volgens de politie opnieuw een tent opzetten. De politie liet meermalen weten dat ze daarmee een verbod van burgemeester Ahmed Aboutaleb negeerden.

Toen ze niet weg gingen, werden ze meegenomen naar het bureau.

Een tentenkamp van Occupy Rotterdam op het Beursplein in het centrum van de stad was een paar weken geleden op last van de burgemeester opgeheven. Het mocht daar niet zijn als evenementen als de Marathon Rotterdam worden gehouden. De burgemeester kreeg gelijk van de rechter.

Onveilig
Intussen had het World Trade Center dat aan het plein zit, plantenbakken laten plaatsen. De brandweer had daarna aangegeven dat er geen tenten mochten staan omdat dit tot onveilige situaties zou leiden. "En dat wisten de demonstranten’’, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Occupy demonstreert tegen de 'graaicultuur in de financiële wereld'

Bekijk de rapportage over het incident.

‘Pgb in de Wmo is lastige kwestie’

hulp aan huis23-04 2012 | 09:00 | Door: Alexandra Sweers

Gemeenten, ga in gesprek met pgb-houders om in beeld te krijgen over wie je het hebt. Zo luidt het advies van MOVISIE aan gemeenten die over het persoonsgebonden budget gaan beslissen. ‘Zolang je niet in beeld hebt over wie je het hebt, is het moeilijk om de voorwaarden te scheppen’, aldus Anne Lucassen.

Pgb, ja of nee? Dat is kortweg de vraag die speelt. Bij de decentralisatie gaan de zorgfuncties begeleiding en kortdurend verblijf waar cliënten een pgb voor hebben naar de Wmo. Gemeenten gaan deze zorg regelen. Op het moment is het nog de vraag of gemeenten wel of niet verplicht worden om met het persoonsgebonden budget te werken. MOVISIE organiseerde enkele bijeenkomsten tussen zorgaanbieders, pgb-houders en gemeenten om het over deze vraagstukken te hebben.

Voorwaarden
‘Veel gemeenten vinden het feit dat burgers zelf zorg inkopen met het budget een goed principe’, zegt Anne Lucassen. ‘Hun antwoord op pgb ja of nee is: ja, mits. Zij vragen zich af onder welke voorwaarden dit het beste kan.’ Want, kan iedereen de administratieve lasten aan? Vind je dat je het eigen netwerk moet kunnen betalen uit het budget? Wie komt voor het budget in aanmerking en waar mag je het pgb voor inzetten? ‘Er kwam uit de bijeenkomsten geen kant en klaar antwoord. Zo blijkt maar weer hoe lastig deze kwestie is’, zegt Lucassen.

Fraude
De grote angst bij gemeenten, zo merkte Lucassen, is het ‘fraudeverhaal’. ‘Het oneigenlijk gebruik van het pgb overheerst vaak in dit soort discussies’, legt ze uit. ‘Natuurlijk is het belangrijk om hier op te letten, maar het is ook belangrijk om vanuit vertrouwen te kijken in plaats van wantrouwen.’ Tijdens de bijeenkomsten kwamen veel pgb-houders met verhalen over hoe zij het budget gebruiken en waar zij tegen aanlopen. ‘Die voorbeelden illustreerden maar weer de complexe zorgvraag van deze pgb-houders.’

Meedenken
MOVISIE adviseert: Ga als gemeente samen met de pgb-houders en de zorgaanbieders in gesprek om te kijken hoe je dit het beste kunt regelen. ‘Om individueel het gesprek aan te gaan is onmogelijk’, zegt Lucassen. ‘In Amsterdam hebben we het bijvoorbeeld over 10.000 tot 15.000 mensen. Maar het is bijvoorbeeld wel mogelijk om bijeenkomsten te organiseren waarbij iedereen kan meedenken over het beleid.’

Oplossing
De oplossing voor het pgb-vraagstuk zal voor iedere gemeente verschillend zijn, meent Lucassen. ‘Er zijn gemeenten met heel veel pgb-houders en andere gemeenten hebben er bijvoorbeeld maar 200. Maar de essentiele vraag blijft: wie mag een pgb gebruiken, onder welke voorwaarden en waarvoor kun je het budget inzetten?’

Onrust
Onder pgb-houders bestaat er volgens Lucassen veel onrust. ‘Wat gaat er na 2014 gebeuren? Niemand weet het zeker. Daarom is het goed om met elkaar naar een oplossing te zoeken. Gemeente Haarlemmermeer nodigt budgethouders al uit voor bijeenkomsten. Zij zijn ook bezig met het schetsen van scenario’s. Zo krijg je meer een kader, dat helpt bij het maken van beslissingen voor dit complexe onderwerp.’

OF AOW’ERS SAMENWONEN? KIJK IN DE GBA

twee tandenborstelsSaskia Buitelaar 25 apr 2012

Als de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zich zou baseren op de gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie, is er geen onduidelijkheid meer over het al dan niet samenwonen van 65-plussers. Ouderenbond ANBO vindt dat met die maatregel een eind moet worden gemaakt aan de ongelijke behandeling door SVB-kantoren.

Uiteenlopende regels bij SVB-kantoren
Onlangs publiceerde het maandblad Plus Magazine de uitkomsten van een steekproef: SVB-kantoren hanteren verschillende regels voor alleenstaanden die een relatie krijgen. Het ene kantoor is veel strenger dan het andere. Daardoor worden ouderen in de ene regio veel sneller als ‘stel’ beschouwd, dan elders. Dat kan de 65-plussers honderden euro’s per maand schelen, omdat een ‘stel’ per maand ruim 600 euro AOW minder ontvangt dat twee alleenstaande ouderen.

Negen verschillende antwoorden
De ANBO kwam vorig jaar tot dezelfde conclusie, na een onderzoek met de Ombudsman van de Vara. Op dezelfde vraag, gesteld aan de negen SVB-kantoren, kregen de onderzoekers negen verschillende antwoorden.

Het begrip samenwonen
Het probleem is het begrip ‘samenwonen’. Volgens de ANBO is het – ook bij de SVB zelf – onduidelijk wanneer daar precies sprake van is. Een stel dat nog over twee huizen beschikt en meer dan de helft van de week samen eet of bij elkaar logeert, kan al als ‘samenwonend’ worden bestempeld.

Niet duidelijk omschreven
In welke gevallen echter sprake is van samenwonen, is niet duidelijk omschreven. Uit de steekproef van Plus Magazine blijkt bijvoorbeeld dat een stel dat elkaar alleen in de weekenden ziet en voor elkaar kookt, dat in Breda, Nijmegen en Roermond wel moet melden, maar bij zes andere kantoren niet. Weten wanneer je moet melden is belangrijk, want wie dat niet doet, loopt het risico een boete te krijgen en het teveel ontvangen deel van de AOW te moeten terugbetalen.

Gemeente ziet twee alleenstaanden
Ouderen die hierdoor in financiële problemen komen, kloppen aan voor inkomensondersteuning bij de gemeente. Daar kan het gebeuren dat mensen die voor de SVB als ‘stel’ zijn gekort, toch als alleenstaande in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, aldus de ANBO.

Gemeentelijke Basisadministratie
De bond vindt daarom dat de SVB de gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie voortaan als leidraad moet nemen. Oftewel het adres waarop iemand is ingeschreven. ‘Samenwonen doe je in één huis. Apart wonen doe je in verschillende huizen. In die laatste situatie, waar veel ouderen voor kiezen omdat ze niet permanent meer willen samenwonen, heb je allebei je eigen kosten en heb je dus ook allebei je eigen AOW nodig’, zegt ANBO-woordvoerster Renée de Vries.

Belevingswereld opgericht

Rotterdam, 3 mei 2012, redactie

Donderdagmiddag 3 mei is Belevingswereld opgericht in gebouw de Heuvel aan het Grotekerkplein in Rotterdam. Het is een initiatief van Raymond van Dijk. Het is voortgekomen uit de Geestelijke Gezondheidszorg.

Belevingswereld bestaat uit activiteiten rondom waar mensen uit de doelgroep elkaar kunnen treffen en met elkaar aan de gang kunnen gaan. Bijvoorbeeld Voetbal als Medicijn, een voetbaltoernooi, dat al voor het derde jaar achtereen is georganiseerd tijdens de week van de Psychiatrie. Ook kan het een kunstproject zijn, een muziekgroep, TV maken of een groentetuin in de stad. Een aantal van deze initiatieven zijn al gestart of in ontwikkeling. Bedoeling is mensen bij elkaar te bregen en samen veranderingen tot stand te brengen.

De twintig aanwezigen vanuit heel veel verschillende disciplines hebben onder leiding van Raymond van Dijk enthousiast gediscussieerd over wat Belevingswereld zou kunnen gaan inhouden en wat hun eigen bijdrage daaraan zou kunnen zijn. Besloten is door te gaan en te starten met in eerste instantie een beperkt aantal projecten. (zie foto's)

                                           Raymond van Dijk

Interesse om mee te doen: raymondvandijk1@hotmail.com

interessante websites

Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam

SPOC Zuid-Holland

Sociale Alliantie Nederand

Arme Kant van Nedrland / EVA

Stichting CLIP

Niet voor Jezelf

International Peace Commission

Roosje

zon

Waar Nederland al niet groot in is:

Eerst hadden we één gedoogpartij, nu zijn er opeens drie kleine gedoogpartijtjes.Redactioneel

hans goosen
Heeft Diederik gelijk ?

Dat vroeg ik me af direct na het afsluiten van een akkoord tussen VVD en CDA aan de ene kant en D66, Christenunie en GroenLinks aan de andere kant.

Nog steeds hebben wij een minderheidsregering. En overigens geen akkoord wat tegemoet komt aan het  financieringstekort van drie procent (door onze eigen minister van Financiën aangeboden aan de EU) . Het wandelgangenakkoord is te vaag voor doorrekening door het Centraal Planbureau.

Haastige spoed is zelden goed. Erger nog alle maatregelen die mensen aan de onderkant in de afgelopen anderhalf jaar het water aan de lippen heeft doen rijzen zijn hiermee door D66, Christenunie en GroenLinks goedgekeurd. Er lijkt geen weg terug. In het akkoord is nauwelijks iets teruggedraaid.

Heeft Diederik gelijk? Ja, ik heb hem afgelopen zaterdag in Utrecht mogen aanhoren. Misschien was er iets mis aan zijn  strategie, maar zijn inhoud deugt wel degelijk. Uiteindelijk gaat het niet over partijpolitiek maar over keuzes.

Laat ons dan ook hopen dat de Partij van de Arbeid samen met de SP de strijd zal durven aan gaan om  al die maatregelen terug te draaien waardoor tien tot vijftien procent van de mensen in Nederland op of over het randje terecht zijn of zullen komen. En daarvoor voldoende steun kan verwerven bij de andere partijen.AGENDA

donderdag 31 mei van 10:00 tot 13:00 uur
bijeenkomst over Schuldhulpverlening, georganiseerd door SPOC Zuid-Holland, aanmelden: spoczuidholland@gmail.com, zie verder de website van SPOC

donderdag 7 juni regiovergadering Sociale Alliantie regio West in den Haag van 10.00 tot 12.00 uur

woensdag 27 juni Breed Overleg bij SVOR, zie vooraankondiging in deze Nieuwsbrief.

woensdag 26 september Breed Overleg

woensdag 17 oktober
Werelddag tegen de armoede

woensdag 28 november
Evaluatie bezuinigingen in Rotterdam

nadere informatie volgt

Verdere info: mail@rosarotterdam.nl

DOEL EN MIDDELEN VAN de Rotterdamse Sociale Alliantie

Waar staat  ROSA! voor ?

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181ORGANISATIE Rotterdamse Sociale Alliantie

Primair is de  RoSA! een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.ABONNEMENT nieuwsbrief

Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nlVERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .© 2007 - 2012
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieTo make Poverty History
Foto's van de oprichting van Belevingswereld

(zie artikel)