triest Rotterdam
Nieuwsbrief 43
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

20 april 2012

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

Top prestatie

Ahmed in RoSA! shirt

Ahmed Abdillahi (Rotterdamse postbode) liep zijn allereerste marathon in Rotterdam, niet in de verwachte vier en een half uur, maar in 03:59:04 uur. Gefeliciteerd !!!

Ahmed vroeg enkele weken geleden om voor de Rotterdamse Sociale Alliantie te mogen lopen. Uiteraard ging de initiatiefgroep daar direct mee akkoord. Vooral omdat Ahmed een goede vertegenwoordiger is van RoSA!

In zijn praktijk van alledag signaleert hij veel problemen onder onze medelanders, zoals grote schulden, energieafsluitingen en huisuitzettingen. Hij schakelt daar vaak de Rotterdamse Sociale Alliantie bij in, omdat verschillende organisaties, ondanks maatschappelijk convenanten, onbereikbaar zijn, zeker voor mensen die de taal niet of onvoldoende beheersen.

Ahmed legt op die manier de verbinding tussen mensen die het vaak dubbel moeilijk hebben in de steeds harder wordende Rotterdamse samenleving en de hulpverlening. De Rotterdamse Sociale Alliantie probeert daarbij deuren te openen, die vaak afgesloten zijn voor  hulpvragers.

 Hierbij de marathon tijden van Ahmed Abdillahi:

0:31:29 (  5 km); 1:28:09 (15 km); 1:56:20 (20 km); 2:02:47 (1/2 marathon); 2:25:10 (25 km); 2:53:16 (30 km); 3:21:29 (35 km); 3:48:54 (40 km);
3:59:04 (finish).

AHMED DANK JE WEL !

Aboutaleb: Meer onderling vertRouwen nodig

Aboutaleb19-04-2012 16:37 Reformatorisch Dagblad

ROTTERDAM (ANP) – Het zou de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb een lief ding waard zijn als er meer vertrouwen komt tussen burgers, ondernemers, organisaties en overheid. Al was het maar omdat uit onderzoek blijkt dat 10 procent meer vertrouwen gelijk staat aan 2 procent economische groei.

Hij zei dat donderdag in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam waar hij samen met minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de vijfde Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) opende. Aanleiding was de oproep van de biënnale om in de stedenbouw sterke allianties te vormen met bestuurders, burgers en marktpartijen.

„De overheid moet in deze sterke allianties bewoners en ondernemers de ruimte geven en alleen inspringen als dat nodig is of als wet- en regelgeving, of onze internationale concurrentiepositie dat vereisen”, aldus Aboutaleb. Het organiseren van die allianties is voor hem net zoiets als het organiseren van vertrouwen.

„Een samenleving moet gebaseerd zijn op vertrouwen: wantrouwen betekent armoede en onveiligheid. Maar vertrouwen kun je niet afdwingen. Daarom moeten we nut en noodzaak van vertrouwen bespreekbaar maken; laten zien dat een alliantie meer oplevert dan de som der delen.”

TNO onderzocht voor Rotterdam hoe de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad kan worden verbeterd als daar ook nog voor 30.000 mensen extra woonruimte bij komt. „Gaat dat samen: compactheid en duurzame stadsontwikkeling? De biënnale biedt de gelegenheid om die vraag aan de orde te stellen en met andere steden ervaringen uit te wisselen.”

Aboutaleb gelooft ook in de kracht van stedelijke regio’s, metropolen. Rotterdam vormt samen met Den Haag de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De TU Delft berekende dat die samenwerking in potentie 30 miljard euro waard is. „Maar het levert nog iets op: de mogelijkheid een betere balans te vinden tussen stenen en groen, tussen wonen en welbevinden. Die balans vinden we door middel van nieuwe, open allianties.”

Huishoudtoets en schulden

Jan WigmansPer 1 januari is de huishoudtoets voor nieuwe gevallen in de bijstand ingegaan, per 1 juli gaat deze ook in voor personen die al een uitkering hebben. Dit kabinet probeert één uitkering per voordeur te bereiken, in het kader van bezuiniging op de sociale wetgeving.

Dat dit enorme problemen gaat geven voor thuiswonende kinderen met een uitkering is bekend en dat dit tot schijnverhuizingen gaat leiden met alle problemen voor de gemeentelijke administraties van dien is ook bekend.

Jan Wigmans, tweede voorzitter van de Rotterdamse Sociale Alliantie vraagt zich af wat de huishoudtoets in Rotterdam gaat betekenen voor de schulden achter die ene voordeur. "Wie is daarvoor aansprakelijk." Een brief daarover gaat dit weekend naar Burgemeester en Wethouders en de  leden van de Gemeente  Raad. Hieronder de brief:

Geacht College,

Wij maken ons als Rotterdamse Sociale Alliantie zorgen over de inwerkingtreding van de “Huishoudtoets. Eén van de problemen die de Huishoudtoets oplevert voor mensen die een uitkering hebben blijken schulden van één van de gezinsleden te zijn.

Als één van de gezinsleden een schuld heeft opgebouwd zou in de nieuwe constructie het huishouden daarvoor moeten opdraaien, omdat er niet meer over individuele personen wordt gesproken maar over het huishouden.

Daarom de volgende vragen:

1. Is het juist dat voor schulden van één van de gezinsleden het gehele gezin straks verantwoordelijk is?
2. Vindt u het als College verantwoord dat straks niet een persoon maar een heel gezin hiervoor verantwoordelijk wordt?
3. Heeft u al maatregelen genomen hoe in de toekomst kan worden voorkomen dat hele gezinnen daardoor in armoede terecht kunnen komen?
4.Bent u het met ons eens dat in de toekomst dit soort uitkomsten van de Wijzigingen Wet Werk en Bijstand moet worden bijgesteld?

Wij hopen op bovenstaande vragen een spoedig antwoord van u te krijgen.

Namens de Rotterdamse Sociale Alliantie,
M.M. Wigmans, 2e voorzitter.

FNV: sociaal beleid gemeenten onder druk

demonstratie malieveldANP 17-04-2012 05:29

Het sociaal beleid van gemeenten staat onder druk volgens de vakcentrale FNV. Door bezuinigingen van de rijksoverheid moeten gemeenten ,,forse ingrepen doen'' in hun voorzieningen voor werklozen en mensen die wegens een beperking extra hulp nodig hebben. Dat concludeert de FNV dinsdag op basis van de 2-jaarlijkse Landelijke Monitor Werk en Inkomen van de vakcentrale, waaraan deze keer 182 gemeenten hebben meegedaan.

Zo vreest 97 procent van de gemeenten in de problemen te komen door het steeds kleinere budget om mensen aan een baan te helpen. Vrijwel alle lokale overheden voorspellen problemen door de invoering van de nieuwe Wet werken naar vermogen. De Tweede Kamer buigt zich deze week over de wet, waarin het kabinet per 2013 de bijstand, sociale werkplaatsen en Wajong voor jonggehandicapten grotendeels wil samenvoegen om meer mensen aan de slag te krijgen. De gemeenten worden belast met de uitvoering van deze nieuwe wet.

Behalve dat werkgevers vaak geen banen in de aanbieding hebben, sluit volgens acht op de tien gemeenten het aanbod van werkzoekenden niet aan bij de vraag. Volgens 89 procent van de gemeenten is het plaatsen van de werklozen uit hun bestanden wegens fysieke beperkingen, verslaving en schulden lastig zonder de nodige begeleiding. Door bezuinigingen is volgens de FNV de wachtlijst voor gehandicapten voor een plek in de sociale werkplaats de afgelopen 2 jaar al gestegen van gemiddeld 23 naar 26 maanden.

Verder is de vakcentrale bezorgd over het terugschroeven van het minimabeleid in gemeenten. Het kabinet heeft wettelijk geregeld dat ze alleen nog aan armoedebestrijding mogen doen voor mensen met een inkomen van maximaal 110 procent van het minimumloon. Tevens heeft de helft van de gemeenten de eigen bijdrage voor zorgvoorzieningen volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning verhoogd volgens de FNV.

De wachttijd voor het aanvragen van bijstand is wel iets afgenomen. Nu is het gemiddeld 29,5 dagen wachten op een uitkering, tegen 31,2 2 jaar eerder. Ook worden mensen die aankloppen voor schuldhulp, ongeveer een week sneller geholpen, en duurt het 27 kalenderdagen voor ze een reactie krijgen.

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012
Het sociaal beleid van gemeenten 58 pagina's (dus niet uitprinten) (click)

DE KROM NEGEERT KRITIEK GEMEENTEN OP HUISHOUDTOETS

zes euro in hand18 apr 2012 Binnenlands Bestuur

Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken komt niet terug op zijn plan om fraude met uitkeringen aan te pakken met een 'huishoudtoets' in de bijstand. Hij heeft dat woensdag laten weten na kritiek van de gemeenten.

Schijnverhuizingen
Wethouders van diverse steden vrezen op grote schaal verhuizingen en schijnverhuizingen als de uitkeringen van ouders worden stopgezet als inwonende volwassen kinderen betaald werk hebben. Een woordvoerder van de gemeenten heeft een bericht in de Volkskrant van woensdag hierover bevestigd.

Alternatieven
,,Verhuizen mag, frauderen niet'', aldus de staatssecretaris. Hij gaat niet met de gemeenten om de tafel zitten om over alternatieven te praten, zoals de gemeente Rotterdam bepleit. De huishoudtoets moet zo'n 50 miljoen euro opleveren.

Stapelen tegengaan
De toets geldt sinds 1 januari voor nieuwe aanvragen en gaat per 1 juli ook in voor personen die al een uitkering hebben. Doel is het 'stapelen' van uitkeringen achter één voordeur tegen te gaan. Volgens De Krom moet werk de norm zijn, niet een uitkering. Maar de 32 grootste gemeenten verwachten dat de maatregel leidt tot verhuizingen op papier, zegt de woordvoerder. ,,Je kunt zogenaamd bij je oma gaan wonen of bij een kennis die geen uitkering heeft.''

Meer werkloze jongeren

jongere bij vacatureborddonderdag 19 april 2012 09:59

Den Haag - De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2012 licht toe en kwam uit op 465 duizend personen. Dat is 5,9 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen met 3 duizend is gedaald tot 296 duizend.

Vooral meer werkloze jongeren
In maart is het aantal werklozen met 2 duizend personen gestegen tot 465 duizend. Dat komt overeen met 5,9 procent van de beroepsbevolking. Een jaar geleden was het werkloosheidspercentage nog 5,1. Vooral de jeugdwerkloosheid is sterk toegenomen. In maart 2011 was 9,2 procent van de jongeren werkloos. Vorige maand was dat 11,8 procent.

Aantal WW-uitkeringen blijft onder 300 duizend
Maart 2012 telde 296 duizend lopende WW-uitkeringen, 3 duizend minder dan in februari. Er werden 45 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt en 48 duizend beëindigd. Vergeleken met een jaar geleden was het aantal WW-uitkeringen ruim 25 duizend hoger. Het aantal uitkeringen steeg het afgelopen jaar het sterkst in de leeftijdsgroep tot 35 jaar en onder 55-plussers. In de leeftijdsgroep 35-55 jaar was de toename beperkt.

Minder uitkeringen vanuit industrie
In een jaar tijd is het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan personen die werkzaam waren in de financiële en zakelijke dienstverlening gestegen met 13 duizend tot 114 duizend. Vanuit de sector gezondheid, welzijn en cultuur kwamen er 8 duizend uitkeringen bij. De industrie telde 3 duizend uitkeringen minder dan een jaar geleden.

Lage inkomens gaan GGZ mijden

in de putJoep Trommelen, dinsdag 17 april 2012 19:49

UTRECHT - Vooral mensen met lage inkomens en weinig opleiding zeggen door de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg minder gebruik te gaan maken van de tweedelijns zorg; niet mensen met lichte klachten, de groep die het kabinet met de invoering van de bijdrage op het oog had. Dat blijkt uit een online enquête van onder meer GGZ Nederland.

200 euro
Sinds 1 januari betalen volwassenen voor tweedelijns psychische zorg een eigen bijdrage van 200 euro per jaar. Ruim 5.000 GGZ-cliënten vulden eind 2011 de enquête in. Zij konden aangeven of ze evenveel, minder of geen gebruik meer zouden maken van zorg bij een eigen bijdrage van 100, 200 en 420 euro. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) analyseerde de data en publiceerde daarover gisteren een rapport.

Eigen bijdrage
Bij een eigen bijdrage van 200 euro gaf 40 procent aan geen tweedelijns zorg meer te gebruiken, 30 procent gaf aan minder te gaan gebruiken en voor eveneens 30 procent verandert er niets. Bij een lagere eigen bijdrage zou 20 procent van de ondervraagden geen gebruik meer maken en zegt 54 procent dezelfde zorg te blijven zoeken. Bij een hogere eigen bijdrage zou 72 procent geen gebruik meer maken van tweedelijns zorg.

Vooral geënqueteerden met een laag inkomen en lage opleiding stelden zorg te gaan mijden. Mensen met ernstige klachten gaven dat in dezelfde mate aan als mensen die hun klachten minder ernstig vinden. NIVEL-programmaleider Peter Verhaak: "Dit betekent dat niet de mensen met lichte problemen maar de mensen met weinig geld van tevoren inschatten dat ze de zorg gaan mijden."

DE KROM LOODST 'NIEUWE BIJSTAND' DOOR KAMER

slooppandANP | 19 april 2012, 23:16

Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) krijgt voldoende steun in de Tweede Kamer om de bijstand samen te voegen met grote delen van de sociale werkplaatsen en de Wajong voor jonggehandicapten. Met de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV) moeten werklozen met een beperking, zoals een handicap of verslaving, meer aan het werk worden geholpen door gemeenten.

Na vier dagen debat in de Kamer toonden regeringspartijen VVD en CDA zich met gedoogpartner PVV en SGP donderdagavond positief. Deze partijen vinden wel dat De Krom nog onnodige bureaucratie uit de wet moet halen, zoals een onafhankelijke toets die gemeenten moeten laten uitvoeren om uit te zoeken of iemand in aanmerking komt voor werk via loondispensatie. Werkgevers hoeven daarbij alleen voor dat deel te betalen dat iemand echt kan werken. Gemeenten vullen het inkomen aan tot maximaal het minimumloon.

Vooral oppositiepartijen PvdA en SP vinden het niet kunnen dat op deze manier mensen jarenlang kunnen werken onder het minimumloon. SP-Kamerlid Sadet Karabulut sprak van ,,loondiscriminatie'' ten opzichte van mensen met een handicap. Ook CDA-politica Mirjam Sterk ziet risico's en diende een amendement in met steun van VVD, PVV en SGP om de duur dat iemand met loondispensatie werkt te beperken van tenminste 7 jaar naar minimaal 5 jaar. Een verdergaand voorstel van Fatma Koser Kaya van D66 hiertoe kreeg geen meerderheid.

OMBUDSMAN START ONDERZOEK SAMENWERKING SCHULDHULP

landelijke ombudsman18 apr 2012

De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft woensdag gezegd dat instanties vaak langs elkaar heen werken als mensen in de schulden zitten. Hij stelt een onderzoek in om gemeenten aanwijzingen te geven beter om te gaan met schuldhulpverlening.

Octopus
,,De burger met schulden zit gevangen in de armen van de octopus die overheid heet. De problemen moeten snel worden opgelost, anders worden die schulden alleen maar hoger", aldus Brenninkmeijer.

Onvoldoende samenwerking
Volgens de ombudsman wordt vaak onvoldoende samengewerkt door gemeenten en partijen als het UWV, de belastingdienst, verhuurders en energiemaatschappijen. Een van de oplossingen kan zijn dat wordt vastgelegd wie de zogeheten 'doorzettingsmacht' krijgt, ofwel welke partij de uiteindelijke beslissing neemt over hoe de schuldhulp moet verlopen.

Nieuwe wet
Het onderzoek van de ombudsman moet af zijn voor 1 juli, als de nieuwe Wet op de Schuldhulpverlening in werking treedt. De ombudsman wil dan de 'schuldhulpverleningswijzer' voor gemeenten klaar hebben.

FNV-bonden klagen over dichte deur werkgevers

FNV uithangbord17/04/12, 10:42 − bron: ANP

De twee grootste FNV-bonden, Bondgenoten en Abvakabo, klagen over hoe weinig banen bedrijven beschikbaar willen stellen voor gehandicapten. Met alle bezuinigingen van het kabinet op de bijstand, sociale werkplaatsen en Wajong voor jonggehandicapten zijn mensen met een beperking meer aangewezen op 'gewone' werkgevers. Maar de twee vakbonden zeggen de afgelopen tijd nul op rekest te hebben gekregen als ze hierover bedrijven benaderden.

Bondgenoten en Abvakabo overhandigen dinsdag een zwartboek 'Werkgevers bekennen kleur' aan de Tweede Kamer. Die behandelt deze week de bezuinigingsplannen van het kabinet aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Volgens de FNV-bonden zeggen ook grotere werkgevers, waaronder Philips, De Bijenkorf, Nederlandse Spoorwegen en KLM, dat ze niet in staat zijn extra mensen met een beperking aan een baan te helpen.

Crèches lopen snel leeg in Amsterdam

kleuter op plastic olifantje14-04-12 10:53 uur Parool, Michiel Couzy

Amsterdamse kinderdagverblijven en centra voor naschoolse opvang lopen leeg. Ouders halen hun kinderen massaal weg vanwege de bezuinigingen. Het gevolg: reorganisaties en sluitingen.

Partou, een grote keten van kinderdagopvang in de stad, kreeg de laatste jaren gemiddeld acht tot tien opzeggingen per week. In de eerste twee maanden van dit jaar liep dat ineens op tot twintig à dertig, zegt directeur Aad de Booij.

Ook grote ketens Impuls en IJsterk kampen met een uitstroom van ouders. In sommige kinderdagverblijven van Impuls, vooral in Geuzenveld, zijn er nu twaalf procent minder kinderen.

Daarbij komt dat het aantal inschrijvingen terugloopt. 'Overal in Nederland vermindert het aantal aanmeldingen. Ook bij IJsterk,' meldt de keten in Centrum en West.

Reden voor deze leegloop zijn de bezuinigingen van het kabinet per 1 januari 2012.

WERKLOZEN MOETEN GROENTE TELEN VOOR VOEDSELBANK

handje sperziebonen13 apr 2012

Werklozen in de Groningse gemeente Vlagtwedde worden ingezet om sla, andijvie en peultjes te kweken voor de regionale voedselbank. Dat meldde de gemeente Vlagtwedde vrijdag.

Tekort
Door een groeiend aantal klanten heeft de voedselbank een tekort aan verse groenten en fruit.

Inwoners van Vlagtwedde die een uitkering aanvragen, moeten in ruil daarvoor verplicht aan het werk, bijvoorbeeld in de gemeentelijke kwekerij. In die kwekerij worden tot nu toe alleen bloemen voor in de openbare ruimte gekweekt, maar binnenkort ook groente en fruit voor de voedselbank.

HELFT 'PARDONNERS' WERKT OF STUDEERT

taart generaal pardon met kind17 apr 2012

Meer dan de helft van de asielzoekers die vanwege het in 2007 ingevoerde generaal pardon in Nederland mochten blijven, studeert of werkt inmiddels. Ruim 12.000 begonnen aan een inburgeringscursus, 6000 hebben die afgerond.

Generaal pardon
Sommigen waren vrijgesteld van een inburgeringscursus, bijvoorbeeld kinderen. Dat blijkt uit een evaluatie van het generaal pardon door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) die later op de dag wordt gepubliceerd. Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigde dinsdag berichtgeving door RTL Nieuws. In totaal kregen door het generaal pardon 28.304 asielzoekers een verblijfsvergunning.

interessante websites

Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam

SPOC Zuid-Holland

Sociale Alliantie Nederand

Arme Kant van Nedrland / EVA

Stichting CLIP

Niet voor Jezelf

International Peace Commission

Roosje

zon

De kogel is door de kerk, de SGP, als nieuwe neoliberale partij, sloopt mee aan het sociale stelsel. En met die ene stem meerderheid komen tienduizenden gezinnen in de armoede en de schulden.
Kan het nog gekker ?Redactioneel

hans achter katheder"De nieuwe bijstand is door de kamer", kopte het ANP gisteravond laat. De kop boven het artikel had van mij mogen luiden: "De harteloosheid wint het in de Tweede Kamer van de solidariteit."

Ver weg van de werkelijkheid en van de alsmaar toenemende problematiek onder de burgers worden beslissingen genomen die de welvaart en het welzijn diep aantasten.

En dat vanuit het idee van het verminderen van de invloed van de overheid en een standvastig geloof in marktwerking. Terwijl de huizencrisis, de credietcrisis, de Eurocrisis en de landencrisis bewijzen dat te grote invloed van de markt tot een chaos leidt.

Ook in Spanje is het al zover, lees het laatste artikel van deze Nieuwsbrief. En Nederland, als het overheidsbeleid zo conservatief blijft zal er ook aan gaan geloven.

Ik vraag wel eens: "Moet de Nieuwsbrief blijven voortbestaan en wat vind je ervan." Het antwoord komt er altijd op neer: "Ja natuurlijk moet die blijven, hoewel ik er erg somber van wordt."

Net zoals Ahmed Abdillahi, onze marathonloper die moet zijn werk blijven doen. Hij loopt ook een sociale marathon door Rotterdam. Signaleren en doorgeven van probleem na probleem. Terwijl het steeds maar erger wordt.

Waar is de tijd gebleven dat de politiek naar de mensen toe kwam, in plaats voor eigen gewin alleen nog maar hun kop op de buis te laten zien.

Dat waren betere tijden, we zijn nu weer terug bij af, we zitten gevangen in de politieke maatregelen en we ontvangen steeds minder geld.AGENDA

woensdag 6 juni
Is armoede ongezond ?

woensdag 27 juni Breed Overleg

woensdag 26 september Breed Overleg

woensdag 17 oktober
Werelddag tegen de armoede

woensdag 28 november
Evaluatie bezuinigingen in Rotterdam

nadere informatie volgt

Verdere info: mail@rosarotterdam.nl

DOEL EN MIDDELEN VAN de Rotterdamse Sociale Alliantie

Waar staat  ROSA! voor ?

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181ORGANISATIE Rotterdamse Sociale Alliantie

Primair is de  RoSA! een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.ABONNEMENT nieuwsbrief

Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nlVERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .© 2007 - 2012
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieTo make Poverty History