triest Rotterdam
Nieuwsbrief 42
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

10 april 2012

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

'Steeds meer mensen kloppen aan bij Voedselbank'

06-04-2012 | 09:04

Het aantal mensen dat aanklopt bij de voedselbank is de laatste maanden sterk gestegen. Dat zegt Clara Sies van de hulporganisatie bij Radio 1. Ook bij de voedselbank in Rotterdam is een flinke stijging waargenomen.

Het heeft vooral te maken met de economische crisis, zegt Sies. Het probleem is alleen dat de voedselbanken ook nog eens minder voedsel binnen krijgen: "We hebben minder spullen te verdelen over meer mensen. Dat houdt een keer op," zegt Sies, die zelf in Rotterdam werkzaam is: "In Rotterdam zagen we in de eerste drie maanden van dit jaar 500 nieuwe aanmeldingen binnenkomen. Dat zijn er even veel als over heel 2011," aldus Sies.

Volgens de voedselbank zijn bedrijven ook efficienter gaan werken en weten ze de laatste restjes ook nog te verkopen aan opkopers.

De voedselbank is nu al een paar jaar bezig om het kabinet zo ver te krijgen dat ze een beroep doen op voedselhulp uit de Europese Unie. Volgens de huidige regels heeft Nederland daar recht op, zegt Sies, maar het kabinet weigert dat. Van deze Europese hulp zouden wekelijks 25.000 gezinnen van voedsel kunnen worden voorzien.

Aantal schuldsaneringen weer toegenomen

Betalingsherinnering02 apr 2012, Binnenlands Bestuur

Het aantal schuldsaneringen blijft toenemen. De rechter heeft er vorig jaar 15.000 uitgesproken, bijna 30 procent meer dan in 2010. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gemeld. Sinds halverwege 2009 stijgt het aantal schuldsaneringen.

Bewindvoerder
Particulieren en zelfstandige ondernemers die niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, kunnen onder voorwaarden van de regeling gebruikmaken om te komen tot een sanering van hun schulden. Daarbij betaalt iemand onder toezicht van een bewindvoerder zoveel mogelijk terug aan de schuldeisers. Na zo'n drie jaar scheldt de rechter een mogelijke restschuld kwijt.

Friesland en Zuid-Holland
Vorig zijn bijna 11.000 schuldsaneringen beëindigd. Daarvan eindigde 77 procent met een schone lei. De toename van het aantal schuldsaneringen is vooral te wijten aan de economische crisis. Meer bedrijven gaan failliet en steeds meer mensen verliezen hun baan. Ook hebben veel mensen langdurig dubbele woonlasten en tonen schuldeisers minder coulance, aldus het CBS. Vooral in Friesland en Zuid-Holland steeg het aantal schuldsaneringen.

Wethouders G4 ontraden AmvB om schuldhulpverlening tegen betaling toe te staan

lege tweede kamer stoelen02.04.2012 VNG

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) heeft een AmvB aangekondigd om private schuldhulpverlening tegen betaling toe te staan. De wethouders armoedebeleid van de vier grote steden ontraden deze Alegemene maatregel van Bestuur.

De gemeente Amsterdam heeft namens de G4 een brief gestuurd aan de leden van de Tweede Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als reactie op het AmvB-voorstel.

Wettelijke taak
Volgens de G4 hebben gemeenten een wettelijke taak om integrale schuldhulpverlening te bieden. Hierdoor wordt escalatie van het individuele schuldenprobleem voorkomen, en worden reguliere betalingen gegarandeerd. Hierbij staat de gemeente borg voor de kwaliteit, en kan private schuldhulp worden ingepast in de gemeentelijke integrale aanpak.
Bewaking van kwaliteit
Voor een parallel circuit van private schuldhulp, naast de gemeentelijke taak, is geen plaats. De G4 is zeer bezorgd over de mogelijkheden tot bewaking van de kwaliteit en integraliteit, waarbij de schuldenaren aan het kortste eind trekken.

Meer informatie
Complete brief gemeente Amsterdam aan leden Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (pdf, 29 maart 2012)

Rotterdam schrapt 2450 banen ambtenaren

ambtenaar neemt persoonlijke spullen mee02 apr 2012, Binnenlands Bestuur

Het stadsbestuur van Rotterdam wil in 2015 bijna 200 miljoen euro structureel bezuinigen op de eigen organisatie. Dat betekent onder meer dat er 2450 voltijdbanen verloren gaan in plaats van de 1000 die al eerder waren aangegeven.

93 miljoen euro
Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Die vroeg eind vorig jaar in een motie tijdens de begrotingsbehandeling het college aan te geven hoe de organisatie 20 procent goedkoper kan werken dan in 2010. Zeker 93 miljoen euro kan worden bespaard op personeelslasten door terug te gaan van 13.000 banen naar 10.500 voltijdbanen.

Al 600 banen gekrompen
'Tot begin dit jaar is de formatie al met 600 voltijdbanen gekrompen. Met de huidige maatregelen van het college om efficiënter te gaan werken en de dalende vraag uit de markt op te vangen, kan het apparaat met nog eens 1000 ambtenaren worden teruggebracht', aldus het college. Zeker 100 miljoen willen burgemeester en wethouders in de knip houden door te besparen op huisvesting, het extern inhuren van arbeidskrachten en ICT-kosten. Zo wordt de gemeentelijke huisvesting gedecentraliseerd van tientallen kantoren naar enkele panden in de stad.

Welke taken
De gemeenteraad praat binnenkort over de brief. Die moet wat betreft de laatste 850 ambtenaren die moeten vertrekken, eerst aangeven op welke taken de gemeente moet gaan bezuinigen. De maatregelen passen allemaal in de nieuwe visie van de gemeente dat het bestuur meer de regisseur van de stad wordt en niet meer de uitvoerder. PvdA-wethouder Jantine Kriens van financiën en organisatie bevestigt dat dat om een andere instelling van ambtenaren vraagt. Waar ze vroeger vaak bepaalden hoe plannen eruit kwamen te zien, moeten ze nu juist ideeën en initiatieven voor de stad aan de inwoners overlaten.

Ongebreideld groeien
Dat de gemeente ongebreideld groeide, heeft volgens Kriens alles te maken met de tijdgeest. 'Achteraf gezien hebben verschillende colleges alleen maar gestapeld, nieuwe aardlagen aangebracht. We willen nu weer een sterke, maar vooral wendbare en goedkopere organisatie worden.'

'Politiek breekt rechtspraak af'

Alex Brenninkmeijerzaterdag 7 apr 2012, 11:33 NOS

De politiek is bezig met het afschaffen van de rechtspraak, zegt de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in NRC Handelsblad. Hij vraagt zich af of er nog wat van overblijft. Ook worden er volgens hem te veel wetten ingevoerd zonder dat er een echte aanleiding voor is.

Het kabinet doet symbolische wetsvoorstellen, omdat ze zijn afgesproken in het regeerakkoord. Hij noemt het boerkaverbod, de dubbele nationaliteit en "misschien ook wel de dierenpolitie" als voorbeeld.

Die voorstellen hangen volgens de ombudsman niet samen met wat er echt gebeurt. Het doorduwen van wetten op basis van een meerderheid van één zetel noemt hij cynisch.

Rechter terugdrukken
De ombudsman is het ook niet eens met het plan om mensen een hogere eigen bijdrage te laten betalen als ze naar de rechter stappen. Het lijkt er op dat de politiek de rechter wil terugdrukken, zegt hij. "Er is een gevoel dat 'we' die rechter eigenlijk niet kunnen gebruiken", zegt Brenninkmeijer.

Het terugdringen van de rechter is volgens hem al langer gaande. "Ik zag het al in nieuwe wetten over de sociale zekerheid. De sanctieregimes voor burgers met een uitkering zijn strak en ze worden nog veel strakker. Mensen kunnen straks enorm in de problemen komen door één kleine fout. De rechter mag dat al niet meer afwegen."

Een probleemgezin kost overheid minstens 40.000 euro

rose spaarpotzaterdag 7 april 2012 10:57 Volkskrant

De zorg voor een probleemgezin kost de maatschappij gemiddeld minstens 40.000 euro per jaar. Dat heeft onderzoeksbureau Stade Advies berekend in opdracht van de gemeente Woerden, zo schrijft de Volkskrant zaterdag.

De krant meldt dat die 40.000 euro een optelsom is van een bijstandsuitkering plus de kosten van maatschappelijk werk, jeugdzorg, schuldhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, of aanbieders van opvoedingsondersteuning.

Gemeenten willen nu weten hoe de hulp aan probleemgezinnen goedkoper en efficiënter kan, want binnen enkele jaren gaan zij voor bijna alle kosten voor deze gezinnen opdraaien. Het Rijk heeft aan hen de extra taken toebedeeld, maar daar krijgen zij straks veel minder geld voor dan er nu wordt uitgegeven.

Uit het onderzoek blijkt nu dat door terugdringing van de bureaucratie er flink op de kosten kan worden bespaard. Vaak zijn er bij de probleemgezinnen meer dan tien instanties betrokken die vaak niet van elkaar weten wat ze precies doen. Volgens het onderzoeksbureau gaat bijna een derde van de kosten hieraan op. Door één verantwoordelijke aan te wijzen die met het gezin een hulpplan opstelt, kan volgens Stade Advies veel doelmatiger worden gewerkt.

In opdracht van minister Schippers van Volksgezondheid worden de kosten ook landelijk uitgezocht.

Werk-stage-verhaal is 'kullekoek'

Doekle Terpstra7 april 2012 nu.nl

HILVERSUM - Dat minister Henk Kamp (Sociale Zaken) illegalen die in ons land studeren hier geen stage wil laten lopen, is 'een beetje opportunistisch' van hem.

De zaak zou waarschijnlijk helemaal niet aan de orde zijn geweest als gedoogpartner PVV niet zo'n nadrukkelijke rol in het politieke debat van nu speelde. Dat zei Doekle Terpstra, lid van regeringspartij CDA, zaterdag op Radio 1. Hij ziet dan ook veel in een plan van oppositiepartij PvdA om dit zo niet te regelen.

Het CDA zou dit moeten volgen, aldus Terpstra. Al zou het helemaal geen kwestie moeten zijn. ''Het is een kullekoekonderwerp'', aldus Terpstra. ''Stage is per definitie opleiden.'' Kamp stelt echter dat het werk is en illegalen mogen daarom geen stagiairs zijn.

Terpstra is bestuursvoorzitter van Hogeschool Inholland en oud-voorzitter van de HBO-raad.

Catshuis

6-4-2012 Ewald Engelen Groene Amsterdammer

Opnieuw staat Nederland voor een majeure bezuinigingsoperatie. Sinds ik intellectueel de ogen opende en kranten begon te lezen, zijn we aan het bezuinigen. Op drie, vier heerlijke paarse lentes in de jaren negentig na.

Het begon met Bestek ’81 en stakende ambtenaren, werd voortgezet door Ruud-‘Nederland is ziek’-Lubbers en het WAO-debacle, mondde uit in het ‘eerst het zuur dan het zoet’ van Balkenende III en bracht in 2010 een minderheidskabinet dat toezegde achttien miljard euro van de overheidsuitgaven te zullen afsnoepen. En daarbovenop dus nog een slordige vijftien miljard euro om in 2013 te voldoen aan de Duitse dominatrix.

En waarom? Ik zeg het Paul de Grauwe graag na: er zijn geen goede wetenschappelijke argumenten voor een begrotingslimiet van min drie procent. Omgekeerd zijn er goede argumenten om in een ontschuldingsrecessie niet te bezuinigen. Precies daarom zitten in die vermaledijde Nederlandse begrotingssystematiek anticyclische stabilisatoren ingebakken. Als de economie krimpt en burgers minder verdienen en uitgeven en meer ontvangen, schiet het huishoudboekje van de staat door minder inkomsten en meer uitgaven vanzelf in het rood. En als de economie groeit, burgers meer verdienen en uitgeven, en minder uitkeringen krijgen, schrijft de staat door hogere inkomsten en lagere uitgaven vanzelf zwarte cijfers. De CPB-projecties laten zien dat als we niets doen we in 2015 al weer op een tekort van drie procent zitten.

En de staatsschuld dan? Die schiet bij ongewijzigd beleid inderdaad naar 76 procent. Onderzoek leert echter dat staten zich pas bij een schuld van negentig procent zorgen hoeven te maken. Belangrijk is verder wat je ermee doet. Het maakt nogal wat uit of je het consumptief besteedt aan uitkeringen, ontwikkelingssamenwerking of topsectoren of dat je het investeert in menselijk kapitaal. Zeker nu Nederland een rente betaalt van 2,3 procent op tienjarige leningen. Dan ben je een dief van je portemonnee als je niet vijf tot tien miljard euro investeert in pedagogisch uitmuntende staatscrèches die alle Nederlandse kinderen van één tot vier drie dagen per week verplicht bezoeken. Volgens Nobelprijswinnaar Heckman levert je dat vier procent op.

Maar goed, stimuleren is een gepasseerd station; sinds de Griekse crisis zijn we allemaal horig aan Brussel geworden. Of zoals Klaas Knot in het jaarverslag van DNB liet optekenen: ‘In beginsel zou het wenselijk zijn de automatische stabilisatoren hun vrije loop te gunnen… Maar die beleidsruimte is verbruikt.’ Bezuinigen of hervormen – dat is dus de kwestie.

Van de bezuinigers hebben we nog niet veel intelligents vernomen. Ja, een miljard kan er van ontwikkelingssamenwerking af. Dat is niet ingegeven door een leidende gedachte over hoe een 21ste-eeuwse staat eruit zou moeten zien, maar door domme linksnijd. Net als de bezuinigingen op cultuursubsidies, natuurbeleid en windenergie uit het eerdere pakket.

Begrijp me goed. Ik heb niets met ontwikkelingssamenwerking. Futiel, pervers en paternalistisch – schrappen. Maar dat geldt net zo goed voor rechtse hobby’s. Waarom moet de belastingbetaler meebetalen aan betaald voetbal, amusementsprogramma’s bij de publieke omroep of investeringen in wegen voor een vervoermiddel dat ten dode is opgeschreven? En dan nog, het levert nooit de vijftien miljard bloedgeld op die Berlijn wil zien.

De hervormers hebben de bek vol van achterstallig onderhoud, modernisering, een nieuwe verzor­gingsstaat, en kijken dan naar arbeidsmarkt, hypotheekrenteaftrek en pensioenen. Nog afgezien van de vraag of al deze ‘moderniseringen’ nodig zijn (waarom de ontslagbescherming versoepelen als de Nederlandse arbeidsmobiliteit al een van de hoogste ter wereld is?), is het zeer de vraag of ze bezuinigingen opleveren (wat schiet de staat op met lagere WW-uitkeringen die worden opgebracht door sociale partners?), dat op tijd doen (levert hervorming van de huizenmarkt morgen bezuinigingen op, if at all?) of onder staatsverantwoordelijkheid vallen (gaat de staat over de pensioengerechtigde leeftijd?).

Dan Knots verdwenen beleidsruimte. Het ministerie van Financiën schermt met plaatjes die kostenstijgingen in de zorg van twaalf procent in vier jaar suggereren. Daar zit in een vergrijzende en ontgroenende samenleving als de Nederlandse inderdaad de pijn. Wat te doen? Breek het monopolie van peperdure specialisten door alleen vrouwen toe te laten en iedereen ambtenaar te maken – geen probater middel tegen salariskosten dan feminisering en bureaucratisering van een professie. En introduceer een basisverzekering voor basiszorg tegen basisprijzen voor allen en sta luxeverzekeringen voor luxezorg tegen luxeprijzen toe voor wie wil en kan. Maar ook dat is voor straks.

Resteren lastenverzwaringen. Ik voorspel linksnijdige kortingen op ontwikkelingssamenwerking en regressieve btw-verhogingen – en per saldo een grotere publieke sector. Om je vingers bij af te likken!

interessante websites

Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam

SPOC Zuid-Holland

Sociale Alliantie Nederand

Arme Kant van Nedrland / EVA

Stichting CLIP

Niet voor Jezelf

International Peace Commission

Roosje

zon

Wie het optimisme verliest, snijdt zich in eigen vingers.Redactioneel

hans achter kathederVanmiddag is er tegen vier uur weer high-tea in het Catshuis, een lichte maaltijd met een selectie kleine gerechtjes, vroeger in Nederland een thé complet genoemd. Die high-tea wordt genuttigd om de onderhandelingen op gang te houden tussen drie heren, die zich geheimzinnig bezig houden met de Nederlandse Staat.

Vooral in Nederland en Duitsland bestaat de misvatting dat een high-tea een luxueus middagritueel zou zijn. Een high-tea (ook bekend als meat tea) is in Engeland, Ierland en Schotland iets heel anders dan men in Nederland denkt, het is een maaltijd die rond zes uur gegeten wordt. Meestal met gerechten als witte bonen in tomatensaus op wittebrood, worstjes, kaasjes, eieren en chips. Zo’n beetje een maaltijd van de voedselbank, waar het steeds moeilijker wordt om verse groenten uit te delen.

Drie heren met drie secondanten, die de toekomst van Nederland willen bepalen. Eén van de drie heren zit niet eens in de regering. En de partijen van de drie heren hebben momenteel in de polls nog maar 64 van de 150 zetels. Met recht een minderheidsregering met een gedoogpartner die meer en meer een vervelende huwelijkspartner is geworden, die met echtscheiding dreigt.

Terwijl het gezelschap de thee en gebakjes verorbert is het vertrouwen vanuit het buitenland in Nederland tot een minimum gedaald. Terwijl de theelepeltjes ronddraaien rond de zoetjes worden er zesduizend ambtenaren ontslagen en tienduizenden bij bedrijven. Een stout glaasje wijn gaat vergezeld van honderdduizenden Nederlandse gezinnen in armoede en schulden. En als ze gaan schuilen omdat het regent op het terras van het Catshuis worden tegelijkertijd gezinnen op straat gezet of afgesloten van gas en elektriciteit.

Maar zij vertellen elkaar verhaaltjes waarbij het vanzelfsprekend is dat door de vergrijzing er behoefte bij het bedrijfsleven zou ontstaan om banen te maken. Het lijkt of ze de werkelijkheid niet zien. Dat er dagelijks banen verdwijnen. Dat door het ontbreken van een economische stimulans de consumptie en de productie inkrimpen. Dat de belastinginkomsten achterblijven. Dat Nederland niet alleen op financieel gebied, maar ook in de wetenschap en in welzijn, er steeds verder op achteruit gaat.

Maar er is hoop, steeds meer mensen zien in dat het zo niet verder kan. Dat deze heren vervangen moeten worden. Kunnen we van het Catshuis een lunchroom maken. Maar met wel op de kaart witte bonen in tomatensaus op wittebrood, worstjes, kaasjes, eieren en chips en verse groenten uit de tuin.AGENDA

woensdag 6 juni
Is armoede ongezond ?

woensdag 27 juni Breed Overleg

woensdag 26 september Breed Overleg

woensdag 17 oktober
Werelddag tegen de armoede

woensdag 28 november
Evaluatie bezuinigingen in Rotterdam

nadere informatie volgt

Verdere info: mail@rosarotterdam.nl

DOEL EN MIDDELEN VAN de Rotterdamse Sociale Alliantie

Waar staat  ROSA! voor ?

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181ORGANISATIE Rotterdamse Sociale Alliantie

Primair is de  RoSA! een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.ABONNEMENT nieuwsbrief

Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nlVERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .© 2007 - 2012
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieTo make Poverty History