triest Rotterdam
Nieuwsbrief 40
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

22 maart 2012

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

LAATSTE OPROEP EN PROGRAMMA

Het Omgekeerde Brugboekje!

BREED OVERLEG ROTTERDAMSE SOCIALE ALLIANTIE

op woensdag 28 maart 2012 VAN 13:30 TOT 17.00 uur

  
   http://poetryforpeace.files.wordpress.com/2007/08/img_0068.jpg


De bezuinigingen treffen vooral de mensen die van weinig moeten rondkomen. Daarom vond de Rotterdamse Sociale Alliantie het een goed idee, om een overzicht te maken van alle kortingsmaatregelen. Het wordt gepresenteerd als: Het omgekeerde Brugboekje!

Kom langs op ons Breed Overleg, Therese Steur zal een boeiende presentatie zal verzorgen over het "boekje" op woensdag 28 maart 2012 van 13:30 tot 17:00 uur, op Hang 12, dat is dus de 2e verdieping! Graag nodigen we alle belangstellenden uit.

Programma

13:30 uur Zaal open
14:00 uur Opening door Hans Goosen
14:05 uur Toekomstplannen van de Rotterdamse Sociale Alliantie
14:15 uur Het omgekeerde brugboekje, alle bezuinigingen op een rij,
                   door Therese Steur
15:00 uur Discussie
15:15 uur Pauze
15:30 uur Rondje: "wat is bij jullie de stand van zaken"
16:15 uur Netwerken met een hapje en een drankje
17:00 uur Afsluiting

Meldt u aan via mail@rosarotterdam.nl, 06 10331211 of 010 4111516.

Het is ook een goede gelegenheid om uw (en ons) netwerk uit te breiden.

Kerken schieten voedselbanken te hulp

18-03-2012 | 01:54 RTV Rijnmond

Geloofsgemeenschappen in Rotterdam beginnen zondag aan een grote inzamelingsactie voor de eigen voedselbanken. Kerkgangers worden opgeroepen om bijvoorbeeld macaroni of wasmiddelen te doneren.

Volgens pastoor Rob Lijesen bevatten pakketten van de voedselbank vaak geen groenten of vlees. ''Het komt steeds vaker voor dat er chips en sauzen inzitten. Voor een keertje misschien lekker, maar je komt er de week niet mee door'', laat hij weten.

Schraal
Om de 'schrale voedselpakketen' aan te vullen, roepen kerken hun bezoekers op een bepaald soort levensmiddel mee te nemen. Zo vraagt het Rotterdamse Pastoraat Oude Wijken bezoekers om bloemkool, terwijl bezoekers van De Samaritaan sinaasappels en bananen mogen doneren.

De kerken delen het ingezamelde voedsel zelf uit, via de Hildegardiskerk en de Opstandingskerk. ''Samen goed voor 100 voedselpakketten voor mensen in de wijk'', aldus Lijsesen.

Aan deze 'Operatie Sluitpost' doen onder meer Hervormde, Gereformeerde, Katholieke, Luterhaanse en Evangelische geloofsgroepen mee. De actie duurt tot en met 13 mei.

Erkenning voor schapen met vijf poten

schaapdoor Maria Zanders

Er zijn op veel meer vlakken mogelijkheden om te besparen. Trots wordt gebracht kijk eens wat we aan fraude ontdekt hebben. Maar ondertussen gaat het grote graaien aan de bovenkant gewoon door. Ondertussen gaan bv. ambtenaren naar congressen van 1 dag waarbij vele honderden euros per dag per persoon betaald worden.

Ondertussen hoor ik niets over korten van salarissen aan de top. Bonussen zijn er soms al weer. Wachtgeldregeling van bestuurders waarvan soms in media misbruik gesignaleerd wordt maar daarna hoor je er niets meer van.

Door al die negatieve aandacht over de fraude in de bijstand is het weer makkelijker om regels te verstrakken. Maar ondertussen is er geen verstrakking aan de top van de samenleving. Hierdoor zaai je 2 strijd binnen de samenleving. De middenklasse gaat generaliserend iemand de in bijstand bij voorkeur negatief benaderen want die zal toch wel frauderen. Die leeft op kosten van de maatschappij.

Ik ken er velen die hard werken om uit de uitkering te komen. Maar de lonen aan de onderkant worden zo laag mogelijk gehouden. ( de directeuren en aandelenhouders moeten toch hun winsten hebben). Hoe kun je dan uit de uitkering komen als er nuluren contracten zijn, laagbetaald werk, enz.. Ikzelf ben alleenstaande moeder. De laatste jaren heb ik geluk gehad dat ik een omscholing heb mogen doen tot sociaal juridisch medewerkster.

Inmiddels heb ik mijn diploma en ben ik op zoek naar betaald werk. Om mijn kansen te verhogen om uit de uitkering te komen. Hierdoor maak ik kans op wat beter betaalde baan als schoonmaakster, hulp bij thuiszorg. Maar in de dienstverlenende sector ongeacht profit of non profit wordt zoveel mogelijk met vrijwilligers gewerkt. Op plekken waar voor jaren terug een betaalde kracht was zijn er nu vrijwilligers.

Er zijn toch vergoedingen, potjes hoor ik vaak. Gaat u eens zelf kijken wat er allemaal nodig is voor formulieren enz.. om dingen voor elkaar te krijgen. Kijk eens in uw eigen organisatie wat mensen allemaal moeten invullen. Ga eens zelf na wat een klant van uw organisatie allemaal moet weten en meebrengen.

Er zijn velen die een bijstandsuitkering krijgen en hard werken. Er zijn vele werkende armen die er net buitenvallen. Maar ondertussen denken veel Nederlanders dat er alleen uitkeringstrekkers zijn. Ok overal zitten zwarte schapen tussen.

Geef de zwarte schapen in de top ook eens de kans om in het voetlicht te treden. De zwarte schapen aan de onderkant zijn al overbelicht. Daardoor lijkt het of er meer zwarte schapen onderop zijn. Kijk eens goed, er zijn meer witte schapen onderop als u denkt. En die moeten hun hele hebben en houden bloot geven. Ondertussen hard werken, rond zien te komen met dat beetje wat ze hebben. In een samenleving waar alles steeds duurder wordt.( o.a. stapelingseffect maatregelen). Daarbij bv. kids opvoeden, mantelzorger, vrijwilligerswerk enz... Er zitten meer schapen met 5 of meer poten tussen als u denkt Maar geef ze eens de erkenning en de kans die ze verdienen.

Kamp tegen vergoeden vakantiedagen na ziekte

Henk Kamp15 mrt 2012 Binnenlands Bestuur

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) vindt niet dat de Staat vakantiedagen moet uitbetalen aan werknemers die na een periode van ziekte zijn ontslagen en geen kans hadden om verlof op te nemen.

Interpretatieverschillen
Volgens de kantonrechter in Den Haag is de overheid daartoe verplicht in het geval van een ontslagen werknemer die te weinig vakantiegeld zou hebben meegekregen. Dat kwam omdat een Europese richtlijn in 2006 nog niet goed was verwerkt in Nederlandse wetgeving. Kamp gaat tegen die beslissing in hoger beroep, omdat er jarenlang sprake is geweest van interpretatieverschillen over de richtlijn, aldus een woordvoerder van de minister donderdag.

Vier werkweken
Nederland heeft volgens de woordvoerder pas in 2009 helderheid gekregen over de Europese richtlijn door een uitspraak van het Europees Hof en is daarna direct aan de slag gegaan om wetgeving aan te passen. Werknemers hebben recht op minimaal vier werkweken verlof per dienstjaar. Volgens wetgeving die dit jaar is ingegaan, vervallen deze vakantiedagen als ze niet binnen 18 maanden zijn opgenomen. Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die bijvoorbeeld door ziekte redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om vakantie op te nemen.

Rotterdams protest Wet Werken naar Vermogen

Aan werk helpen wordt lastig voor gemeenten

grote zaal met werkers14 maart 2012 | Inkomen, Werk

Het wordt ,,een grote opgave'' voor gemeenten om voldoende mensen in de bijstand en gehandicapten aan de slag te krijgen via een nieuwe werkregeling die het kabinet volgend jaar wil invoeren aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een tussenrapportage over een proef met de nieuwe regeling voor loondispensatie in 32 gemeenten, die staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Loondispensatie is bedoeld voor mensen die (nog) niet volledig kunnen werken door bijvoorbeeld een handicap. Werkgevers hoeven alleen voor dat deel te betalen dat iemand echt kan werken. De overheid vult het bedrag aan tot maximaal het minimumloon. Dat vereist maatwerk, waardoor het lastig is voor gemeenten om ,,voldoende massa" te maken.

'Echte' baan
De Krom wil door een hervorming van de bijstand, sociale werkplaatsen en de Wajong voor jonggehandicapten juist een grote groep mensen met een beperking aan een 'echte' baan helpen en zo 1,8 miljard euro besparen. Loondispensatie moet hierbij helpen, omdat gemeenten minder geld kwijt zijn aan uitkeringen als werkgevers een deel van het salaris betalen.

Dienstverband
De 32 gemeenten hebben in de proef 1057 werkzoekenden beoordeeld of ze in aanmerking komen voor loondispensatie. Dat was bij 83 procent het geval. In november vorig jaar waren 28 gemeenten erin geslaagd om 265 proefplaatsingen te regelen. Bij 123 mensen werd de proefplaatsing ook omgezet in een dienstverband. Daarvan zijn er 14 inmiddels beëindigd.

'Te ingewikkeld'
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt de plannen van De Krom te ingewikkeld. Tijdens een hoorzitting in de Kamer deze week zal de VNG voorstellen doen voor vereenvoudiging. Zo wil de VNG af van de toegangstoets voor de loondispensatie, omdat die tijdrovend zou zijn en vaak pas werkende weg blijkt wat iemand ,,in zijn mars heeft''. Verder vrezen gemeenten dat het uitkeringsgeld dat zij met deze regeling besparen, snel door het Rijk wordt afgeroomd. Zij willen een deel van de ,,winst" houden om dat geld te gebruiken om voldoende mensen naar werk te begeleiden.

Derde rapportage pilot loondispensatie gepubliceerd

appel en ei16.03.2012 VNG

Gemeenten kunnen vanaf volgend jaar het instrument loondispensatie inzetten om mensen aan werk te helpen. Dit wordt geregeld in de Wet werken naar vermogen. In 32 gemeenten lopen pilots om kennis en ervaring op te doen met dit instrument. De staatssecretaris heeft nu de derde tussenrapportage gepubliceerd.

Bij loondispensatie betaalt de werkgever een werknemer alleen voor zijn arbeidsproductiviteit. De overheid vult het loon van de werknemer aan tot het wettelijk minimumloon.

Bevindingen staatssecretaris
Staatssecretaris De Krom noemt in zijn brief als belangrijkste bevindingen:
1. Het aantal mensen dat aan de pilots meedoet, is fors gestegen. Gemeenten hebben veel toegangstoetsen uitgevoerd en de meeste gemeenten hebben proefplaatsingen en dienstverbanden gerealiseerd. Er zijn wel grote onderlinge verschillen tussen gemeenten in gerealiseerde aantallen.
2. Het succes hangt vooral af van draagvlak en gevoel van urgentie bij gemeenten en het goed organiseren van de manier waarop werkgevers worden benaderd. Werkgevers zien de meerwaarde van het instrument.
3. Mensen die gaan werken met loondispensatie gaan er gemiddeld € 106 per maand op vooruit. In een aantal gevallen gaan mensen er echter op achteruit. De staatssecretaris bekijkt samen met gemeenten wat de oorzaak hiervan is.
4. De uitkomsten van de verschillende methodieken van loonwaardebepaling (nodig om de omvang van de loondispensatie te kunnen bepalen) lopen uiteen. De staatssecretaris kondigt in zijn brief maatregelen aan deze verschillen te verkleinen.

Ervaringen gemeenten
De VNG krijgt van gemeenten signalen dat de toegangstoets voor loondispensatie weinig meerwaarde biedt en tot onnodige bureaucratie leidt. Het gaat bij de toegangstoets om een vragenlijst van anderhalf uur, waaruit moet blijken of iemand in staat is het minimumloon te verdienen. Maar de zeggingskracht van de toegangstoets is nihil.

Daarna wordt bij de loonwaardebepaling de ‘echte’ situatie van iemand vastgesteld, door op de werkplek te kijken wat iemand in zijn mars heeft. De toegangstoets is daarmee een overbodige stap in het proces.

Het kost de burger veel tijd en het risico is groot dat mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen op basis van de toets onterecht worden uitgesloten omdat ze ‘te goed’ ogen.

Participatieladder zonder sporten

participatieladder21 maart 2012, Hans Goosen

Zojuist heb ik de brief van Mr. drs. B.J. Bruins, Voorzitter Raad van Bestuur van het UWV gelezen. Deze was gericht aan de Nationale ombudsman dr. A.F.M. Brenninkmeijer en ging over het toenemend aantal UWV-klanten, die problemen hebben met de electronische dienstverlening van het UWV. De heer Bruins is per 1 januari dit jaar aangesteld op de hoogste positie bij het UWV.

Voor mij is het geval duidelijk qua inhoud en toon van de brief dat de heer Bruins zich beter met onderwerpen kan bezighouden waar hij ervaring in heeft zoals vervoer, beschermde stadsgezichten, onderwijs, cultuur en wetenschap en waarnemend burgermeesterschap. Dat verder daarbij de politieke achtergrond van de heer Bruins (VVD) in de brief prominent doorklonk is het gevolg van degenen die hem op deze functie hebben neergezet. Helaas wordt daarbij geen cliëntenparticipatie toegepast, terwijl die participatie, naast de ervaring van het UWV personeel, een grote bijdrage levert en kan blijven leveren aan de kwaliteit van de dienstverlening.

In het antwoord van de heer Bruins worden feitelijke onjuistheden geciteerd, die in brede kring al ontkracht zijn, zoals het aantal in gebruik zijnde computers en de kennis van de automatisering. Zeker bij personen zonder opleiding daarin, die met wat minder verstandelijke vermogens, of wie de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, autochtoon of allochtoon. Minimaal 15% van de burgers beheersen de taal onvoldoende. En dat los je niet op door een gratis browser Firefox ter beschikking te stellen, zoals gesteld in de brief.

Vrijwilligers en beroepskrachten hebben er een dagtaak aan om deze mensen te helpen, terwijl het reguliere werk van organisaties of de hulpverlening in toenemende mate blijft liggen. Feitelijk is een groot deel van de burgers van dit land niet in staat om zelfstandig formulieren en werkmappen in te vullen. Of de computer ontbreekt, of de benodigde kennis van systemen. Zelfstandigheid en eigen kracht blijken in de praktijk politiek beladen ficties te zijn, onzintaal die bezuinigingen trachten te verhullen.

De essentie van de dienstverlening door het UWV werkbedrijf is het transparant maken van de arbeidsmarkt, stelt Bruins. Voor mensen boven de vijftig bestaat er nauwelijks een arbeidsmarkt, door leeftijdsdiscriminatie die algemeen heerst, omdat die niet bestreden wordt met wettelijke sancties. Verder is de matching op de arbeidsmarkt zwaar onvoldoende, omdat daarop regeringsbeleid ontbreekt. Dit wordt ook weer verbloemd door woorden zoals participatie. Maar als op de participatieladder de sporten ontbreken dan is het moeilijk klimmen. Niet iedereen kan op stelten lopen, denk ik.

Dat in de brief verder woorden gebruikt worden als re-design en co-browsing van de UWV helpt de klant niet verder. De vertaling luidt: de boel gaat bij het UWV over de kop ten koste van de klant. Met veel moeite mag je in de toekomst nog gewoon de telefoon gebruiken naar het UWV.

Het is een duidelijke brief. Wie de bui ziet hangen, dat in de toekomst nog maar een klein aantal cliënten per telefoon geholpen mag worden, zal nu in verzet moeten komen.

Rotterdam stopt met 3 van 4 werkbedrijven

stadhuis met beeld sterker door strijd20 mrt 2012

Ze werden in 2010 nog opnieuw in de markt gezet, maar nu worden drie van de vier werkbedrijven van reinigingsdienst Roteb in Rotterdam opgedoekt.

Herstructureringsplan
Dat blijkt uit het herstructureringsplan van het college voor de sociale werkvoorziening van de gemeente Rotterdam naar aanleiding van de nieuwe Wet werken naar vermogen.

Sociale werkvoorziening
Roteb, de vuilnisophaler en schoonmaker van de stad, kent vier werkbedrijven onder de naam Robedrijf groen, productie, diensten en baan en markt. Daar werken 2500 mensen, die onder de sociale werkvoorziening vallen. Zij kweken bijvoorbeeld plantjes, maken straatpaaltjes als het rotterdammertje of pakken producten in.

Mensen in het verdomhoekje

vrouw in het verdomhoekje21 maart 2012, Jan Wigmans

Het lijkt wel of den Haag mensen in een uitkering in een hoekje stopt waar deze niet thuis horen. Er worden nogal wat maatregelen genomen waarvan je je mag afvragen hoe den Haag tegen deze mensen aankijkt. Ik wil geen benaming uit het verleden terughalen maar het gaat er steeds meer op lijken.

Fraude
Denkt men nu echt dat iedereen met een uitkering de boel wilt oplichten. Natuurlijk moeten mensen die bewust fraude plegen hard worden aangepakt en desnoods moet de uitkering geheel of gedeeltelijk ingetrokken kunnen worden. Maar die alleenstaande moeder die op woensdag oppas is voor kinderen en daar een klein bedrag voor krijgt; dat heeft toch niets met fraude te maken! En het ministerie maakt met schijnbaar veel genoegen weer bekend dat er weer miljoenen zijn terug gevorderd. Maar er wordt niet bekend gemaakt waarvoor en op welke manier er fraude is gepleegd. Zo worden mensen in armoede steeds meer in een hoekje gedrukt. Want hoe vaak hoort men niet; “lekker niets doen voor een uitkering en men vindt dat nog normaal ook, ga maar lekker aan het werk net zoals al die andere hardwerkende Nederlanders”. Denkt men nu echt dat al die mensen die in armoede moeten leven het niet anders zouden willen.

Huishoudtoets
De huishoudtoets lijkt in de uitvoering steeds meer problemen te gaan opleveren voor de gezamen-lijke inkomsten van een gezin. Bij de berekening van de uitvoering blijken schulden ook op het gezinsinkomen te gaan drukken. Heeft één van de kinderen een schuld gemaakt dan draait het gehele gezin hiervoor op. Per slot van rekening heeft men nog maar één (gezins)inkomen en als er een aflossing van een schuld moet worden voldaan, zou het gehele gezin hiervoor op gaan draaien. Het is toch van de gekke als iemand – zowel van de ouders als van de kinderen – een schuld heeft voor bijv. een achterstand op de betaling van een abonnement van de mobiele telefoon het gehele gezin op een houtje moet gaan bijten.

Werk
Men denkt ook dat al die mensen die zonder werk komen te zitten het wel lekker vinden om thuis te zitten en nog gratis centjes krijgen op de koop toe.. Natuurlijk zullen er best mensen met een uitkering zijn die dit heerlijk vinden en af en toe eens wat proberen bij te verdienen. Die moeten worden aangepakt, want alle mensen met een uitkering worden hierop aangekeken. Maar het overgrote deel staat te springen om normaal aan het werk te gaan en weg te zijn van die 4 muren die steeds minder terug zeggen. Die het zelfvertrouwen weer terug willen vinden door onder de mensen te zijn. En maar zeggen dat er genoeg werk is als men maar wil. Maar waarom zoeken Gemeenten het steeds meer in mensen aan het werk te krijgen bij de Roteb, in de kassen etc. Waarom zoeken klantmanagers niet zelf naar werkgelegenheid. Gaan ze niet naar werkgevers om te kijken of er op de korte of langere termijn plaatsen vrijkomen. Om daarna te kunnen matchen met mensen vanuit de kaartenbakken, die volgens hen vol zit met mensen die wel kunnen werken. Maar als er wel zoveel werk is, waarom wordt er dan gezocht naar vrijwilligerswerk, plaatsen bij de Roteb, werken in de kassen etc.? Als men bijv. aan de gang gaat in een ziekenhuis als vrijwilliger zou dit toch eigenlijk een betaalde baan moeten zijn. Maar wel een baan met een salaris waar men normaal van kan rondkomen om niet weer in armoede terecht te komen.

Daarnaast wordt het “aan de poort” steeds moeilijker gemaakt een uitkering aan te vragen. Men moet eerst 4 weken gaan proberen zelf aan een baan te komen. Dan kan men een uitkering aanvragen waar men weer 4 weken op moet wachten. Er zijn steeds meer mensen die via een WW-uitkering in de bijstand terechtkomen. Daar heeft men al maanden of jaren moeten proberen aan een baan te komen. En als men een uitkering aanvraagt moet er weer 4 weken naar een baan worden gezocht. Leeft men nu in een droomwereld in den Haag en begrijpt men niet dat dit een gotspe is. Of kan men op die manier besparen op de uitkeringen? Het antwoord lijkt mij duidelijk.

Afsluitingen
Zowel energie- als waterafsluitingen zijn ons een doorn in het oog. Er is nu een convenant afgesloten tussen energieleveranciers en organisaties van schuldhulpverleners om mensen met schulden te behoeden voor afsluitingen. Dit zou voor iedereen moeten gelden en niet alleen voor mensen die al schulden hebben.

Met drinkwaterbedrijven ligt het in de bedoeling ook hiervoor een convenant af te sluiten. Na een betaalachterstand van 2 maanden wordt er met de klant contact opgenomen om hen te wijzen op de schuldhulpverlening. En daar maar hopen dat deze instantie snel reageert en niet iemand maanden laat wachten zodat de schuld nog hoger oploopt. Volgens de NVVK zijn bed, bad en brood basisbehoeften. Wij zijn benieuwd hoeveel mensen er zijn die nog niets eens over deze basisbehoeften kunnen beschikken. De Rotterdamse Sociale Alliantie gaat hier uitgebreid onderzoek naar verrichten om te kijken of en hoe de energiemaatschappijen zich hieraan houden en hoe dit kan worden verbeterd. Zeker omdat er ondanks de eerdere toezegging in deze ook in de winterperiode mensen worden afgesloten.

Huisuitzettingen
Ondanks het convenant tussen 11 woningbouwverenigingen en de Gemeente Rotterdam lijken er nog steeds mensen uit hun huis te worden gezet. Dit is ernstig genoeg om ook een onderzoek van de Rotterdamse Sociale Alliantie te rechtvaardigen. De mensen zouden de gelegenheid moeten krijgen om hun schulden aan de woning-bouwvereniging te saneren. Als zij zich daaraan niet houden zijn de gevolgen natuurlijk voor hun eigen rekening. Als men ziet hoeveel kosten daaraan zijn verbonden voor een woningbouwvereniging zouden zij als allerlaatste middel tot huisuitzetting moeten overgaan. Ook met andere huiseigenaren zou een convenant moeten worden afgesloten om voor iedereen de uitzetting tot het uiterste probe-ren te voorkomen. De Rotterdamse Sociale Alliantie zal hier ook later op inspringen.

Proportioneel
En het is daadwerkelijk de vraag of het CPB dat in het geval van De Kroms maatregelen ook zou doen. Je mag niet zomaar een hele populatie uitkeringsontvangers op persoonsniveau controleren middels bestandskoppelingen; daarvoor is nadere onderbouwing nodig. Ook het Inlichtingenbureau moet de proportionaliteit van koppelingen verantwoorden. In het bijzonder de maatregelen 1. en 5. lijken de zaak hier juist om te draaien: eerst grootschalige koppeling en vervolgens de verantwoording.

interessante websites

Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam

SPOC Zuid-Holland

Sociale Alliantie Nederand

Arme Kant van Nedrland / EVA

Stichting CLIP

Niet voor Jezelf

International Peace Commission

Roosje

zon

Het is voorjaar en de eerste kikkers beginnen al uit de kar te springen.

Nu de hele kar met kikkers nog de vijver in.Redactioneel

hans achter kathederMet tranen in de ogen keek hij tegen de vroege eerste voorjaarszon in, nog narillend van het najaar waarin de politiek hem alles had afgenomen wat hem dierbaar was. Het was dan niet veel geweest, maar daardoor des te waardevoller.

Arm, arm land waar de brug tussen arm en rijk is afgebroken. De solidariteit van weleer meegespoeld met de hebzucht van banken, speculanten en bedrijven.

Maar de kracht en de moed is niet gebroken. In nieuwe strijd, met de zon in de rug, gaan we weer bouwen aan een samenleving die de onze is.AGENDA

woensdag 28 maart van 13:30 tot 17:00 uur, Hang 12 (tweede verdieping)
het Omgekeerde Brugboekje

zaterdag 31 maart
Door burgemeester voorgenomen besluit om Occupy Rotterdam op te heffen.

maandag 26 maart t/m zondag 1 april
Week van de Psychiatrie
Het programma: hier.

woensdag 6 juni
Is armoede ongezond ?

woensdag 27 juni Breed Overleg

woensdag 26 september Breed Overleg

woensdag 17 oktober
Werelddag tegen de armoede

woensdag 28 november
Evaluatie bezuinigingen in Rotterdam

nadere informatie volgt

Verdere info: mail@rosarotterdam.nl

DOEL EN MIDDELEN VAN de Rotterdamse Sociale Alliantie

Waar staat  ROSA! voor ?

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181ORGANISATIE Rotterdamse Sociale Alliantie

Primair is de  RoSA! een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.ABONNEMENT nieuwsbrief

Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nlVERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .© 2007 - 2012
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieTo make Poverty History