triest Rotterdam
Nieuwsbrief 37
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

22 februari 2012

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

Uitnodiging SPOC 23-2-2012

rustburchtGeachte heer/mevrouw,

Wij nodigen u graag uit voor onze eerste Themadag "Zo kan het ook" op donderdag 23 februari 2012, aanvang 10.00 uur in Rustburcht in Rotterdam

AGENDA

09.30 uur Inloop
10.00 uur Opening door Rinus de Pater voorzitter SPOC-ZH
10.05 uur Presentatie door Dominic Schrijer (oud-wethouder te Rotterdam) en gelegenheid tot het stellen van vragen.
11.15 uur Pauze
1. Rondje Cliëntenraden
2. Rondvraag
3. Sluiting door Rinus de Pater voorzitter SPOC-ZH

Aansluitend Lunch

Dominic Schrijer wil graag de discussie aangaan met een volle zaal tijdens deze bijeenkomst, dus alle Cliëntenraden en andere belangtellenden zijn van harte uitgenodigd.

Met vriendelijke groet, secretaris SPOC-ZH Jan Wigmans

Smartengeld Jodenvervolging naar de fiscus

treinbord(ANP/Redactie)

Het smartengeld dat joodse overlevenden van de Holocaust belastingvrij uit Duitsland krijgen, wordt in Nederland alsnog belast. Daar zijn ze boos over, schrijft het AD, omdat er maar weinig van overblijft.

De uitkering voor mensen die kunnen aantonen dat ze het mikpunt waren van de Jodenvervolging, bedraagt 270 euro per maand, belastingvrij.

Nederland heft geen inkomstenbelasting over het bedrag, maar laat het wel meetellen bij de heffing van sociale premies en de verstrekking van toeslagen. Veel ontvangers van het geld lopen daardoor hun zorg- of huurtoeslag mis. 'Het zou Nederland sieren als we hier geen belasting over heffen', zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt

Hup, belasting zo van je rekening af

verbaasdNieuw invorderingsmiddel voor Waterschapsbelasting

Door Matthijs Timmers Rotterdam

En patsboem, plotseling wordt het bedrag van de Waterschapsbelasting (tussen 132 tot 370 euro voor een huurder) zo van je rekening af geschreven. Door de vernieuwde Invorderingswet en een pilot in Rotterdam en Den Haag kan het vanaf deze maand. "Het invorderingsmiddel is een zwaar middel."

Heel erg 'patsboem' is het niet, verduidelijkt woordvoerder Angeline Hellwig van de Regionale Belasting Groep (RGB), de partij die de belastingen int voor de Waterschappen Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. "Deze maatregel is echt voor wanbetalers, die we meerdere malen hebben verzocht te betalen."

Want voordat de RBG overgaat tot het van de betaalrekening afschrijven van het belastinggeld verstuurt de belastinginner van het Waterschap nog drie reminders. Aanslag, herinnering... Allereerst is er de aanslag zelf. Die moet je binnen twee maanden betalen. Als je die niet op tijd betaalt, krijg je een herinnering. Na ongeveer tien dagen volgt er een aanmaning. En daar weer tien dagen na volgt een dwangbevel, waarbij beslag kan worden gelegd op objecten of goederen. In plaats van dat dwangbevel is er nu dus een ander middel: het afschrijven van de rekening. "Het is een zwaar middel", laat Angeline Hellwig weten. "Het komt onverwacht en mensen kunnen dat geld nergens anders meer voor gebruiken."

Het nieuwe invorderingsmiddel is een proef die vanaf deze maand gaat lopen. De twee Waterschappen die in deze regio actief zijn en nog tien andere lokale overheden doen mee aan de pilot. "Als partij die de belasting int voor de Waterschappen hebben we ervoor gekozen om met deze pilot mee te doen omdat het betaalgedrag van mensen steeds slechter wordt", aldus de woordvoerder.

Volgens de RGB staan veel partijen - zorgverzekeraars, gemeenten - in de rij om geld te innen bij mensen. "Iedereen wil vooraan staan. Het is dringen." De Waterschappen Delfland en Schieland en Krimpenerwaard versturen jaarlijks een miljoen aanslagen. Daarvan zijn er 60.000 wanbetalers. Als er wordt gedreigd met een beslaglegging op goederen, betaalt hiervan nog eens 40 procent. Bij de overige gevallen komt het aan op een deurwaarder, of het geld is oninbaar.

"Wij moeten uiteindelijk streng zijn", laat woordvoerder Marco Marechal van het Waterschap Schieland en de Krimpenerwaard weten. "Maar het is wel geld van de gemeenschap waar we het over hebben. En dat geld moet iedereen betalen. Als er een gedeelte van de waterschapsbelasting niet kan worden geïnd, dan betekent dat diegene die wel belasting betaalt daar de dupe van gaat worden. Want we moeten wel blijven zorgen voor veiligheid, gezond en voldoende water. Ik denk niet dat dat de bedoeling is."

Uitweg
Toch is er altijd nog een uitweg. Je kunt bij de Regionale Belasting Groep kwijtschelding aanvragen. "Dit is echt voor de minimum- en bijstandsinkomens", vertelt Marechal. "Hiervoor dien je onder andere je loonstrook te overleggen." Meer informatie over de belastingen is te vinden op de website www.derbg.nl.

'De nieuwe minima komt uit de middenklasse'

american wayANP −12/02/12, 18:03

Het aantal mensen dat in korte tijd veel inkomen verliest, groeit sterk. Dat meldt de NOS. Er zijn nog geen exacte cijfers, maar deurwaarders en schuldhulpverleners zeggen dat er in rap tempo veel mensen in financiële problemen komen.

De nieuwe groep minima bestaat uit mensen die tot voor kort een goed inkomen hadden. Ze moeten door werkloosheid een flinke stap terugdoen. Volgens de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening, gaat het vaak om huizenbezitters die hun woonlasten niet meer op kunnen brengen.

De nieuwe minima hebben het moeilijk. Ze zijn niet gewend om op de kleintjes te letten en vragen niet gemakkelijk hulp om uit de financiële problemen te komen. Dat maakt het omschakelen naar een zuiniger leefpatroon extra moeilijk.

WW-uitkering valt vaak tegen

uwvden haag, February 13, 2012, natasja de groot

Nu werkloosheid ook steeds vaker de midden- en hogere inkomens treft, waarschuwt de Consumentenbond voor een fors verlies aan inkomen voor die groepen als zij in de WW terechtkomen. Zowel op de korte als lange termijn zijn de gevolgen groot. Wie in de WW zit, bouwt bijvoorbeeld geen pensioen meer op.

De Consumentenbond spreekt van een zorgwekkende situatie. Het is een misverstand dat een WW-uitkering altijd 70 procent van het laatstverdiende inkomen is, stelt de bond in De Geldgids. ,,Veel mensen weten niet dat uitkeringsinstantie UWV een maximum dagloon hanteert. Of je nu een halve ton verdient of drie keer zo veel, de maximumuitkering is netto 1788 euro per maand. Maar het uiteindelijke inkomensverlies is veel groter. Wie leeft van een WW-uitkering bouwt geen pensioen meer op, tenzij je dat zelf betaalt. En dat doen maar weinig mensen.

Consumentenbond waarschuwt ook voor pensioenverlies
Tot 1 januari 2011 konden werknemers van 40 jaar en ouder nog deelnemen aan de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP), waardoor ze toch hun pensioenopbouw konden voortzetten. Door de sterk gestegen instroom van werkloze werknemers in de FVP-regeling is die regeling vorig jaar gestopt.

Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van de Universiteit Tilburg deelt de zorgen van de Consumentenbond. ,,Het pensioeninkomen van Nederlandse huishoudens loopt de laatste jaren al flink terug, mede door tegenvallende beursresultaten. Als mensen in de WW zitten, loopt hun pensioenopbouw nog verder terug. Zij kunnen wel zelf sparen, maar dat is duur. Het is een zorgwekkende ontwikkeling, ook met oog op de huizenmarkt. Zeker omdat de hypotheeklast bij veel mensen nog doorloopt na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en hun pensioen kariger is.

Stichting Wijzer in Geldzaken raadt mensen die werkloos worden aan om hun financiële plaatje zo snel mogelijk in kaart te brengen. ,,Zeker voor een huishouden met een hoger inkomen en hoger bestedingspatroon kan het moeilijk zijn om te bezuinigen, zegt woordvoerder Henriëtte Raap-Scheele. Steek je kop niet in het zand, maar ga na op welke uitgaven er bezuinigd kan worden. En doe dat bijtijds. Volgens uitkeringsinstantie UWV ontvingen december vorig jaar 269.960 mensen een WW-uitkering, tegen 257.899 in november 2011.

Nu de crisis voortduurt, raken ook steeds meer midden- en hogere inkomens hun baan kwijt. In 2009 waren het vooral de zogeheten vroegcyclische sectoren als bouw en de vastgoed die de klappen kregen, verklaart Rico Luman van ING Economisch Bureau. ,,Nu hebben de meeste sectoren inmiddels te maken met een lagere werkgelegenheid, zoals de publieke sector en de zakelijke dienstverleners.

Consument kan rekeningen niet meer betalen

mager spaarvarken14 februari 2012 | Inkomen

Nederlandse consumenten en bedrijven hebben een recordbedrag van 6,3 miljard euro aan schulden openstaan bij incassobureaus. De bedragen bij consumenten staan steeds langer open en het bedrag dat de bureau's konden innen, nam door betalingsproblemen het laatste kwartaal van 2011 flink af.

Dit blijkt uit een analyse van zaterdag gepubliceerde cijfers van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). Ik schrok toen ik de cijfers zag,” zegt Jet Creemers, voorzitter van de NVI. ,,We zijn nu kennelijk op het punt aangekomen dat het spaarpotje van mensen leeg is, er ontstaan behoorlijke betalingsproblemen.”

Consumenten
Bij de consumenten steeg aantal openstaande dossiers met 7 procent. Het aantal nieuwe dossiers nam echter met 6 procent af. De dossiers die er zijn, staan dus steeds langer open. Het bedrag dat incassobureaus konden innen is het vierde kwartaal van 2011 met 26 procent afgenomen. Creemers: Hieruit mogen we concluderen dan het voor consumenten moeilijker wordt om aan hun financiële verplichtingen te voldoen."

Kritischer
Dat het aantal nieuwe dossiers van consumenten afneemt, duidt op twee dingen. Aan de ene kant zijn consumenten voorzichtiger geworden met het aangaan van schulden en aan de andere kant zijn bedrijven kritischer geworden in het accepteren van klanten die kopen op krediet”, aldus de voorzitter van de NVI. Bedrijven onderling zijn ook voorzichtiger geworden, ze schakelen voor steeds kleinere bedragen een incassobureau in. Het totaal van openstaande bedragen, bij zowel consumenten als bedrijven, lag eind 2011 op 6,3 miljard, een record. Het aantal dossiers is met 3,5 miljoen ook hoog, maar dit is vergelijkbaar met de stand in het laatste kwartaal van 2010.

Zorgelijk
Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) staat er niet van te kijken dat consumenten steeds meer schulden hebben. De instantie noemt dat zorgelijk. Een woordvoerster van het Nibud noemt de cijfers niet verbazingwekkend. Ook uit onze cijfers blijkt dat de koopkracht voor het derde jaar op rij daalt. En dan is het moeilijk om aan je verplichtingen te voldoen.' Ze vraagt zich overigens af of bedrijven tegenwoordig sneller incassobureaus inschakelen om hun geld terug te halen. Dat zou de cijfers nog iets kunnen vertekenen. ''

Registratie
CDA-Kamerlid Mirjam Sterk vindt dat een systeem om landelijk overzicht te krijgen van de schulden die mensen opbouwen snel van de grond moet komen. Obstakels op het gebied van privacy moeten uit de weg worden geruimd. Als je deze cijfers ziet, onderstreept dat hoe belangrijk het is dat voorkomen wordt dat mensen schulden maken die ze niet kunnen terugbetalen."

Voorkomen
SP-Kamerlid Sadet Karabulut heeft op zich niets tegen een betere registratie van schulden, maar ziet dit niet als een de oplossing van het probleem. Wel zou er meer aan gedaan moeten worden om te voorkomen dat mensen in de schulden raken en daar niet meer uit komen. In haar ogen bezuinigt het kabinet te veel op schuldhulpverlening en op de gemeenten, die hun burgers ook kunnen helpen een hoge schuld weg te werken.

Koopkracht
Voor PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer laten de cijfers nogmaals zien dat steeds meer mensen in de problemen komen. De koopkracht lijkt nu echt in gevaar." Hamer zegt al eerder aan de orde te hebben gesteld dat mensen steeds minder sparen en hun rekening leeghalen. Ze wil het kabinet om opheldering gaan vragen.

Eerste Kamer neemt schuldhulpwet aan

helpende hand uit stapel papieren12 feb 2012

Het wetsvoorstel Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is door de Eerste Kamer aangenomen. De wet treedt waarschijnlijk op 1 juli van dit jaar in werking. Met de nieuwe wet krijgen gemeenten de regie over de schuldhulpverlening aan haar inwoners. Ook worden gemeenten verantwoordelijk voor het opstellen van een schuldhulpplan.

Vier weken
Als iemand zich meldt voor schuldhulpverlening, dan is de gemeente verplicht binnen een wachttijd van maximaal vier weken een eerste gesprek te houden waarin de hulpvraag wordt vastgesteld. Bij spoedeisende zaken moet dat gesprek al binnen drie werkdagen plaatsvinden. De gemeente moet inzicht geven in de doorlooptijd, oftewel het aantal weken tussen het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld en het bereiken van het resultaat.

Plichten
De schuldenaar krijgt op grond van de Wgs een inlichtingen- en een medewerkingsplicht. De gemeente krijgt de mogelijkheid bij de rechtbank een moratorium aan te vragen. Dat is een afkoelingsperiode van maximaal zes maanden waarin elke bevoegdheid van de schuldeiser tot verhaal op de goederen en tot opeising van goederen niet kan worden uitgeoefend. De gemeente mag schuldhulpverlening in ieder geval weigeren bij fraude als omschreven in de Wgs.

Re-integratie niet zonder geld én samenwerking met werkgevers

invalide vrouw achter buroMeer dan 82.000 jonggehandicapten die aan het werk willen en die voorzieningen nodig hebben. Kan dat met een budget van 106 miljoen dat het UWV krijgt voor álle re-integratie en participatietrajecten. Daar bovenop blijkt dat de regionale samenwerking tussen gemeenten en UWV in de werkgeversteams wordt opgezegd.

Volgens de Landelijke Cliëntenraad zijn dit zorgelijke ontwikkelingen die een succesvolle re-integratie van mensen die nu aan de kant staan tegenwerken. Het jaarplan 2012 van het UWV wordt op 16 februari a.s. besproken in de Tweede Kamer. Verlaging uitkering
Met de komst van de Wet werken naar vermorgen wordt straks de groep Wajonggerechtigden die voor 2010 zijn ingestroomd opgedeeld in twee groepen. De groep die nog arbeidspotentieel heeft beslaat 124.000 personen. 82.000 van hen hebben geen werk. Zij krijgen te maken met een verlaging van hun uitkering van 75 naar 70 procent van het Wettelijk Minimum Loon. Zij kunnen wel ondersteuning krijgen bij re-integratie maar moeten daar zelf om vragen.

Participatieplan
De ondersteuning moet komen van het UWV die in totaal 106 miljoen euro ontvangt voor re-integratiedoeleinden. Van dit bedrag moeten zij ook degenen die na 2010 in de Wajong zijn ingestroomd tot hun 27stejaar ondersteunen bij de uitvoering van hun participatieplan. Bovendien zijn er mensen met een WGA-uitkering die een beroep op re-integratie en voorzieningen kunnen doen. Voor de totale groep is 144 miljoen beschikbaar voor voorzieningen.

Samenwerking
Ander heikel punt betreft de samenwerking op regionaal niveau tussen gemeenten en UWV. Zij moeten hun dienstverlening aan werkgevers gezamenlijk aanbieden. De LCR vindt dit van groot belang. Een goede ondersteuning van werkgevers leidt tot meer werk. Alleen is er momenteel een trend waar te nemen waarbij gemeenten zich terugtrekken uit de gemeenschappelijke werkgeversteams. De LCR vraagt zich af wat de minister onderneemt als de besteding van de rijksmiddelen door gebrek aan samenwerking niet effectief gebeurt?

Tweede pakket naar Grieken dankzij banken

geld op grieks embleemANP 21-12-2012 06:51

Banken moeten een groter verlies accepteren op hun huidige Griekse obligaties. Daarnaast leveren de centrale banken hun winsten op Griekse staatspapier in.

Economie op orde brengen
Mede door deze maatregelen wordt de schuld van Griekenland teruggebracht tot een niveau waarbij de Grieken hun economie weer op poten krijgen.

Ook ECB draagt winsten af
Banken moeten een groter verlies accepteren op hun huidige Griekse obligaties. Daarnaast zullen ook de nationale centrale banken van de eurozone de winsten die zij op hun Griekse staatspapier krijgen, inleveren. Ook de Europese Centrale Bank is bereid zijn winsten af te dragen. Mede door deze maatregelen wordt de schuld van Griekenland teruggebracht tot een niveau waarbij de Grieken hun economie weer op poten krijgen.

130 miljard aan leningen
De ministers van Financiën van de 17 eurolanden wisten in de nacht van maandag op dinsdag een akkoord te sluiten over het tweede reddingsplan voor Griekenland. Na uren onderhandelen onderling en met de banken, kwamen de ministers overeen dat de Grieken 130 miljard euro krijgen aan leningen.

Kwijtschelding komt neer op 75%
De financiële sector zal 53 procent van zijn Griekse staatspapier afschrijven, zo werd besloten. Omdat de banken en verzekeraars naast een afschrijving op de obligaties ook een lagere rente ontvangen op nieuwe obligaties, komt de totale kwijtschelding op 75 procent. Oorspronkelijk zouden de banken niet verder willen gaan dan een afschrijving van 50 procent.

Schuld in 2020 120,5% van het BBP
Door deze maatregelen komt de schuld van Griekenland in 2020 uit op 120,5 procent, slechts een fractie boven de eis van landen, waaronder Nederland, voor een houdbare schuld.

interessante websites

Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam

SPOC Zuid-Holland

Sociale Alliantie Nederand

Arme Kant van Nedrland / EVA

Stichting CLIP

Niet voor Jezelf

International Peace Commission

Roosje

zon

Ooit vervolgd door de Duitse bezetter.

Nu vervolgd door de Nederlandse belastingdienst.Redactioneel

hans goosenHet is kort dag, maar morgenochtend om tien uur is er een bijeenkomst met Dominic Schrijer, georganiseerd door SPOC Zuid-Holland. Wat ik begrepen heb is iedereen welkom, zie de uitnodiging hiernaast. Dus komen!

Twee artikelen in deze Nieuwsbrief zijn tekenend voor de huidige Nederlandse  samenleving, één over smartengeld en één over het leeghalen van bankrekeningen door het waterschap. De overheid zou zich moeten schamen en ook Rotterdam dat meewerkt aan de pilot over het leeghalen van rekeningen.

De armoede begin zich door verkeerd overheidsbeleid geleidelijk naar de middenklasse uit te breiden en als er dan de eerste ww-uitkering komt, is die vaak veel minder dan 70%. Dat de schulden van alle consumenten bij elkaar stijgen is dan ook niet verwonderlijk.

De hoop op een linkse oppositie, die een andere economisch klimaat zou moeten brengen, is deze week ook al verloren gegaan aan interne partijpolitiek. 

En mocht je dan ten einde raad zijn en naar de psychiater zijn gestuurd dan moet je tweehonderd euro eigen bijdrage meebrengen. Dit land is onrechtvaardig en knettergek geworden. Emigreren is misschien wel de enige uitweg uit dit gekkenhuis.

Wanneer gaan we met z'n allen de barricade op ?AGENDA

donderdag 23 februari 2012
10:00 tot 13:00
SPOC in Rustburcht
met Dominic Schrijer (zie uitnodiging)

donderdag 8 maart 2012
Internationale Vrouwendag

Zie voor het stedelijk programma:
http://www.donadaria.nl/

Delfshaven: Creatief met minder
VEC Botu, Taanderstraat 121
inschrijven 12.00 tot 13.00 uur
programma 13:00 tot 20.00 uur

woensdag 28 maart Breed Overleg

woensdag 6 juni
Is armoede ongezond ?

woensdag 27 juni Breed Overleg

woensdag 26 september Breed Overleg

woensdag 17 oktober
Werelddag tegen de armoede

woensdag 28 november
Evaluatie bezuinigingen in Rotterdam

nadere informatie volgt

Verdere info: mail@rosarotterdam.nl

DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181ORGANISATIE RoSA!

 Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.ABONNEMENT

Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nlVERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .© 2007 - 2012
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieTo make Poverty History