triest Rotterdam
Nieuwsbrief 34
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

12 januari 2012

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

Laatste oproep Nieuwjaarsconferentie RoSA!

U I T N O D I G I N G !

Bloemetje 2012Is er nog een uitweg voor de minima in 2012 ?

in discussie met de Rotterdamse Wethouder Marco Florijn.

Bezuinigingen van rijk en gemeente, banen die voldoende lonend zijn voor mensen, zijn niet te vinden. De salarissen aan de top stijgen, de midden en lagere inkomens worden afgeknepen.

Nieuwjaarsconferentie op maandagmiddag
16 januari 2012 van 13:30 tot 17:00 uur bij SVOR, ’s Gravendijkwal 28 (vierde verdieping)

Na afloop netwerken met een drankje en een hapje. Graag aanmelden als u komt (in verband met catering).

Programma in .pdf formaat: click hier !

Rotterdam grootste stijger woonlasten

open grond met buisWoensdag 11 januari 2012, 11:35,

In Rotterdam stijgen de gemeentelijke woonlasten veel harder dan in andere delen van het land. Dat meldt RTV Rijnmond. OZB, rioolheffing en afvalinzameling gaan voor een gemiddeld gezin met bijna 60 euro omhoog. Dat is een stijging van bijna 10 procent.

Rotterdam is hiermee koploper in een onderzoek naar gemeentelijke woonlasten onder 35 grote gemeenten. Het landelijk gemiddelde ligt op 1,3 procent. Volgens de onderzoekers is dat historisch laag te noemen.

De grote stijging in Rotterdam is voornamelijk toe te wijzen aan de reinigingsheffing, die met 20 procent omhoog gaat. Huiseigenaren worden minder hard getroffen omdat de OZB-belasting vrijwel gelijk blijft.

De gemeente Dordrecht heeft van alle onderzochte gemeenten een van de laagste woonlasten. Rotterdam staat in de middenmoot.

De onderkant van de samenleving betaalt de rekening.

Jonge vrouw met accordeonJan Wigmans secretaris SPOC-ZH

Ik weet natuurlijk ook dat echte armoede in Afrika voorkomt waar mensen zonder eten voor hun hut zitten, in Azië waar men de hele dag moet sappelen om een paar dollar te verdienen en in het Midden-Oosten waar - buiten de bovenlaag van de samenleving - men al blij is als men een maaltijd op tafel kan zetten en zo zijn er meer landen.

Natuurlijk weet ik dat ook maar wij hebben in Nederland door de generaties voor ons een bepaalde levensstandaard opgebouwd en ook mensen aan de onderkant van de samenleving moeten daar een graantje van kunnen meepikken. Als je onze Minister-president hoor zeggen: "In de sociale staat van Nederland weiger ik te reppen van armoede in Nederland. 'Deze kinderen leven niet in armoede, maar ze leven in een gezin met een laag inkomen.'". Als men een minister hoort zeggen "Hongerige voeden, dorstige laven, naakten kleden; we zijn elkaar tot verantwoordelijkheid gegeven. Aan die verantwoordelijkheid beantwoorden is een aspect van onze menselijkheid. "Het heeft de staat tot hel gemaakt, dat mensen er een hemel van wilden maken", stelde de lyrische dichter Friedrich Hölderlin al".

Wij zijn in Nederland al zover dat voedselbanken, kledingbanken, speelgoedbanken, dierenbanken, sociale inloopwinkels enz. er bij gaan horen en wij gaan dat al normaal vinden. Maar mensen behoren een inkomen te hebben dat hen in staat stelt zelf voedsel, kleding, speelgoed en meubilair te kopen en niet afhankelijk te zijn van deze liefdadigheid. Aan de andere kant heeft iedereen natuurlijk veel waardering voor deze mensen die als vrijwilligers voor deze zaken zorgen, want wat zou er gebeuren als deze mensen zouden stoppen; zitten wij dan ook voor ons ( wel mooie) huis om een aalmoes te bedelen.

Nu heeft men in Rotterdam het idee opgevat dat mensen in een uitkering maar moeten gaan werken in het Westland (in 1930 werden werklozen naar Drente gestuurd om turf te steken, wat is er veranderd?), maar hoeveel gaan deze mensen dan verdienen? Een normaal salaris om redelijk goed van rond te komen of gaat men weer naar 110 en 120% wat in de praktijk betekent dat men er niets op vooruit gaat of zelfs met behoud van uitkering?

Het meest erge is dat men niet alleen zelf in de "armoede" terecht komt maar ook – en dat is nog erger – onze kinderen, die soms zelfs niet op schoolreis kunnen worden gestuurd en niet naar een sportvereniging kunnen. Dit wordt een generatie die zo weinig mogelijkheden krijgt dat men in de toekomst ook in een uitkering terecht komt, er zijn al steeds meer mensen waar de armoede van generatie op generatie overgaat. Nu komt men ook met het onzalige idee om geen studiefinanciering meer te geven maar een leenstelsel in het leven te gaan roepen waardoor kinderen in de toekomst tienduizenden euro’s terug moeten gaan betalen. En dit gaat natuurlijk vooral gelden voor "gezinnen met een laag inkomen".

Ik begrijp best dat wij moeten bezuinigen gezien de financiële toestand, maar moet dit dan voor een groot gedeelte bij de mensen die al van zo weinig moeten rondkomen worden neergelegd. Kijkt men ook naar de mensen met een riant inkomen; gaat men de hypotheekrente aanpakken of de huurtoeslag?

Ik wens u een strijdbaar 2012 toe!!

Forum waarschuwt voor Mad Max-wereld

mad max wereldHet Wereld Economisch Forum vreest de hel op aarde door de groeiende kloof tussen rijk en arm, de ineenstorting van het financieel systeem en de gevolgen van de klimaatverandering.

Elk jaar publiceert het Wereld Economisch Forum (WEF) een Global Risks Report ter voorbereiding van de bijeenkomst in het exclusieve Zwitserse oord Davos. Het rapport voor 2012 – gebaseerd op de inbreng van 469 specialisten - wijkt nogal af van vorige rapporten.

De voorbije jaren hield de wereldelite haar hart vast voor de mogelijke daling van de aandelen of weerkundige catastrofes. Deze keer boezemen vooral de gevolgen van een ineenstorting van het financieel systeem en de groeiende inkomensongelijkheid angst in.

Het WEF heeft het zelfs over de "seeds of dystopia". Dystopie is het omgekeerde van utopie en slaat op een staat van wanhoop en chaos. Bekende dystopische boeken of films zijn 1984, The Matrix en Mad Max.

Een geheel van fiscale, demografische en maatschappelijke risico's wijst op een dystopische toekomst voor het gros van de mensheid, schrijft het WEF.

De drie meest waarschijnlijke risico's zijn ernstige inkomensongelijkheid, chronische begrotingsonevenwichten en de groeiende CO2-uitstoot. De risico's met potentieel de grootste impact zijn een systemische financiële crash en water- en voedseltekorten. Die risico's kunnen tot een opstoot van nationalisme, populisme en protectionisme leiden, aldus het WEF.

Volgens het WEF zijn de huidige instellingen ook niet langer opgewassen tegen uitdagingen als de technologische revolutie, het opdrogen van bepaalde grondstoffen en de klimaatverandering.

Uit Occupy Wall Street en de Arabische lente leert het WEF ook dat de groeiende ongelijkheid en de snelle mobilisatie via de nieuwe media voor een gevaarlijke mix kunnen zorgen.

Het Wereld Economisch Forum is het jaarlijkse kransje van de ceo's van de grootste multinationals en politieke leiders aangevuld met wat journalisten en opiniemakers.

SCP: publieke diensten amper beter

Stapel euro's op de Nederlandse vlag11-01-2012 - 0.15 Novum

De forse toename van de overheidsuitgaven voor onderwijs, zorg en veiligheid sinds 1995 hebben er niet toe geleid dat deze publieke diensten ook navenant beter zijn geworden. De arbeidsproductiviteit daalde en ook de waardering is afgenomen. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een woensdag verschenen onderzoek.

De overheid gaf de afgelopen vijftien jaar steeds meer uit aan de publieke sector. De kosten namen tussen 1995 en 2010 bij de onderzochte publieke diensten elk jaar gemiddeld 3,5 procent tot 4,3 procent toe. Ook als rekening wordt gehouden met een licht gestegen productie namen de kosten sterk toe.

De toegenomen kosten zijn vooral gaan zitten in meer personeel, hogere salarissen en sterk gestegen uitgaven aan bijvoorbeeld apparatuur, medicijnen en gebouwen. De kwaliteit van de diensten is verbeterd. Bij het basisonderwijs voldoen meer scholen aan de eisen van de onderwijsinspectie. Verder moesten minder patiënten een kamer delen en zijn de wachtlijsten in zorg merendeels verdwenen. Ook werden rechtszaken sneller afgehandeld. Toch is de kwaliteit niet evenredig gestegen met de kosten.

Nederlanders zijn ondanks de hogere uitgaven niet positiever gaan denken over de publieke dienstverlening. De waardering van mensen die een beroep deden op de onderzochte diensten van de overheid is nagenoeg gelijk gebleven of zelfs licht gedaald.

De doeltreffendheid van de dienstverlening is wel gestegen. Bij het voortgezet onderwijs daalde het aantal zittenblijvers en stopten minder leerlingen zonder diploma met school. In ziekenhuizen overleden vergeleken met voorgaande jaren minder mensen en bij de politie werden meer zaken opgelost.

Column: Sociaal Nederland: voorbij, over, verdwenen, weg!

Gezin gezellig voor de zwart wit TVRobert Jan Blom

Regio | 10 januari 2012 | bron: Witte Weekblad

ALPHEN AAN DEN RIJN - Na de Tweede Wereldoorlog is er in Nederland een sociaal tijdperk ontstaan. De armenzorg werd geformaliseerd in de bijstand, er kwam WAO, AOW en WW. Sindsdien spreken onze grootouders met ontzag over de maatregelen van de toenmalige minster-president Willem Drees. Nu circa 50 jaar later is het voorbij, over, verdwenen, weg!

* In Rotterdam zegt een wethouder sociale zaken: voortaan zorgen we ervoor dat bijstandstrekkers aan het werk gaan, de Polen die nu in kassen werken hebben we niet meer nodig. En… voortaan staan de belangen van de mensen met bijstand niet meer voorop, voortaan gaan de belangen van de ondernemers vóór!

* Binnenkort worden alle inkomens op één adres bij elkaar geteld en dat kan leiden tot een verlaging van de bijstandsuitkering met 45 procent! Als inwonende zoon of dochter met een krantenwijk spaart voor een scooter, moet dat geld voortaan in het huishouden worden gestopt, voor eten en de absurd hoge huur!

* Tegelijkertijd blijft Minister Kamp (ook nog van sociale zaken) zeggen dat er voor iedereen werk is (zie mijn column van vorige week).

En verder… mensen die snakken naar een bijstandsuitkering als gevolg van het feit dat alles in hun leven tegenzit, krijgen overal in het land (ook in Alphen) te horen dat de aanvraag minstens twee tot drie maanden duurt. Soms krijgt men een voorschot, maar lang niet altijd.

Kunt u zich dat voorstellen? Je hebt geen stuiver door allerlei omstandigheden. Maar je moet eten, de huur moet betaald worden. Dan wordt gas en licht afgesneden en je ontvangt 'dreigbrieven' van de woningbouwvereniging: nu betalen anders staat u op straat.

Intussen werkt (?) er iemand (?) op het stadhuis aan jouw uitkering (?). Je vraagt steeds maar je hoort niets. Geen geld? Niets mee te maken. Wij gaan hier drie maanden aan werken! Intussen leent u daar een tientje voor wat brood. En dan is er nog een buurvrouw die wat kleingeld toeschuift, omdat je ook nog medicijnen nodig hebt. En zo gaat het door… twee, drie maanden lang… Je smeekt om hulp… want binnenkort ben je dakloos.

Ik hoor ministers zeggen dat armoede in Nederland niet bestaat. Want: armoede is 'Honger en dakloos in Afrika'. Misschien ooit nog een keer, staat er een minister op en durft het te zeggen: Armoede in Nederland? Nou en of, mensen hebben honger en raken dakloos. Omdat de gemeente de mensen laat…

Voorlopig wordt het sociale tijdperk in Nederland nu afgesloten. Het is voorbij, over, verdwenen weg!

PvdA steunt oproep wethouder voor oprichting ‘Polenfonds’

Robert Jan Blom

Donderdag, 12 januari 2012. Uit de fractie.

Vandaag roept wethouder Hamit Karakus (Wonen) het kabinet op een landelijk fonds op te richten waaraan naast gemeenten en het rijk ook werkgevers een bijdrage leveren aan de begeleiding van Midden- en Oost-Europeanen die naar ons land komen. Hij doet dat in een interview met de Telegraaf. PvdA-raadslid Zeki Baran (Participatie) steunt zijn oproep.

"Karakus stelt voor om met geld uit dit zogenaamde ‘Polenfonds’ taallessen, integratiecursussen en opleidingen te betalen. Nu draaien alleen de gemeenten op voor deze kosten, maar het lijkt mij een uitstekend idee om ook werkgevers hierbij te betrekken," zegt Baran. "Ik vind het belangrijk dat werkgevers zich verantwoordelijk voelen voor hun medewerkers. Zij profiteren hier ook van, dus ik steun hem van harte in zijn oproep tot de oprichting van een dergelijk fonds."

Roosje

zon


Nederland als land sterk gedaald op de wereldmarkt.

Een te gek land !


 Redactioneel

hans goosenToch nog even een korte nieuwsbrief en de laatste oproep voor de Nieuwjaarsconferentie van RoSA!

Wel eens over dystopie gelezen, kijk gauw in het artikel over het Wereld Economisch Forum over de hel op aarde door de groeiende kloof tussen rijk en arm.

Twee opinie artikelen, één van Jan Wigmans over wie de rekening betaalt en één van Robert Jan Blom, van het Witte Weekblad uit Alphen aan de Rijn over de sociale samenleving die verdwenen is.

De woonlasten stijgen en de publieke diensten doen het nauwelijks beter in de afgelopen vijftien jaar, met elk jaar een verhoging van zo'n vier procent.

En Divosa stelt: "De verwachtingen over het aantal mensen dat in 2012 vanuit de bijstand aan het werk gaat, mogen niet al te hoog gespannen zijn."

En dan is er een luchtballonetje van de PvDA om de Polen te integreren door de werkgevers een polenfonds te laten financieren, terwijl tezelfdertijd de Tweede Kamerfractie van de PvdA liever de koningin aanvalt dan de PVV over een sjaaltje. Nederland is te gek geworden en onderweg naar een dystopie (zie Google).

Nederland, moreel voorbij, over, verdwenen, weg! (met dank aan Robert Jan Blom)

Ik hoop u te zien op maandagmiddag 16 januari op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Rotterdamse Sociale Alliantie vanaf half twee, bij SVOR,'s Gravendijkwal 28.

Laten we elkaar dan zeggen wat Jan Wigmans in zijn artikel schrijft:

"Ik wens u een strijdbaar 2012 toe!!"AGENDA

maandag 16 januari van 13:30 tot 17:00 uur, Nieuwjaarsbijeenkomst 2012 RoSA!, met o.a. Wethouder Marco Florijn bij
SVOR 's Gravendijkwal 28 Rotterdam (vierde verdieping). Zie uitnodiging in deze Nieuwsbrief.

donderdag 8 maart 2012
Vrouwen en Armoede
nadere informatie volgt

Verdere info: mail@rosarotterdam.nl

DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181ORGANISATIE RoSA!

 Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.ABONNEMENT

Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nlVERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .© 2007 - 2012
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieTo make Poverty History