triest Rotterdam
Nieuwsbrief 25
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

18 september 2011

mail@rosarotterdam.nl


Zaterdag 17 september 2011 Alliantie voor Solidariteit


                    Alternatieve TroonredeBurgers van Rotterdam en aanwezige leden van de Staten-Generaal,

Nu mijn regering een bedreiging is geworden voor de sociale samenhang in ons land, heb ik mij afgekeerd van onze regering in Den Haag, om hand in hand te kunnen staan met mijn volk in Rotterdam, dat zo zwaar door dit kabinet getroffen wordt.
Ik zeg u: de rijken zullen rijker worden en zij die niets hebben, zal onze regering het laatste nog afnemen.

Ik zal u vast iets vertellen wat er in de troonrede staat, die ik volgende week moet voorlezen.

De crisis houdt stand, daarom leggen wij de rekening neer bij Jan Modaal in Nederland.
We nemen afstand van de bijstand, u mag eten uit uw eigen hand.
Heeft u een gebrek of bent u dwaas, u rest slechts een droge boterham helaas!
Villa’s laten we bloeien, want alleen de rijken kunnen ons boeien.
Huurders van huizen zullen we treffen, door een hogere huur te gaan heffen.
Houdt u van werken, maar bent u beperkt? Wij sluiten de plaats waar u werkt.
De Rotterdamse jeugd helpen wij niet; omdat je deze immers toch niet in villawijken ziet.
Wilt u uw recht halen, dan zult u zelf moeten betalen.

Ik moet van de regering zeggen dat bedrijven en overheid de klappen hebben opgevangen van de crisis. Maar dat is niet wat er gebeurd. Beste mensen. De rekening wordt aan u doorgegeven. Denkt u dat de regering aan de banken en bedrijven iets terugvraagt, bijvoorbeeld stoppen met bonussen? Geen woord hierover. De hele troonrede gaat over beschermen van de euro en de banken. Het gaat niet over mensen. Weg ermee.

Volk van Rotterdam:

Ik heb mij afgekeerd van de regering en sluit mij aan bij uw alliantie voor solidariteit in Rotterdam.
Juist nu hebben mensen behoefte aan sociale zekerheid.
Juist nu moet de overheid banen beschermen en inkomens op peil houden.
Om te voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede.
En om te voorkomen dat nog meer mensen te maken krijgen met uitzichtloze schulden,
Juist nu moeten we zorgen dat mensen geld hebben om te kopen, anders gaat het nog slechter met de economie.

Daarom gaan wij er voor zorgen dat de koopkracht toeneemt van arm tot Jan Modaal.
Wij gaan er voor zorgen dat de verschillen tussen rijk en arm afnemen eerlijk delen is ons motto.
Wij houden het openbaar vervoer in stand want hoe moeten mensen anders naar hun werk, hun familie.
Wij beschermen de kunst en cultuur dat is de spiegel van samenleving en beschaving.
Wij willen respect en we willen dat naar ons wordt geluisterd.
En het allerbelangrijkste: wij zorgen voor elkaar.

Ouderen verdienen het respect om zonder stress te genieten van hun oude dag.
Mensen met een beperking moeten mee kunnen doen, dat is een grondrecht.
Dus we blijven af van beschutte werkplekken en passend onderwijs.
Alle kinderen moeten zoveel mogelijk een gelijke kans krijgen.
Of ze nou geboren worden in Hillegersberg of de Tarwewijk.

En beste Rotterdammers, we willen swung, een positieve toon.
De regering zou wel wat Surinaamse peper kunnen gebruiken.
Wat Turkse vindingrijkheid, wat Marokkaanse bravoure (nou ja met mate dan), wat Rotterdams 'niet lullen maar poetsen.

We mogen onze verworvenheden niet verkwanselen.
Het woord solidariteit is uit, maar we pakken het weer op en gebruiken het als geuzennaam.

Sluit u aan bij de Alliantie voor Solidariteit.

Daklozen spelen bingo om plaats in opvang


vr 16 sep 2011, 08:07 / Telegraaf

ROTTERDAM - Daklozen die in het nachtopvangcentrum Havenzicht in de Rotterdamse deelgemeente Kralingen-Crooswijk willen overnachten moeten vaak eerst een potje bingo spelen om een slaapplaats te bemachtigen. Omdat er zich doorgaans meer daklozen aanmelden dan er slaapplekken zijn, heeft de opvang het bingospel ingevoerd bij wijze van eerlijke loting.

Dat heeft een medewerker van het centrum vrijdag bevestigd naar aanleiding van berichtgeving in dagblad Metro.

Het overschot aan daklozen heeft volgens de medewerker onder meer te maken met de recente sluiting van de nachtopvang aan de Smirnoffweg. „Onbegrijpelijk”, noemt de medewerker de sluiting. „Blijkbaar denkt de gemeente dat er voldoende opvang is voor daklozen, maar dat is helemaal niet zo. Er komen er juist steeds meer bij”, aldus de hulpverlener.

Koopkracht verslechtert opnieuw in 2012


vrijdag 16 september | 08:11 / de Stem

DEN HAAG - Voor de derde keer op rij loopt de koopkracht van de meeste Nederlanders in 2012 terug, met gemiddeld ongeveer één procent. De helft levert zelfs meer in, de andere helft iets minder.

Dat blijkt uit de rijksbegroting die donderdag openbaar is gemaakt nadat de Miljoenennota was gelekt.

Alleenverdieners ruim boven het minimumloon kachelen het hardst achteruit: met 1,5 tot 2,25 procent. Uitkeringstrekkers leveren 1,25 procent in, 65-plussers zitten op gemiddeld min één procent, werkenden moeten het met 0,75 procent minder doen.

Zorgpremies stijgen
Alleenstaande ouders zijn relatief het beste af: hun inkomen daalt in doorsnee met een half procent. Dit blijkt uit de rijksbegroting voor komend jaar die donderdag is geopenbaard. Naar verwachting stijgen de lonen in 2012 met twee procent. De inflatie komt ook neer op twee procent.

Aanvullende pensioenen worden niet of nauwelijks geïndexeerd. De daling van de koopkracht komt dus vooral door overheidsmaatregelen. De zorgpremies gaan volgend jaar behoorlijk stijgen. Hogere inkomensgroepen gaan dat extra merken door de invoering van een hogere inkomensafhankelijke bijdrage.

Basispakket uitgekleed
Tevens wordt het basispakket uitgekleed, zodat mensen zich moeten bijverzekeren om voor dezelfde vergoedingen in aanmerking te blijven komen. Dit geldt voor dieetadviezen, maagzuurremmers en cursussen stoppen met roken. Het kabinet snijdt ook in de fysiotherapie.

Het verplichte eigen risico in de zorg gaat met 50 euro omhoog naar 220 euro. Om de zorgkosten voor mensen enigszins te dempen wordt een lager eerste tarief voor de inkomensbelasting ingevoerd en een hogere arbeidskorting. In de GGZ (geneeskundige geestelijke gezondheidszorg) lanceert het kabinet daarentegen eigen bijdragen.

Zorgtoeslag
De eigen bijdrage voor de AWBZ (o.m. verzorgings- en verpleegkosten en gehandicaptenzorg) gaat omhoog. De lage inkomens krijgen compensatie via de zorgtoeslag. Het budget daarvoor wordt met 500 miljoen euro fors teruggesnoeid naar 4,1 miljard voor 2012. Dat bedrag zal nog verder dalen tot 3,3 miljard in 2015. Voor werkende ouderen gaat de ouderenkorting (voor 65-plus) omlaag, evenals de doorwerkbonus (voor 63-plus), terwijl het kabinet juist wil bevorderen dat mensen langer aan het werk blijven. Dat wil het kabinet compenseren met een nieuwe vitaliteitsregeling in 2013 die de huidige levensloopregeling vervangt.

Kinderbijslag omlaag
De kinderbijslag wordt met zo'n 35 euro per kind verlaagd. Het kabinet wil de opbrengst van die maatregel gebruiken voor een extraatje voor ouders met een kindgebonden budget: een verhoging met 50 euro voor het eerste kind en 6 euro voor het tweede.

De huurtoeslagen gaan volgend jaar omlaag. De kosten voor kinderopvang nemen toe doordat het budget van circa 3,3 miljard met ruim 400 miljoen euro wordt verlaagd.

Kwetsbare groepen
De negatieve trend kan gelet op de trage economische groei nog langer voortduren, staat in de uitgelekte Miljoenennota. Het kabinet zegt zoveel mogelijk te doen om kwetsbare groepen - ouderen, lage inkomens en middeninkomens met kinderen - te ontzien.

Er wordt volgend jaar honderd miljoen euro extra uitgetrokken voor bijzondere bijstand.

Nieuwe Wwb: Wie betaalt de schulden na de huishoudtoets?


16.09.2011

Staatssecretaris De Krom van SZW wil met de gewijzigde Wet werk en bijstand (Wwb) een huishoudtoets invoeren. Hij maakt daarmee de hoogte van de bijstandsuitkering afhankelijk van het inkomen van de andere gezinsleden. Maar wat betekent dat voor de schuldhulpverlening? Welk gezinslid moet de schulden betalen?

Als de huishoudtoets wordt ingevoerd, kunnen ouders hun uitkering verliezen, omdat ze een kind hebben met een eigen inkomen. Moet het kind dan de schulden van ouders betalen?

En als het kind de schulden van de ouders niet hoeft over te nemen, wat betekent dat dan voor de schuldeisers? Moeten lopende schuldregelingen dan gestopt worden?

Meer schulden
De huishoudtoets kan ook leiden tot extra schulden. Het uitgavenpatroon van een huishouden is gebaseerd op de bestaande inkomsten. Als door de huishoudtoets de inkomsten omlaag gaan, is het maar de vraag of men nog wel aan lopende verplichtingen kan voldoen.

En voor gemeenten betekent dit dan weer: extra aanvragen voor schuldhulpverlening en extra kosten.

Motie tegen Veldhuijzen verworpen


vrijdag 16 sep 2011, 03:44 / NOS

De Tweede Kamer heeft een motie van afkeuring tegen staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten verworpen. GroenLinks, SP en de PvdA hadden de motie ingediend. De partijen vinden het niet duidelijk wat de precieze gevolgen zijn van de bezuinigingen op het persoonsgebondenbudget. Ze vinden dat de recht op zorg niet gegarandeerd kan worden in het nieuwe pgb-beleid. Daardoor worden de rechten van patiënten met voeten worden getreden, aldus de PvdA.

Rust
Bovendien maakt Veldhuijzen eerdere toezeggingen volgens hen niet waar. Na demonstraties tegen haar beleid had Veldhuijzen van Zanten toegezegd dat mensen met een pgb dezelfde zorg zouden houden.

In eerste instantie hield Veldhuijzen vol nooit gezegd te hebben dat de patiënten dezelfde zorg zouden behouden. "Dan zou de maatregel niks betekenen." Na een lang debat gaf de staatssecretaris toe onduidelijk te zijn geweest, "Ik weet niet meer wat ik op het Plein gezegd heb, zou jij het weten?", hield ze de Kamer voor. "Maar in alle stukken en op alle plekken waar ik de rust had om in een veilige en normale situatie te spreken, heb ik gezegd dat wie zijn pgb verliest, wel zijn recht op zorg behoudt."

Voldoende
Veldhuijzen zei dat ze vasthoudt aan de bezuinigingen, maar dat er wel een vergoedingsregeling komt voor mensen die veel en complexe zorg nodig hebben. "Als mijn intenties niet zijn begrepen, dan spijt me dat", zei ze. Oppositiepartij D66 had vooraf ook bezwaren geuit, maar vond de uitleg van de bewindsvrouw voldoende. Behalve de indieners stemde daarom alleen de Partij voor de Dieren voor.

Armoede in Feijenoord moet dalen


14-09-2011 07:05

ROTTERDAM (ANP) – Zelfredzaamheid en arbeidsdeelname zijn de twee sleutelwoorden binnen het nieuwe armoedebeleid van de deelgemeente Feijenoord op Rotterdam-Zuid. Hierdoor moeten meer mensen aan het werk komen en mede daardoor moet de armoede afnemen.

Met het Aanvalsplan armoede deelgemeente Feijenoord neemt de deelgemeente een voorschot op het Nationaal Programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid dat volgende week wordt gepresenteerd. Een groot deel van Zuid kampt al jaren met grote problemen. Er is een relatief hoge werkloosheid, te veel slechte woningen, maar ook sociaal-maatschappelijk zijn er veel problemen.

Feijenoord kent 10.000 huishoudens die onder de armoedegrens leven. De deelgemeente wil dat het percentage huishoudens met een laag inkomen in 3 jaar tijd daalt van 33 naar 30. Het percentage gezinnen dat een inkomen heeft waarmee het eigenlijk niet kan rondkomen, moet dalen van 29 naar 25 in 2014.

De arbeidsdeelname stijgt volgend jaar van 60 procent in 2008 naar 65 procent, is het doel. En ook het aantal vrijwilligers in de wijk moet omhoog.

Portefeuillehouder Turan Yazir in Feijenoord benadrukt dat het aanvalsplan zich vooral richt op mensen aan het werk krijgen. Dat gebeurt via twee nieuwe zogeheten wijkwerkcentra. „Deze zijn laagdrempeliger. In de centra zoeken we actief naar vrijwilligerswerk of betaald werk”, licht Yazir toe. De centra moeten functioneren als een netwerkorganisatie voor bedrijven en werkzoekenden.

De vrije wil is er af. Zo veel mogelijk mensen worden met zachte dwang aangezet betaald te werken of zich anders vrijwillig in te zetten voor de samenleving. „Het is geen pappen en nathouden meer”, zegt Yazir. „Wie wat kan, moet ook aan de slag.” De eerste tekenen zijn al zichtbaar. Kort geleden zijn hangjongeren zonder werk benaderd en ingezet om de nieuwe Rotterdamse paaltjes voor het straatmeubilair te schilderen. Weer anderen worden ingezet voor extra werk in de haven. Als de sneeuwbal eenmaal rolt, hoopt Yazir dat steeds meer mensen, bedrijven en instellingen hun verantwoordelijkheid nemen.

Meer ambtenaren weg in Rotterdam


ROTTERDAM - In Rotterdam verliezen nog meer ambtenaren hun baan dan het stadsbestuur aanvankelijk voor ogen had. Daar houdt het college in een interne memo aan het personeel in ieder geval sterk rekening mee.

Door minder geld vanuit het Rijk en minder eigen inkomsten moet de dienst sociale zaken en werkgelegenheid (SoZaWe) worden gemoderniseerd en ook de gemeentelijke organisatie moet „flink slinken”. Dat komt vooral door een dalende vraag naar dienstverlening, aldus het college.

Burgemeester en wethouders gingen bij de start van de nieuwe coalitie uit van 1000 minder ambtenaren. Hoeveel er nu nog meer uit moeten, staat niet in het bericht. Het college is maandag en dinsdag in retraite gegaan om daarna een nieuwe bezuinigingsronde aan te kondigen. Hoeveel er extra moet worden bezuinigd, wordt nog niet officieel bekendgemaakt. Het zou gaan om een bedrag van rond de 200 miljoen euro.

In de memo staat verder dat het voltallige college achter de nieuwe bezuinigingsplannen staat. Alle coalitiepartijen, PvdA, VVD, D66 en het CDA, zouden wat van hun beloftes moeten inleveren. In ieder geval wordt gesproken van „stevige bezuinigingen”.

MiljoenennotaHet uitlekken van de miljoenennota geeft ons de gelegenheid om in den Haag maandag 19 september onderbouwd te demonstreren tegen de voornemens van de regering voor 2012.

De miljoenennota is als .pdf bestand opgenomen. Niet afdrukken a.u.b., het zijn 353 bladzijden!

Belangrijkste punten begrotingsstukken


 1. donderdag 15 sep 2011, 21:50

  Het kabinet heeft na het uitlekken van de Miljoenennota ook alle begrotingsstukken openbaar gemaakt. Premier Rutte en zijn ministers willen de komende jaren zeker 18 miljard euro bezuinigen. De belangrijkste punten uit de kabinetsplannen voor 2012.

  Woningmarkt

  1. De huurtoeslag (de vroegere huursubsidie) gaat vanaf 1 jan 2012 omlaag. Het kabinet gaat hier volgend 100 miljoen euro op korten
  2. Verhuurders die meer dan tien woningen per jaar verhuren, krijgen vanaf 2014 een extra jaarlijkse heffing
  3. De tijdelijke stimuleringsregeling voor energiebesparende voorzieningen in woningen (zoals isoleren, zonnenpanelen) stopt per 1 januari 2012

  Integratie/immigratie

  1. Het Rijk stopt in 2013 met het vergoeden van inburgeringscurssussen
  2. Er komt een sociaal leenstelsel, zodat mensen die moeten inburgeren het geld daarvoor goedkoop kunnen lenen
  3. Gemeenten krijgen via een storting in het gemeentefonds in 2012 nog 37 miljoen voor inburgeringscurssussen
  4. De uitgaven voor Vreemdelingen dalen tot en met 2015. Dit kabinet heeft maatregelen genomen om onder meer asiel- en migratieprocedures te versnellen en om fraude tegen te gaan

  Binnenlandse Zaken

  1. Paspoort tien jaar in plaats van vijf jaar geldig
  2. De overheid wil zich nog meer gaan richten op electronische dienstverlening
  3. Inburgeraars moeten vanaf 2013 zelf betalen voor inburgering
  4. Strengere eisen om Nederlander te worden

  Buitenlandse Zaken

  1. Het Nederlands belang van alle buitenlandse inspanningen en contacten komt "meer dan in het verleden" centraal te staan
  2. Nederlandse inzet "selectiever", dat wil zeggen dat er selectiever zal worden deelgenomen aan vredesmissies, ontwikkelingssamenwerking en piraterijbestrijding
  3. EU moet inzetten op naleven van begrotingsdiscipline
  4. Investeren in relatie met Israël. Er moet meer focus komen op handel en innovatie. "mede in het belang van een duurzame oplossing van het Palestijns-Israëlische conflict"
  5. Diplomatie moet 'economische diplomatie' worden. met een focus op het veiligstellen grondstoffen voor Nederland
  6. Consulaire dienstverlening richt zich vooral op dienstverlening aan Nederlanders "in extreme nood", dus niet op wie bijvoorbeeld zijn paspoort vergeet
  7. Ook gevangenen in het buitenland zullen minder aandacht krijgen
  8. Minder geld voor noodhulp. Het budget neemt met 31 miljoen euro af van 250 miljoen naar 219 miljoen, en later uiteindelijk 205 miljoen

  Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  1. Werkgeversbijdrage kinderopvang gaat fors omhoog, van 721 miljoen naar 1021 miljoen
  2. Maximum uurtarief kinderopvang niet omhoog
  3. Oneigenlijk gebruik kinderopvang wordt bestreden
  4. Gemiddelde Cito-score moet omhoog van 535,4 in 2010 naar 537 in 2015
  5. Prestatieafspraken met ouders
  6. Invoering centrale toetsen in basis- en voortgezet onderwijs

  Defensie

  1. Defensie bezuinigt bijna 600 miljoen in 2012 (van de 1 miljard in deze kabinetsperiode)
  2. Krijgsmacht wordt kleiner en slagvaardiger, minder inzet krijgsmacht
  3. Ter bestrijding van piraterij blijft Nederland in 2012 deelnemen aan de EU-operatie Atalanta en de NAVO-operatie Ocean Shield

  Infrastructuur en Milieu

  1. In 2012 wordt onder meer de Delflandse kust versterkt en worden sluizen bij Lemmer aangepakt. Ook wordt verder gewerkt aan het project Toekomst Afsluitdijk
  2. Overal in de Randstad standaard 2 x 4 rijstroken en daarbuiten 2 x 3 rijstroken 800 Kilometer meer wegen
  3. Het jaarlijkse budget voor aanleg van wegen en spoor vanaf 2015 structureel met 500 miljoen euro verhoogd
  4. Doelstelling: het aantal files met 20 procent verminderen

  Economie, Landbouw en Innovatie

  1. De regeling stimulering duurzame energie (SDE+) wordt betaald uit een opslag op de energierekening van de burger
  2. Dat geldt ook voor het geld dat "mogelijk voor een deel uit een kolen- en gasbelasting voor grote stroomproducenten" moet komen
  3. Er wordt budget vrijgemaakt voor een tweede kerncentrale
  4. De aardgasbatenraming is naar boven bijgesteld omdat het CPB de olieprijs 2011 en 2012 naar boven heeft bijgesteld

  Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  1. Begrote zorguitgaven stijgen tot bijna 64 miljard. Eigenlijk stijgen ze zelfs tot ruim 67 miljard, maar daar staan 3,5 miljard euro aan inkomsten van eigen bijdragen en eigen risico's tegenover
  2. Iemand met een modaal inkomen geeft nu ruim 20 procent van zijn inkomen uit aan zorg. Bij ongewijzigd beleid zou dat in 2040 bijna 40 procent zijn
  3. Er moeten meer gespecialiseerde zorgaanbieders komen voor chronisch zieken. Dat ontlast huisartsen, zodat die eenvoudige patiënten kunnen overnemen van ziekenhuizen. Die krijgen dan meer tijd om zich toe te leggen op moeilijkere gevallen
  4. In de langdurige zorg gaat een experiment van start met regelarme instellingen. Zorgaanbieders mogen aangeven van welke regels zij last hebben bij het kwalitatief verbeteren of doelmatiger maken van de zorg. Waar mogelijk worden die regels dan geschrapt
  5. Inspectie voor de Gezondheidszorg krijgt 10 miljoen euro om meer toezicht te houden in met name ouderenzorg. Meer onverwachte inspecties, ook met mystery guests. Minder papierwerk. Overigens daalt IGZ-begroting van 61 naar 56 miljoen
  6. De bezuiniging op fysiotherapie door het aantal behandelingen voor eigen rekening te verhogen van 12 euro naar 20 euro bedraagt geen 80 miljoen zoals eerder aangekondigd, maar 50 miljoen
  7. Niet meer vergoeden van aandoeningen waar mensen niet echt ziek van zijn
  8. Decentralisatie van AWBZ
  9. Zorgpremie stijgt met 11 euro naar 1222 euro per jaar

  Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

  1. 35 euro minder kinderbijslag per kind
  2. 100 miljoen euro extra voor bijzondere bijstand

  Veiligheid en Justitie:

  295 miljoen bezuinigen op politie, o.a door efficiency
  Duur van de politieopleiding inkorten

  Koninklijk Huis:

  1. De uitgaven voor het Koninklijk Huis stijgen volgend jaar van 7.095.000 naar 7.216.000 euro
  2. 300.000 voor nieuwe website van het Koninklijk Huis

  Financiën

  1. Het kabinet grijpt in als de ontwikkeling van het EMU-saldo meer dan 1 procent afwijkt van wat er in het regeerakkoord werd voorzien
Tien opmerkelijke maatregelen uit de Miljoenennota


Redactie −16/09/11, 08:11 / Volkskrant

Het begrotingstekort van Nederland door de jaren heen.© anp In de miljoenennota en de begrotingen van de ministeries staan elk jaar tientallen nieuwe beleidsmaatregelen. Sommige daarvan treffen de burger direct in de portemonnee; er wordt gekort op de kinderbijslag, de huur- en zorgtoeslag gaan omlaag. Maar ook het bedrag voor noodhulp en ontwikkelingssamenwerking gaat omlaag, op de publieke omroep wordt bezuinigd, en het basispakket wordt uitgekleed. Anderen hebben een wat minder verstrekkend karakter. Tien opmerkelijke en concrete aankondigingen op een rij.

1. De regering heeft voor 2012 eenmalig 300.000 euro extra uitgetrokken voor een vernieuwing en uitbreiding van de website van het Koninklijk Huis. Op twitter stroomden de aanbiedingen binnen van bedrijven die het voor minder geld willen doen.

2. Wie al eens heeft gefraudeerd, kan minder gemakkelijk belasting terugvragen. Dat moet het aantal 'riskante uitbetalingen' aanzienlijk verminderen.

3. Nieuwtje uit het reisprogramma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Minister Rosenthal (en andere bewindslieden) moeten zich concentreren op 'voor Nederland belangrijke landen'. Dat past bij het buitenlandse beleid, dat vooral in het teken staat van Nederlandse (economische) belangen.

4. In het verlengde daarvan: het kabinet organiseert komend jaar liefst zeventien economische missies naar buitenlandse markten die kansen bieden voor Nederlandse bedrijven. De koffers kunnen worden gepakt voor onder andere China, India, Turkije, Brazilië en Rusland.

5. Er komt een landelijke digitale openbare bibliotheek voor het publiek en het onderwijs. Het sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) ontvangt een opdracht voor de ondersteuning hiervan.

6. De aanrijtijden van de politie worden verkort. Uitgangspunt is daarbij de norm dat de politie in 90 procent van de spoedeisende zaken binnen 15 minuten ter plaatse is.

7. Een paspoort wordt tien jaar geldig. Nu is dat nog 5 jaar. Deze maatregelen moet de administratieve rompslomp bij gemeenten wat verlichten.

8. Uitkeringsfraudeurs moeten strenger worden aangepakt, vindt het kabinet. Wie een uitkering heeft en voor de 2de keer wordt betrapt op fraude, krijgt 5 jaar lang geen uitkering meer.

9. Het kabinet gaat in 2012 verder met het verkennen van de mogelijkheden van zogenaamde supersnelwegen, waarbij het regionaal verkeer op het hoofdwegennet wordt gescheiden. Rond Eindhoven is dit al gebeurd, en daar is het een succes.

10. Minister Verhagen zet de voorbereidingen op een nieuwe kerncentrale door. Daarbij is wel extra aandacht voor veiligheid, mede door de kernramp in het Japanse Fukushima.Gemeenten draaien op voor gevolgen kabinetsbeleid


16.09.2011

Gemeenten zijn bezorgd over de plannen die het kabinet in de Miljoenennota 2012 presenteert. Het kabinet wil bezuinigen en gemeenten krijgen daarom minder geld. Niet alleen voor nieuwe taken, ook voor taken die zij nu al uitvoeren. Gemeenten kunnen en willen verantwoordelijkheden dragen en nieuwe taken efficiënt op zich nemen, maar met deze kabinetsplannen krijgt de burger uiteindelijk de rekening gepresenteerd.

Een zorgelijk voorbeeld is het terrein van werk en uitkeringen. VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma: 'Gemeenten moeten op dit moment al zo’n € 570 per uitkering per jaar bijleggen. Dat geld kan dus niet naar ander beleid, terwijl we ook al een forse korting hebben op het Gemeentefonds. Dat betekent dat gemeenten fors moeten bezuinigen op hun taken en daar zal de burger echt iets van merken.'

De Jager geeft Kamer simulaties crises


zaterdag 17 september 2011 | 07:14 / ED.nl

DEN HAAG (ANP) - Een aanhoudende Europese schuldencrisis zou ertoe kunnen leiden dat in Nederland aandelenkoersen met 40 procent dalen en huizenprijzen met 20 procent. Het aantal woningtransacties kan dalen met 40 procent.

Dat blijkt uit een van drie simulaties die het kabinet heeft laten uitvoeren. De andere simulaties gaan over de gevolgen van een financiële en een mondiale economische crisis.

Bij een Europese schuldencrisis en een financiële crisis kan het bruto binnenlands product na vijf jaar met 5,4 procent dalen. In het geval van een mondiale crisis is dat zelfs 7,8 procent, zo hebben rekenmeesters opgemaakt.

Minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft een rapport hierover vrijdag verstrekt aan de Tweede Kamer.

Afgelopen woensdag had PVV-leider Geert Wilders het kabinet gevraagd om op een rijtje te zetten welke scenario's worden voorbereid voor het noodlijdende Griekenland, en wat de opties kosten.

Inschattingen van mogelijke directe verliezen voor Nederland zijn, onder meer wegens de onzekerheden hierover, vertrouwelijk aan de Tweede Kamer verstrekt.zonnetje in huis

Roosje


Lekken? Al een jaar lang  hebben we de  stortvloed over ons heen gekregen!Redactioneel


 Hiernaast wat foto's van de actiedag van de Alliantie voor Solidariteit, gisteren.

RoSA! was één van de vijfentwintig organisaties die eraan deelgenomen hebben. Goed bezocht, alleen op het eind wilde het weer niet meewerken, het goot pijpestelen.

Het vervolg is maandagmiddag 19 september in den Haag, vanaf 12 uur op het Malieveld.

Verder nogmaals de aankondiging van "Eigen schuld, dikke bult", georganiseerd door Gidsnetwerk, samen met KSA/GCW, Mara, onze Rotterdamse Sociale Alliantie, SKIN en Schuldhulpmaatje. Dinsdag 20 september, Koningskerk Stieltjesstraat 30 vanaf 16.30 uur.

Vergeet ook niet het Breed Overleg van RoSA! op woensdag 21 september van 13:30 tot 16:30. Met een presentatie van  Pieter Wilson van Stichting Present bij KSA/GCW / Hang 7 / 4e verdieping.

Verder de gebruikelijke onderwerpen, die eigenlijk in een goed functionerende samenleving niet voor zouden moeten komen:

Als dakloze moet je tegenwoordig opletten bij de Bingo, anders kan je je nachtopvang wel vergeten en moet je op straat slapen.

Sombere berichten over de koopkracht, de huishoudtoets en het persoonsgebonden budget.

De ambtenaren in Rotterdam hebben een intern memo gekregen, waarin nog meer ontslagen aangekondigd worden.

En minister de Jager heeft laten berekenen dat als het echt slecht gaat met de wereldeconomie, de Nederlandse productie zal verminderen met 7,8%.

Uiteraard is in deze brief ook de uitgelekte miljoenennota beschikbaar en een overzicht van de belangrijkste en bijzondere maatregelen in de begrotingsstukken. Dit alles niet uitprinten a.u.b., zonde van de bomen!

De Rotterdamse Sociale Alliantie organiseert voor de vijfde maal in Rotterdam de Werelddag tegen de Armoede op 17 oktober van 13.30 tot 21.00 uur in Wijkgebouw het Klooster aan het Afrikaandeplein. Het programma begint langzamerhand vorm te krijgen. Noteer de dag alvast in de agenda, in de volgende nieuwsbrief meer informatie.

Hans Goosen,
ambassadeur en voorzitter RoSA!AGENDAmaandag 19 september
Demonstratie tegen bezuinigingen in den Haag, Malieveld vanaf 12.00 uur.

dinsdag 20 september van 16:30 tot 19:30
Prinsjesdagevent tegen bezuinigingen

woensdag 21september van 13:30 tot 16:30
Breed Overleg RoSA!
Pieter Wilson van Stichting Present houdt een presentatie over wat zijn stichting voor de organisaties van het  RoSA! netwerk kan betekenen.

KSA/GCW / Hang 7 / 4e verdieping

donderdag 29 september van 09:30 tot 13:00
Wet werken naar vermogen, inleiding door Sadet Karabulut (SP / Tweede kamer) bij SPOC Zuid-Holland
(zie www.spoczuidholland.nl)


maandag 17 oktober van 14:00 tot 21:00 uur
Vijfde werelddag tegen de armoede
in Rotterdam
het Klooster Afrikaanderplein

Verdere info:
mail@rosarotterdam.nl
DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181

© 2007 - 2011
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie


ORGANISATIE RoSA!

Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.


ABONNEMENTMocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nl
 


VERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .