triest Rotterdam
Nieuwsbrief 23
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

8 september 2011

mail@rosarotterdam.nl

Belangrijke punten op de agenda


Noteren in de agenda:

zaterdag 17 september
Demonstratie tegen bezuinigingen in Rotterdam op het Grotekerkplein

maandag 19 september
Demonstratie tegen bezuinigingen in den Haag

dinsdag 20 september van 16:30 tot 19:30
Prinsjesdagevent tegen bezuinigingen
Koningskerk, Stieltjesstraat 30, Rotterdam

woensdag 21september van 13:30 tot 16:30
Breed Overleg RoSA!

donderdag 29 september van 09:30 tot 13:00
Wet werken naar vermogen, inleiding door Sadet Karabulut (SP / Tweede kamer) bij de SPOC Zuid-Holland

maandag 17 oktober van 14:00 tot 21:00 uur
ARM IN ARM
Vijfde werelddag tegen de armoede in Rotterdam, het Klooster Afrikaanderplein

nadere info: mail@rosarotterdam.nl en volgende Nieuwsbrieven

Rotterdamse Armoedebestrijding 2011-2014


Vandaag komt het rapport Rotterdamse Armoedebestrijding 2011-2014 aan de orde binnen de Gemeenteraad. Spontaan kwamen gisterochtend vijf moties bij RoSA! binnen van de SP. Omdat de Rotterdamse Sociale Alliantie geen voorkeur uitspreekt voor welke politieke partij in Rotterdam dan ook, is er direct een vraag uitgegaan naar alle fracties in de Gemeenteraad om ook hun moties of standpunten naar RoSA! te mailen. De enige reactie die daarop kwam was die van de Christenunie/SGP.

Lees hier de moties van de SP.

Lees hier de standpunten van de Christenunie/SGP.

En dit is het verzoek van de Rotterdamse Sociale Alliantie aan de fracties.

Gemeenteraadsvergaderingen en commissievergaderingen worden rechtstreekt uitgezonden via www.rotterdam.nl

Nieuwe tegenvaller bijstand Rotterdam


vr 02 sep 2011, 19:11

ROTTERDAM - Rotterdam moet aanvullende maatregelen nemen om de tekorten op de bijstand op te lossen. De maatregelen die in gang zijn gezet, leveren niet de ingeboekte bezuinigingsbedragen op. Dat blijkt uit een onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC), dat vrijdag naar de gemeenteraad is gestuurd.

PwC komt tot de conclusie dat het huidige pakket aan maatregelen op zich goed is. Maar volgens het bureau zijn de financiële doelen die daaraan zijn vastgeplakt niet realistisch. Het college wil dit jaar 28,5 miljoen euro bezuinigen op de bijstand en 87 miljoen euro in 2012. Haalbaar is volgens PwC 5 tot 10 miljoen euro dit jaar en 40 tot 80 miljoen euro in 2012.

Verantwoordelijk wethouder Marco Florijn (sociale zaken, PvdA) denkt na over nieuwe ingrepen, zei hij vrijdag in een toelichting. Het college wil de raad eind september de voorstellen presenteren.

Een mogelijkheid is het snijden in de toeslagen die een groep bijstandgerechtigden krijgt om het hoofd boven water te kunnen houden, maar dat ligt politiek gevoelig, niet in de laatste plaats bij zijn partijgenoten van de PvdA-fractie.

Hij denkt ook aan het afslanken van de centra waar mensen onder meer worden geholpen bij het zoeken naar een baan. Nu zijn er in de stad vijf van dit soort 'Werkpleinen', Florijn wil dat terugbrengen tot twee.

Een lichtpuntje is dat de ingezette maatregelen hun vruchten beginnen af te werpen. De afgelopen 2 maanden is het aantal bijstandgerechtigden voor het eerst in 2 jaar gedaald, met 700 tot 34.096.

Rotterdam voerde onder meer een wachttijd van 4 weken in, wanneer iemand een uitkering aanvraagt. In die periode moet de betrokkene zelf aan werk zien te komen. Behalve op 'maatregelen aan de poort' zet Florijn in op modernisering van de sociale dienst. Die moet kleiner en flexibeler worden.

Ontduiken minimumloon vaker door de vingers gezien


26 augustus 2011

Oppositiepartij PvdA eist opheldering van minister Kamp (Sociale Zaken) over diens besluit de Arbeidsinspectie minder snel in actie te laten komen bij onderbetaling. PvdA-Tweede Kamerlid Hans Spekman noemt het besluit vreselijk. "De werknemer wordt hiermee vogelvrij verklaard." Volgens Kamp is vereenvoudiging juist nodig voor betere handhaving.

Kamp stelt dat de handhaving van het minimumloon eenvoudiger moet. Spekman bestrijdt dat en denkt dat het besluit komt door bezuinigingen op de inspectie. De Arbeidsinspectie treedt bij controles op onderbetaling alleen nog op als werkgevers personeel minder betalen dan het minimumloon, berekend naar een 40-urige werkweek. Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) heeft dit besloten om de handhaving te vereenvoudigen, aldus de inspectiedienst.

Minimum wordt berekend over 40 uur
Voorheen werd er bij handhaving van het minimumloon rekening mee gehouden dat veel cao's een werkweek van 36 of 38 uur kennen. Werknemers met minimumloon die onder deze cao's vallen, hebben recht op een hoger uurloon dan wanneer ze een 40-urige werkweek hadden gehad.

Handhaving ingewikkeld
De wet minimumloon wordt volgens een woordvoerster van de minister niet aangepast. De Arbeidsinspectie heeft volgens haar alleen een nieuwe handhavingsinstructie gekregen, omdat de verschillende minimumuurlonen de handhaving erg ingewikkeld maakte.

Minister: heldere norm
De vakcentrale FNV vindt dat Kamp op deze manier accepteert dat mensen onder het minimumloon worden betaald. "Dat is niet wenselijk. We hebben niet voor niets een minimumloon", aldus de vakcentrale. Maar volgens de minister ontstaat door de vereenvoudiging een heldere norm, die “kan waarborgen dat adequaat tegen onaanvaardbare onderbetaling wordt opgetreden''. Het staat volgens hem werkgevers en vakbonden nog steeds vrij om afspraken te maken over een kortere werkweek dan 40 uur, waarvoor dan ook het minimumloon geldt.

Nieuwe handhavingsinstructie
Verder heeft Kamp in de nieuwe handhavingsinstructie vastgelegd wat werkgevers aan loon mogen inhouden als zij bijvoorbeeld huisvesting regelen voor hun personeel. Voortaan mag een baas maximaal 20 procent van het fulltime minimumloon inhouden voor huur, water- en energiegebruik. Voor de ziektekostenverzekering mag hoogstens 10 procent van het minimumloon worden ingehouden. De minister wijst erop dat in de praktijk werkgevers van vooral tijdelijke, Oost-Europese werknemers nogal eens forse bedragen met het loon verrekenen.

VNG wil onafhankelijk onderzoek naar tekort gemeentelijk bijstandsbudget


02.09.2011

Gemeenten ontvangen van het Rijk te weinig geld om de bijstandsuitkeringen te kunnen betalen. Om precies te zijn 570 Euro per uitkering. Gemeenten moeten honderden miljoenen bijleggen op het betalen van uitkeringen. De VNG roept de Tweede Kamer op om bij het kabinet aan te dringen op een onafhankelijk onderzoek, om zo de hoogte van het bijstandsbudget te bepalen.

Drie oorzaken van het tekort

Beleidseffect kinderalimentatie van 69 miljoen
Het kabinet heeft 69 miljoen Euro ingeboekt voor de aangescherpte normen voor kinderalimentatie. De VNG betwijfelt echter of in de praktijk wel zo'n bedrag wordt bespaard met aanscherping van de norm.

Prijseffect
Er is onduidelijkheid over de compensatie voor lonen en prijzen. Het Rijk neemt in de berekeningen alleen een correctie voor de loonontwikkeling mee en niet voor de prijsontwikkeling.

Volume-effect
De ontwikkeling van de bijstand laat nog altijd een stijgende lijn zien, het aantal bijstandsuitkeringen groeit nog steeds. Waarschijnlijk vanwege de crisis. Dat is uitzonderlijk en onverwacht. Het bijstandsbudget voor gemeenten is gebaseerd op ramingen. Ramingen gaan uit van patronen en hebben deze groei van de bijstand dan ook niet voorspeld.

Mogelijke oplossingen
De VNG draagt twee mogelijke oplossingen aan:
Eenmalig afwijken van de budgetsystematiek door extra geld ter beschikking te stellen
Een objectieve toets om de hoogte van het bijstandsbudget te bepalen

De Krom wil hard 'afrekenen' met bijstandfraudeurs


Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) wil hard 'afrekenen' met bijstandfraudeurs. Die hebben ervoor gezorgd dat de Nederlandse belastingbetaler vorig jaar 119 miljoen euro heeft moeten dokken. De Krom stuurt de cijfers vandaag naar de Tweede Kamer.

'Mensen die misbruik maken van de sociale zekerheden, moeten worden gepakt', aldus De Krom in De Telegraaf. 'Uitgangspunt blijft dat alles tot op de laatste cent zal worden teruggevorderd.' Het UWV komt steeds meer buitenlands bezit op het spoor. De meeste onregelmatigheden blijken te komen uit Marokko, Turkije en Suriname.

Bij mensen die een uitkering hadden, is vorig jaar voor 119 miljoen euro aan fraude vastgesteld. Daarvan gaat het bij 53 miljoen euro om fraude met een bijstandsuitkering. De geregistreerde fraude is een miljoen euro hoger dan in 2009.

Bijna 82.000 mensen gaven onjuiste informatie op aan hun uitkeringsinstantie. De Krom vindt de fraude onacceptabel en wil gemeenten en uitkeringsinstanties meer ruimte geven om fraudeurs aan te pakken. Zo ligt er in de Tweede Kamer inmiddels een wetsvoorstel dat meer mogelijkheden geeft om de woonsituatie van de uitkeringsgerechtigde te controleren.

Uit de cijfers blijkt verder dat bedrijven steeds vaker onder het minimumloon betalen en een loopje nemen met de arbeidsregels voor vreemdelingen.

De Krom zal er later vandaag nog een brief over naar de Tweede Kamer sturen.

Dagelijks honderden wanbetalers zorgpremie erbij


01 september 2011

Steeds minder mensen kunnen de premie van hun zorgverzekering betalen. Meer dan 300.000 verzekerden hebben een betalingsregeling met het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Een woordvoerder van CVZ heeft een bericht van donderdag hierover in Trouw bevestigd. Volgens dat blad zouden zorgverzekeraars dagelijks honderden verzoeken krijgen voor een betalingsregeling.

In eerste instantie is het de bedoeling dat mensen een betalingsregeling treffen met hun eigen zorgverzekering als ze hun premie niet kunnen betalen. Bij meer dan zes maanden achterstand worden ze overgedragen aan het CVZ. Die int de premie via de uitkeringsinstantie of de werkgever of met een maandelijkse nota van het Centraal Justitieel Incasso Bureau, dezelfde instantie die verkeersboetes int.

Schuldhulp onvoldoende
Verzekerden betalen een bestuurlijke boete van 30 procent op hun verzekeringspremie als die geïnd moet worden door het CVZ. "Klaarblijkelijk werken vangsystemen als schuldhulpverlening niet afdoende, gezien het aantal mensen met betaalproblemen nog steeds toeneemt'', aldus de woordvoerder van het CVZ. Het CVZ nam in 2009 de incasso over van de zorgverzekeraars.

Preventieve maatregelen
Het CVZ heeft overleg aangekondigd met het ministerie van VWS over de oplopende betalingsachterstanden. VWS wil daarbij ook kijken naar mogelijke preventieve maatregelen om het probleem aan te pakken. Dat zei een woordvoerder van het ministerie donderdag. Het onderwerp wordt naar verwachting dit najaar besproken in de Tweede Kamer.

Verscherpte incasso werkt niet
Met de verscherpte incassomaatregelen hoopte de overheid het aantal wanbetalers te verminderen. Dat lijkt niet erg te lukken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er eind 2010 244.000 wanbetalers, een stijging van 4000 vergeleken met 2008.

Ook in Nederland smeult de onvrede


Will Tinnemans, schrijver, moderator, mediatrainer
03/09/11, 09:00 - opinie Trouw

Lageropgeleiden hebben niet langer perspectief op sociale stijging. Ze zitten gevangen in uitzichtloze banen. Net als in Engeland kan de verontwaardiging hier losbarsten.

De rellen in Britse steden hebben Europa verrast. Geëngageerde denkers waarschuwen al jaren dat sociale instabiliteit vroeg of laat volgt op ongelijkheid en uitsluiting van lageropgeleiden. Ook in Nederland staan de lichten op oranje.

De vorig jaar overleden Britse historicus en schrijver Tony Judt was pessimistisch over de drijfveer die mensen generaties lang heeft aangespoord tot een deugdzaam leven: opwaartse sociale mobiliteit. De 'belofte' dat kinderen het beter krijgen dan hun ouders is voor een heleboel mensen what makes Sammy run. Maar in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben kinderen, anders dan hun (groot)ouders, slechts een minimale kans om zich te verbeteren ten opzichte van hun geboorteomstandigheden, schreef Judt in zijn laatste boek. Het land is moe.

Werknemers onderaan de arbeidsmarkt hebben ook in Nederland een achterstandspositie: een laag inkomen, weinig opleiding, slechte huisvesting in mindere buurten, slechte gezondheid. En dan zijn ze politiek ook nog eens buitengesloten, laten bestuurskundigen Mark Bovens en Anchrit Wille zien in hun boek 'Diplomademocratie'.

In een recent onderzoek van TNS NIPO zei bijna driekwart van de respondenten te vrezen dat toekomstige generaties het slechter krijgen dan zijzelf. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling merkte dit voorjaar in het rapport 'Nieuwe ronde, nieuwe kansen' op dat het perspectief van sociale stijging niet langer houdbaar is. Er dreigt een nieuwe klassenmaatschappij te ontstaan, met onderwijsniveau als scheidslijn. Laagopgeleiden zitten gevangen in 'fuikbanen', met weinig kans op verbetering. Beter opgeleiden domineren de economie, politiek en cultuur.

Buitensporige ongelijkheid in de samenleving leidt volgens Judt tot instabiliteit. "Er ontstaat interne verdeeldheid, en vroeg of laat ook interne strijd. Het resultaat daarvan is meestal ondemocratisch." Socioloog en ex-politicus Marcel van Dam vreest in 'Niemandsland' dat de klasse van mensen die hij 'onrendabelen' noemt, overgaat in een kaste: "Wie er eenmaal deel van uitmaakt, heeft bijna geen kans er ooit nog uit te komen."

Onrendabelen schrijven geen ingezonden brieven, zijn nauwelijks lid van verenigingen, koesteren een diep wantrouwen jegens overheid en politiek, zijn geen vakbondslid, maken geen deel uit van ondernemingsraden, worden vaak buiten het werkoverleg gehouden en hebben in de ogen van collega's een lage status.

De Harvard-econoom John Kenneth Galbraith schreef op 84-jarige leeftijd nog dat jonge mensen het zware, onaangename werk van hun ouders niet meer willen doen. Dankzij een goede opleiding en een meritocratische samenleving waarin diploma's belangrijker zijn dan sociale klasse, leggen zij met succes de weg naar boven af en kunnen ze een gerieflijk bestaan leiden, schreef hij in 1992 in 'De cultuur van tevredenheid'.

Maar de moderne economie vraagt wel om een groep mensen die de horeca gaande houdt, bij nacht en ontij snelwegen repareert, openbare ruimtes schoonhoudt, aan de lopende band staat en destructie- en afvalbedrijven bemenst. Zij maken het leven van de bevoorrechten in de stad een stuk aangenamer, en überhaupt mogelijk. Als de eigen samenleving ze niet levert, worden ze van buiten gehaald. Het loon van die laagopgeleide immigranten: behalve een inkomen dat net te veel is om van te verhongeren, verkeren ze in permanente onzekerheid over hun baan en krijgen ze te maken met respectloosheid. Sociale onvrede is het gevolg.

In westerse binnensteden hangt 'de voortdurende dreiging van ongeregeldheden, misdaad en conflicten in de onderklasse. Handel in drugs, lukrake schietpartijen, stuurloosheid en ontwrichting van het gezinsleven zijn allemaal deel van het dagelijkse leven geworden', schrijft Galbraith. Eigenlijk is het volgens hem nog verbazingwekkend hoe beperkt de onvrede en de gewelddadige uitingen daarvan zijn. Dat komt doordat het leven van veel mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt toch nog een fractie beter is dan het bestaan in de landen van herkomst of in hun jeugd.

Nu mensen en hun kinderen vaker en langer blijven steken in de onderste regionen van de arbeidsmarkt, het onderwijs en andere cruciale terreinen van de samenleving, kunnen verontwaardiging en sociale beroering de overhand krijgen, voorspelde Gailbraith. Veel nazaten van immigranten hebben het moeilijk in de samenleving die zij als de hunne beschouwen en niet als een land waar ze 'te gast' zijn. Ze hebben moeite met het vinden van een stageplek en blijven daarna niet zelden in werkloosheid of onzeker, slecht betaald werk steken, terwijl ze behalve qua naam en uiterlijk in niets afwijken van leeftijdgenoten.

Mogelijk geldt voor hen wat Galbraith in 1992 schreef: "Een van de grote dogma's van de bemiddelde klasse is altijd geweest dat de minder bedeelden hun lot stoïcijns of zelfs met vreugde dragen. Die overtuiging zou in onze tijd weleens plotseling en verrassend kunnen worden ontzenuwd."

In een halve eeuw tijd zijn laagopgeleiden veranderd van een meerderheid die er electoraal toe deed in een minderheid die nog maar een kwart van de bevolking uitmaakt. De minderheid van laagopgeleiden zit gevangen in een 'flexibele schil' van tijdelijke baantjes, uitzichtloosheid en sociale onvrede. De tevreden meerderheid heeft zichzelf kunnen ontplooien en was in de positie om als ondernemer of hoogopgeleide professional geld te verdienen in een democratische rechtsstaat met een hoog welvaartsniveau. Tegenover dat privilege staat een verantwoordelijkheid voor het bewaken van de maatschappelijke en politieke stabiliteit.

De perspectiefloosheid aan de onderkant van de samenleving kan alleen bestreden worden door paal en perk te stellen aan dezelfde vrije markt die de afgelopen decennia schade veroorzaakt heeft. Onze welvarende, stabiele samenleving is in gevaar als we een aanzienlijke groep mensen tot speelbal blijven maken van het vrijemarktdenken. De overheid moet zich niet terugtrekken, maar er met adequate wet- en regelgeving en dito handhaving op toezien dat er een minimum aan rechtvaardigheid is voor mensen die iets minder goed kunnen meekomen. Uit welbegrepen eigenbelang.

Will Tinnemans schreef het onlangs uitgekomen boek 'Voor jou tien anderen. Uitbuiting aan de onderkant van de arbeidsmarkt'.

Meer aandacht nodig voor Nuggers, allochtonen en sociale ondernemingen


Ondanks dat de problemen die Nuggers omgeven algemeen bekend zijn, stelt staatssecretaris De Krom dat deze groep kan rekenen op afdoende hulp. Ook voor niet-westerse allochtonen vindt hij extra ondersteuning niet nodig. Sociale ondernemingen die Wajongers en andere uitkeringsgerechtigden een kans willen geven, hoeven bij hem evenmin te rekenen op meer faciliterende maatregelen. De LCR (landelijke cliëntenraad) constateert dat de staatssecretaris deze drie groepen te beperkt in beeld heeft. Er is wel degelijk een noodzaak voor extra maatregelen. De onderwerpen zijn onder de aandacht van de Tweede Kamer gebracht die deze op 7 september op de agenda heeft staan tijdens een Algemeen Overleg over arbeidsmarktbeleid.

Stevige stijging
De Krom ziet geen enkel probleem als het gaat om re-integratie en toekomstige kansen van Nuggers (niet uitkeringsgerechtigden) op de arbeidsmarkt. De LCR voorziet een stevige stijging van het aantal Nuggers door de invoering van de Wet werken naar vermogen. Daarnaast zijn veel mensen zonder uitkering nergens in beeld waardoor het moeilijk is hen verder te helpen. Gemeenten hebben beperkte re-integratiebudgetten en de verwachting van sociale diensten zelf is dat zij die waarschijnlijk eerder inzetten voor andere groepen.

Extra aandacht nodig
Als het om niet-westerse allochtonen gaat, klopt de constatering dat hun achterstand op de arbeidsmarkt beetje bij beetje kleiner wordt. Daarom is een stimulans volgens de staatssecretaris niet nodig. De LCR meent dat er ontbrekende elementen zijn, zoals oriëntatie op beroepsmogelijkheden (vooral voor vrouwen en meisjes) en een link met het inburgeringsbeleid. Het optimisme van De Krom is mede gebaseerd op een economische rugwind, maar inmiddels staat een nieuwe recessie voor de deur. Extra aandacht blijft nodig.

Steun
Bij sociale ondernemingen speelt een heel andere kwestie een rol. Er is weinig bereidheid van werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen. De sociale ondernemingen die dit wel doen, hoeven niet te rekenen op meer steun. Zij zijn afhankelijk van subsidies en vergoedingen van meerkosten, maar door de bezuinigingen op re-integratiemiddelen is het de vraag of deze compensatie overeind blijft. Deze werkgevers krijgen bovendien te maken met méér in plaats van minder regelgeving, zoals De Krom veronderstelt. De LCR wil bovendien dat voor de start van een sociale onderneming het mogelijk moet worden aan te kloppen bij banken. Nu moeten ze zich wenden tot fondsen die ook geen oneindige budgetten hebben.

De brief van de LCR aan de Tweede Kamer.

LCR waarschuwt voor te rooskleurige blik op werkende armen


Is het aantal werkenden armen wel of niet stabiel? Daalt in de toekomst het aantal armen met een baan? En wat is de uitweg uit de armoede voor deze groep?

Staatssecretaris De Krom heeft positieve scenario's in zijn hoofd, maar die staan haaks op de informatie die de LCR (Landelijke Cliëntenraad) heeft. De LCR bestrijdt dat armoede een tijdelijk probleem is, ziet dat het aantal stijgt en gelooft er niet in dat door arbeidsmarktkrapte automatisch meer mensen uit de armoede zullen komen. Die cijfers heeft de LCR voorgelegd aan de Vaste Commissie Sociale Zaken die op 7 september een overleg heeft over armoede en schuldbeleid.

Wel gestegen
Staatssecretaris De Krom schermt met cijfers van het CBS die niet stroken met bevinden van het SCP over de stijging van het aantal armen. In het CBS Armoedesignalement 2010 staat echter letterlijk dat het aantal werkende  armen het afgelopen decennium sterk is gestegen met ruim 140.000 mensen. Voor een groot deel zijn dit zelfstandigen.

Over de uitstroom uit de armoede staat in het SCP-rapport 'Uit de armoede werken' te lezen dat werk niet automatisch leidt tot een betere financiële positie. De mensen die uit de armoede zijn gekomen, hebben dit wel via (meer uren) werk kunnen realiseren.

Kortzichtig
De LCR vindt het dan ook kortzichtig om alleen 'werk' als armoedebestrijder te zien. Daar is meer voor nodig. Opleiding bijvoorbeeld om niet in de laagstbetaalde banen te blijven hangen en meer kans te maken op behoud van een baan. Daarom niet gekozen voor de kortste weg naar werk, maar naar duurzame arbeid. Er moet ook meer aandacht zijn voor betaalbare en toegankelijke kinderopvang voor eenoudergezinnen met lage inkomens. Een waarschuwing heeft de LCR gegeven voor de toekomst waarin meer mensen met loondispensatie werken en langdurig een inkomen krijgen onder het wettelijk minimumloon.

Schuldpreventie
Een andere kwestie betreft de schuldpreventie. Bij veel gemeenten is dit een volwaardig deel van de dienstverlening geworden, maar het is nog niet helder wat deze preventie oplevert. Het zou, zo meent de LCR, toe te juichen zijn als schuldpreventie wordt geëvalueerd en dat ervaringen breed beschikbaar komen, zodat er meer kennis ontstaat over het effect van instrumenten.

De brief aan de Tweede Kamer.

Dominee plaatst opblaaskerk ter protest


31/08/11 22u22

Dominee Dick Couvée van de Pauluskerk in Rotterdam is vanavond een actie begonnen tegen de sluiting van de nachtopvang voor daklozen aan de Smirnoffstraat. Op de Westersingel, nabij ingang van de Pauluskerk, heeft Couvée een opblaaskerk geplaatst met daarnaast een tent.

De dominee wil dat de mensen die door de sluiting van de nachtopvang geen onderdak meer hebben daar vannacht slapen. Het gaat volgens Couvee om een groep van 30 tot 40 mensen. De actie was onaangekondigd.

Couvée verwijt de gemeente en het Rijk dat door het gevoerde beleid rond daklozenopvang een groep mensen 's nachts geen onderdak meer vindt. De gemeente heeft voor een aantal daklozen een alternatief gevonden, maar volgens de dominee valt een specifieke groep tussen wal en schip. Het gaat volgens hem om mensen zonder verblijfspapieren die willen meewerken aan hun terugkeer, maar voor wie het soms nog weken of maanden duurt voordat zij daadwerkelijk kunnen vertrekken.

Volgens de dominee speelt het probleem ook in de drie andere grote steden. Couvée roept ook andere steden op actie te voeren.

Huizenmarkt zakt opnieuw flink in


02/09/11 06u42

De maatregel van de regering om de overdrachtsbelasting per 1 juli van 6 naar 2 procent te verlagen, werkt niet meer. Door strengere regels van de banken is de huizenmarkt opnieuw ingezakt, dit concludeert het AD uit gegevens van hypotheekadviseurs.

In augustus is het aantal nieuwe aanvragen voor hypotheken gehalveerd meldt het Hypotheken Data Netwerk dat circa de helft van de markt bestrijkt. In juli was het aantal juist nog 30 procent gestegen. Dat kwam door de verlaging van de overdrachtsbelasting die de regering instelde.

'Toen de overdrachtsbelasting in juli werd verlaagd, kwamen direct veel meer belangstellenden naar onze kantoren, en dat is nog steeds zo,' zegt directeur Paul van der Meijs van De Hypotheker, de grootste hypotheekadviesketen van Nederland. 'Maar sinds augustus moeten die mensen vaak concluderen, dat het huis en de hypotheek die ze wilden, toch niet haalbaar zijn. Het aantal aanvragen voor een hypotheek is daardoor teruggezakt naar het oude niveau.'

Oorzaak zijn de nieuwe regels van de banken voor hypotheken, zo stellen tussenpersonen. Sinds 1 augustus kunnen mensen verbouwingen niet geheel meer meefinancieren en bij goedkope huizen ook een deel van de aankoopkosten niet. De kopers moeten dat betalen uit hun spaargeld.

Van der Meijs: 'De regels zijn abrupt geïntroduceerd. Kopers zijn verrast en zeggen: 'we komen wel terug als we hebben gespaard'.'

Volgens de banken zijn de strengere regels noodzakelijk om Nederlanders te beschermen tegen te hoge hypotheken.

Banken boos over ‘klikbrief’ DNB


door Lex Boon / Economie

Nederlandse banken hebben boos en verontwaardigd gereageerd op een schriftelijk verzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) om een oordeel te vellen over het functioneren van individuele bestuurders en commissarissen. Toezichthouder DNB heeft hierop een geplande enquête ingetrokken. Dat bevestigen verschillende commissarissen die de brief hebben gekregen aan NRC Handelsblad.

Onder de vlag van wetenschappelijk onderzoek stuurde DNB vorige maand een 19 pagina's tellende, Engelstalige vragenlijst naar alle bestuurders en commissarissen van Nederlandse banken. Doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in en begrip van het gedrag en de onderlinge relaties van bestuurders en commissarissen ('behavioural dynamics').

In NRC Handelsblad schrijven redacteuren Marike Stellinga en Philip de Witt Wijnen waarom de enquête op groot verzet stuitte bij de betrokken banken en hun branchevereniging NVB.

De enquête bevatte tientallen vragen over het functioneren van zowel de raad van commissarissen als de raad van bestuur. Daarna volgden "indringende vragen" over individuele bestuurders en commissarissen, zegt een verbolgen commissaris die anoniem wil blijven. "We moesten iedereen rapportcijfers van 1 to 7 geven." Een aantal geadresseerden stuurde de enquête in, maar al snel ontstond er breed verzet. "Het is not done om dergelijke individuele beoordelingen van collega's op papier te zetten en naar derden te sturen", zegt een andere commissaris.

DNB bevestigt de gang van zaken en zegt het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur van banken nog steeds "relevant" te vinden. "We kijken nu wat we met de opmerkingen van de banken kunnen doen", aldus een woordvoerder.

‘Snorrendam’


dinsdag, 6 september, 2011 - 11:01
Manuel Kneekens, dichter en oud-gemeenteraadslid Rotterdam (Stadspartij)

Onze gemeenten hebben te maken met verregaande bezuinigingen. Geld voor iets extra's kan er niet meer vanaf. Maar hoe moet dat dan met het zoveeljarig bestaan, om eens wat te noemen? Geen stad of dorp ontkomt eraan om dat te vieren. Bestaat er feestelijkheid die niets hoeft te kosten? Dát zou soelaas kunnen bieden.

Ooit heb ik als raadslid een voorstel gedaan dat de gemeente Rotterdam niets zou hebben gekost en toch zeer zou hebben bijgedragen tot de algemene feestvreugde. Namelijk in het jaar 2000 naar aanleiding van het Culturele Hoofdstadjaar. Toen stelde ik b. en w. het volgende voor. 'Laten we in verband met het Culturele Hoofdstadjaar, iets cultureels met ons hoofd doen, iets wat voor álle Rotterdammers haalbaar is, niet alleen de high brows. Dat kan! Door wat lager op onze fysionomie af te dalen dan de wenkbrauw. Door allemaal een snor te gaan dragen tijdens het Culturele Hoofdstadjaar! Een culturele feestsnor!'

Het mooie van 'Snorrendam' was uiteraard dat de uitvoering ervan op geen enkele wijze zou drukken op de gemeentelijke begroting! De snor groeit immers op onze lippen gratis en voor niks. Men hoeft zich enkel niet te scheren en voila, une moustache!

Ene heer Fortuyn was het er niet mee eens: 'Waarom stel je niet voor dat alle Rotterdammers in verband met het Culturele Hoofdstadjaar hun hoofd kaal scheren? Dan is de link tussen (cultureel) hoofd en (culturele) hoofdstad toch veel duidelijker gelegd? Maar ja, dan lijken alle Rotterdammers op mij, Pim Fortuyn! En dat wil je niet! Ik heb je zo door! Jij met je besnorde fysionomie wil, dat alle Rotterdammers op jou lijken. En niet op mij!' (Had Narcissus een snor?).

Kortom, als je je voorstel aan b. en w. wijzigt in 'alle Rotterdammers scheren hun kop kaal voor het Culturele Hoofdstadjaar' dan heb je mij aan mijn zijde. Anders niet Heel Rotterdam met een hooligankop! Daar ben ik toen uiteraard niet op ingegaan. Helaas, mijn 'Snorrendam'-voorstel werd door de gemeenteraad verworpen. Nadat een vrouwelijk raadslid, wier naam ik hier uit kiesheid niet zal noemen, had verklaard dat zij het een discriminerend voorstel vond. Vrouwen gaan immers snorloos door het leven … Daarmee zou meer dan de helft van de Rotterdamse bevolking tijdens het Culturele Hoofdstadjaar buiten spel staan!

Omdat de dame in kwestie op haar bovenlip een meer dan duidelijke zweem van beharing had, was het voor mij onmogelijk om haar op fatsoenlijke wijze van repliek te dienen.

Had ik dan moeten zeggen 'Maar sommige dames hebben wel degelijk een snor, mevrouw! Kijkt u maar eens in de spiegel!' Ongetwijfeld hilariteit. Maar helaas, geen opmerking, passend voor een heer van stand! En zo komt het dat het met Rotterdam nog steeds niet snor zit.

Bij deze doe ik het feestproject ‘Snorrendam’ in de aanbieding. Aan alle gemeenten in Nederland die wat te vieren hebben. Maar als u 'Kaalkoppendam' beter vindt passen bij de budgettaire kaalslag waaraan heden uw gemeente onderhevig is, hebt u een punt!

Het 'vrouwenprobleem' laat zich als volgt oplossen. Alle vrouwen boven de achttien krijgen van gemeentewege een feestelijke ster of bloem verstrekt voor in het haar. Ja, dat kost dan wat. Maar dat moet dan maar.

zonnetje in huis

Roosje


Arm in arm de ellende tegenhouden!Redactioneel


Vandaag wordt in de Gemeenteraad van Roterdam het rapport armoedebestrijding 2011-2014 behandeld. In de voorafgaande behandeling in de commissie, vorige week woensdag, was er wel heel weinig plezier te beleven voor mensen met een smalle beurs.

Integendeel, de voorzitter van de cliëntenraad SoZaWe kwam melden dat door de stapeling van maatregelen van het Rijk en van de Gemeente de bijstand er wel eens met 150 Euro per maand op achteruit zou kunnen gaan. En blijf dan maar eens, met het nieuwe modewoord, 'zelfredzaam'. Een woord wat eigenlijk betekent: 'Het spijt me, zoek het zelf maar uit'.

Het water staat velen tot aan de lippen, de tweedeling is tot stand gebracht en het verschil tussen rijk en arm wordt steeds maar groter. En de politici van rechts maken jacht op de uitkeringsgerechtigden en ook de uitvoerende organen, zoals SoZaWe gaan mee in die trend.

Bestuurders en commissarissen van banken zijn boos omdat ze persoonlijk gecontroleerd dreigen te worden. Zij vinden dat 'not done' en komen er onderuit. Ze zouden eens aan het controleregime van de Sociale Dienst moeten bloot staan!

Empathie en solidariteit zijn woorden uit een ver verleden. De verharding van de maatschappij maakt vele slachtoffers.

Ook in Nederland smeult de onvrede volgens Wil Tinnemans, terwijl het kabinet denkt dat de brand te blussen is met bezuinigingen. Zal ook hier de vlam in de pan slaan? En leidt dat dan tot een positieve ommekeer? Het is niet aan mij om daar een antwoord op te geven. Wel om te zeggen, laten we arm in arm de ellende die over ons uitgestort wordt tegenhouden.

Manuel Kneepkens eindigt de Nieuwsbrief met een grappig stuk over Snorrenstad. Humor, bitter noodzakelijk in deze tijd.

Hans Goosen,
ambassadeur en voorzitter RoSA!AGENDAzaterdag 17 september
Demonstratie tegen bezuinigingen in Rotterdam op het Grotekerkplein

maandag 19 september
Demonstratie tegen bezuinigingen in den Haag

dinsdag 20 september van 16:30 tot 19:30
Prinsjesdagevent tegen bezuinigingen


woensdag 21september van 13:30 tot 16:30
Breed Overleg RoSA!
Pieter Wilson van Stichting Present houdt een presentatie over wat zijn stichting voor de organisaties van het  RoSA! netwerk kan betekenen.

KSA/GCW / Hang 7 / 4e verdieping

donderdag 29 september van 09:30 tot 13:00
Wet werken naar vermogen, inleiding door Sadet Karabulut (SP / Tweede kamer) bij de SPOC Zuid-Holland
(zie www.spoczuidholland.nl)


maandag 17 oktober van 14:00 tot 21:00 uur
Vijfde werelddag tegen de armoede
in Rotterdam
het Klooster Afrikaanderplein

Verdere info:
mail@rosarotterdam.nl
DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181

© 2007 - 2011
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie


ORGANISATIE RoSA!

Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.


ABONNEMENTMocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nl
 


VERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .