triest Rotterdam
Nieuwsbrief 21
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

  22 augustus 2011

mail@rosarotterdam.nl

Oppositie: bijstandsplannen De Krom niet realistisch


12.08.11
 
PvdA, SP en GroenLinks zijn kritisch over de plannen van staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) met de bijstand. De VVD-bewindsman zou te makkelijk denken dat mensen met een uitkering aan het werk kunnen wegens het groeiend aantal vacatures. ,,De werkelijkheid is vaak heel anders. Mensen moeten wel geschikt zijn voor een baan'', aldus Jesse Klaver van GroenLinks.

Bezuinigen
In een interview met het ANP stelde De Krom: ,,150.000 tot 200.000 van de ongeveer 355.000 mensen in de bijstand kunnen werken. Of dat nu geheel of gedeeltelijk is.'' Maar volgens de drie oppositiepartijen bezuinigt de staatssecretaris bij de hervormingen te veel op re-integratiemiddelen om werklozen te scholen en aan het werk te helpen.

Rijk rekenen
Ook voorzitter Joan Leemhuis-Stout van Cedris, brancheorganistie van sociale werkplaatsen, is kritisch. Volgens haar rekent De Krom zich te rijk met de bezuinigingen. De sociale werkvoorziening moet vanaf 2013 samengaan met de strengere bijstand en de Wajong voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn.

Kont tegen de krib
PvdA-Kamerlid Hans Spekman noemde het goed dat De Krom zegt dat iedereen die kan werken, dat ook moet doen. ,,Maar dan moeten mensen wel de kansen daartoe krijgen.'' Spekman vindt dat nu onterecht de indruk wordt gewekt dat mensen in de bijstand ,,alleen maar hun kont tegen de krib gooien''.

Werkende armen
Verder vrezen PvdA en SP dat een groep nieuwe werkende armen ontstaat, omdat gemeenten voor de bijstand vaker een tegenprestatie gaan vragen en mensen via loondispensatie aan het werk geholpen kunnen worden. Bij loondispensatie betalen werkgevers alleen voor dat deel dat iemand echt kan werken. De overheid past bij tot maximaal een inkomen op minimumloonniveau. ,,Deze mensen blijven hierdoor niet alleen in armoede zitten, maar het zorgt ook voor verdringing van werknemers die nu voor hetzelfde werk volgens cao's betaald krijgen. Het duwt de lonen enorm naar beneden'', aldus SP-Kamerlid Sadet Karabulut.

Werkloosheid voor het eerst weer boven de 400.000


18 augustus 2011 | Werk
 
De werkloosheid in Nederland is vorige maand gestegen ten opzichte van de maand ervoor. In juli zaten 413.000 mensen zonder werk, dat waren er 22.000 meer dan in de maand juni. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens CBS-econoom Senne Janssen is er sprake van een flinke maand-op-maand stijging, maar is het nog veel te vroeg om te spreken van een omslag. "Daar hebben we meer cijfers voor nodig.''

Wereldhandel
De stijging van de werkloosheid heeft vooral te maken met de afname van de wereldhandel, stelde Janssen. "De afname van de wereldhandel heeft ook invloed op de Nederlandse export. Doordat die afneemt, wordt er minder geproduceerd en hebben ondernemingen dus minder personeel nodig.''

400.000
Het is de eerste keer dit jaar dat het aantal werklozen uitkomt boven de 400.000. In het eerste halfjaar lag de werkloosheid steeds tussen de 392.000 en 400.000. Het werkloosheidspercentage kwam in juli uit op 5,3 procent.

Seizoensinvloeden
Uit cijfers van het UWV blijkt volgens het CBS dat zowel het aantal werkzoekenden als het aantal ww-uitkeringen nagenoeg gelijk is gebleven. Het gaat bij de werkloosheidscijfers om voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Arbeidsmarktanalyse 2011: Werkloosheid lijkt een structureel probleem te worden


16.08.2011

De werkgelegenheid in Nederland loopt niet verder terug, maar is wel aan het veranderen. Er is vraag naar werknemers met een hoog opleidingsniveau en naar goed opgeleide vakmensen. Wie daar niet aan kan voldoen, loopt het risico structureel werkloos te blijven. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse 2011 van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI).

Het aantal werklozen lijkt steeds minder samen te hangen met schommelingen in de conjunctuur. Economische groei betekent niet meer automatisch groei van de werkgelegenheid voor iedereen. Werkloosheid kan een structureel probleem worden voor delen van de beroepsbevolking, met name laaggeschoolden en ouderen.

Problemen
De RWI voorziet vooral problemen als de economie weer gaat groeien. Als werkgevers geen personeel kunnen vinden dat voldoende gekwalificeerd is, zou dat het economisch herstel kunnen afremmen met blijvende werkloosheid als gevolg.

Drieledig arbeidsmarktbeleid
RWI pleit voor een krachtig arbeidsmarktbeleid met drie thema’s: Participatie: Zorg ervoor dat iemand na verlies van zijn baan weer zo snel mogelijk aan de slag gaat, desnoods als tussenoplossing in een tijdelijke baan
Kwalificatie: Focus op hoogwaardige werkgelegenheid en brede, kwalitatief hoogwaardige opleidingen
Allocatie: Zorg ervoor dat mensen met de arbeidsmarkt meebewegen: daar waar banen verdwijnen, moeten mensen bereid zijn over te stappen naar daar waar banen ontstaan.

Meer informatie:

Arbeidsmarktanalyse 2011

FNV Bondgenoten stemt tegen 'casinopensioen'


15 augustus 2011 | Welzijn, Werk

De leden van de grootste vakbond binnen de FNV, Bondgenoten, hebben zich in overgrote meerderheid uitgesproken tegen het pensioenakkoord dat de werkgevers, vakbonden en het kabinet in juni van dit jaar sloten.

Ruim 96 procent van de leden die gestemd hebben, zijn tegen het akkoord, door Bondgenoten ook wel aangeduid als het 'casinopensioen'. Van de 475.000 leden nam 22,7 procent de moeite te stemmen. Voorzitter Henk van der Kolk was blij met die opkomst. "Dit is een signaal dat niemand kan negeren.''

Levensverwachting
Bondgenoten had het akkoord negatief voorgelegd aan de leden. In dat akkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd vanaf 2020 omhoog gaat van 65 naar 66 jaar en vervolgens wordt gekoppeld aan de levensverwachting.

Stoppen met 65 jaar blijft mogelijk, maar wel met een lagere uitkering. Mensen met een laag inkomen kunnen zich dat volgens de bond niet veroorloven en dat is een van de redenen dat de bond tegen is.

Geen conclusies
Vakcentrale FNV wil geen conclusies verbinden aan de uitkomst. "Er volgen nog 17 bonden in de ledenraadpleging, het woord is nog steeds aan de leden.'' De vakcentrale wijst erop dat het gesloten akkoord een raamwerk is, dat nog verder uitgewerkt moet worden.

Geen commentaar
Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wacht het eindoordeel van de vakcentrale af. Via zijn woordvoerder liet hij weten geen commentaar te geven op de uitkomsten van een bond. Hij stelt dat niet is onderhandeld met afzonderlijke bonden.

Verbaasd
De werkgevers verenigd in VNO-NCW zijn niet verbaasd over de uitkomst. "De belangstelling voor het referendum moet teleurstellend zijn voor het bestuur van Bondgenoten'', aldus de werkgevers over de opkomst van krap 23 procent van de leden.

Kamp: pensioenakkoord wordt verzacht


20 aug 2011, 08:52

Het kabinet wil tegemoetkomen aan een bezwaar van de vakcentrale FNV tegen het pensioenakkoord. Dat zegt minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een interview met de Volkskrant.

In het nieuwe plan wordt de korting op de AOW voor mensen die eerder willen stoppen met werken, verzacht voor de lage inkomens.

Volgens het pensioenakkoord gaat de AOW in 2020 naar 66 jaar. Mensen die op hun 65ste stoppen, krijgen levenslang een 6,5 procent lagere uitkering.

Overgang
Kamp zegt dat wordt bekeken of mensen met een laag inkomen tussen hun 62ste en 64ste extra geld toegespeeld kunnen krijgen. Dat geld moeten ze dan sparen, waardoor de overgang naar het pensioen makkelijker wordt.

Met name FNV Bouw heeft steeds gepleit voor reparatie van deze inkomensachteruitgang. Leden van de grootste FNV-bond, Bondgenoten, wezen het pensioenakkoord maandag in een referendum met overgrote meerderheid af.

Regeerakkoord
In het interview herhaalde Kamp ook nog eens dat als de FNV intern niet voldoende steun kan vinden voor het pensioenakkoord, hij zonder de FNV verdergaat. De verschillende bonden binnen de vakcentrale zijn verdeeld over het voorgestelde pensioenakkoord en stemmen daarover op 12 september.

Als er een 'nee' volgt, is het wat Kamp betreft afgelopen: "Dan ga ik op 13 september verder om de problemen conform de afspraken uit het regeerakkoord uit te voeren".

Meer tijdelijke contracten mogelijk voor ouderen


12 augustus 2011 | Werk

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) werkt aan een "lichter arbeidsrechtelijk regime'' voor mensen die willen doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd. Zo wil hij regelen dat de oudere werknemers meer tijdelijke contracten achter elkaar kunnen krijgen bij dezelfde werkgever dan normaal is toegestaan.

Dat blijkt vrijdag uit een brief van Kamp aan de Tweede Kamer. De minister wil langer doorwerken makkelijker maken en hoopt begin volgend jaar hierover een wetsvoorstel in te dienen. Hij wil bijvoorbeeld ook werkgevers met personeel van 65 jaar en ouder dat ziek wordt, ontheffing geven van de verplichting om twee jaar het loon door betalen.

Verdringing
Verder is Kamp van plan de leeftijdsgrens van 65 jaar in het minimumloon te schrappen om doorwerken aantrekkelijker te maken. Maar door 65-plussers net als hun jongere collega's recht te geven op ten minste het minimumloon hoopt hij tevens verdringing te voorkomen. Anders zouden bazen jonger personeel kunnen gaan inwisselen voor ouderen, omdat ze die minder hoeven te betalen.

Vijf vragen over de Wet Inburgering


16 augustus 2011 | Welzijn

De Centrale Raad van Beroep stelde vandaag dat Turkse immigranten met een verblijfsvergunning niet verplicht een inburgeringscursus hoeven te volgen. Vijf vragen over de wet inburgering.
Wat houdt de wet inburgering in?
De wet inburgering houdt in dat immigranten die naar Nederland komen of er al wonen, een inburgeringsexamen moeten doen. Nadat ze de taal en andere zaken over de Nederlandse samenleving hebben geleerd, doen ze een examen. De wet was een initiatief van toenmalig minister Rita Verdonk van Integratie en geldt sinds 2007.

Wie moeten er precies inburgeren?
In principe moeten alle vreemdelingen van 16 tot 65 jaar van buiten de EU die zich in Nederland willen vestigen, inburgeren. Dat geldt ook voor immigranten die hier al voor 2007 woonden en nog geen Nederlands paspoort hebben. Het maakt daarbij niet uit of ze een tijdelijke of een permanente verblijfsvergunning krijgen.

Personen uit andere EU-landen of Zwitserland zijn niet verplicht in te burgeren, maar mogen dat wel (deels op kosten van de overheid). Ook bijvoorbeeld expats hoeven niet in te burgeren.

Mensen die vanuit bijvoorbeeld Turkije naar Nederland komen, moeten eerst in het land van herkomst het basisexamen inburgering doen. Eenmaal in Nederland wacht hun een tweede inburgeringsexamen. Migranten uit bijvoorbeeld Japan of de VS hoeven als ze zich in Nederland vestigen, alleen hier één inburgeringsexamen af te leggen.

Kunnen inburgeraars met sancties te maken krijgen?
Inburgeraars die onvoldoende meewerken of door hun eigen schuld hun examen niet halen, krijgen een boete. Wie een tijdelijke verblijfsvergunning heeft, krijgt geen permanente. Dit is een belangrijk verschil met de oude regeling, die nauwelijks sancties oplegde aan migranten die niet wilden inburgeren.

Hoeveel inburgeraars zijn er?
Van 2007 tot en met 2010 zijn ruim 150.000 personen aan een cursus begonnen. Ongeveer 55 procent van hen woonde al in Nederland, de rest zijn nieuwkomers. Het is moeilijk te zeggen hoeveel mensen op dit moment nog een cursus moeten doen.

Wat gaat er veranderen aan de inburgering?
Het kabinet wil de wet strenger maken. Zo moeten mensen het examen sneller halen. Slagen ze niet op tijd, wordt de verblijfsvergunning ingetrokken. Tegelijk bezuinigt de Rijksoverheid op de inburgering. Dit jaar geeft ze daar nog 300 miljoen euro aan uit, in 2014 is dat 0 euro. Daardoor moeten inburgeraars hun cursus helemaal zelf betalen. Nu hoeven ze in principe slechts een eigen bijdrage van 270 euro op tafel te leggen, die ze in de praktijk vaak terugkrijgen van de gemeente.

'Leers jaagt jongeren de illegaliteit in'


Rob Pietersen − 16/08/11

Tot grote woede van negentien grote gemeenten stopt minister Leers (immigratie en asiel) met een speciaal programma voor begeleiding van jonge asielzoekers die naar hun land van herkomst worden teruggestuurd. Ook Kamerlid Hans Spekman (PvdA) vindt de bezuiniging op de subsidie voor steunpunt Perspectief onterecht: 'Er is niks beters. Als Perspectief ophoudt, jaagt de minister jonge meiden en jongens de prostitutie, illegaliteit en de vernieling in.'

Leers besloot tot de subsidiestop, terwijl de evaluatie van het experiment door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) nog niet af is. De negentien gemeenten noemen de beslissing van de minister 'onverantwoord' en wijzen op een groep van zo'n driehonderd kwetsbare mensen die nu onderdak, levensonderhoud en begeleiding mislopen. 'Het beëindigen van de faciliteiten leidt tot crisisachtige situaties', schrijft de Haagse wethouder Marnix Norder namens de gemeenten. Hij vraagt de minister de beslissing terug te draaien en eerst de evaluatie en de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten.

Het Rijk beëindigt de steun aan en opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) op hun achttiende verjaardag. Dan worden ze 'geklinkerd', op straat gezet. In het verleden, voordat Perspectief hulp bood, verdwenen veel jonge vrouwen vervolgens in de prostitutie, anderen raakten uit beeld. Perspectief helpt ex-ama's met asielprocedures of de terugkeer naar hun geboorteland, én biedt onderdak. Gemeenten stellen zorgplicht te hebben en daar geregeld door de rechter op te worden gewezen.

Spekman zocht de afgelopen weken contact met de gemeenten waar het experiment draaide. Steden als Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen en Leeuwarden gaan op eigen kosten verder, kreeg hij te horen. 'Maar andere kunnen dat helaas financieel niet rondbreien.' Spekman hoopt dat hij straks met een Kamermeerderheid Leers kan bewegen het experiment toch voort te zetten. 'Laten we onze rechtse stoerigheid, of linkse naïviteit aan de kant zetten. Ook ik besef dat veel ex-ama's gewoon terug moeten. Maar als uit de evaluatie blijkt dat Perspectief de beste methode is, óók om illegaliteit, onveiligheid en prostitutie te voorkomen: dan ga je dit toch niet wegbezuinigen?'

Hebben Rotterdamse jongeren ook recht op Perspectief?


19.08.11

Minister Leers wil de speciale programma’s voor ex-minderjarige asielzoekers stopzetten. (Voorpagina Trouw 16.08.11). Dit is jammer en onverstandig. De heer Spekman (PvdA) wijst er in de tweede kamer terecht op dat de rapportage van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum nog niet af is (die bevindt zich in de afrondingsfase) en dat het belangrijk is de bevindingen uit dit rapport mee te laten wegen in de besluitvorming. De negentien gemeenten die meedoen aan deze “Perspectief”projecten noemen de beslissing “onverantwoord”. Overigens is de doelgroep wel groter dan de 300 jongeren waar het artikel in Trouw over spreekt, maar dit terzijde.

De gemeentes erkennen de noodzaak van deze zogenaamde Perspectief projecten. Zo bericht Trouw dat Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen en Leeuwarden met eigen gemeentemiddelen het in hun gemeente lopende Perspectief project willen voortzetten. Deze gemeentes zien in dat een tot nu toe niet-uitzetbaar gebleken Blessing (moeder van 2 jonge kinderen) basale voorzieningen en begeleiding nodig heeft. Ze erkennen dat Abu met zijn ernstige posttraumatische stress stoornis, opgelopen door oorlogsgeweld, hulp nodig heeft. Ze erkennen dat Fatma uit de prostitutie is gehaald en daar mogelijk weer in verdwijnt als de hulp wegvalt. Ze erkennen het huiselijk geweld, de (sexuele) uitbuiting en dat jonge mensen in handen kunnen vallen van mensenhandelaren. Kortom, ze vinden dat er voor deze groep iets gedaan moet worden zolang uitzetting achterwege blijft.

Rotterdam schittert in het rijtje van genoemde steden door afwezigheid. Dit is niet goed. Voor deze mensen niet en voor de stad niet. We kennen de noodzaak van bezuinigingen voor deze stad, maar geldt dat niet ook voor de andere steden?

De PvdA in de Tweede Kamer maakt zich sterk voor voortgang van deze projecten. Waar blijft de PvdA Rotterdam? Vindt zij ook, net als hun collegae in parlementair Den Haag en in de andere grote steden, dat een minimale humanitaire standaard overeind gehouden moet worden, zoals ook voorgeschreven in mede door ons land getekende internationale mensenrechtenverdragen. Vindt zij dus ook dat deze jongeren recht hebben op de meest basale voorzieningen als een beetje leefgeld en ondersteuning bij hun pogingen tot terugkeer dan wel (als uitzetting achterwege blijft) zoeken naar een leefbaar perspectief in ons land?

Het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (stichting ROS) en Vluchtelingenwerk Maasdelta die samen het project Perspectief Rotterdam draaiende houden mogen dit doen tot 1 oktober 2011. Vanaf die datum stoppen de subsidies en vallen onze jongeren terug in een leven zonder enig recht op werk, geld of begeleiding. Is dit wat Rotterdam wil? Hebben we niet altijd de naam gehad creatief om te gaan met onze stadsvraagstukken?

Wij dagen vooral de Partij van de Arbeid Rotterdam, maar ook de andere fracties in de gemeente uit om dit op de agenda te zetten en niet naar Den Haag te blijven wijzen maar zelf met oplossingen te komen. Wij dagen hen uit om stopzetten van deze in ons Perspectief project geleverde humanitaire zorg en noodhulp te voorkomen.

Theo Miltenburg
Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt

Fine Birahij
Vluchtelingenwerk Maasdelta

Onlusten in Londen en tuberculose


19 augustus 2011

In verband met de actuele onlusten en rellen in Londen wil ik u graag op het volgende wijzen. In een vergelijkend onderzoek tussen Londen en Rotterdam over tuberculose bij thuislozen blijkt duidelijk wat voor achterstand er is in Londen. (Zie Homeless, lente 2011, blz.: 24) Tuberculosecijfers zijn internationaal een goede graadmeter om armoede en sociale achterstand uit te drukken.

Londen heeft van alle Europese hoofdsteden relatief het grootst aantal tuberculosegevallen. Onder kwetsbaren (daklozen,cocaïnegebruikers) daalde in Rotterdam het aantal tuberculosegevallen met 75 procent. In Londen steeg het aantal tbc-patiënten met 50 procent.

Deze gemeten achterstand door dokters moet een spiegel zijn voor beleidsmakers. Plunderingen zijn volstrekt onacceptabel, maar deze cijfers laten zien hoe groot de achterstand van Londen sociaal gezien is! Dit is voer van dokters voor beleidsmakers.

Rotterdam, augustus 2011
Marcel Slockers, huisarts/straatdokter

Bloemen plukken en schikken.


Gratis!

Dat kan alleen op de pluktuin aan de Lieven de Keystraat nr 1 in Rotterdam-Alexander. De bloemen- en kruidentuin is geopend van 9.00-16.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Tevens bent U welkom op donderdag 15 september van 13.30-15.30 uur. Neem een vaasje en/of wat oase mee, een schaar en een emmer.


De koffie en thee staat klaar. Mocht het regenen: we kunnen overdekt zitten. Er is een toilet aanwezig.

U kunt ook een kijkje nemen bij de schooltuinen en de bijenkorven.

Tot ziens: Sandra en Jeroen

 

Transition Town RotterdamTransition Town Rotterdam (TT Rotterdam of transitiestad Rotterdam) is een Rotterdams transitie initiatief. Een groep gemotiveerde personen in Rotterdam had een gemeenschappelijke bezorgdheid, namelijk hoe kan onze gemeenschap reageren op de uitdagingen en mogelijkheden van piekolie en klimaatverandering, dit bewoog hen tot dit initiatief. Zie de ‘kickoff’ bijeenkomst (en de oprichting van TT Rotterdam) over het hoe en wanneer. Alhoewel een aantal mensen het aanvankelijke initiatief heeft genomen, kan iedereen deelnemen en/of zelf verder initiatieven beginnen of ontplooien, ook kleine beetjes helpen; het basisingrediënt is pro-activiteit.

TT Rotterdam probeert, in navolging van alle Transition Towns initiatieven, zoveel als mogelijk zichzelf te onderhouden, veerkracht op te bouwen om effecten van piekolie te verzachten en drastisch CO2-emissies te verminderen. Samengevat betekent dit: Locale oplossingen voor globale problemen. Transition Town Rotterdam wil ook een stapje verder gaan door een visie op het gebied van transitie te communiceren, een visie die verder gaat dan een transitie naar een duurzame samenleving, namelijk ook een transite naar een samenleving waar begrippen als liefde, ethiek, zelfopoffering enz. een meerwaarde betekenen.

Het Rotterdamse initiatief heeft al bijzondere resultaten. Er is een fietsenwerkplaats en een materialenmagazijn opgericht. Er is een groep Transition Town De Esch ontstaan (in wijk Rotterdam de Esch), die zelf projecten uitvoert zoals een wijktuin. Er worden op regelmatige basis films getoond, met open discussie van de inhoud, om het publiek bewust te maken van de onderliggende bezorgdheid van Transition Towns. Er zijn werkgroepen die goed functioneren ten einde hun respectieve werkterreinen te faciliteren. Er is momenteel meestal één keer per week een biocafé, waarbij vaak een bepaalde spreker een thema behandelt of er is een debat over duurzame onderwerpen, zie hiervoor de duurzame agenda of kalender. Op het Bergwegplantsoen wordt een permacultuur aangelegd. Nieuwe projecten en plannen zullen binnenkort worden gepresenteerd en uitgevoerd. Transition Town Rotterdam ondersteunt zoveel mogelijk ook andere organisaties, projecten, activiteiten e.d. Deze site zal u zoveel mogelijk op de hoogte houden van datgene wat gaande is. Uw input wordt ten zeerste gewaardeerd.

Tuinen in Rotterdam:

                                                                    

Een initiatief dat steun verdient van het gemeentelijke bestuur in deze barre tijden van armoede.

Zie de website van Transition Town Rotterdam.

De Rotterdamse Sociale Alliantie zoekt vrijwilligers


VrijwilligerKort na elkaar hebben twee van onze vrijwillige medewerkers een betaalde baan gekregen. Omdat ons werk momenteel alleen nog maar meer wordt hebben we dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers voor verschillende functies:

LID VAN DE INITIATIEFGROEP

In de initiatiefgroep nemen we met elkaar de plannen door van RoSA! en verdelen we zoveel mogelijk de taken die daarbij horen. De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar, maar in drukke tijden soms wekelijks. De initiatiefgroep bestaat uit acht tot tien vrijwilligers en vergadert op woensdagmiddag. Het mede invulling geven aan het programma van onze bijeenkomsten is daarbij ook een taak. Vooraf en tijdens de bijeenkomsten.

PROJECTMEDEWERKERS STIP OP DE HORIZON

Het project STIP OP DE HORIZON is een langdurig project met een wel zeer idealistische doelstelling: "Rotterdam armoedevrij in 2020". Het project is vorig jaar gestart, maar heeft even iets minder onze aandacht gekregen door alle bezuinigingen die op ons afkomen. We gaan een sociale kaart maken door medewerking te vragen aan organisaties die zich op welke wijze dan ook bezig houden met bestrijding van armoede. We houden interviews en destilleren jaarlijks daaruit wat de voortgang binnen de verschillende organisaties is en of de idealistische doelstelling van het project dichterbij komt. We zoeken INTERVIEWERS, mensen die met een FILMCAMERA EN FOTOCAMERA overweg kunnen en vooral ook een PROJECTCOÖRDINATOR (m/v) die de verschillende afspreken en toezeggingen op een rijtje houdt. 

FINANCIEEL DESKUNDIGE

Hoewel de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerkorganisatie is, is er ten behoeve van het aanvragen van subsidies een Stichting met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Door het aanvaarden van betaald werk is de functie van PENNINGMEESTER vacant geworden. Kandidaten met gevoel voor beleid, begrotingen, subsidie aanvragen en op orde houden van de financiën worden uitgenodigd om te reageren.

WERKGROEP TENTOONSTELLING IN MUSEUM

Armoede in het verleden en in het heden is een onderwerp waar mogelijk het Rotterdams Historisch Museum aandacht aan zal willen besteden. Een eerste bespreking leverde wel op dat als een dergelijke tentoonstelling komt dat pas in 2013 zal zijn, vanweg hun planning. Dat wil niet zeggen dat we er al in de loop van 2012 over na moeten denken om aan te geven hoe de Rotterdamse Sociale Alliantie dit ziet.

WERKGROEP ARMOEDE TV

De stichting Ontbijt TV Rotterdam heeft ons benaderd om na te denken over een tiental programma's over armoede, voor uitzending op Rotterdam TV. Ook daar zal een werkgroep van RoSA! mede ideeën moeten aandragen. Planning is in het voorjaar van 2012 te gaan uitzenden, mits Ontbijt TV Rotterdam, daar de mideelen voor aangevraagd krijgt.

REACTIES GRAAG NAAR mail@rosarotterdam.nl en dan maken we een afspraak met u.   

 


zonnetje in huis

Roosje


Werk mee aan de wederopbouw van een Sociaal en Solidair Rotterdam.Redactioneel


Het zijn roerige tijden. Niet ver hiervandaan in Libië strijdt een volk voor haar democratie, tijdens dat ik dit redactionele commentaar schrijf voor deze Nieuwsbrief.

In Nederland deze week hebben de leden van FNV Bondgenoten zich tegen het akkoord over de pensioenen uitgesproken en kijk, minister Kamp wil de pijn verzachten. Wordt het voor de bonden nu niet eens tijd om zich met de bezuinigingen op de uitkeringen bezig te houden. Veel leden hebben de bonden toch altijd als verdedigers van het voorheen goede Nederlandse sociale systeem gezien.

Het wordt nu tijd om door te pakken, de plannen voor Prinsjesdag worden nu gesmeed. Of blijven de bonden gevangen in hun eigen achterhoede gevechten? En dat terwijl een langdurige structurele werkloosheid op de loer ligt met gevolgen, ook voor de werkenden.

En dan was er ook nog een discussie over onderpanden voor Griekse leningen, echt daar wordt in den Haag serieus over gepraat. Stel je voor dat we als Nederland een Grieks eiland gaan bezetten, of als kolonie in handen nemen. Hebben deze politici dan nooit gehoord over twee wereldoorlogen, die gingen over Elzas-Lotharingen? Hebben ze nooit gehoord over guerilla oorlogen die nooit gewonnen kunnen worden?

Waar zijn ze mee bezig. In ieder geval niet met de armste Grieken die waarschijnlijk wel weer het slachtoffer zullen worden. Net zoals de mensen in Nederland die afhankelijk zijn van overheidssteun en nu het slachtoffer worden van de bezuinigingen. Met een beleid dat het gevolg is van fouten bij banken, onvoldoende toezicht door regeringen en hebzucht van een bevoorrecht groepje rijken met rijkssubsidie op hun villa's.

Terwijl inburgering toch al tot een lachertje was gemaakt door voor te stellen dat de immigranten dat zelf moesten betalen, heeft de Centrale Raad van Beroep daar een bommetje onder gelegd door uit te spreken dat Turkse immigranten met een verblijfsvergunning, niet verplicht kunnen worden voor inburgering. En dat dankzij afspraken van de Europese Unie met Turkije.

Zo probeert Nederland keer op keer de strengste schoolmeester te zijn en wordt door het hoofd van de school steeds weer terecht gewezen. De regering in den Haag zal moeten aanvaarden dat de macht van dit kleine landje ten opzichte van Europa aan het afnemen is, en wel dankzij haar eigen dom conservatief (en nationalistisch) beleid.

Juist jongere asielzoekers, al dan niet met een verblijfsvergunning hebben ondersteuning en een perspectief nodig om een stabiel bestaan op te bouwen. Minister Leers in zijn bezuinigingwoede schaft dat af, waarschijnlijk zonder te beseffen dat hij daarmee prostitutie en illegaal handelen in de hand werkt.

Wat dat betekent voor de veiligheid in onze grote steden kunnen we afleiden uit de rellen in Londen. Want waar recht ontbreekt wordt de wet gebroken.

Gelukkig is er dan nog een tuin in de Alexanderpolder vlak naast de A16 waar je rustig gratis bloemen kan plukken. En ook zes tuinen waar je via Transition Town Rotterdam kennis en ervaring kan opdoen voor een eigen groenten- en plantentuin.

En een oproep om mee te doen aan de vele zaken die de Rotterdamse Sociale Alliantie nu en in de toekomst wil aanpakken. Met als doel om aan de wederopbouw van een sociaal en solidair Rotterdam te werken.

Wordt vrijwilliger bij RoSA!

Hans Goosen,
ambassadeur en voorzitter RoSA!AGENDAwoensdag 24 augustus van 13:00 tot 15:00  tevens de woensdagen 31 augustus,
7 en 28 september en 5 en 12 oktober
Initiatiefgroep RoSA! / Hang 7

donderdag 25 augustus van 10:00 tot 13:00 Els Westdijk van de FNV de komende wijzigingen in de WWB en WIJ en het Regeer- en Gedoogakkoord bespreken bij SPOC Zuid-Holland
Rustburcht Zuidplein

zaterdag 17 september
Demonstratie tegen bezuinigingen in Rotterdam op het Grotekerkplein
nadere informatie volgt

maandag 19 september
Demonstratie tegen bezuinigingen in den Haag
nadere informatie volgt

dinsdag 20 september van 16:30 tot 19:30
Prinsjesdagevent tegen bezuinigingen

nadere informatie volgt

woensdag 21september van 13:30 tot 16:30
Breed Overleg / Hang 7 / 4e verdieping

maandag 17 oktober van 14:00 tot 21:00 uur
Vijfde werelddag tegen de armoede
in Rotterdam
het Klooster Afrikaanderplein
nadere informatie volgt

Verdere info:
mail@rosarotterdam.nl
DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
p/a KSA, Hang 7
3011GG Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 466 67 22 (Alexander Borst)
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181

© 2007 - 2011
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie


ORGANISATIE RoSA!

Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.


ABONNEMENTMocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nl
 


VERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global). Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven.