triest Rotterdam
Nieuwsbrief 19
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

  8 juli 2011

mail@rosarotterdam.nl

Economische groei kleiner dan gedacht


23 juni 2011 Gera Nieland

DEN HAAG - De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 2,8 procent gegroeid vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Dat blijkt uit de tweede raming over de economische groei in Nederland die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceerde. Eerder ging het CBS uit van een groei op jaarbasis van 3,2 procent.

De economische groei van kwartaal op kwartaal blijft ongewijzigd op 0,9 procent. Volgens het CBS komt dat onder meer doordat de voorgaande twaalf kwartalen zijn aangepast aan de herziene jaarcijfers voor 2008 tot en met 2010.

Want door de herziening van de cijfers van het eerste kwartaal van dit jaar zijn ook de jaarramingen van 2008, die al definitief was, die van 2009 en die van 2010 bijgesteld.

2008
De groei in 2008 kwam daardoor 0,1 procentpunt lager uit, die van 2009 valt 0,4 procentpunt hoger uit en dan van 2010 met 0,1 procentpunt omlaag.

Volgens het CBS heeft de bijstelling aan de productiekant vooral te maken met de bouw; dat groeicijfer is neerwaarts bijgesteld, evenals de groeicijfers van de financiële en zakelijke dienstverlening.

Bovendien moesten de uitgaven van consumenten over de eerste drie maanden van het jaar worden bijgesteld. Dat ging van een marginale groei naar een krimp. Het groeicijfer is met 0,4 procentpunt neerwaarts bijgesteld.

Recordkrimp
De recordkrimp van de economie in 2009 blijkt bij nader inzien toch geen record. Daarmee wordt de recessie minder diep dan eerder gedacht, zo blijkt uit de herziene cijfers. Tot dusver werd ervan uitgegaan dat 2009 de boeken inging als het jaar met de grootste economische krimp ooit, van 3,9 procent.

''Het blijft de grootste economische krimp van na de Tweede Wereldoorloog'', zei hoofdeconooom Michiel Vergeer van het CBS. ''Maar het is geen historische krimp meer, want het record blijft nu in handen van 1931 met een teruggang van 3,6 procent.''

Het CBS stelde het cijfer voor 2009 bij van een krimp van 3,9 tot een achteruitgang van 3,5 procent. ''Waarmee het een heel slecht jaar blijft.'' Dat het cijfer dusdanig is bijgesteld heeft volgens Vergeer alles te maken met de investeringen, die bij nader inzien hoger bleken te zijn.

STUDIEOPDRACHT OVER ARMOEDE


Net zoals vorig jaar heeft RoSA! weer gebruik gemaakt van het aanbod om opdrachtgever te zijn voor studieopdrachten van eerstejaars studenten van de Hogeschool Rotterdam. In het kader van armoede binnen het werkterrein van Social Work.

Eén opdracht, waarvan inmiddels de resultaten van de 3 groepen (totaal 20 studenten) zijn gepresenteerd was:
"Onderzoek in hoeverre cliëntenraden invloed kunnen uitoefenen op het bestrijden van armoede".

De andere opdracht waarvan de resultaten uit 4 groepen (totaal 28 studenten) zijn gepresenteerd was:
“Maak samen een film over armoede in de Deelgemeente ……………….”

Na bestudering van de eindrapporten komen we hier op terug in een volgende Nieuwsbrief.

De volgende opmerking van de studenten geven we alvast mee:

"We kunnen concluderen dat door het werken aan dit project wij veel geleerd hebben over het thema armoede. Door veldwerk te verrichten werden wij met de neus op de feiten gedrukt en kregen we een reëel beeld over de armoedeproblematiek binnen de wijk. Gaandeweg leerden we op wat voor manier je iemand kunt benaderen en wat voor vragen belangrijk zijn om te stellen. We hebben dit project als boeiend ervaren, vooral het veldwerk maakte dit project zo interessant en aantrekkelijk, maar ook het oriënterende aspect sprak ons erg aan. Het maken van een filmpje vonden wij erg leuk, omdat we op die manier ook wat andere (creatieve) kwaliteiten konden gebruiken en inzetten."

Hieronder de vier films van ongeveer elk 9 minuten. Alle groepen hadden weinig of geen ervaring met het maken van films, waardoor soms beeld en geluid wat minder van kwaliteit is.groep 36


 groep 37


 


groep 38


 


groep 68


 

Gevolgen aangescherpte Wwb onvoldoende doordacht


30.06.2011

De aanscherping van de Wet werk en bijstand (Wwb) heeft nogal wat gevolgen. In de eerste plaats voor de doelgroep, die ook met andere maatregelen wordt geconfronteerd. Gemeenten gaan de effecten merken op beleidsterreinen als armoedebeleid en schuldhulpverlening, inclusief de bijbehorende kosten.

De VNG mist in het wetsvoorstel een heldere analyse en onderbouwing van de gevolgen, zeker in relatie tot de nieuwe regeling Werken naar vermogen. Eerder dit jaar hebben we het kabinet een reactie gestuurd op het conceptvoorstel, helaas zijn onze zorgen niet weggenomen.

Eigen verantwoordelijkheid
Het kabinet gaat te veel uit van eigen verantwoordelijkheid, ook van de zwakste groepen. Er zullen altijd mensen zijn die niet zonder steun de arbeidsmarkt kunnen betreden.

Cumulatie effecten
Veel aanstaande maatregelen komen neer bij dezelfde groep. Dat leidt tot een ongewenste cumulatie van effecten. Het kabinet houdt geen rekening met de gevolgen voor armoedebeleid en schuldhulpverlening en de bijbehorende kosten voor gemeenten.

Te snel
Het kabinet houdt vast aan invoering van het wetsvoorstel per 1 januari 2012. Het is voor gemeenten onmogelijk om in zo'n korte tijd de ICT en administratieve systemen aan te passen. De maatregelen zijn daarvoor te ingrijpend, voor een zorgvuldige invoering is meer tijd nodig.

Problemen handhaving
Tot slot: door de aanscherping neemt de fraudegevoeligheid toe, dat maakt de handhaving moeilijker.

Gemeenten verzetten zich tegen aanpassingen in bijstand


30 juni 2011

Gemeenten trekken aan de bel over de manier waarop staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) de bijstand strenger wil maken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zei vandaag te twijfelen of beoogde bezuinigingen wel allemaal kunnen worden gehaald. Ook zou De Krom te snel maatregelen willen doorvoeren.

Zo wil de VVD-bewindsman dat vanaf volgend jaar voor de bijstand wordt getoetst op het inkomen van alle gezinsleden, ook van inwonende kinderen. Gemeenten waarschuwen voor uitvoeringsproblemen door de nieuwe, meer intensieve controle op het totale inkomen. Volgens wethouder Marco Florijn uit Rotterdam die namens de VNG spreekt, kunnen op zijn vroegst pas 1 juli 2012 alle computersystemen klaar zijn voor de plannen.

Gezinstoets
De Krom gaat ervan uit dat de gezinstoets ongeveer 20.000 huishoudens in de bijstand raakt en het aantal uitkeringen met 10.000 daalt. Maar gemeenten denken dat kinderen uit huis gaan om de uitkering van hun ouders niet in gevaar te brengen met hun bijbaantje.

Groter beroep
Ook voorspelt de VNG een groter beroep op vangnetten, zoals bijzondere bijstand en schuldhulp. Alleen al de zorgpremie van alle gezinsleden zal een groot beslag leggen op de uitkering. Gemeenten wijzen er bovendien op dat volwassen kinderen met een Wajong-uitkering voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn, vaak nog bij hun ouders wonen en straks misschien hun zelfstandigheid verliezen.

Kwetsbare personen
Florijn voorziet "een stapeling van effecten voor kwetsbare personen'' door plannen van het kabinet. De Krom wil nog geld besparen door de bijstand samen te voegen met de Wajong en sociale werkplaatsen in de nieuwe Wet werken naar vermogen. Maar de wethouder wijst ook op maatregelen in de zorg en in de veiligheidsgelden voor gezinscoaches.

Minder beleidsvrijheid
Verder vrezen gemeenten voor minder vrijheid in hun beleid bij het ondersteunen van kwetsbare groepen. Zo wil De Krom een inkomensgrens voor bijzondere bijstand invoeren op maximaal 110 procent van het minimumloon. Tegelijkertijd klagen gemeenten ook over extra plichten die meer kosten met zich meebrengen, omdat ze meer moeten controleren of werklozen hun best doen om aan het werk te komen en hen daarbij meer moeten helpen.

Mensen met uitkering onverwacht gecontroleerd


vrijdag 24 juni 2011 21:52

Mensen met een uitkering worden, als het aan staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken ligt, strenger gecontroleerd.

Gesjoemel met een uitkering doen duizenden mensen. Vooral de woonfraude is een probleem. Veel mensen zeggen dat ze alleen wonen en krijgen hiervoor een uitkering, terwijl ze wel met een partner of kinderen wonen.

Als er onverwacht wordt gecontroleerd en de controleur wordt niet binnen gelaten en er wordt geen eerlijke informatie gegeven dan kan de uitkering verlaagd of gestopt worden.

Met de nieuwe wet krijgen UWV, SVB en gemeentelijke sociale diensten kan er beter beoordeeld worden of iemand terecht een uitkering ontvangt.

Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2012 in gaat.

'Incassostop bij schuldhulp kost 15 miljoen'


22-06 2011

Het voorstel van CDA en PvdA om in de gemeentelijke schuldhulp een incassostop voor schuldeisers in te bouwen, kost lokale overheden in totaal ongeveer 15 miljoen euro. Dat heeft staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) dinsdag aan de Tweede Kamer laten weten. Regeringspartij CDA en de PvdA bestreden de berekeningen van De Krom dinsdagavond in een debat direct. De VVD-bewindsman staat sinds begin dit jaar recht tegenover de regeringspartner, die samen met de oppositiepartij ijvert voor een zogeheten moratorium. Daarvoor lijkt zich ook sinds dit voorjaar een Kamermeerderheid af te tekenen. Alleen zijn bij onder meer GroenLinks vragen over de financiering.

Oplossing
CDA en PvdA willen schuldeisers die niet zijn aangesloten bij een convenant in de aanpak van schulden, maximaal zes maanden in de wacht kunnen zetten. Zo kunnen schulden niet verder oplopen en rustig een oplossing worden gezocht voor de achterstallige betalingen en andere problemen die vaak samengaan met schulden, zoals een verslaving. Nu zouden schuldeisers in de schuldhulpverlening nog te veel dwarsliggen.

Dwingend
Maar De Krom en zijn eigen partij, de VVD, voelen niets voor een moratorium. De staatssecretaris noemde het principieel onjuist in de gemeentelijke schuldhulp. Volgens hem past een wettelijk dwingend instrument niet in het minnelijke traject, waar het juist de bedoeling is dat partijen er in onderling overleg uitkomen. Ook is het volgens hem niet nodig, omdat er al andere wegen zijn om schuldeisers via de rechter te dwingen mee te werken aan een oplossing.

Kosten
Volgens CDA-Kamerlid Mirjam Sterk blijkt uit eigen onderzoek van de Kamer dat de kosten van haar voorstel en dat van PvdA-Kamerlid Hans Spekman minder dan 7 miljoen euro bedragen. Zij verweet De Krom onder meer ten onrechte bepaalde kosten in het juridische traject mee te tellen.

Daklozen demonstreren tegen sluiting nachtopvang


22/06/11

Tientallen dak- en thuislozen demonstreerden vanmorgen tegen de sluiting van de nachtopvang aan de Smirnoffweg in Rotterdam.

De daklozen verzamelden zich op de stoepen van het Rotterdamse stadhuis.

In de opvang slapen dagelijks ongeveer 70 mensen. Een aantal wordt elders opgevangen, maar volgens dominee Dick Couvee van de Pauluskerk komen door de sluiting ongeveer 40 tot 60 dak- en thuislozen weer op straat terecht.

Geen documenten
Het is de groep dakloze vreemdelingen die via de Pauluskerk naar de nachtopvang wordt bemiddeld. Deze mensen moeten eigenlijk worden uitgezet, maar om allerlei redenen gebeurt dat niet. Zo hebben sommigen geen documenten waardoor ze niet naar het land van herkomst kunnen worden uitgezet.

Couvee: 'Het probleem van de mensen zonder verblijfspapieren wordt zichtbaar in steden als Rotterdam. De oorzaak daarvan ligt bij de rijksoverheid. Die probeert al jaren het probleem van zo'n 140.000 tot 160.000 mensen in dit land onder de tafel te stoppen. Dat is een gezwel dat een keer moet gaan barsten.'

Het zwervende bestaan van 'de onuitzetbare'


22-06 2011

BEKIJK DE REPORTAGE.

Ze hebben geen verblijfsstatus, geen werk, geen inkomen, geen uitkering, geen huis en geen rechten: onuitzetbare asielzoekers moeten van de regering ons land uit maar zijn niet langer welkom in het land waar ze vandaan komen. In Uitgesproken EO een bijzondere reportage over het zwervende bestaan van 'de onuitzetbaren'.

In Nederland zwerven 160.000 mensen zonder verblijfspapieren. Duizenden daarvan zijn uitgeprocedeerde asielzoekers die ons land moeten verlaten maar niet welkom zijn in het land waar ze vandaan komen. Deze 'spookburgers' hebben vaak geen familie en leven op straat.

Nachtopvang
De Pauluskerk in Rotterdam is een plek waar de uitgeprocedeerde asielzoekers terecht kunnen voor dagopvang. Vanaf die plek kunnen mensen per bus naar een nachtopvang worden vervoerd. Maar op last van de overheid wordt deze Rotterdamse nachtopvang per 31 augustus gesloten. Volgens het kabinet is deze noodopvang namelijk 'onwenselijk en onnodig'.

Boete
De regering heeft nieuwe maatregelen geïntroduceerd om illegaliteit aan te pakken. Minister Leers wil illegalen beboeten in plaats van ze een gevangenisstraf op te leggen. De PVV eist strengere maatregelen, ze wil illegaliteit alsnog strafbaar stellen.

In Uitgesproken EO een schrijnende reportage over de problematiek rondom onuitzetbare mensen in ons land en de sluiting van de nachtopvang in Rotterdam.

Taalles op recept van de huisarts


30/06/11

Rotterdamse huisartsen gaan mensen die slecht Nederlands spreken en lezen taalles voorschrijven op recept. Bij de gemeente krijgen ze dan een cursus. Zo moet het taalniveau van allochtonen en laaggeletterde Nederlanders omhoog, schrijft het AD vandaag.

Het plan is door vijftig huisartsen uit Rotterdam-Zuid afgesproken met de gemeente. Mochten de 'verwijsbriefjes' werken - Rotterdam hoopt dat dertig procent ook echt een cursus zal volgen - dan gaan meer huisartsen ermee aan de slag. Taal op Recept, zoals het project heet, is één van de onderdelen uit het Rotterdams Taaloffensief, dat wethouders Korrie Louwes (D66, arbeidsmarkt en participatie) en Hugo de Jonge (CDA, onderwijs) gisteren presenteerden.

Bijsluiter
Een op de vijf Rotterdammers heeft grote moeite met lezen en schrijven. De gemeente maakt zich daar zorgen om, omdat taalachterstand leidt tot werkloosheid, onvoldoende deelname aan het maatschappelijke leven en criminaliteit. 'Het is moeilijk analfabeten op te sporen. Mensen schamen zich ervoor en kloppen vaak niet aan voor hulp', legt Louwes uit. 'Huisartsen herkennen of iemand moeite heeft met een recept of bijsluiter. En ze hebben de autoriteit mensen erop aan te spreken en drang uit te oefenen om een taalcursus te volgen.'

Verder moeten gesubsidieerde instellingen - zoals peuterspeelzalen en het jongerenwerk - ervoor zorgen dat hun personeelsleden het Nederlands goed beheersen. Doen ze dat niet, dan wordt de subsidie stopgezet. De Jonge: 'Een jongerenwerker kan het stoer vinden om in zijn moedertaal tegen jongeren te praten, maar Nederlands is de norm.'


          

Almere: geen motivatie, geen schuldhulp


23.06.11

Almere gaat mensen met schulden die niet genoeg gemotiveerd zijn om iets aan hun situatie te veranderen, uitsluiten van schuldhulp. Dat staat in een notitie die het college van B en W aan de raad heeft gestuurd. Het idee erachter is dat motivatie, samen met vaardigheden, bepalend is voor het succes van het schuldhulp-traject.

Klantprofiel
Almere moet 1 miljoen euro bezuinigen op de schuldhulpverlening. Een deel van dat geld kan bespaard worden door strenger te selecteren wie wel en wie niet voor een hulptraject in aanmerking komt. Een van de maatregelen die het college voorstelt, is het invoeren van klantprofielen. Alleen klanten die voldoende gemotiveerd zijn om iets te veranderen aan hun financiële situatie worden toegelaten tot een traject. ‘Vroeger gingen we zeven of acht keer terug om mensen te bewegen de handschoen op te nemen’, legt een woordvoerder uit. ‘Nu niet meer. Mensen hebben heel duidelijk een eigen verantwoordelijkheid hier in.’

Auto verkopen
Volgens Almere is er een substantiële groep schuldenaren die niet wil of kan voldoen aan de eisen die schuldhulpverlening stelt. Niet-willers zijn bijvoorbeeld mensen die blijven weigeren hun auto te verkopen die ze voor woon-werkverkeer niet nodig hebben en wat voor de schuldregeling wel noodzakelijk is. ‘Voor zo iemand zetten we dan de hulpverlening op pauze’, aldus de woordvoerder.

Verslaafden
Bij mensen die niet kunnen voldoen aan de eisen, gaat het vaak om mensen met complexe problemen, zoals verslaafden of mensen met een psychiatrische aandoening. Daarbij heeft het geen zin te proberen het schuldprobleem op te lossen terwijl andere problemen blijven bestaan. ‘In zo’n geval is de schuldhulpverlening niet leidend’, aldus de woordvoerder. ‘De instantie die het meest leidende probleem behandelt, neemt dan het voortouw.’

Geen zin
Almere is niet de eerste gemeente die motivatie meeneemt in de selectie. Tilburg, Drechtsteden en Zaanstad doen dit al langer en ook andere gemeenten zijn bezig met soortgelijke plannen. Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken heeft onlangs nog herhaald dat gemeenten strenger mogen selecteren. Ook lector Rechten, schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht Nadja Jungmann ziet de noodzaak van een andere aanpak. ‘Motivatie en vaardigheden zijn bepalend voor het succes van schuldhulpverlening’, zegt ze. ‘En het heeft dus geen zin om heel veel geld te stoppen in mensen van wie je bij voorbaat weet dat ze het traject niet aankunnen of binnen een halfjaar weer op de stoep staan.’

De gemeenteraad van Almere moet nog instemmen met het voorstel van het college.

Korting AOW-partnertoeslag per 1 augustus


29 juni 2011

Per 1 augustus kan minister Henk Kamp (Sociale Zaken) een korting van 10 procent doorvoeren op de AOW-partnertoeslag voor 65-plussers met een jongere partner. Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft daarmee dinsdag ingestemd.

Eerder strandde het plan van Kamp nog in de Senaat en werd hij gedwongen de bezuiniging te verzachten. In het aangepaste plan daalt alleen de AOW-toeslag bij gezamenlijke inkomens vanaf 30.000 euro.

Overigens is eerder besloten de toeslag helemaal af te schaffen voor mensen die vanaf 2015 65 jaar worden.

Hollandse zaken over pensioenen


2 juli 2011

BEKIJK DE REPORTAGE.

Onze oudedagsvoorziening was jarenlang een rotsvast baken, maar die tijd lijkt voorbij. Hoe zeker kunnen we nog zijn van ons pensioen?

Ons pensioen wordt, zo is in het pensioenakkoord afgesproken, afhankelijk van beleggingsresultaten van de fondsen. Hoe meer risico er genomen wordt met de 800 miljard pensioengeld, hoe meer er verdiend wordt en hoe hoger het pensioen. En als de resultaten tegenvallen? Dan minder pensioen.

Onverantwoord, gokken met geld voor later, vinden deskundigen. En dat in een tijd dat het hele financiële systeem opnieuw op omvallen staat. In een tijd ook dat de beleggers van al die pensioenmiljarden nog steeds forse beloningen en bonussen krijgen als ze grote risicio’s nemen.

Hoe groot is de kans dat ons pensioengeld straks in een keer is verdampt? Te gast in Hollandse Zaken: bezorgde burgers, vermogensbeheerder Ruud Hendriks (oud-Goldman Sachs) en de financiële luis in de pels Pieter Lakeman.

FNV worstelt met referendum


1 juli 2011

DEN HAAG - FNV-voorzitter Agnes Jongerius hoopt dat de grootste FNV-bond Bondgenoten op andere gedachten komt over het eigen pensioenreferendum.

Jongerius wil nog steeds een FNV-breed referendum over het pensioenakkoord. Maar Bondgenoten dreigt het plan te dwarsbomen, door op eigen houtje een raadpleging te houden. Jongerius heeft bij de totstandkoming van het pensioenakkoord gezegd de achterban te willen raadplegen. Pas als dat gebeurd is, kan het akkoord definitief worden. Hoe het referendum gaat plaatsvinden, is nog onduidelijk.

Dat de vakcentrale zich bij de datum van Bondgenoten aansluit, door ook op 9 juli van start te gaan met de ledenraadpleging, is organisatorisch niet meer haalbaar, aldus Jongerius vrijdag. Bondgenoten is fel gekant tegen de pensioenplannen. Met het referendum wil FNV Bondgenoten van de leden weten of zij het eens zijn met de afwijzing van het pensioenakkoord.

Kamp wil 'lat hoger' in pensioenbestuur


1 juli 2011

DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wil ''de bestuurlijke lat hoger'' bij de pensioenfondsen, zodat ze problemen door de vergrijzing en schokken op financiële markten beter aankunnen.

Kamp heeft vrijdag hierover een voorontwerp van de nieuwe Wet versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nieuwe regels moeten zorgen voor meer deskundigheid in de pensioenfondsbesturen, beter intern toezicht en vertegenwoordiging van alle partijen. Dat laatste betekent ook gepensioneerden in het bestuur van zowel bedrijfs- als sectorfondsen. Er wordt wel een maximum gesteld aan hun aandeel.

Ook worden de verschillende organen en taken ,,gestroomlijnd''. Zo komt het verantwoordingsorgaan te vervallen. Daarbij wordt de positie van pensioengerechtigden via de deelnemersraad versterkt, omdat daar de taken van het verantwoordingsorgaan worden gelegd. Volgens Kamp wordt het initiatiefwetsvoorstel van D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya en haar VVD-collega Stef Blok over medezeggenschap grotendeels meegenomen.

Rotterdam pakt inburgeringsbureaus aan


30 juni 2011

De gemeente Rotterdam overweegt juridische stappen te nemen tegen aanbieders van inburgeringstrajecten als zij niet snel hun zaken op orde brengen. Aanleiding zijn alarmerende rapporten over de kwaliteit van het werk dat deze instellingen in opdracht van de gemeente leveren.

Twee aanbieders vallen volledig door de mand. Zowel een universitair onderzoeksteam als de Rekenkamer Rotterdam concludeert dat zij onder de maat presteren. Verantwoordelijk D66-wethouder Korrie Louwes noemde de conclusies van de onderzoekers "schokkend''.

Instroom stopgezet
Louwes heeft de instroom van nieuwe cursisten bij de twee particuliere instellingen (Ooverbruggen en Nieuwland) stopgezet. Zij worden verdeeld over de drie andere aanbieders, die volgens de rekenkamer beter presteren maar lang niet optimaal.

Alle vijf aanbieders moeten nog deze week plannen indienen om de kwaliteit drastisch te verbeteren. Blijft hun werk onder de maat, dan gaat Louwes bekijken of sprake is van contractbreuk.

Kwalificaties
Uit de onderzoeken blijkt dat docenten die taalonderwijs en andere cursussen aan de inburgeraars geven niet altijd beschikken over de juiste kwalificaties. Voor alle aanbieders geldt dat zij niet goed inspelen op taal die de cursisten in hun eigen praktijksituatie (thuis, werk, vrijwilligerswerk) nodig hebben.

Referenties
Volgens de rekenkamer heeft de gemeente de problemen voor een deel over zichzelf afgeroepen. Bij de aanbesteding van het werk zijn de aanbieders vooral vanaf papier (rapportages en referenties) beoordeeld in plaats van echt te gaan kijken hoe de lessen in de praktijk verliepen. De gemeente heeft zich er onvoldoende van vergewist of de aanbieders grote aantallen inburgeraars wel aankonden.

Als de aanbesteding anders was aangepakt, zou de kwaliteit van de inburgering beter zijn, aldus de rekenkamer.

4000 inburgeraars
De vijf bureaus geven cursussen aan 4000 inburgeraars per jaar. Hun contracten met de gemeente lopen in principe nog twee tot drie jaar.

Schippers wil geen uitstel eigen bijdrage ggz


30-06 2011

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil de invoering van de eigen bijdrage voor zwaardere psychologische zorg niet uitstellen. En ze maakt geen uitzondering voor mensen met psychiatrische klachten en een minimuminkomen en die door de extra kosten wellicht zorg gaan mijden.

Schippers gaf dat donderdag aan in het debat in de Tweede Kamer over de bezuinigingen van 600 miljoen euro in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en een eigen bijdrage van 275 euro.

In de gaten
De minister vindt de eigen bijdrage niet discriminerend. Oppositiepartijen en ggz-organisaties wel. Zij stellen dat de ‘gewone’ gezondheidszorg ook geen eigen bijdrage kent. Maar ook bij behandeling door tandarts, fysiotherapeut en dieetzorg volgt een rekening, aldus Schippers. Zij beloofde wel de effecten voor kwetsbare mensen goed in de gaten te houden.

Privacy
Deze betrekkelijk kleine groep wordt niet ontzien, vanwege het administratieve gedoe en omdat het raakt aan de privacy van patiënten die ergens de hoogte van hun inkomen moeten opgeven. De minister wijst erop dat echt niet alleen mensen met een bijstandsuitkering deze zorg nodig hebben: 'Driekwart heeft een gewoon of goed inkomen. Dan is het niet raar als je ze vraagt een deel zelf te betalen.'

Prikkels
Schippers vindt dat de ergste pijn al uit de maatregel is gehaald door de bijdrage te verlagen. Niet invoeren is geen optie. 'Er is nu een behoorlijke groep die lichtere zorg overslaat, omdat daar al een eigen bijdrage is. Dat is te dure zorg en daar is de eigen bijdrage op gericht. De prikkels liggen nu verkeerd. Als je al een eigen bijdrage hebt voor de lichte zorg en niet voor de zwaardere moet je ook niet verbaasd zijn dat mensen die lichte zorg overslaan en naar die zwaardere zorg gaan.'

Verschansen
PVV, CDA en VVD willen evenmin uitstel omdat de financiële problemen daardoor alleen maar groter worden. GroenLinks en de SP verwijten de partijen dat ze zich verschansen en geen millimeter ruimte bieden voor andere opties.

PvdA-alternatief voor bezuinigingen op ggz


30-06 2011

Zorg dat mensen met geestelijke problemen niet in een instelling, maar meer aan huis intensieve hulp kunnen krijgen. Door sneller hulp te bieden wordt voorkomen dat de problemen verergeren en dat scheelt weer in de kosten.

Dat is de kern van het alternatieve plan dat de PvdA woensdag heeft gepresenteerd voor de bezuinigingen van 600 miljoen euro die minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil doorvoeren op de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De manier waarop zit Lea Bouwmeester niet lekker: ‘Wie nu uit een instelling op eigen benen komt te staan, krijgt te maken met een eigen bijdrage van 600 euro. Dat is een drempel om hulp te zoeken.’

Doelmatig
In het PvdA-plan 'Betere zorg voor minder geld' wordt de andere aanpak bekostigd uit doelmatiger werken (400 miljoen euro), door personeel uit tweedelijns ggz-instellingen bij mensen thuis te laten werken (100 miljoen euro) en uit de inkomsten van medisch specialisten (600 miljoen).

Mijden
Voor mensen die slecht inzicht hebben in hun eigen ziekte, vindt de PvdA belangrijk dat er mensen zijn die snel kunnen bijspringen als het slecht gaat met bijvoorbeeld iemand die psychotisch is. ‘Het kabinet komt met een platte bezuiniging waarmee je problemen, leed en onveiligheid veroorzaakt. De meest kwetsbare mensen laat je betalen en die gaan daardoor zorg mijden.’

Uithuilen
Schippers denkt dat mensen meer zaken in hun kring van familie en vrienden moeten oplossen in plaats van naar de psycholoog te stappen. Bouwmeester stelt dat dit vooral geldt voor de zogenoemde ‘Gooische vrouwen’ die uithuilen bij dokter Rossi, maar niet voor psychiatrisch patiënten. ‘De Gooische vrouwen moeten natuurlijk naar het maatschappelijk werk. Zij zullen echter naar de duurdere psycholoog blijven gaan, want ze hebben het geld ervoor. Maar de meest ingewikkelde personen zullen de voor hen noodzakelijke zorg niet meer kunnen betalen.’

Werkgevers houden aan betalingsregeling kinderopvang


24 juni 2011

Een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder regeringspartij CDA en gedoogpartner PVV, wil werkgevers houden aan de afspraak dat ze een derde van de kosten van kinderopvang betalen. Maar volgens minister Henk Kamp (Sociale Zaken) levert dit niets op. Hij waarschuwt voor lastenverzwaring voor het bedrijfsleven.

Nu betalen werkgevers ongeveer een vijfde, terwijl bij invoering van de Wet kinderopvang in 2005 is afgesproken dat de overheid, ouders en bazen ieder een derde deel voor hun rekening nemen. Het optrekken van de werkgeversbijdrage naar 33 procent betekent volgens Kamp echter een lastenverzwaring van 350 miljoen euro. Het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV heeft volgens hem juist afgesproken dat de lasten voor bedrijven niet mogen stijgen om het economisch herstel niet te dwarsbomen.

Begroting
Daarom moet volgens de VVD-bewindsman die 350 miljoen elders op de begroting worden weggehaald om het terug te geven aan werkgevers, bijvoorbeeld via verlaging van de vennootschapsbelasting. PvdA-politica Mariëtte de Hamer zei dat Kamp maar met suggesties moet komen, omdat anders niet aan de wet wordt voldaan.

Ouders
CDA-Kamerlid Eddy van Hijum is blij met toezeggingen van de minister hierover. Maar volgens hem is het zaak dat de werkgeversbijdrage die de overheid int, ook wordt doorgespeeld naar alle ouders.

Afgebouwd
Door de geplande bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag zijn vanaf 2013 niet meer alle ouders ervan verzekerd dat ze ten minste een derde van kosten vergoed krijgen. De toeslag wordt voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf ongeveer 90.000 euro afgebouwd tot nul voor inkomens vanaf 130.000 euro.

Alternatieven
Van Hijum vroeg Kamp voor deze bezuiniging alternatieven te zoeken. Zo hoeft voor de CDA'er de voorgestelde verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting niet door te gaan. Maar Kamp vindt dit nodig om werken meer te stimuleren. Wel wil hij, mede op verzoek van VVD en PVV, kijken naar extra besparingen door strenger te kijken naar de wijze waarop uren worden gedeclareerd in de kinderopvang.

Zeventig ontslagen bij welzijnswerk Feijenoord

6 juli 2011

Bij Stichting Welzijn Feijenoord (SWF) komen ongeveer zeventig mensen op straat te staan. Dat is het gevolg van bezuinigingen. In totaal moet SWF zo'n 5 miljoen euro bezuinigen. Dat is ongeveer een derde van het totale budget.

Volgens directeur Bekenkamp van SWF worden met name het jongerenwerk en de buurthuizen getroffen door de bezuinigingen.

'Huishoudenstoets wordt chaos'

6 juli 2011

Divosavoorzitter René Paas / 07.07.11

Divosavoorzitter René Paas waarschuwt voor ‘chaos’ per 1 januari als de huishoudenstoets voor uitkeringsgerechtigden wordt ingevoerd. Dit doet Paas in een column in Sprank, het huisorgaan van Divosa, de vereniging van managers werkzaam bij sociale diensten. Het blad komt vandaag uit.

Inwonenden
Per 1 januari wordt de bijstand voor inwonenden afgeschaft. Nu wordt alleen gekeken naar iemands vermogen en het inkomen van de partner. Straks tellen ook de inkomsten van een meerderjarig inwonend kind mee bij de beoordeling van de vraag of er recht is op bijstand. Met deze en andere maatregelen wil het kabinet ‘werken meer lonend’ maken.

Sein op rood
De zorgen van Paas liggen bij de uitvoerbaarheid van de maatregel. ‘Alle seinen staan op rood. Of je het nu vraagt aan het uitvoeringspanel (orgaan dat advies wordt gevraagd over de uitvoerbaarheid van ingrijpende operaties in de sociale zekerheid, red.), de ICT-leveranciers, de VNG, de G4 of King (Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten, red.). Iedereen zegt dat dit schijnbaar eenvoudige klusje een mega-verandering vergt’, schrijft Paas. ‘Op nieuwjaarsdag zal het niet draaien. De politiek laat een al te bekend gezicht zien: blind voor uitvoeringsproblemen.’

Plicht
De Divosavoorzitter acht het zijn plicht te waarschuwen. ‘Politici hebben recht op ambtenaren die loyaal uitvoeren, maar ook waarschuwen. Zeker als het een chaos wordt.’

De Unie: Pensioenakkoord grote flop

De Unie Geplaatst op 07 juli 2011

"Een grote flop", zo typeert De Uniebestuursvoorzitter Rendert Algra het Pensioenakkoord dat werkgevers en werknemers met het kabinet hebben gesloten voor een nieuw pensioensysteem. Hij noemt het "schokkend" dat onder middeninkomens, professionals en hoger personeel "er helemaal geen draagvlak" is. "Onze doelgroep heeft helemaal geen vertrouwen in de uitwerking van het Pensioenakkoord. Daarom krijgt het gemiddeld een 4 als rapportcijfer. Dan ben je dus gezakt voor het Unie examen. Reden voor de Bestuursraad van De Unie om vandaag bijna unaniem een duidelijk 'nee' te laten horen".

Rendert Algra (voorzitter +316 52 52 20 46) baseert de afwijzing op de uitkomst van de raadpleging onder Unieleden over het Pensioenakkoord. Zij verwerpen de oneerlijke verdeling van risico's tussen generaties en tussen werkgever en werknemer. De Bestuursraad, het hoogste gezag van de vakvereniging, oordeelde zomer 2010 al over het Pensioenakkoord: "nee, tenzij..." Dit nu is door Algra's achterban resoluut omgebogen in een massale afwijzing: nee.

Minpunten "In het Pensioendebat wordt de hogere AOW verjubeld. Terecht, maar minpunten over het aanvullende pensioen zijn eigenlijk weggemoffeld. Concreet: wat gebeurt er met het uitvaren van onze verworven, dus reeds opgebouwde pensioenrechten? Het pensioen is namelijk als oudedagsvoorziening belangrijk voor de koopkracht van de middeninkomens, professionals en het hoger personeel, onze doelgroep", aldus de Unievoorzitter.

Risico's eerlijker verdelen
"Daarom oordeelt onze achterban sterk negatief op principieel belangrijke punten. Dan heb ik het over: eerlijker herverdelen van de risico's tussen de generaties en tussen werkgever en werknemer. Alleen dan kan er sprake zijn van een duurzaam pensioensysteem". Luisterend naar het vernietigende oordeel van de achterban heeft de Bestuursraad vanmiddag het besluit genomen het Pensioenakkoord af te wijzen. Tegelijkertijd proberen we de komende tijd te werken aan realistische verbeteringen van het huidige Pensioenakkoord. "Wij zien kansen tot oplossingsgerichte verbeteringen. Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Per slot van rekening neemt ook het kabinet nu nog ruim de tijd tot februari 2012 om het uitvaren van verworven rechten, gevoelig pijnpunt, alsnog te laten onderzoeken. Hoezo kan er over een eerlijker verdeling van risico's niet meer heronderhandeld worden? Dat is nou onder het tapijt vegen oftewel wegmoffelen."


Weer embargoregel Miljoenennota: niet pers moet zwijgen, maar politici

Jan Hoedeman −08/07/11, 05:36

Politici moeten na de zomer ruim vier dagen hun mond houden over de nieuwe Miljoenennota, terwijl de parlementaire pers er al uitgebreid over publiceert en de koningin nog aan haar Troonrede schaaft. Dat is de kern van het voorstel van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dat vandaag in de ministerraad wordt besproken. Bronnen bevestigen dit.

In het tranendal dat 'de embargoregeling voor Prinsjesdag' heet, wordt een nieuw hoofdstuk geschreven door het kabinet-Rutte.

Vandaag wil het kabinet besluiten dat de begrotingsstukken van de Miljoenennota op vrijdag 16 september worden vrijgegeven aan de pers, die het nieuws onmiddellijk wereldkundig mag maken. De gedachte hierachter, zo is aan een kleine groep politici uitgelegd, is dat journalisten niet meer achter het nieuws hoeven aan te jagen.

Zwijgen
Politici echter moeten zwijgen tot nadat de koningin de Troonrede op 20 september kort na half twee heeft uitgesproken. Kan één van de Haagse politici de verleiding van een microfoon of een analyse in de krant niet weerstaan, dan mogen alle politici alsnog meteen commentaar gaan leveren.

De beheersing wordt dus nu door de RVD gezocht aan de kant van de politici. Journalisten braken het embargo of kwamen met de primeur vóór het ondertekenen ervan. Het is een sport geworden onder de parlementaire pers om als eerste met het nieuws te komen. De politicus die nu het verbale embargo breekt, krijgt nationale faam. En vervolgens struikelen de politici over elkaar heen naar de media.

Tot in de jaren negentig was het gebruik dat journalisten de stukken op vrijdag kregen, maar ze mochten er niet over schrijven tot dinsdagmiddag. Uit hoffelijkheid naar het staatshoofd, die de Troonrede voorleest.zonnetje in huis

Roosje


Beleggen of belogen, wie wordt er niet met zijn pensioen bedrogen?Redactioneel


Eindelijk komt er verzet vanuit de officiële instanties. Het besef begint door te dringen dat het zo niet verder kan met verzinsels uit de landelijke politiek, die in werkelijkheid tot chaos zullen leiden.

Ere wie ere toekomt, Dominic Schrijer was als principiële wethouder van Rotterdam de eerste die erkende dat het zo niet verder kan. René Paas, de voorzitter van Divosa, de samenwerkende Sociale Diensten, geeft nu aan dat de door het kabinet verzonnen inkomenstoets niet uitvoerbaar is.

Andere kritische geluiden in deze nieuwsbrief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten over aanpassingen in de bijstand en van vakbond de Unie over het pensioenakkoord.

Wekelijks en soms dagelijks worden mensen die afhankelijk zijn geworden van de overheid bedreigd met landelijke en plaatselijke maatregelen, die in de praktijk niet uitvoerbaar zullen zijn of minimaal veel ellende teweeg zullen brengen voor huishoudens en individuen.

En dat uitkeringsgerechtigden lui zijn, niet voor zichzelf opkomen of de motivatie weghalen bij de hardwerkende belastingbetalers.

Dat daarbij door het kabinet het principe van sociale verzekeringen en de rechten van de mens op een vangnet door de staat overtreden worden, schijnt in deze tijd vanzelfsprekend te zijn.

Voorbijgaand aan het feit dat een uitkeringsgerechtigde nog niet zo lang geleden mogelijk een hardwerkende belastingbetaler was.

Daarbij komt dat duizenden mensen juist door de overheidsmaatregelen hun  baan verliezen, door eenzijdige bezuinigingen zonder nieuwe veelbelovende investeringen, zoals in nieuwe vormen van energie.

Recht op ondersteuning in moeilijke tijden wordt vervangen door verdachtmakingen bij voorbaat en het principe van "eigen schuld, dikke bult". Waren het maar alleen verdachtmakingen, het lijkt erop dat je met een uitkering zonder vorm van proces veroordeeld bent en tot een andere kaste bent gaan behoren.

Inmiddels heeft dit kabinet de reputatie van ons land te grabbel gegooid in Europa en de wereld. Waar we ooit profiteerden van onze naam als eigenwijs en slim handelsland, zijn we in de ogen van de wereld geworden tot een argwanend en achterdochtig landje met een conservatief, onderontwikkeld gedachtengoed. Met een zogenaamde stoerheid waar je zo doorheen prikt. Al met al, kunnen we niet meer trots zijn op de Nederlandse politiek vol luchtballonnen.

Laten we onze hoop vestigen op de studenten, zoals die van de  Hogeschool  Rotterdam, die de werkelijkheid opnieuw onderzoeken in het maatschappelijk veld en daarmee een basis leggen voor een nieuwe visie gebaseerd op de werkelijkheid.

Zodat we over niet al te lange tijd kunnen zeggen:

"DE TIJDEN VERANDEREN".   

Hans Goosen, ambassadeur en voorzitter RoSA!AGENDAwoensdag 17 augustus 13:00 tot 15:00 uur Initiatiefgroep,
Hang 7

woensdag 7 september 13:00 tot 15:00 uur Initiatiefgroep,
Hang 7

dinsdag 20 september vanaf 16:30 uur  Prinsjesdagevent van Gidsnetwerk
wordt nog nader bekend gemaakt

maandag 17 oktober van 1400 tot 21:00 uur
Vijfde werelddag tegen de armoede
in Rotterdam
het Klooster Afrikaanderplein
nadere informatie volgt

Verdere info:
mail@rosarotterdam.nl
DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
p/a KSA, Hang 7
3011GG Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 466 67 22 (Alexander Borst)
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181

© 2007 - 2011
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie


ORGANISATIE RoSA!

Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.


ABONNEMENTMocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nl
 


VERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global). Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven.