triest Rotterdam
Nieuwsbrief 18
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

  20 juni 2011

mail@rosarotterdam.nl

Dominic nodigt ons van harte uit op zijn afscheidsreceptie


De afscheidsreceptie van Dominic Schrijer
wordt gehouden op:
 
woensdag 22 juni 2011
16:30 tot 19:30 uur
Oude Kerk 
Charloisse Kerksingel 35

Er komen toespraken van

Burgemeester Aboutaleb en van Dominic zelf.

Vandaag kreeg ik een e-mail bericht van hem:

"Ik heb geen bevestiging gekregen of de uitnodiging voor mijn afscheid (woensdag aanstaande vanaf half vijf in de Oude kerk in Oud Charlois) bij Rosa en bij het rotterdamse armoede netwerk terecht is gekomen, dus ben ik het zicht een beetje kwijt.

Het wordt een waardige bijeenkomst met heel veel mensen die van Rotterdam houden. Jullie zijn natuurlijk van harte welkom!"

Forse extra bezuinigingen in Rotterdam


donderdag 16 juni 2011 | 11:40

ROTTERDAM – De stad Rotterdam moet vanaf volgend jaar voor 180 miljoen euro extra bezuinigen. De jaren daarna, tot aan 2015 wordt er nog forser ingegrepen: 226 miljoen euro in 2013, 250 miljoen euro in 2014 en 257 miljoen euro in 2015.

Dat blijkt uit de zogeheten kaderbrief die het college van burgemeester en wethouders donderdag presenteerde. Al in de eerste vier maanden van dit jaar liep het tekort op naar 106 miljoen euro.

Dat financiële gat wordt dit jaar nog gedicht door onder meer geld uit de reserves te halen, maar in de jaren daarna moet extra worden bezuinigd om die reserves weer aan te vullen.

Oorzaak
Oorzaak van de tegenvallers is volgens het college de "aanzienlijke rijksbezuinigingen”, minder inkomsten uit bouwplannen en een sterke toename van het aantal bijstandsgerechtigden.

Om die klappen op te vangen wordt jaarlijks, behalve in 2012, ruim 130 miljoen euro gekort op de zogeheten Wet werk en bijstand. Dat betekent dat er minder geld beschikbaar komt om mensen weer aan het werk te krijgen .

“Rotterdam krijgt 20.000 extra geraniumgezinnen”


De bezuinigingsplannen van het Rotterdamse stadsbestuur, waarbij vooral de sociale dienst moet opdraaien voor de tekorten, is slecht gevallen bij de oppositie. Volgens GroenLinks en SP neemt de armoede flink toe en Leefbaar Rotterdam rept over een falend stadsbestuur.

Volgens Leefbaar-raadslid Anton Molenaar heeft dit college geen controle over de zaken. “Het feit dat wethouder Jantine Kriens (PvdA) het tijdens de persconferentie heeft over ‘de situatie waarin we nu verzeild zijn geraakt…’ geeft aan dat het stadsbestuur de zaken niet onder controle heeft.” Volgens hem had er al veel eerder geld opzij moeten worden gezet.

Molenaar noemt het opvallend dat op ‘linkse paradepaardjes’ zoals welzijn, duurzaamheid, kunst en cultuur en armoedebeleid niet tot nauwelijks bezuinigd wordt. De Sociale Dienst is hier de dupe van. Het stadsbestuur wil hier maar liefst 117 miljoen euro op bezuinigen. “Volstrekt irreëel”, vindt Molenaar. “Daarnaast kan het socialer wanneer het stadsbestuur niet zo vast zou houden aan haar heilige huisjes.” Ook de forse verhogen van de riool en afvalstofheffing is de partij een doorn in het oog. “Stop toch met dat miljoenenverslindende Climate Initiaitive”, verzucht hij. Volgens oppositiepartij GroenLinks heeft de PvdA zijn belofte om iedereen aan het werk te helpen, verbroken. “Een jaar geleden beloofde het college nog om 10.000 mensen aan een baan te helpen, nu verdwijnen er 20.000 extra Rotterdammers werkloos achter de geraniums”, aldus fractievoorzitter Arno Bonte.

Volgens hem zijn kwetsbare gezinnen dubbel de dupe. “Door de bezuiniging op het participatiebudget komen er steeds meer gezinnen bij waarvan de vader of moeder zonder werk thuiszit. Diezelfde gezinnen worden getroffen door de bezuiniging op de bijzondere bijstand, waardoor zoon of dochter niet meer naar de sportclub of op schoolreis kan.” Hij vindt dat er verkeerde keuzen worden gemaakt. “De ene kant geeft het college tientallen miljoenen uit aan cadeautjes als de verlaging van de OZB, de parkeertarieven en de reclamebelasting, maar aan de andere kant worden de meest kwetsbare Rotterdammers in de steek gelaten.”

Leo de Kleijn van de SP vreest ook dat de armen de dupe zijn. “De concrete bezuinigingsmaatregelen die het college nu voorstelt hebben bijna allemaal directe negatieve gevolgen voor Rotterdammers aan de onderkant. Op het armoedebeleid wil het college tien miljoen bezuinigen, onder meer door de 65-plus toeslag af te schaffen, de kindertoeslag bijna te halveren en te korten op de bijzondere bijstand en voorzieningen."

Volgens De Kleijn schuift het college de echte keuzes een jaar voor zich uit. "Duidelijk is dat er grote meningsverschillen zijn in de coalitie. Je kunt zeggen dat het college een extra jaar wil afkopen met deze kadernota. De problemen waar ex-wethouder Schrijer tegenaan liep blijven grotendeels bestaan. De kadernota lijkt nog het meest op een 'rotten deal' tussen aan de ene kant de PvdA en aan de andere kant de VVD en het CDA. En dan maar hopen dat de economie fors groeit en de maatregelen van de regering meevallen. Ook waar het gaat om grote investeringsprojecten in de stad is het vooral uitstellen, soms afstellen en angst om keuzes te maken. De besluitvorming over de nieuwe Kuip wordt uitgesteld tot eind 2011. Een deel van de investeringen in het gebied rond het Zuidplein wordt op de lange baan geschoven. De overkapping van de 's Gravendijkwal en een nieuw middelgroot poppodium is als het aan het college ligt zelfs helemaal van de baan.”.

"Daklozen moeten weer op straat slapen"


20 juni 2011

In Rotterdam zullen zo'n zestig daklozen binnenkort weer 's nachts gaan zwerven op straat. Dat zegt dominee Couvé van de Pauluskerk. De nachtopvang in de Waalhaven wordt namelijk gesloten vanwege bezuinigingen door de gemeente Rotterdam.

Dat gebeurt op 31 augustus. Voor de daklozen met een Nederlands paspoort wordt er een alternatief geregeld. Voor ongeveer zestig daklozen zonder Nederlands identiteitsbewijs is er geen plaats.

De mensen van de Pauluskerk, die zorgen voor de opvang, zijn erg ongerust. Woensdag gaan zij, samen met de daklozen, demonstreren voor het stadhuis .

Jantine Kriens: "Rotterdammers moeten eigen verantwoordelijkheid nemen"'Acties in de maak tegen bezuinigingen zorg'


woensdag 15 juni 2011 | 12:54

AMSTERDAM (ANP) - Beroepsverenigingen in de geestelijke gezondheidszorg zijn bezig met voorbereidingen voor ,,stevige acties’’ tegen de miljoenenbezuinigingen in de gezondheidszorg. De organisaties noemen de maatregelen van minister Edith Schippers (VWS) ondoordacht en ze vrezen een ,,fundamentele aantasting van de toegankelijkheid van de zorg’’.

Dat hebben de organisaties NIP, LVE en NVO woensdag laten weten. Wat de acties inhouden, kan een woordvoerder van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) nog niet vertellen. Hij hoopt daar deze maand nog duidelijkheid over te hebben .

Multiculti moet wijken voor Hollandse waarden


16 juni 2011 20:07 info

DEN HAAG - De Nederlandse samenleving en de 'waarden waarop deze berust' moeten in ons land centraal staan. Dat schrijft minister Piet Hein Donner ( Binnenlandse Zaken) in vervolg op het Regeerakkoord in zijn donderdagavond verschenen Integratienota.

Zo wordt gelaatsbedekkende kleding in de openbare ruimte verboden, als het aan Donner ligt. Dat zou per 1 januari 2013 moeten ingaan. Hij spreekt van een 'koerswijziging' waarmee het kabinet 'afstand neemt van het relativisme dat besloten ligt in het model van de multiculturele samenleving'. De samenleving verandert, ook door de komst van migranten, maar mag 'niet uitwisselbaar zijn voor welke andere samenleving dan ook'. Het is verder niet aan de overheid om mensen te laten integreren, maar aan de migranten zelf om daar hun best voor te doen. Die moeten uit zichzelf proberen een nuttig lid van onze samenleving te worden. Integratiebeleid voor specifieke groepen gaat van de baan.

Zelfstandig bestaan
Donner vindt dat het reguliere beleid op tal van terreinen (arbeid, scholing, wonen) genoeg moet zijn voor elke burger om naar vermogen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Ook wordt normoverschrijdend en crimineel gedrag aangepakt zonder te kijken of de afkomst van de pleger een rol heeft gespeeld. Er komt voorts een wetsvoorstel voor de strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang. Ook moeten gemeenten regelen dat streng wordt opgetreden tegen mensen die hun kansen op de arbeidsmarkt belemmeren door gedrag of kleding. Zonodig komt het kabinet nog met een extra voorstel hiervoor.

Verblijfsvergunning ingetrokken
Van mensen die zakken voor het inburgeringsexamen wordt de verblijfsvergunning ingetrokken, tenzij ze een heel goede verklaring hebben. Verplichte inburgering voor Turken is in strijd met de associatieovereenkomst EU-Turkije. Daar heeft de rechtbank in Rotterdam zich over uitgesproken. Het kabinet hecht echter ook erg aan de integratie van mensen van Turkse afkomst en gaat kijken of er toch nog iets te halen valt.

PvdA
De grootste oppositiepartij, de PvdA, is geschrokken van de integratienota van Donner. ''Ik vrees dat het kabinet een historische vergissing begaat'', aldus integratiewoordvoerder Martijn van Dam van de partij.

''Eigenlijk wordt er gezegd: er zijn problemen, maar wij gaan er niks aan doen. Die geluiden waren er ook in de jaren zestig en tachtig. Dat is niet goed afgelopen. Ik ben bang dat we over tien jaar weer moeten constateren dat het uit de klauwen is gelopen.'' Van Dam wijst op de problemen met de Marokkaanse jongens, die algemeen als groot worden gezien. ''Nu komt er dus geen gerichte aanpak meer. Ik kan me niet voorstellen dat de kiezers van de coalitiepartijen en de PVV willen dat de problemen worden verwaarloosd.''

GroenLinks
Tofik Dibi van GroenLinks vindt het juist goed dat het doelgroepenbeleid wordt afgeschaft, maar klaagt dat het reguliere beleid niet voldoende te bieden heeft, omdat er juist wordt bezuinigd.

Hij juicht de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid toe ''maar het kabinet staat eigenlijk verder toch met heel lege handen.'' Er is niet genoeg geld voor onderwijs en arbeidshervorming, zegt Dibi, en dat zijn ook voor de integratie juist onmisbare zaken.

''Er zitten al teveel mensen op de bank. Die moeten de arbeidsmarkt op of de klas in.'' Veel mensen redden het zelf. ''We mogen er als Nederland ook wel trots op zijn dat er binnen een generatie al zoveel allochtonen naar het hoger onderwijs gaan.''

Extra zetje
Maar er zijn ook mensen die een extra zetje nodig hebben, aldus Dibi. Eerder is ook vastgesteld dat veel mensen het redden dankzij de overheid en niet ondanks, stelt hij, verwijzend naar de uitkomsten van de Commissie-Blok voor integratieonderzoek .

Wetswijziging: inburgeren is eigen verantwoordelijkheid


Iedereen die in Nederland inburgert is daar voortaan zelf verantwoordelijk voor. Dat geldt ook voor de kosten. De ministerraad heeft ingestemd met wijziging van de Wet inburgering en de Vreemdelingenwet. Gemeenten moeten streng optreden tegen mensen die door gedrag of kleding hun arbeidsmarktkansen ernstig beperken. Minister Donner van Binnenlandse Zaken initieert de wetswijziging samen met minister Leers van Immigratie en Asiel. Donner spreekt van een koerswijziging waarmee het kabinet afstand neemt van het relativisme dat besloten ligt in het model van de multiculturele samenleving. Het is niet aan de overheid om mensen te laten integreren, maar aan de migranten zelf om daar hun best voor te doen, zo meent de minister.

Gedrag en kleding
Er komt een wetsvoorstel voor de strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang. Ook moeten gemeenten regelen dat streng wordt opgetreden tegen mensen die hun kansen op de arbeidsmarkt belemmeren door gedrag of kleding. Zo nodig komt het kabinet nog met een extra voorstel hierover. Van mensen die zakken voor hun inburgeringsexamen wordt de verblijfsvergunning ingetrokken.

Leenstelsel
Er komt een sociaal leenstelsel voor mensen die geen geld hebben om zelf het inburgeringsexamen te betalen. Burgerschap begint met actieve deelname aan de samenleving., aldus de ministers. Het spreken van de Nederlandse taal is daarbij een essentiële voorwaarde. Het kabinet wil dat mensen een zo hoog mogelijk taalniveau behalen. Zij kunnen het inburgeringsexamen doen, maar ook kiezen voor een hoger opleidingsniveau, zoals het staatsexamen Nederlands als tweede taal of een MBO-diploma.

Extra steun nodig
Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders zegt op de website van Binnenlands Bestuur dat het kabinet twee fouten Maakt: ‘Ten eerste kun je met algemeen beleid niet iedereen bereiken. Er zijn altijd kwetsbare groepen die een extra steuntje nodig hebben, bijvoorbeeld om aan werk te komen,’ aldus voorzitter Farid Azarkan. ‘Ten tweede investeert het kabinet niet meer in het maatschappelijke middenveld. Terwijl er veel vrijwilligers zijn die via minderhedenorganisaties willen bijdragen aan de samenleving.’

Onderzoek
Drie kwart van de Nederlanders steunt dit kabinetsbeleid. Uit kiezersonderzoek van Maurice de Hond blijkt dat de meerderheid vindt dat immigranten zich moeten aanpassen aan de Nederlandse samenleving en haar waarden. Het overgrote deel van de kiezers van PVV, VVD en CDA is het daarmee eens, maar ook twee derde van de SP-kiezers en de helft van de kiezers van de PvdA, D66 en GroenLinks.

Geen oplossing
Van de ondervraagden is 58 procent negatief over het Nederlandse integratiebeleid tijdens verschillende kabinetten-Balkenende in de afgelopen tien jaar. 83 Procent steunt de plannen van het huidige kabinet voor een boerkaverbod in de openbare ruimte. Wel zegt bijna de helft van de ondervraagden ook dat de problemen wel worden gesignaleerd, maar dat er geen echte oplossingen worden geboden.


zonnetje in huis

Roosje


Bonus van de AbnAmro bank en de ING voor daklozen:
Kom maar een nachtje op de bank slapen.Redactioneel


De klap is gevallen in Rotterdam, de bezuinigingen voor de komende vier jaren zijn bekend en bedragen in totaal 913 miljoen. En daarvan komt 390 miljoen (43%) neer op de schouders van de bijstandsgerechtigden. De kansen om aan werk te komen worden aanzienlijk minder, verworven rechten zoals de bijzondere bijstand komen op de tocht te staan. En dan hebben we het nog niet over wat voor verschrikkelijks ons van het kabinet in den Haag te wachten staat.

Inmiddels is deze crisis te vergelijken met wat er zich in de dertiger jaren van de vorige eeuw heeft afgespeeld. Bezuiniging na bezuiniging heeft toen de economie van Nederland platgelegd en dat dreigt nu weer te gebeuren, te beginnen in Rotterdam. Het wordt tijd dat we samen met historici en kritische economen eens gaan kijken welke fouten er toen gemaakt zijn en of we niet bezig zijn, ondanks een andere tijd, een andere munt en een ander soort crisis niet weer dezelfde fouten te maken. Fouten die de crisis onnodig lang zal laten voortduren.

Soms vraag je je af of er wel een crisis is, of het niet gewoon een in tweeën gedeelde maatschappij is, waar de mensen met het minste inkomen er voor moeten zorgen dat de verwende consument zijn rol als big spender kan blijven vervullen en zijn speeltjes kan blijven kopen. Waar solidariteit en empatie uit de gratie is, waar macht en aanzien ontleend wordt aan uit de kracht gegroeide brandstof slurpende SUV auto's.

Ik geloof allang de mooie verhalen niet meer, zoals die door de politici aan de Coolsingel steeds maar weer herhaald woorden: eigen kracht, eigen inzet, eigen schuld. Als we nu al om te beginnen de daklozen geen plekje om te slapen meer kunnen geven dan is de politiek moreel failliet en binnenkort Rotterdam financiëel failliet.

Hans Goosen, ambassadeur en voorzitter RoSA!AGENDAWoensdag 22 juni 2011 16:30 tot 19:30 uur
Afscheidsreceptie Dominic Schrijer
in de Oude Kerk in Charlois
nadere informatie bij de Gemeentesecretaris Arjan van Gils

Donderdag 30 juni van 09:30 tot 13:00 uur
Stichting Provinciaal Overleg
Cliëntenraden Zuid-Holland

presentatie Cliëntenraden WSW door
Mevrouw Wilma Vincken
Rustburcht Zuidplein Rotterdam
info: spoczuidholland@gmail.com of
        www.spoczuidholland.nl

maandag 17 oktober van 1400 tot 21:00 uur
Vijfde werelddag tegen de armoede
in Rotterdam
het Klooster Afrikaanderplein
nadere informatie volgt

Verdere info:
mail@rosarotterdam.nl
DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
p/a KSA, Hang 7
3011GG Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 466 67 22 (Alexander Borst)
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181

© 2007 - 2011
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie


ORGANISATIE RoSA!

Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.


ABONNEMENTMocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nl
 


VERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global). Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven.