triest Rotterdam
Nieuwsbrief 17
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

  15 juni 2011

mail@rosarotterdam.nl

Voedselbank wil overschotten EU


Redactie Volkskrant −14/06/11, 03:31

Nederland telt zoveel armen dat we ook hier aanspraak moeten maken op voedseloverschotten van de Europese Unie. Dat stelt de stichting Voedselbanken Nederland. Staatssecretaris Bleker van Landbouw wil niet ingaan op het verzoek.

Het voedsel is nodig in de honderddertig voedselbanken die Nederland telt, meldt het AD vandaag. Door de economische crisis melden zich steeds meer armen bij de voedselbanken. Bedrijven leveren juist minder goederen. Dat leidt tot tekorten.

De EU verdeelt jaarlijks voedseloverschotten ter waarde van 500 miljoen euro, voornamelijk graan, rijst, zuivel en suiker, bestemd voor armen. Twintig van de 27 EU-lidstaten maken gebruik van het hulpprogramma, maar Nederland weigert dat.

Onbegrijpelijk
'Het is onbegrijpelijk dat Nederland dit voedsel niet wil gebruiken, terwijl andere rijke landen dat wel doen', zegt voorzitter Leo Wijnbelt van de Stichting Voedselbanken Nederland.

'Het vullen van de pakketten voor armen in ons land wordt steeds lastiger en het aantal aanvragen neemt toe. We merken dat voedselbanken soms nog maar eens in de twee weken pakketten uitdelen, of de pakketten noodgedwongen kleiner moeten maken.'

Smeekbede
Nederland wil echter geen aanspraak maken op de overschotten. In een smeekbede aan staatssecretaris Bleker van Landbouw vragen de voedselbanken de armenhulp nu toch te accepteren. 'Het gaat om ongeveer 15 miljoen euro aan voedsel', legt Wijnbelt uit. 'Juist voedingsmiddelen die nu ontbreken in de pakketten. Als grootste nettobetaler aan de Europese Unie zou je toch denken dat wij dan gebruikmaken van het hulpprogramma?'

Bleker voelt niets voor het aanspreken van de hulpprogramma's. Hij vindt dat voedselhulp aan individuele landen geen zaak voor de Europese Unie is. Bovendien heeft Europa niets te vertellen over het sociaal beleid van de lidstaten, antwoordt Bleker in een brief aan de voedselbanken.

Terugblik Politiek Café ‘Armoede in Rotterdam’


Donderdag, 26 mei 2011. PvdA

Meer dan 100 mensen waren gisteren bijeen in Grand Café Rijnhaven in deelgemeente Feijenoord, om met elkaar en met de panelleden te praten over het thema van de avond: armoede in Rotterdam. Mensen van maatschappelijke organisaties, schuldhulpverleners, mensen die vanuit hun persoonlijke ervaring met armoede spraken, politici, geïnteresseerde PvdA-leden en mensen van andere politieke partijen gingen met elkaar in debat onder leiding van PvdA Kamerlid Metin Çelik over armoede in Rotterdam en vooral: hoe deze armoede op te lossen. Initiatiefnemer van het Politiek Café, PvdA-raadslid Zeki Baran was blij met de hoge opkomst: “Dit onderwerp raakt Rotterdammers.”

“Geen vis geven, maar leren vissen”
PvdA Tweede Kamerlid Hans Spekman was een van de panelleden, die vol emotie sprak over verborgen armoede. “Mijn moeder was een trotse vrouw. Zij accepteerde geen hulp en vroeg ook geen bijzondere bijstand aan voor haar bril omdat zij niet wilde laten zien dat zij geld kostte aan de samenleving,” zei Spekman. Volgens Spekman is “…het allerbelangrijkste dat wij ons moeten realiseren als we bezig zijn met armoedebestrijding dat wij mensen geen vis moeten geven, maar leren vissen.” “Werk is het belangrijkste argument om uit de armoede te komen. Daar zet ik mij voor in en daar moeten wij ons ook voor blijven inzetten,” zei Zeki Baran. “Werk is meer dan werk alleen. Mensen die werken zijn een voorbeeld voor hun kinderen, zij dragen een steentje bij aan de stad en creëren op deze manier een zekere eigenwaarde.” Ook benadrukte hij dat de sociale agenda bij de PvdA in Rotterdam in goede handen is: “Waar nodig zijn wij sociaal, maar als het niet anders kan zijn wij streng. Mensen moeten aan het werk, op welke manier dan ook.” Na afloop van het debat was er nog ruim de gelegenheid om met de verschillende gasten na te praten.

Aantal bijstandsuitkeringen stijgt door


http://www.parool.nl/static/FOTO/pe/11/4/5/media_l_550175.jpg?20110228130530dinsdag 31 mei 2011

In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar verder opgelopen. Eind maart 2011 zijn 315 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt, bijna 8 duizend meer dan eind 2010. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het eerste kwartaal van 2011 is het negende kwartaal op rij met een toename van het aantal uitkeringen. Vanaf begin 2009 zijn er 56 duizend bijstands-uitkeringen bijgekomen.

In het eerste kwartaal nam naar verhouding het aantal bijstands¬uitkeringen onder jongeren het meest toe. De sterkste stijging deed zich voor bij de mannen tot 27 jaar. De toename in die groep bedroeg 8 procent. Onder de mannen in de leeftijdsklasse 27-35 jaar steeg het aantal bijstandsuitkeringen met 6 procent. Ter vergelijking: de toename van het totale aantal bijstands-uitkeringen in het eerste kwartaal bedroeg 2,5 procent.

De inkomensvoorziening van de Wet investeren in jongeren (WIJ) is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Eind maart 2011 werden in Nederland 36 duizend WIJ-uitkeringen verstrekt. Dit komt overeen met bijna 12 procent van het totaal aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar.

Bijna is er een pensioenakkoord. Wat betekent dat voor u?


Yvonne Doorduyn, Elsbeth Stoker −09/06/11, 05:03

De pensioendiscussie lijkt het einde na maanden te naderen. Wat betekent dit voor u? Zes vragen.

Wat gaat er veranderen?
De AOW- en pensioenleeftijd gaan omhoog vanaf 2020. Dat betekent dat iedereen die na 1955 is geboren een jaar langer moet werken. In 2025 gaat de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Daarna wordt hij aangepast aan de levensverwachting.

De optie om eerder te stoppen blijft bestaan, aldus het conceptakkoord dat de Volkskrant in handen heeft. Als je een jaar eerder stopt, lever je 6,5 procent van je AOW-uitkering in. De FNV vreest dat vooral mensen met een laag inkomen hier de dupe van worden. Om te zorgen dat het voor hen ook financieel haalbaar is om een of twee jaar eerder te stoppen, wordt de AOW-uitkering geleidelijk iets verhoogd. Dit compenseert het inkomensverlies deels.

De hoogte van de pensioenuitkering wordt niet meer gegarandeerd. Is het verstandig een privépensioenpotje te gaan aanleggen?
In het nieuwe systeem wordt duidelijker wanneer je zelf een potje aan moet leggen. Ook nu al liggen veel van de pensioenrisico's bij de werknemer, alleen wordt dat niet gecommuniceerd. De huidige garanties zijn hooguit nominaal: in euro's van nu.

'Mensen worden voor het lapje gehouden', vindt Lans Bovenberg, hoogleraar economie in Tilburg. 'Het is geldillusie. Door inflatie heb je geen idee wat je geld straks waard is.' Dat de risico's volgens het concept-pensioenakkoord beter aan de mensen worden uitgelegd, noemt hij desondanks een grote stap vooruit. Mei Li Vos, oud-PvdA-Kamerlid en oprichtster van de jongerenvakbond AVV, deelt die mening. 'Zekerheid over je pensioen was altijd al een mythe.'

Welke generatie betaalt de rekening?
D66 is bij voorbaat tegen het akkoord, omdat de wijzigingen negatief zouden uitpakken voor 55-minners. Ook Vos vindt dat dit akkoord een generatiekloof creeërt, omdat de 55-plussers worden uitgezonderd.

Niet iedereen deelt die mening. Volgens Laurens Roodbol, directeur van consultancybureau Milliman en voormalig bestuurslid van het Actuarieel Genootschap, betalen de ouderen juist de rekening. 'Zij verliezen hun recht op een gegarandeerd pensioen, terwijl ze wel hun hele leven voor die zekerheid hebben betaald', stelt hij. 'Er wordt gezegd dat de sociale partners geloven dat het nieuwe systeem ook voor hen per saldo tot betere uitkomsten zal leiden, maar wat is die overtuiging waard?'

Ook econoom Bovenberg stelt dat jongeren in de nieuwe pensioenregels weinig te klagen hebben. 'Hun pensioen gaat weliswaar later in, maar omdat ze langer leven, zullen ze er net zo lang van profiteren als de huidige ouderen.'

Dat betekent niet dat de nieuwe afspraken voor jongeren geen problemen opleveren, vindt hij. Het feit dat pensioenfondsen tien jaar de tijd krijgen om na een beurscrisis hun dekking weer op orde te krijgen en dat de jongeren hier niet voor worden gecompenseerd, baart Bovenberg zorgen. 'Ouderen profiteren van die lange uitsmeerperiode, doordat hun pensioenen niet worden gekort. Daardoor is er op lange termijn minder in kas voor de jongeren.'

FNV Bondgenoten klaagde dit voorjaar dat de risico's te veel bij de werknemers worden gelegd. Zijn de risico's nu beter verdeeld tussen werkgevers en werknemers?
Er ligt nu meer nadruk op de mogelijkheid om in noodgevallen afspraken te maken aan de cao-tafel. Roodbol: 'En dankzij de bemoeienis van Bondgenoten krijgen de fondsen wel meer vrijheid om zelf te kiezen hoe ze omgaan met problemen.' Maar naar verluidt is de FNV-achterban nog niet tevreden over de risicoverdeling. 'De kern van het akkoord blijft dat de werkgevers niet meer geld kwijt zijn aan premies', aldus Roodbol.

Hoe groot is de kans dat er vandaag een akkoord komt?
Betrokkenen achten die kans groot. Toch ontkende voorzitter Agnes Jongerius woensdag met klem het bestaan van het conceptakkoord. Ze zei zelfs de cijfers, waarover onder meer de Volkskrant en NOS beschikken, niet te herkennen. En dat terwijl een collega van haar kort daarvoor had bevestigd dat beide media uit de meest recente tekst citeren.

De reactie van Jongerius maakt duidelijk hoe gevoelig het onderwerp binnen de vakbeweging ligt. Een maand geleden eisten boze leden nog haar vertrek omdat ze te weinig eruit gesleept had. Ook nu is het nog de vraag of FNV Bondgenoten, de grootste bond van de 19 FNV-bonden, zijn kont niet in de krib zal gooien. Nu via meerdere media de conceptstukken opduiken, neemt de druk op deze vakbond toe.

Woensdag wilde FNV Bondgenoten hier weinig over kwijt. 'Wat er nu ligt, is niet goed genoeg', aldus de woordvoerder. Maar of het onderhandelingsresultaat zo teleurstellend is dat de bond tegen zal stemmen, weigerde ze te zeggen.

Is de pensioendiscussie dan gesloten?
Nee. 'Er zijn nog veel losse eindjes', aldus Roodbol. 'Zo is het voor mij nog niet helder hoe het toezicht op de fondsen geregeld gaat worden.' Volgens Bovenberg kunnen de sociale partners en het kabinet beter erkennen dat er weinig vooruitgang is geboekt en er nog veel open einden zijn. 'We zijn er nog lang niet. De ruwe ideeën zijn heel goed, die zijn toekomstbestendig, maar de uitwerking rammelt nog. We zijn hier de komende jaren nog wel mee bezig.'

Mei Li Vos vindt dat het hele stelsel moet worden gerenoveerd. 'Verhoging van de AOW-leeftijd in 2020 en 2025 is een lachertje, gezien het feit dat de bulk van de babyboomgeneratie de komende vijf jaar al met pensioen gaat. Toekomstbestendigheid vergt meer dan alleen wat sleutelen aan de hoogte, premies en duur.'

'Gehandicapten verliezen werk door kabinet'


24 mei 2011 | Welzijn

Vele duizenden gehandicapten zullen hun werk verliezen als de plannen van het kabinet doorgaan. Daarvoor waarschuwt directeur Greet Prins van de stichting Philadelphia, een instelling voor gehandicaptenzorg, dinsdag in de Volkskrant. Een woordvoerder heeft haar uitspraken bevestigd.

Prins voorziet dat de groep niet alleen wordt getroffen door bezuinigingen op de sociale werkplaatsen, maar ook op de Wajong, een soort WAO voor jongeren, de AWBZ die de zorg betaalt voor onder anderen gehandicapten, en de WMO, de regeling voor begeleiding en verzorging via gemeenten.

Werkgever zit niet te wachten op gehandicapten
Philadelphia voorziet dat de herkeuring van veel jonge gehandicapten ertoe zal leiden dat ze hun uitkering verliezen. Ze moeten dan een baan zoeken terwijl veel werkgevers niet op hen zitten te wachten, stelt Prins. Datzelfde geldt voor de mensen die hun baan via de sociale werkplaats door de bezuinigingen kwijtraken. Veel mensen werken via de sociale werkplaats onder begeleiding bij 'normale' bedrijven. Prins verwacht dat veel gehandicapten zonder die extra steun zich op de werkvloer niet kunnen handhaven.

Begeleiding
De Tweede Kamer praat deze week over de kabinetsplannen. Philadelphia hoopt dat er toch vormen van begeleiding blijven bestaan voor de gehandicapten op de werkvloer. De organisatie verwacht dat werkgevers dan ook meer bereid zijn gehandicapten aan te nemen.

Ingrijpen zorg lokt instemming en acties uit


7 juni 2011 | Zorg

Het kabinet zet het mes in het persoonsgebonden budget (pgb). De kosten rijzen de pan uit, en met het kabinet vinden de meeste CDA- en VVD-stemmers daarom dat het zorgsysteem onhoudbaar is. Belangenorganisaties CG-Raad en Per Saldo zijn woedend. Per Saldo kondigt acties aan.

De instemming blijkt uit de opiniepeiling van Maurice de Hond afgelopen zondag. De meeste kiezers van de coalitiepartijen willen het pgb beperken of afschaffen, noteerde De Hond. Kiezers van PvdA, SP en GroenLinks zijn daar, met een duidelijke meerderheid, tegen.

Woedend
De belangenorganisaties van mensen met een complexe zorgvraag zijn woedend. CG-Raad en Per Saldo wijzen erop dat zorg in natura niet kan bieden wat mensen nu met het persoongebonden budget zelf kunnen doen. Ze zien vooral een teruggang in kwaliteit: mensen raken de eigen regie en de zorg op maat kwijt. Per Saldo schat dat de kosten voor de ingreep in het pgb ‘op z’n minst 650 miljoen euro zal bedragen. Wij zijn een grote demonstratie aan het voorbereiden.' De acties van Per Saldo beginnen donderdag 9 juni, tijdens het spoeddebat over de ingrepen in de Tweede Kamer.

Geen grote verschuivingen
Volgens De Hond lijkt het er niet op dat de discussies over het pgb tot grote politieke verschuivingen zullen leiden. Hij zag afgelopen week weinig politieke verschuivingen. "CDA en D66 gaan een zetel vooruit, PvdA en ChristenUnie een zetel naar beneden. De PvdA staat nu gelijk aan de SP (21 zetels)'', somt hij op.

Zorgvisie van regering en parlement


Enkele dagen geleden vond er een debat in de Tweede Kamer plaats naar aanleiding van de opeenvolgende bezuinigingen in de zorg die de regering toen al had aangekondigd. Kort na het debat volgden nog meer bezuinigingen. De commbinatie `van allerlei zorg en nietzorg gerelateerde bezuinigingen zou de kwaliteit van het leven van met name mensen die door veel of al die maatregelen getroffen worden en zelf niet de financiele middelen hebben om al die maatregelen te verwerken, ernstig aan kunnen tasten.

Het is m.i. meer dan terecht dat onze volksvertegenwoordigers zich dat aantrekken en een samenhangend beeld daarvan proberen te krijgen.

Helaas bleken de PVV en VVD, maar ook het vroeger zichzelf sociaal noemende CDA niet zo´n behoefte te hebben aan zo´n debat en die duidelijkheid. Ze lieten het debat over aan fraktie leden die of niet deskundig waren of er geen zin in hadden. De VVD liet het dabat over aan een zeer ondeskundige leerling Kamerlid en het CDA Kamerlid Sterk zat er bij alsof ze het allemaal maar stomvervelend vond al dat gezeur over de problemen van mensen met beperkingen.

Door hun fraktievoorzitters niet te sturen (wat andere partijen wel hadden gedaan) lieten deze partijen merken hoe onbelangrijk zij de in hun ogen ´loosers´ van deze samenleving vinden. Ze lieten een kans liggen om hun visie te geven op de opeenstapeling van bezuiniging in met name de zorg die de zwaksten en meest kwetsbaren zo hard treffen. Waarom gedragen die partijen zich zo afstandelijk? Schamen ze zich? En schaamt het CDA zich zo erg dat ze dat probeert te verbergen achter onverschilligheid en verveling?

Kees Marges,
Belangenbehartiger mensen met een verstandelijke beperking.

 Schippers wil beloningsplafond in de zorg


08-06 2011 | 03:19
 
Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) neemt afstand van de beloning die een toezichthouder in 2010 voor zijn toezichtactiviteiten in de zorg ontving. 'Omdat het om een toezichthouder gaat kunnen we er weinig aan veranderen, maar dat willen we wel.'

Schippers reageerde dinsdag in Tweede Kamer op SP'er Henk van Gerven, die vragen stelde bij de 60.000 euro die een voorzitter van een raad van toezicht kreeg voor zijn activiteiten. Ook de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders neemt daarvan afstand. Zij vindt een bedrag tot 15.000 euro aanvaardbaar.

Handhaven
De minister heeft een wetsvoorstel ingediend om de hoogte van beloningen in de zorg te handhaven. 'We kunnen dan sancties opleggen en eventueel geld terughalen', aldus Schippers.

Subsidies voor ouderen stopgezet 


25 mei 2011 | Welzijn

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) willen 220 miljoen euro bezuinigen op subsidies op het gebied van de volksgezondheid. Zo krijgen ouderenorganisaties geen subsidie meer en wordt gestopt met grote campagnes als Postbus 51-spotjes, kondigden de bewindsvrouwen aan. In het nieuwe subsidiebeleid komt de nadruk te liggen op meer bewegen en sporten in de buurt en gaat geld naar bijvoorbeeld een landelijke screening op darmkanker (vanaf 2013), maar ruim tweehonderd organisaties voor ouderen, patiënten en gehandicapten moeten de krachten bundelen, vinden de bewindslieden. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties blijven subsidie ontvangen en ouderen met een aandoening moeten zich daarbij aansluiten, is het idee.

Pijn
Schippers en Veldhuijzen van Zanten begrijpen dat de ingreep pijn gaat doen. Maar Nederland kruipt uit een diep financieel en economisch dal. Bezuinigingen zijn nodig en daar moet iedereen aan bijdragen, stellen ze.

Onderzoeken
De minister en staatssecretaris kiezen er verder voor geen geld meer te laten gaan naar onderzoeken die in de praktijk niet kunnen worden toegepast. Er komt minder budget voor preventie- en leeftijdsonderzoek en innovatie en er wordt bespaard op ICT-projecten, ook al omdat er geen geld meer gaat naar het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Debat
"Binnen twee jaar wordt de subsidie, waarop al eerder veel is bezuinigd, teruggedraaid naar nul. Dat betekent dat wij het geluid van de ouderen niet meer kunnen laten horen in het politieke en maatschappelijke debat'', zegt woordvoerder Wim van Minnen van organisaties als de Unie KBO en PCOB, die gezamenlijk een achterban hebben van ongeveer 600.000 leden.

De dupe
De CG-Raad, de organisatie die ongeveer tweehonderd patiënten- en gehandicaptenorganisaties vertegenwoordigt, meldt ongeveer de helft aan subsidies te verliezen. Volgens de raad is de patiënt uiteindelijk de dupe van de ingrepen. De CG-Raad verwijt Schippers critici van het overheidsbeleid monddood te maken.

Glijdt onze rechtsstaat af? 


09-06 2011 | 01:17 | Door: Dik Hooimeijer

Van alle westerse landen in de wereld staat Nederland op nummer 1 wat betreft het afluisteren van burgers door de overheid. Camera’s in ons straatbeeld zijn normaal geworden. Lik op stuk beleid. Deze week stond in de krant: ‘Nederlandse vereniging van huiseigenaren wil verdachten van inbraak die gefilmd zijn op internet zetten’.

In de afgelopen jaren zijn tal van maatregelen genomen door overheden, organisaties en bedrijfsleven die op het oog logisch lijken. Misdaden kunnen misschien worden voorkomen, daders opgespoord, hulpverlening adequaat worden ingezet. Ja, wat kan je er tegen hebben. Zeker vanuit de optiek: ‘Als je je niet misdraagt dan hoef je je toch ook geen zorgen te maken?

’ Maar afgelopen weekend vertelde een collega mij een verhaal, dat mij duidelijk maakte dat we heel ernstig moeten waken voor het afglijden van onze rechtsstaat. Dat we als eerlijke burger zeer kwetsbaar kunnen zijn.

Mijn collega is 64 jaar. Een geweldige vrouw, die met hart en ziel in haar werk staat. Afgelopen weekend deed ze boodschappen bij een supermarkt. Een moderne supermarkt, waar je zelf je boodschappen kan scannen. Handig, want dan hoef je niet te wachten bij een kassa. Mijn collega koos voor deze optie, omdat ze weinig tijd had, want ze moest haar kleinkind van de crèche halen. Tijdens het opzoeken van haar boodschappen werd ze twee keer door haar beste vriendin gebeld, die heel emotioneel was, omdat haar man vorige week was overleden. Boodschappen doen, tijdsdruk en twee keer haar zeer emotionele vriendin aan de telefoon: er speelde van alles door haar hoofd.

Toen ze wilde afrekenen bleek dat ze twee artikelen niet had gescand. Een pak luiers en kattenbakvulling. Op dat moment begint in de supermarkt een lamp te branden. Let wel: ze moest nog afrekenen en wilde gaan kijken wat ze vergeten was te scannen. Die tijd kreeg ze niet. Het personeel kwam letterlijk op haar afstormen en beschuldigde haar direct van diefstal. De politie werd gebeld. En nu komt ’t ie: terwijl de politie onderweg was, gaf het supermarktpersoneel haar direct te kennen, dat ze de komende twee jaar niet meer in de supermarkt welkom was en dat alle winkeliers van het winkelcentrum nog dezelfde dag op de hoogte zouden worden gebracht van haar vergrijp en dat ze daar dus de komende twee jaar ook niet welkom was!

Ze is meegenomen door de politie en verhoord. Hierbij opgemerkt dat ze uiterst correct en begripvol is behandeld. Ze heeft haar verhaal kunnen doen en de politie overtuigd van haar onschuldig, waardoor de politie de zaak heeft geseponeerd. Maar voor de supermarkt, en daarmee de winkeliers van het winkelcentrum, stond vast dat zij schuldig was. En dus mag zij de komende twee jaar geen boodschappen doen in dat winkelcentrum. Wat een keerzijde. Dit is anno 2011 dezelfde schandpaal die eeuwen geleden op pleinen stond.

Onze rechtsstaat zegt dat je pas schuldig bent als dit is bewezen. In dit geval dus niet. Naar mijn oordeel een gevaarlijk grijs gebied, dat onze rechtsstaat ernstig schaadt. Overigens gaat mijn collega een brief schrijven aan het hoofdkantoor van deze supermarktketen. Maar boodschappen doen bij deze grootgrutter doet ze natuurlijk nooit meer.

Dik Hooimeijer (1954) is binnen Stichting MOOI, een welzijnsorganisatie in Den Haag en Zoetermeer, onder meer verantwoordelijk voor Marketing, Innovatie en Projecten. Sinds 1975 is hij werkzaam in de welzijnssector. Hij noemt zichzelf een absoluut welzijnsdier, maar is ook een oprecht criticaster. Naar zijn oordeel is welzijn te weinig innovatief en speelt het niet in op de tijdgeest.

Europese zorg om Nederlands asielbeleid


25 mei 2011 | Welzijn

Europees Commissaris Cecilia Malmström (Binnenlandse Zaken) maakt zich zorgen over de Nederlandse plannen om de EU-regels voor asiel en migratie aan te passen. Ze zei dat in een interview met NRC Handelsblad.

"We hebben al enige zorg geuit, we zijn nu in dialoog met Nederland'', aldus de eurocommissaris, die woensdag in Den Haag op bezoek is. Volgens de Zweedse bieden de bestaande regels ,,tot op zekere hoogte'' genoeg ruimte om de problemen bij integratie aan te pakken.

Gezinshereniging
Nederland wil de regels voor gezinshereniging strenger maken, maar dat kan alleen, als EU-bepalingen worden aangepast. Volgens Malmström is Nederland het enige EU-land dat daarop aandringt. "Ik weet dat het in Nederland heel belangrijk wordt gevonden. Ik hoor dat niet in andere lidstaten.''

Vrij doorvoeren
Malmström zegt in het weekblad Elsevier dat Nederland sommige gewenste veranderingen vrij kan doorvoeren, maar dat andere voorstellen over immigratieregels niet stroken met Europees recht. "Naar andere zullen we kijken.''

Dwanghuwelijk
Wat gezinshereniging betreft, wijst ze erop dat controles op schijn- of dwanghuwelijken nu al mogelijk zijn. Ook kondigt ze voor dit jaar het al in 2010 beloofde zogenoemd groenboek aan: een inventarisatie van de huidige problematiek waarop iedereen commentaar kan geven.

Rechtszaak om bezuinigingen sociale werkvoorziening 


20 mei 2011 | Werk

Diverse gemeenten overwegen samen met brancheorganisatie Cedris om de voorgenomen bezuinigingen op de Sociale Werkvoorziening in 2011 aan de rechter voor te leggen. Het ministerie van SZW zou in strijd handelen met eerdere afspraken tussen gemeenten en Rijk.

De gemeenten Doetinchem, ’s-Hertogenbosch, Groningen,Leeuwaarden, Pekela en Tiel, zijn met brancheorganisatie Cedris van mening dat het ministerie van SZW eenzijdig en in strijd met eerdere afspraken tussen gemeenten en Rijk bezuinigingen doorvoert.

Bezuinigingen in 2011
De voorgenomen bezuinigingen in 2011 bedragen 38 miljoen op de looncompensatie en 120 miljoen op de subsidie. Deze bezuinigingen komen bovenop de bezuiniging op de looncompensatie van 31 miljoen in 2010.

Gevolgen voor cao SW-sector
De gemeenten die het initiatief tot het geding hebben genomen, zijn nauw betrokken bij de cao-onderhandelingen in de SW-sector. Onlangs strandden deze onderhandelingen. Vanwege de bezuinigingen vinden werkgevers het niet verantwoord een loonbod te doen. Vakorganisaties nemen daar geen genoegen mee en gaan nu actie voeren. De gemeenten constateren dat het eenzijdig schrappen van afspraken door het Rijk normaal cao-overleg in feite onmogelijk maakt.

Bestuursakkoord
De rechtszaak heeft op zich geen relatie met de afspraken in het bestuursakkoord. De rechtszaak gaat over de voorgenomen bezuinigingen in 2011, het bestuursakkoord gaat over de situatie vanaf 2012. Maar zowel bij het bestuursakkoord als bij andere overleggen met SZW hebben Cedris en gemeenten hun bezorgdheid over de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening naar voren gebracht.

Werken naar vermogen betekent groot financieel risico voor gemeenten


31.05.2011

Staatssecretaris De Krom heeft de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de manier waarop de subsidie voor de WSW wordt afgebouwd. VNG en Cedris constateren dat de berekening van de staatssecretaris een aantal fouten bevat. Omdat de werkelijke kosten hoger liggen, komen gemeenten straks fors tekort op de WSW.

Onderdeel van de Wet werken naar vermogen is de afbouw van de subsidie voor de WSW naar € 22.000 in 2015. Volgens de staatssecretaris is dat bedrag hoog genoeg om de kosten van de sociale werkvoorziening (Sw) te dekken. VNG en Cedris hebben berekend dat de kosten per Sw-plek veel hoger liggen dan het bedrag waar de staatssecretaris mee rekent.

Kostencomponenten
De oorzaak van het verschil is duidelijk. De berekening van de staatssecretaris gaat uit van twee kostencomponenten: loonkosten en directe kosten voor begeleiding (werkbegeleiders etc.). De derde kostencomponent – de indirecte kosten - is volledig uit de berekening weggevallen. Het gaat dan om kosten voor huisvesting, opleiding, vervoer, bedrijfsgeneeskundige zorg en organisatiekosten.

Feitelijke loonkosten
Daarnaast liggen de feitelijke loonkosten voor de nieuwe WSW’ers hoger. De staatssecretaris veronderstelt dat nieuwe WSW’ers maximaal het wettelijk minimumloon betaald krijgen. Maar zoals het nu geregeld wordt, komen mensen die op beschut werk aangewezen zijn in de gewijzigde WSW terecht met een bestaande cao, inclusief een pensioenregeling.

Gezamenlijke brief
In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer geven VNG en Cedris nogmaals aan dat het financieel arrangement voor Werken naar vermogen te grote risico's voor gemeenten oplevert.

Gemeenten zeggen “nee” tegen Werken naar vermogen


08 juni 2011 | Werk
Gemeenten hebben woensdag de plannen voor de onderkant van de arbeidsmarkt van het kabinet afgewezen. Struikelblok is de opgelegde bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Met de overige onderdelen van het bestuursakkoord, waaronder zorg en natuurbeheer, gingen de gemeenten wel akkoord.

Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bracht woensdag tijdens een congres in Ulft een voorstel in stemming om het bestuursakkoord te steunen met uitzondering van het onderdeel over werk. 86,6 procent van de 418 gemeenten schaarde zich achter het voorstel van het bestuur, 13,4 procent was ertegen. Het bestuur wil over het afgewezen onderdeel opnieuw onderhandelen met het kabinet. Dat heeft al aangegeven hier niets voor te voelen.

Sowieso uitvoeren
Het kabinet heeft eerder gewaarschuwd dat er geen bestuursakkoord meer is als de gemeenten op onderdelen niet akkoord gaan. Premier Mark Rutte heeft steeds gezegd dat de plannen uit het bestuursakkoord sowieso uitgevoerd zullen worden. Wel wilde hij graag voor de medewerking van gemeenten voor een soepele invoering. PvdA en SP willen dat het kabinet opnieuw met de gemeenten gaat onderhandelen. Voorzitter Agnes Jongerius van vakcentrale FNV had liever gezien dat gemeenten het hele bestuursakkoord hadden verworpen. Dan was het kabinet wel gedwongen geweest om opnieuw te onderhandelen.

Criminaliteit neemt af; Rotterdam onveiligste stad 


vrijdag 10 juni 2011 09:02

De criminaliteit in Rotterdam is afgenomen, maar het is toch de onveiligste stad van Nederland. In de rest van het land nam de criminaliteit sneller af dan in de Maasstad. Het is de vijfde keer in tien jaar dat de stad als 'de onveiligste van Nederland' wordt bestempeld.

Dat blijk uit de AD Misdaadmeter, die zaterdag wordt gepubliceerd. In Rotterdam hebben relatief veel bedreigingen, overvallen, straatroven en mishandelingen plaats. Het lukt autoriteiten niet om misdaden snel terug te dringen.

Vorig jaar was Eindhoven nog de onveiligste stad van Nederland. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) is teleurgesteld dat zijn gemeente weer boven aan de ranglijst staat, maar: 'Ik zie tegelijkertijd dat we wel weer veiliger zijn geworden'.

Aboutaleb geeft toe dat 'het beter moet'. Hij denkt dat de samenstelling van de stad een reden is voor de onveiligheid. 'We hebben veel jonge inwoners, we kennen veel verschillende nationaliteiten en je moet er rekening mee houden dat we een groter deel laagopgeleide inwoners hebben.'

De burgemeester maakt zich zorgen over de bezuinigingsplannen van het kabinet. Hij zegt dat in de toekomst minder geld beschikbaar is voor het bestrijden van 'draaideurcriminelen' en de nazorg voor ex-gevangenen. 'En het geld wordt, je verzint het niet, gebruikt voor zogenoemde animal cops.'

Eindhoven De veiligste plaats is dit jaar wederom de Friese gemeente Littenseradiel. De onveiligste stad van vorig jaar, Eindhoven, staat nu op nummer 6.

Burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel (PvdA) heeft, nadat zijn stad verschillende keren bovenaan de ranglijst stond, de situatie in Eindhoven verbeterd. Volgens Van Gijzel was zijn stad vooral onveilig door het lage aantal politieagenten vergeleken met de vier grote steden.

Door Shari Deira.

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen.


Door Corinne van Gaalen en Sanne Lamers Senior onderzoeksmedewerkers. Nibud (.pdf bestand).

Economische groei trekt weer aan, onzekerheid gevoed door politiek 


door Marije Willems, Economie

De groei in Nederland trekt weer aan, maar consumenten blijven terughoudend. De onzekerheid wordt gevoed door de politiek, onder meer door het pensioenakkoord. De prognoses van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn licht verbeterd ten opzichte van de laatste voorspelling van eind vorig jaar.

In de komende jaren zal de economische groei in Nederland ongeveer 2 procent per jaar bedragen. DNB voorspelt een groei van het bruto binnenlands product van 2,2 procent, tegen een prognose van 1,6 procent eind vorig jaar.

In lijn met het gematigde internationale beeld, blijft de bank bij de verwachting dat de groei in 2012 terugvalt naar 1,7 procent.

DNB-directeur Lex Hoogduin zei vanmorgen in een toelichting op de nieuwe ramingen aan NRC-economieredacteur Cees Banning:
“De Nederlandse economie laat zich vergelijken met een viermotorig vliegtuig.” Twee motoren draaien stationair – de overheid en de gezinnen – en twee motoren creëren de snelheid – het buitenland en het bedrijfsleven. De uitvoer stijgt met 5,7 procent en de bedrijfsinvesteringen nemen met 10,0 procent toe.

De afwachtende houding bij consumenten wordt, volgens Hoogduin, gevoed door het onlangs gesloten pensioenakkoord: “De waarde van hun pensioen is minder dan mensen dachten. Dat creëert een afwachtende houding bij de bestedingen.” – Hoogduin, DNB

Overheidsfinanciën verbeteren in hoger tempo
Door de sneller dan voorziene groei in 2011 verbeteren de Nederlandse overheidsfinanciën in een hoger tempo dan eerder werd voorzien. Voor volgend jaar wordt een EMU – tekort verwacht van 2,5 procent en 2,0 procent in 2013. De werkloosheid blijft, volgens DNB, laag en daalt geleidelijk tot onder de 4 procent in 2013.zonnetje in huis

Roosje


De minima worden steeds bleker door Bleker.Redactioneel


De wereld draait door. Zo stonden we in onze vorige nieuwsbrief stil bij het opstappen van wethouder Schrijer en volgende week woensdag 22 juni is al zijn afscheidsreceptie in de Oude Kerk in Charlois.

Onder het kopje filmpje in deze kolom vind u een interview van Eline de Koning met Marco Florijn, de nieuwe wethouder uit Leeuwarden, onder de titel "Armoede aan de kant" van 11 februari 2010.

Breed overleg
Het breed overleg van RoSA! is druk bezocht geworden. Op de vierde verddieping aan het Hang 7, ongeveer 20 mensen er was geen stoel meer vrij. Goede discussies, veel uitwisselingen en de vraag om voortaan vier keer per jaar als Breed Overleg bij elkaar te komen. 

De kartrekkers en de initiatiefgroepsleden van RoSA! zitten niet stil, van daar een korte opsomming van activiteiten in het eerste half jaar van 2011:

Hogeschool Rotterdam
Dit voorjaar in de Schotse kerk hebben leden van de initiatiefgroep voor een zaal met drie maal tweehonderd leerlingenvan Social Work, in de ochtend, middag en avond in een forum gezeten over armoede.

Net als vorig jaar hebben we weer opdrachten uitstaan onder ongeveer vijftig leerlingen van de Hogeschool. Drie groepen zijn bezig met het maken van een korte gefilmde documentaire over armoede in verschillende wijken. Drie groepen onderzoeken de betekenis van cliëntenraden voor de armoedebestrijding. Deze maand worden de projecten afgerond, we zijn benieuwd naar de resultaten.

Contacten
Om RoSA! nog beter op de kaart te zetten in Rotterdam zijn er gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Katrol, Frontlijn, het Sosja Sjoppie, Vincentius Rotterdam en de   Stichting Platform Agenda 22, naast reguliere gesprekken met het Basisberaad en de  Actiegroep Kiezen voor Delen.

Bezocht zijn daarnaast de Armoedeconferen-tie van de Deelgemeente Feijenoord, de  Stichting Provinciaal Overleg Cliëntenraden (SPOC) Zuid-Holland (2x), de Landelijke cliëntenraad in Nieuwegein, de Arme Kant van Nederland in Utrecht, rapportage Price Waterhouse Cooper over welzijn, Werkplaats Rijnmond en Buurtwerkt, commissievergaderingen van de Gemeente Rotterdam en Gemeenteraadsvergaderin-gen.

Tijdens de week van de psychiatrie heeft Therese Steur zitting genomen in en forum over zorgzame zorg.

Werelddag tegen de armoede
Dit jaar is er voor de vijfde maal op 17 oktober de Werelddag tegen de armoede in Rotterdam. Omdat we de manifestatie in de Afrikaanderwijk willen gaan houden is er overleg geweest met de Dagelijks bestuurder van Feijenoord en de projectleider armoedebestrijding over samenwerking op die dag en over het erbij betrekken van de  maatschappelijke organisaties in Feijenoord.

Pers
Er is met ons een Interview en een fotosessie geweest door twee medewerksters van de Gelderlander in verband met een uitgebreid artikel over de Deelgemeente Feijenoord. Eén van de mensen uit ons netwerk, zal hen (als postbode) door de wijk zal voeren. 

De wereld draait door. Dus in deze Nieuwsbrief weer flink wat artikelen om je over op te winden. Al was het alleen over de opstelling van staatssecretaris Bleker naar de Voedselbanken toe. Over het persoonsgebonden budget. Over het pensioenakkoord. Over het uitkleden van de zorg. Over de subsidie voor ouderen.Over de sociale werkvoorziening. En Rotterdam staat weer aan de top wat betreft de criminaliteit.

Hans Goosen, ambassadeur en voorzitter RoSA!AGENDAMaandag 20 juni van 14:30 tot 17:00 uur
Paneldebat met Tweede Kamerlden over Schuldhulpverlening
in Hotel New York, Koninginnehoofd 1

Woensdag 23 juni 2011 16:30 tot 19:30 uur
Afscheidsreceptie Dominic Schrijer
in de Oude Kerk in Charlois
nadere informatie bij de Gemeentesecretaris Arjan van Gils

Donderdag 30 juni van 09:30 tot 13:00 uur
Stichting Provinciaal Overleg
Cliëntenraden Zuid-Holland

presentatie Cliëntenraden WSW door
Mevrouw Wilma Vincken
Rustburcht Zuidplein Rotterdam
info: spoczuidholland@gmail.com of
        www.spoczuidholland.nl

maandag 17 oktober van 1400 tot 21:00 uur
Vijfde werelddag tegen de armoede
in Rotterdam
het Klooster Afrikaanderplein
nadere informatie volgt

Verdere info:
mail@rosarotterdam.nl
DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
p/a KSA, Hang 7
3011GG Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 466 67 22 (Alexander Borst)
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181

© 2007 - 2011
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie


ORGANISATIE RoSA!

Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisereng leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.


ABONNEMENTMocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nl
 


VERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global). Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven.