triest Rotterdam
Nieuwsbrief 15
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

  9 mei 2011

mail@rosarotterdam.nl

Rotterdamse wethouder in problemen door groei bijstand


schrijer20-04 2011

Rotterdamse PvdA-wethouder Dominic Schrijer van sociale zaken is in zwaar weer terechtgekomen, nu hij verantwoordelijk is voor een gat van ruim 60 miljoen euro in zijn begroting voor bijstandsuitkeringen. Verscheidene fracties verwijten het college, maar vooral Schrijer, dat het niet ingreep terwijl al bekend was dat er een grote tegenvaller aankwam.

De zaak heeft alles te maken met de groei van het aantal mensen met een bijstandsuitkering in de Maasstad. De stad telde in januari vorig jaar 30.045 bijstandsgerechtigden. Dat zijn er inmiddels 33.788. In september was echter al duidelijk dat het aantal flink zou oplopen, maar daar werd bij het vaststellen van de begroting in november geen rekening mee gehouden.

Geen geld
Het college moet nu op zoek naar ruim 60 miljoen euro, maar er is nergens geld. De verwachting is dan ook dat er ergens flink gesneden gaat worden. Oppositiepartijen als Leefbaar Rotterdam en GroenLinks noemen de zaak ‘ernstig’, maar willen nog geen oordeel vellen voordat Schrijer met een toelichting komt. De coalitiepartijen willen niet reageren of zijn onbereikbaar. Donderdag is er een extra raadsvergadering waar duidelijk moet worden wie nu wat wist op wat voor moment.

Begroting
‘Schrijer heeft altijd stoere ambities gehad. Hij zou de stad werkloosheidvrij maken, maar dat gaat niet lukken als je ziet dat het aantal mensen met een bijstandsuitkering in onze stad flink groeit’, aldus GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte. Leefbaar Rotterdam (LR) wil nog geen consequenties trekken, maar ziet ook dat Schrijer wel wat heeft uit te leggen. LR-raadslid Maarten Struijvenberg: ‘Er ligt gewoon geen waarheidsgetrouwe begroting en dat is nogal wat.’

Rotterdam moet 100 miljoen extra bezuinigen


kriens21/04/11 18u14

De gemeente Rotterdam moet deze collegeperiode 100 miljoen euro extra bezuinigen. Dat zei PvdA-wethouder Jantine Kriens tijdens een extra raadsvergadering.

De bezuinigingen zijn nodig als gevolg van tegenvallende opbrengsten bij onder meer het grondbedrijf van Rotterdam, maar ook als gevolg van een gat in de begroting voor mensen met een bijstandsuitkering. Daar moet ruim 60 miljoen euro naar toe. Kriens hoopt dit voorjaar meer duidelijkheid te geven over waar er financieel moet worden ingegrepen.

Het blijft vermoedelijk niet bij deze extra bezuinigingsronde, want door het bestuursakkoord met het Rijk moeten gemeenten nog meer bezuinigen. Hoeveel Rotterdam daardoor moet inleveren, zal de komende maanden duidelijk worden. (ANP)

Overheid wil ook werklozen bij aanbestedingen


de krom02-05 2011 | 11:31

Het Rijk wil bij het inkopen van diensten, zoals in de schoonmaak, catering en bouwprojecten, dat ook werklozen en gehandicapten worden ingezet die anders moeilijk aan de slag komen. Vanaf 1 juli dit jaar wordt dit een voorwaarde die de rijksoverheid in het contract opneemt bij de aanbesteding van opdrachten met een waarde van boven de 250.000 euro. Dit heeft het kabinet vrijdag besloten in de ministerraad op voorstel van minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken). De bewindspersonen hopen op deze manier meer werk(ervarings)plekken te creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Aan de bak
Er wordt naar gestreefd dat 5 procent van het werk bij de aanbestedingen straks wordt gedaan door mensen, die moeilijk aan de bak komen. De komende twee jaar wordt de uitvoering van de plannen verder ontwikkeld.

Jongeren
Mede op initiatief van het CDA en de PvdA in de Tweede Kamer zijn de afgelopen tijd al initiatieven genomen om uit te proberen of bij aanbestedingen gevraagd kan worden dat daarbij bijvoorbeeld ook gehandicapten met een Wajong-uitkering en werkloze jongeren zonder werkervaring of goede opleiding worden ingezet. Gemeenten hebben al meer ervaring met het inzetten van mensen uit de bijstand en sociale werkplaatsen bij het uitbesteden van werk.

Kwaliteit
Uit onderzoek van TNO blijkt nu dat hierdoor daadwerkelijk mensen een kans krijgen om aan de slag te komen of werkervaring op te doen, die ze misschien anders niet hadden gekregen. Bovendien blijkt het niet zo te zijn dat de overheid duurder uit is of dat de kwaliteit van het werk achteruitgaat als van uitvoerders wordt geëist dat ze ook mensen inzetten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Bewoners achterstandswijken voelen zich beter


gezond eten04-05 2011 | 10:29

Mensen in achterstandswijken voelen zich gezonder dan een aantal jaar geleden. Ook roken zij minder. De gezondheid en leefstijl zijn wel nog steeds minder goed dan mensen die niet in een achterstandswijk wonen. Dat staat in een woensdag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bewoners van achterstandswijken hebben meer lichamelijke beperkingen en zijn geestelijk ongezonder. De leefstijl is ook minder goed dan van mensen die niet in een achterstandswijk wonen: er wordt meer gerookt en minder gesport. Ook wonen er meer mensen met ernstig overgewicht.

Psychisch
Het gaat sinds 2007 echter wel beter met de gezondheid, constateert het CBS. Het aantal mensen in de achterstandswijken dat de eigen gezondheid als minder goed ervaart, nam namelijk af van 30 procent in de periode 2005 tot en met juni 2007 tot een kwart in de periode van juli 2007 tot en met eind 2009. Ook het aantal psychisch ongezonde mensen daalde van 21 procent van 17 procent. In de rest van Nederland was geen daling te zien, maar bleven de aantallen stabiel.

Sneller woning voor asielzoeker


asielzoekers05-05 2011 | 03:38

Asielzoekers die in Nederland mogen blijven, krijgen van een gemeente een huis aangeboden. Deze woning mogen de asielzoekers niet weigeren. Zo moeten vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, sneller aan onderdak worden geholpen. Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) heeft de Tweede Kamer donderdag laten weten dat in drie provincies een proef begint met deze nieuwe procedure. Nu kan een vluchteling die mag blijven eerst zelf een huis uitzoeken. Pas daarna worden woningen toegewezen.

Inburgering
Maar dit duurt te lang, vindt de minister. Als asielzoekers sneller een huis hebben, kunnen ze eerder beginnen met integratie en inburgering. Het kan ook 65 miljoen euro schelen in de kosten voor asielopvang als de vluchtelingen sneller een eigen woning hebben.

Achterstand
Gemeenten moeten huizen toewijzen aan vluchtelingen, maar hebben inmiddels een flinke achterstand opgelopen. Vorig jaar moesten 10.300 asielzoekers een woning hebben, maar aan het eind van het jaar wachtten er nog 2554 op een huis. Veertig gemeenten haalden de doelstelling, 378 liepen achter.

Verscherpt
Door de groeiende achterstand zitten vluchtelingen die mogen blijven steeds langer in een asielzoekerscentrum. De afgelopen jaren liep dit op tot gemiddeld een half jaar. Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) heeft het toezicht op de toewijzing van woningen verscherpt. Voor 1 juli moeten nog 7262 asielzoekers een huis in Nederland krijgen.

Vrijwillige inburgering als eerste op de schop


meisje met kaasblokjes04-05 2011 | 11:05

Steeds meer allochtonen die vrijwillig een inburgeringcursus willen volgen staan voor een dichte deur. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) in Spits. Onder andere de gemeenten Eindhoven, Venlo en Veere zijn al gestopt met de vrijwillige cursus. ‘De gemeenten moeten fors bezuinigen en dus gaan niet-verplichte uitgaven zoals vrijwillige inburgeringcursussen als eerste op de schop’, zegt VNG-woordvoerder Gjalt Rameyer.

Verplicht
Vanaf dit jaar zijn gemeenten alleen verplicht om de cursus aan te bieden aan asielzoekers, vluchtelingen en geestelijk bedienaren (imams, predikers, priesters, godsdienstleraren en zendelingen).

Zelf betalen
Migranten kunnen wel een cursus volgen, maar moeten die dan zelf betalen. Dat kost gemiddeld 6000 euro. De voorzitter van het IOT vindt het een illusie te denken dat migranten zelf deze kosten kunnen opbrengen. Op 11 mei spreekt het IOT met minister Donner over inburgering. Zij zullen er bij hem op aandringen dat er voor iedereen die Nederlands wil leren een reëel aanbod moet zijn.

Deelraad: jeugd moet haven in


haven rondleidingRedactie Echo 4 mei 2011.

FEIJENOORD - Hoe krijgen we Feijenoorders de haven in? Die vraag houdt de deelraad van Feijenoord bezig. In de haven ligt volgens de politici een oplossing van het armoedeprobleem in de deelgemeente.

Onlangs besprak een commissie van de deelraad de economische visie van de deelgemeente Feijenoord. Leefbaar Rotterdam, FIA en GroenLinks wilden weten hoe vooral jongeren in de haven terecht kunnen komen. 'Dat bedoelen we zowel letterlijk als figuurlijk', legt fractievoorzitter Jimmy Smet (GroenLinks) uit. 'Een reis naar de Maasvlakte kan straks een probleem worden. Een andere vraag die ons bezighoudt is: Hoe kunnen de bedrijven die actief zijn in de haven ruimte bieden om mensen hier werkervaring op te laten doen? Eén op de drie bewoners van Feijenoord is onder de 24 jaar. Binnen nu en vijf jaar gaat een deel van hen de arbeidsmarkt op. De haven biedt werkgelegenheid, dus een opleiding in die richting biedt perspectief. Banen in de haven betalen goed, wat ook positief is in de strijd tegen armoede', stelt Smet vast.

Hij erkent dat de haven bij veel mensen een imago heeft dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. De werkzaamheden zijn enorm veranderd en ook de benodigde opleiding. Voorlopig is het dagelijks bestuur van de deelgemeente Feijenoord aan zet. Het bestuur geeft aan 'in gesprek' te zijn over deze kwestie, maar dat gaat de deelraad niet ver genoeg. Deze economische visie moet in de praktijk gebracht worden.

Hoe hoger de leeftijd, hoe minder kans op een baan


oudere vrouw11.04.2011

De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft vorige maand een analyse gepubliceerd van ouderen op zoek naar werk. Daaruit blijkt dat de kans op een baan flink afneemt naarmate men ouder is.

Van de werklozen in de leeftijd van 55 tot 60 jaar vond 15% in 2009 een baan. Van de werkloze ouderen in de leeftijd van 60 tot 65 jaar vond maar 7% in 2009 een baan.

De leeftijd is de belangrijkste factor bij het vinden van een baan. Maar andere factoren spelen ook een rol. Bijvoorbeeld:

Hoe langer iemand werkloos is, hoe kleiner de kans op het vinden van een baan
Mannen vinden eerder een baan dan vrouwen
Autochtonen vinden eerder een baan dan allochtonen

Advies
RWI stelt aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek een advies op over arbeidsmarktbeleid voor werkloze ouderen.

Meer informatie in een uitgebreid pdf rapport:

Ouderen zonder baan, één jaar later (RWI, maart 2011)

Steeds meer Oost-Europeanen in daklozenopvang


dakloze europeaan02-05 2011 | 02:47 | Door: Patrick Pouw

Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa vormen een groeiende doelgroep voor zorg- en welzijnsinstellingen. Ook daklozeninstellingen krijgen steeds vaker met deze nieuwe doelgroep te maken. In Den Haag weten ze er alles van. Geroutineerd loopt de fragiele man door het detectiepoortje van de daklozenopvang van de Haagse Kessler Stichting. Hij is het overduidelijk gewend dat hij – ‘voor ieders veiligheid’ – gecontroleerd wordt op metalen voorwerpen voordat hij naar binnen mag. In zijn hand heeft hij een plastic zak, die hij moet afgeven bij de balie. De man neemt zwijgend een pyjama en slippers in ontvangst. Met neerhangende schouders loopt hij in de richting van één van de slaapzalen.

‘Dat is meneer Kaminski’, zegt zorgcoördinator Herman Bisschops, die een rondleiding geeft door de portakabins waar elke nacht vijfenzeventig daklozen worden opgevangen totdat het nieuwe gebouw op hetzelfde terrein is afgebouwd. Steeds vaker zijn die daklozen arbeidsmigranten als meneer Kaminski, zegt Bisschops. ‘Ze doen seizoenswerk en krijgen een schop onder hun kont als er geen werk meer voor ze is, waardoor ze meteen ook geen onderdak meer hebben. Vaak spreken ze alleen maar Pools, waardoor ze het meteen knap lastig hebben. Meneer Kaminski zou bij vrienden kunnen slapen, maar hij drinkt niet en hij wil niet met zijn drinkende vrienden in één huis wonen. Dus slaapt hij hier met tussenpozen sinds december vorig jaar.’

De Kessler Stichting is niet de enige Haagse organisatie die dakloos geworden MOE-landers, arbeidsimmigranten uit Midden- en Oost-Europa, opvangt. Bij de plaatselijke afdeling van het Leger des Heils klopten tussen 2009 en 2010 ongeveer zevenhonderd MOE-landers op de deur om voor één of meer dagen een dak boven het hoofd te hebben. Het is een groep die nauwelijks Nederlands spreekt, kampt met psychische problemen, in de regel zwaar verslaafd is aan alcohol, en mede daardoor sneller zorgt voor conflicten, zegt Arjen Visser van het Leger des Heils.

Verbroedering
De situatie van de meesten van hen is uitzichtloos. Reden voor de stichting Den Haag en Midden- en Oost-Europa om die mensen te overtuigen dat het beter is om terug te gaan naar het land van herkomst. Dwang is geen optie, al was het maar omdat Europeanen niet mogen worden uitgezet. Tien dakloze MOE-landers zijn inmiddels vrijwillig vertrokken.

‘Alleen mensen die echt helemaal op zijn, mensen die echt inzien dat het hier niets meer wordt, zijn geneigd te vertrekken’, weet Visser. ‘Maar dat zijn er heel weinig. Vergeet niet dat sommigen van de mensen die hier dakloos zijn geworden óók in het land van herkomst al dakloos waren. Ze hebben het hier sowieso beter dan daar, en hopen altijd weer op betere tijden.’ In de blauwgerookte huiskamers van de Kessler Stichting zitten vanavond, net na het diner, verschillende dakloze MOE-landers die hopen op betere tijden. Ze roken zwijgend hun sigaretten, spelen een spelletje Risk met landgenoten, of kijken apathisch naar de televisie. Een enkeling leest een boek. De sfeer is gelaten.

Consumenten willen inzage in schuldenstatus


BKR gebouwwo 04 mei 2011, 12:02

TIEL - Steeds meer consumenten vragen hun gegevens op bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Vorig jaar steeg het aantal inzagen voor het tweede jaar op rij en voor dit jaar wordt een verdere stijging verwacht. Dat blijkt uit het woensdag gepubliceerde jaarverslag van BKR.

Het aantal inzagen was vorig jaar 119.200. Dat is 1,2 procent meer dan in 2009 en bijna 6 procent meer dan in 2008. „Consumenten hebben een groeiende behoefte aan inzicht,” zegt directeur Peter van den Bosch van BKR. Inmiddels loopt er een proef die ertoe moet leiden dat iedere Nederlander snel zijn gegevens kan opvragen.

BKR kondigde in januari aan meer op de behoefte van consumenten te willen inspelen door inzage via internet mogelijk te maken.

Bezwaar tegen BKR loont


Bericht van de Rotterdamse Sociale Alliantie
Rotterdam, 24 februari 2013

Dit artikel hebben we weggehaald omdat wij van Bureau Auxen,  Fuutlaan 12 te Eindhoven, zeggend te handelen namens de Telegraaf, de vraag hebben gekregen om het te verwijderen. Dit vanwege het auteursrecht. Eerder ontvingen wij voor een ander artikel uit een andere krant een rekening van Bureau Auxen, waarin verwerkt auteurskosten, een opslag van 40% en kosten van een aan het Bureau Auxen gelieerde advocaat. In hoeverre deze gelden bij de oorspronkelijke auteur terecht komen, daar mogen vraagtekens bij gesteld worden. 

 

Hoogstwaarschijnlijk maakt Bureau Auxen gebruik van een speciaal daarvoor ontwikkeld computerprogramma, zoals waarover kort geleden in de computer media gepubliceerd is. Dat betekent dat onze VERKLARING (in elke nieuwsbrief) over waarom en hoe wij artikelen plaatsen daarbij in principe geen rol gespeeld heeft omdat het computerprogramma dit over het hoofd ziet. 

Het Hof Leeuwarden heeft over een Nieuwsbrief van de Provincie Flevoland in 2012 bepaald dat overname van nieuwsartikelen in strijd is met de Europese Auteursrechtrichtlijn, omdat een auteursrechtvoorbehoud zou kunnen worden gemaakt voor nieuwsartikelen en gemengde berichten, zolang een nieuwsartikel voldoende oorspronkelijk en creatief is. Met de uitspraak over het auteursrecht loopt het Hof Leeuwarden overigens vooruit op Europese wetgeving die volgens berichtgeving pas in 2014 gerealiseerd zal worden.

 

Het overgrote merendeel (niet eigen) artikelen, gepubliceerd vanuit de Rotterdamse Sociale Alliantie in de Nieuwsbrief zijn regelrecht gehaald uit uitspraken van de politiek en niet echt creatief te noemen.

Het is onze manier van werken om zoveel mogelijk tegengestelde artikelen uit de media in volledigheid onder elkaar te publiceren om verschillende opvattingen met elkaar te confronteren. Zodat de lezer, veelal een ervaringsdeskundige met armoede een eigen mening kan vormen. Wij vermelden daarbij uitdrukkelijk de naam van de auteur, indien bekend, om deze de eer te geven die de auteur toekomt. Uiteraard gaan we in overleg met de auteur, als deze daartegen bezwaar heeft.

Een aantal auteurs nodigen wij zelf uit op onze bijeenkomsten van de Rotterdamse Sociale Alliantie om hun mening kracht bij te zetten om een breder publiek te bereiken van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, beroepskrachten, politici en ook van de pers. Helaas komt dit op de tocht te staan door commerciële organisaties zoals Auxen en de persorganen die met Auxen meegaan. 

 

We kunnen we door beperkte middelen geen rechtszaken aangaan, overigens net zoals de meeste van onze lezers met een uitkering. En eigenlijk is dat maar goed ook, omdat we al onze moeizaam verworven gelden alleen willen steken in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting en niet willen meegaan in juridisering van de maatschappij die ten goede komt van incassobureaus, deurwaarders, advocaten en bureaus zoals Auxen.

'Het moet anders in de verrotte welzijnssector'


zorgenMarco Visser 29/04/11, 20:29 / Trouw

De welzijnssector in Nederland is rot. Het laat mensen die de hulp echt nodig hebben in de kou staan en zet de actieve burger buitenspel. Dat concluderen de onderzoekers Nico de Boer en Jos van der Lans die in opdracht van de Raad Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) de problemen in het welzijnsbestel analyseerden.

De onderzoekers interviewden negentien deskundigen die geregeld aangaven 'dat het zo niet langer kon'. Een van die deskundigen is Jet Bussemaker, oud-staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en tegenwoordig voorzitter van de Maatschappelijke Ondernemers Groep.

"Een van de dingen die mis gaat in het huidige bestel is, dat een welzijnsinstelling die een maatschappelijk probleem signaleert, altijd zal proberen er eigen professionals op te zetten en daar bij de gemeente financiering voor te vragen", zegt ze. "Dat genereert immers omzet. Terwijl het in veel gevallen zinniger en effectiever is als een buurtbewoner zich vrijwillig inzet. Ook de doorgeslagen specialisatie is een belemmering."

Het inzicht van Bussemaker spoort goed met eerder onderzoek naar de welzijnssector, schrijven De Boer en Van der Lans. Zo toonde adviesbureau Berenschot al eens aan dat driekwart van de gemeenten geen zicht heeft op de resultaten die worden bereikt met de miljoenen subsidie die ze aan welzijnswerk uitgeven. "Omgerekend betekent dat dat in Nederland een miljard aan welzijnssubsidie wordt uitgegeven zonder zicht op effecten", schrijven De Boer en Van der Lans op Sociale Vraagstukken.nl.

De komende jaren staat de welzijnssector voor fundamentele veranderingen. Dit jaar kunnen de meeste gemeenten hun begroting nog sluitend krijgen door de kaasschaaf te hanteren, maar door forse bezuinigingen zal het in 2012 veel goedkoper moeten.

Om die bezuinigingen op te vangen, kunnen gemeenten de hulp van actieve burgers goed gebruiken. Tot nu toe negeren welzijnsinstellingen deze hulp, constateren de onderzoekers. Dat leidt volgens hen tot twee nijpende problemen. "Ten eerste wordt daardoor het probleemoplossend potentieel van burgers te weinig gebruikt. Soms ziet het welzijnswerk ze niet eens staan."

Het tweede probleem is de wurggreep waarin gemeente en welzijnsinstellingen elkaar gevangen houden. Gevolg: hardwerkende welzijnswerkers die niets voor elkaar krijgen. "Bij de aanpak van bijvoorbeeld multiprobleemgezinnen en achterstandsbuurten werken ze langs elkaar heen. In Amsterdam bracht het inmiddels befaamde onderzoek 'Systeem in beeld' aan het licht dat er in sommige gezinnen in zes jaar tijd veertig intakes waren uitgevoerd en twintig plannen van aanpak waren opgesteld, waarna tachtig professionals van twintig organisaties zich met het gezin bemoeiden - en dat alles zonder de problemen te kunnen oplossen."

De oplossing: meer overlaten aan burgers zelf. Die kunnen zich in buurtcoöperaties organiseren en zich buigen over bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen, de kinderopvang of de veiligheid in de wijk.

Een tweede oplossing komt van de gemeenten. Die moeten zich alleen nog bezighouden met de echt kwetsbare mensen. Niet door er voor elk probleem een andere instanties op af te sturen, maar door het werk over te laten aan een team die alle problemen aanpakt. "Het verst daarmee is Enschede. Daar werken sinds twee jaar wijkcoaches met vergaande bevoegdheden. Zij hebben een feitelijk mandaat van een aantal relevante instanties, zoals woningcorporaties, bureau leer-plicht, het Centrum voor Werk en Inkomen, de jeugdzorg, het maatschappelijk werk en de verslavingszorg. De wijkcoaches - hun functie wordt wel vergeleken met die van een huisarts - kunnen zelfstandig beslissen over woningen, uitkeringen, schuldhulp, zorg en leerplicht."

CG-Raad in RTL Nieuws: 'De rek is eruit!'


03-05-2011

Het kabinet gaat hard bezuinigen op de zorg. Volgens mediaberichten van vrijdag 29 april wordt er onder meer 1 miljard bezuinigd op het Persoonsgebonden budget (Pgb). En ook in de tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) gaat het kabinet snijden.

In een uitzending van RTL Nieuws waarschuwt Ad Poppelaars, directeur CG-Raad, voor toenemende armoede onder chronisch zieken en gehandicapten. Het zijn de zoveelste bezuinigingen op regelingen voor deze doelgroepen, de rek is er uit. Ook geeft Poppelaars aan dat de druk op familie, mantelzorgers, zal toenemen.

De verwachting is dat de regering eind mei meer duidelijkheid zal scheppen over de voorgenomen bezuinigingen.
 


zonnetje in huis

Roosje


Bezuinig op de managers en behoud de rugzakjes.Redactioneel


Het blijft maar aanhouden,het verbale geweld van de regering dat mensen met een uitkering maar eens van de luie bank moeten afkomen en gaan werken. En ook, bijna Gemeenteraadsbreed, heerst er het idee dat iedereen iets voor zijn uitkering moet terugdoen. Stoere praat. Maar het is ronduit een belediging als je met kleine baantjes je huishouden moet rondkrijgen en je maar een paar tientjes per maand overhoudt voor je dagelijkse boodschappen en voor kleding voor jezelf en je kinderen.

Ik herinner me tijden dat we dit soort opmerkingen van politici als rechtse praat veroordeelden. En nog voor veel minder de straat opgingen om onrecht aan de kaak te stellen. Om voor onze rechten en rechtvaardigheid voor iedereen op te komen. Dat we nog dachten dat de politici er voor ons moesten zijn, omdat we ze nu eenmaal gekozen hadden. Zelfs aan de verkiezingen hangt nu een rauw randje. Een minderheidsregering regeert en het staatshoofd is vorig jaar bij de formatie pootje gelicht. Hoelang gedogen we dat "gedogen" nog.

Moralistiese verhalen van Kamp dat je voor je uitkering moet gaan werken, zoals behandeld door Rondom 10 van de NCRV en het beamen daarvan door Dominic Schrijer tijdens de uitzending zaterdag 7 mei zorgen er voor dat werkloze mensen nog meer in angst en in de problemen komen te zitten. En dat alleen om het kiezersvee gerust te stellen over hun belastingcenten. Zonder overigens echt in te gaan over hoe het is om in omstandigheden van armoede te leven. Hoe lang wordt het slachtoffer van armoede nog gezien als opvreter?

Nog steeds kan RoSA! in deze nieuwsbrief nog geen echt positieve berichten melden, het is meer een opeenstapeling van maatregelen die negatief uitvallen voor mensen die rond moeten komen van weinig geld. En de Gemeente Rotterdam, die de bijstanduitkeringen moet garanderen raakt steeds verder in de problemen. Waar vroeger de meevallers de tegenvallers compenseerden is dat vanaf de crisis niet meer het geval. Waar moet dat heen?

Nagekomen (twitter)bericht van Diederik Samson, vandaag 9 maart 2011:
Na de grote steden keert nu ook de vakbeweging zich tegen het bestuursakkoord over bezuinigingen op bijstand, wajong en WSW. Mooi. Wie volgt?

Laatste nieuws:

Rotterdam verdeeld over bestuursakkoord met Rijk

9 mei 2011

Het is nog onduidelijk of Rotterdam het bestuursakkoord met het Rijk zal ondertekenen. In deze overeenkomst worden taken en bevoegdheden van het Rijk overgeheveld naar provincies en gemeenten. Het gaat bijvoorbeeld om de jeugdzorg, sociale banen en de uitkeringen voor jongeren met een handicap.

Hiermee wil het kabinet een kleinere overheid creëren en twee miljard euro bezuinigen. Grote steden als Amsterdam en Utrecht zijn fel tegen het akkoord, de gemeenteraad in Rotterdam is verdeeld.

De SP en PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad vinden dat de kwetsbare groepen teveel worden getroffen door de bezuinigingen. Leefbaar Rotterdam, de VVD en het CDA steunen het bestuursakkoord wel.

Eerder vandaag zei de vakcentrale FNV zich tegen het bestuursakkoord te gaan verzetten. Het college in Rotterdam onderzoekt op dit moment wat het akkoord precies voor Rotterdam betekent. Eind mei besluit wethouder Kriens of ze voor of tegen het akkoord is.
AGENDAMaandag 16 mei 13:00 tot 15:00 uur
Aktiegroep Kiezen voor delen
(waarschijnlijk bij MEE, Schiedamse Vest)

Zondag 22 mei 13:00 tot 20:30 uur
Festival de Andere Kant van Delfshaven
Park 1943 (Grote Visserijstraat)
zie de poster in .pdf formaat

Woensdag 25 mei 13:30 tot 17:00 uur
Breed Overleg RoSA!
(Hang 7, vierde verdieping )

Donderdag 26 mei
Themadag Verzet van de SPOC Zuid-Holland
info: spoczuidholland@gmail.com of
        www.spoczuidholland.nl

Wajongdag
dinsdag 31 mei van 11.30 tot 14.30 uur Lucent danstheater Spuiplein 150 2511 DG Den Haag zie: uitnodigingsbrief

Verdere info: mail@rosarotterdam.nlVOORTDUREND vrijwilligers gezochtOndersteun RoSA! met uw inzet of stuur uw eigen artikel naar:
mail@rosarotterdam.nl
nadere informatie via:
of 06 513 66 000 of 06-10 33 12 11.


FOTO'S 26 januari 2011


                  NOG niet gezien ?
 


De eerste vijf stippen             

 

Stippen op de horizon zijn voornemens
van organisaties of personen om
Rotterdam armoedevrij te maken in 2020. Deze film werd vertoond tijdens de Stedenestafette in Charlois.


Ook een stip zetten ?
Stuur een e-mail !
LEZING OVER WERKENDE ARMEN
DOOR WILL TINNEMANS VOOR ROSA!
OP DE NIEUWJAARSBIJEENKOMST
26 JANUARI 2011 

REPORTAGE CINEAC TV
VAN DE NIEUWJAARSBIJEENKOMST
VAN ROSA!  DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
p/a KSA, Hang 7
3011GG Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 466 67 22 (Alexander Borst)
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181

© 2007 - 2011
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie


ORGANISATIE ROSA!

Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisereng leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.


ABONNEMENTMocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nl
 


VERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global). Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven.