triest Rotterdam
Nieuwsbrief 12
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

7 maart 2011

mail@rosarotterdam.nl


Mensonterende toestanden in de zorg

Journalist schrijft onthutsend boek


ziekbedMaasstad Pers 16 februari 2011

De Rotterdamse onderzoeksjournalist Ivo van Woerden werkte twee maanden als verzorgende op vijf locaties van de Rotterdamse instelling Zorggroep Rijnmond. Zijn ervaringen pende hij op, eerst voor een grote special van zijn werkgever HP/de Tijd.

Vanaf 7 maart ligt zijn boek in de winkel, getiteld Undercover in de Ouderenzorg, dagboek van een bejaardenbroeder. Een pittig relaas, met een hoofdrol weggelegd voor een Rotterdamse zorginstelling.

 

 

lees verder ...

 “Fel tegen korten op minima”

schrijerWoensdag, 2 maart 2011. In de media.

Vandaag zei PvdA-wethouder Schrijer (Sociale Zaken) op Radio 1 dat hij geen verantwoordelijkheid wil nemen voor de aangekondigde maatregelen van staatssecretaris De Krom van de VVD. “Deze maatregelen treffen vooral ouderen en werkenden met een minimuminkomen,” zei Schrijer.

“Daar ben ik fel op tegen.” De Krom is van plan een aantal voordeelregelingen voor minima te schrappen, waardoor 500.000 tot 600.000 mensen worden getroffen. “Het is een ordinaire bezuiniging. Die moet hij zelf maar uitvoeren,” zei Schrijer. “Ik wil dat gemeenten zelf het armoedebeleid kunnen bepalen. Op die manier kunnen zij gericht beleid maken voor mensen met lage inkomens.” “De maatregel van De Krom zorgt voor flinke tegenstand van gemeenten, ook van Rotterdam,” zei Schrijer. “Ik ben niet de enige wethouder die hier fel tegen gekant is.”Aankondiging Werkconferentie Armoedebestrijding Feijenoord

kloosterGraag willen wij jullie alvast uitnodigen voor de Werkconferentie Armoedebestrijding Feijenoord op woensdag 23 maart. We vinden het belangrijk dat de datum van de conferentie in jullie agenda staat genoteerd. Een officiële uitnodiging volgt binnenkort.

Armoedebestrijding is één van de speerpunten van het bestuursprogramma van de deelgemeente Feijenoord. Het Verweij Jonker Instituut en de sociaal wetenschappelijke afdeling van SoZaWe hebben daarom de opdracht gekregen om de armoede in Feijenoord goed in kaart te brengen. De uitkomsten hiervan worden gebruikt voor het opstellen van een breed gedragen deelgemeentelijk armoedebeleid.


lees verder ...
 
Vorig jaar 26.000 bijstandsuitkeringen meer

geldbijstand28-02 2011  / Zorg en Welzijn

In 2010 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar met 26.000 toegenomen. Eind 2010 werden 307.000 bijstandsuitkeringen verstrekt. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 2008 daalde het aantal bijstandsuitkeringen tot 259.000, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vanaf dat moment werden de gevolgen van de economische crisis zichtbaar. Het aantal uitkeringen aan alle bijstandsontvangers jonger dan 65 jaar steeg met 48.000 (+19%). De sterkste stijging in de afgelopen twee jaar deed zich voor bij jongeren.

Flevoland
Eind 2010 werden 35.000 bijstandsuitkeringen verstrekt aan personen jonger dan 27 jaar. Dat is 64 procent meer dan eind 2008. In alle provincies nam het aantal uitkeringen aan jongeren toe. De sterkste toename was in Flevoland, waar het aantal uitkeringen meer dan verdubbelde, gevolgd door Drenthe (89%). Het minst stegen de uitkeringen aan jongeren in Utrecht (+36%) en Limburg (+43 %).

Jongeren
Op 1 juli 2010 zijn de jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die nog onder de Wet werk en bijstand (Wwb) vielen, overgeheveld naar de Wet investeren in jongeren (WIJ). Eind december 2010 werden in Nederland ruim 34.000 WIJ-uitkeringen verstrekt. Dit komt overeen met 11 procent van het totaal aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar.“Op deze manier worden duizenden Rotterdammers aan hun lot overgelaten”


einsteinDonderdag, 24 februari 2011.

De toegang van mensen met een lichte verstandelijke beperking tot zorg en voorzieningen wordt door het nieuwe kabinet ingeperkt. “Schokkend,” vindt de PvdA.

In het regeerakkoord wordt de toegang tot AWBZ-zorg beperkt tot mensen met een IQ lager dan 70. Nu ligt de grens op 85. De verlaging van de grens heeft tot gevolg dat mensen met een lichte verstandelijke beperking geen ondersteuning meer kunnen krijgen vanuit de AWBZ. Rutte wil deze mensen van de AWBZ overhevelen naar de gemeente. "Schokkend,” vindt PvdA-raadslid Fatima Talbi. “Rotterdam heeft al noodgedwongen bezuinigd op de WMO, maar de groep gebruikers van de WMO wordt op deze manier juist veel groter.”

“Deze mensen konden zich voorheen met zorg en ondersteuning redelijk handhaven. Maar nu dit wegvalt, ‘verdwalen’ ze snel in onze complexe samenleving,” zegt Talbi. “Het gaat om een groep mensen die hun leven lang kwetsbaar blijft. Vaak heeft deze groep last van een combinatie van leermoeilijkheden, beperkte sociale vaardigheden en een laag zelfbeeld.”

De Rotterdamse PvdA-fractie wil van het stadsbestuur weten om hoeveel mensen het in Rotterdam precies gaat. “Ik heb aantallen gehoord van duizenden Rotterdammers die een IQ tussen de 70 en 85 hebben en die door het verlagen van de IQ-grens tussen de wal en het schip terecht komen,” zegt Talbi. “Van het stadsbestuur wil ik de echte cijfers horen.”

“Mensen met een IQ tussen de 70 en 85 zullen, als het aan het kabinet ligt, opgevangen moeten worden door de gemeente. Ik vraag me ten zeerste af of gemeente Rotterdam hiervoor wel genoeg middelen tot haar beschikking heeft,” zegt Talbi.CG-Raad: 'Gehandicapten zijn extra de pineut'

gehandicapt11-02 2011

Gehandicapten en chronisch zieken zijn extra de dupe van de bezuinigingen van het kabinet. Dat heeft de CG-Raad, die opkomt voor de belangen van de groep, donderdag in een brandbrief aan premier Rutte geschreven. Volgens de raad benadrukt Rutte vaak dat mensen zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun leven. Maar de belangenorganisatie meent dat hij het de gehandicapten en chronisch zieken vervolgens onmogelijk maakt om zelf vorm te geven aan hun leven.

Zijspoor
Zo kort het kabinet 300 miljoen op het onderwijs voor kinderen met een beperking. Volgens de raad hebben de kinderen hierdoor minder kans op een diploma en een baan. Bovendien snijdt het kabinet in de sociale werkvoorziening, de Wajong en de reïntegratiebedrijven waar mensen die op een zijspoor zijn beland weer terug worden gebracht naar de werkvloer.

Snijden
In de zorg moeten gehandicapten en zieken veel meer betalen voor hulp en medische verzorging. En daarbij gaan gemeenten snijden in de (maatschappelijke) begeleiding en verzorging van ouderen en mensen met een beperking, zo voorspelt de raad.

Versterken
De CG-Raad roept Rutte op om 'premier te zijn van alle Nederlanders' en de kansen van de zwakkeren juist te versterken.Gezinnen in de bijstand verliezen honderden euro’s

bijstandsgezin25-02-2011

Gezinnen waarvan een lid bijstand ontvangt zullen honderden euro’s per maand gaan inleveren, als het aan het kabinet ligt. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat in handen is van de redactie van Uitgesproken VARA.

PvdA-Kamerlid Hans Spekman en FNV-Jong-voorzitter Jeroen de Glas reageren in Uitgesproken VARA op de uitgelekte cijfers.

In het regeerakkoord is afgesproken dat minister Kamp van Sociale Zaken en zijn staatssecretaris De Krom 2,4 miljard euro moeten bezuinigen. Bezuinigingen op de bijstand moeten zo’n 100 miljoen gaan opbrengen. Uit het wetsvoorstel blijkt hoe dat uitpakt voor gezinnen waarvan een lid bijstandsgerechtigd is.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van het verleden is dat in een gezinssituatie de gezinsleden niet langer individueel recht hebben op bijstand, maar dat een gezin gezamenlijk bijstand dient aan te vragen. Letterlijk staat in de toelichting op het wetsvoorstel: “De bijstand voor het individu binnen deze leefsituatie is daarmee als het ware afgeschaft”.

In het wetsvoorstel worden drie situaties doorberekend:
1. Een gezin waarvan de ouders bijstand ontvangen en het thuiswonende kind verdient meer dan het norminkomen van € 1.300,-- bruto. De ouders krijgen geen bijstand meer, want het kind moet voor hen zorgen.
2. Een alleenstaande ouder met een jong volwassen kind, beiden in de bijstand. Nu € 1.800 per maand bruto, straks € 1.300,--; het zogenaamde norminkomen.
3. Een gezin met (een) werkende ouder(s) en een thuiswonend meerderjarig kind in de bijstand. Het kind krijgt geen bijstand meer want het inkomen van het gezin ligt boven het norminkomen. In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt uitgegaan van kortingen die oplopen van € 500,- tot € 800,--. bruto per maand.


Geen geld voor genoeg luiers


luiers28-02 2011 | Z+W | Door: José van der Waerden

Het ontbreken van elementaire spullen geeft risico’s voor de gezondheid van de baby, weet verloskundige Mieke Piscaer. Ze is betrokken bij het Arnhemse project ‘Gezondheid en financiën in de zwangerschap’. Kern is het prenataal huisbezoek.

Ze is dertig weken zwanger, de 20-jarige Sylvie, maar de roze wolk is ver weg. Hoewel ze is gestopt met haar opleiding, heeft ze de studiefinanciering laten doorlopen. Dat geld moet worden terugbetaald. En dat is een probleem, want ze heeft geen werk. Ook haar vriend heeft geen vaste baan. Daarnaast wonen ze veel te krap. Sylvie heeft al een zoontje van anderhalf. Er is constant geldgebrek. Hoe moet dat als er straks nóg een kindje is om voor te zorgen?

Verloskundige Mieke Piscaer van Puur Vroedvrouwen schetst de situatie van de jonge vrouw die ze een dag eerder in haar praktijk zag. ‘Zo iemand heeft vooral structuur nodig, ook financieel.’ Sylvie zou een uitstekende kandidaat zijn voor het project ‘Gezondheid en financiën in de zwangerschap’ van Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG). Een project waarbij verloskundigen signaleren en ketenzorg in gang zetten. Een speciale rol is weggelegd voor de jeugdgezondheidszorg en het gemeentelijke Budget Advies Centrum (BAC).

‘Soms heb ik zorgen over de financiële situatie waarin een baby zal worden geboren. Ouders met geldproblemen kunnen elementaire zaken niet aanschaffen’, vertelt Piscaer. ‘Denk aan voeding, kleertjes, een bedje, voldoende luiers, enzovoorts. Als elementaire spullen ontbreken, geeft dat risico’s voor de gezondheid voor het kindje. Verder zien we dat geldgebrek problemen oplevert met verzekeringen en eigen bijdragen voor een poliklinische bevalling en kraamzorg.’ In zo’n situatie kan de verloskundige een prenataal huisbezoek voorstellen. ‘Altijd met een positieve insteek: “we kunnen iets voor jou en je baby doen.” Omdat ouders het beste voor hun kindje willen, zijn ze meestal gemotiveerd. Gaan ze akkoord, dan regel ik de aanvraag.’SchuldPreventiewijzer: problemen beter voorkomen

ING winstBijna 2 miljoen huishoudens, ruim een kwart van alle Nederlandse huishoudens, heeft in 2010 te maken gehad problematische betalingsachterstand. Om financiële problemen zo vroeg mogelijk op te sporen en op te lossen, zijn gemeenten en schuldhulpverlenende organisaties begonnen met een online databank en instrumenten voor professionals in schuldhulpverlening. In 2010 hadden 1,89 miljoen huishoudens (26,7% van alle huishoudens) met minimaal één van de verschillende vormen van betalingsachterstanden te maken. Het gaat om achterstallige rekeningen om financiële redenen, krediet of lening, afbetalingsregeling, vaak of regelmatige roodstand en creditcardschulden. Gemeenten en andere schuldhulpverlenende organisaties willen in een zo vroeg mogelijk stadium schulden opsporen en oplossen. Beter nog: voorkomen. Zij kunnen gebruik maken van de SchuldPreventiewijzer.

Stappenplan
De wijzer is een online database, met daaraan vast praktische stappenplannen die aan professionals handvatten bieden bij schuldpreventie. De SchuldPreventiewijzer is een initiatief van Wijzer in geldzaken, het ministerie van SZW, brancheorganisatie MOgroep, Divosa (vereniging van directeuren van sociale diensten), NVVK (de belangenvereniging van gemeentelijke kredietbanken), Nibud voor budgetvoorlichting en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Platform
Gemeenten en andere schuldhulpverlenende organisaties hebben de afgelopen jaren veel eigen kennis en ervaring opgebouwd op het terrein van schuldhulpverlening en preventie-instrumenten ontwikkeld. De SchuldPreventiewijzer bundelt die kennis en biedt een platform voor uitwisseling van ervaringen en instrumenten. Zodat niet steeds opnieuw het wiel moet worden uitgevonden.

Aanpak
De wijzer bestaat uit twee delen. Een beleidspublicatie, waarin aandacht wordt besteed aan de achtergronden van gedrag, het belang van voorkomen van schulden, de praktische aanpak en mogelijkheden. Daarnaast is er een database ontwikkeld met voorbeelden van activiteiten en materialen op het terrein van schuldpreventie. De database is toegankelijk via de websites van de initiators of www.schuldpreventiewijzer.nl.

Als de laatste Pool naar huis is, staat Nederland stil

polenvlagJurriën Koops, 23-02-2011

In 2040 zijn hier 500 duizend arbeidsmigranten, en ze zijn allemaal nodig

‘Uitgebuit en uitgezet’, twitterde Henk van der Kolk vorige week. De voorzitter van FNV Bondgenoten reageerde daarmee op de ferme taal van Henk Kamp over werkloze Polen in ons land. Een treffende tweet die bondig aangaf wat er mis is met het voorgenomen beleid van het kabinet.

Je zult maar als Pool besloten hebben om in Nederland te komen werken. Je hebt 1.000 kilometer gereisd en bent in Den Haag beland. Ongelukkerwijs ben je werkzaam bij een malafide tuinder of uitzender. Je werkt 60 uur per week voor minder dan het wettelijk minimum loon. Je betaalt een schandalig hoge prijs voor beroerde huisvesting die je met tien lotgenoten moet delen. Met hetzelfde gemak verlies je baan en bed en sta je vier weken later op straat in datzelfde Den Haag. Werkloos en dakloos. Na de uitbuiting volgt dan de uitzetting. En passant word je vervolgens als ongewenste vreemdeling nog wel even gevraagd lokale belastingen te voldoen.


lees verder ...


 


Maxime Verhagen: Multiculturele samenleving is mislukt

multicultureeldinsdag 15 februari 2011

In navolging van de Britse premier David Cameron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft nu ook vicepremier Maxime Verhagen (CDA) gezegd dat de multiculturele samenleving is mislukt.

Verhagen: We moeten een voorbeeld nemen aan de Amerikanen

Verhagen over Wilders' PVV
Verhagen benadrukte dat het CDA nooit met de PVV in een kabinet gaat zitten, zolang de partij van Geert Wilders onderscheid maakt tussen moslims en niet-moslims. 'Het kabinetsbeleid mag niet in strijd zijn met de mensenrechten.' Dat heeft Verhagen gezegd tijdens de opnames van het televisieprogramma College Tour, meldt het AD. Volgens de vicepremier voelen veel Nederlanders zich niet meer thuis in Nederland: 'Nederland is te veel verwaterd.'

Amerika
Wat de CDA'er betreft worden Nederlanders wat trotser op hun land. Hij noemde Amerika als voorbeeld. 'Als je mensen daar vraagt wie of wat ze zijn, geven ze als eerste antwoord dat ze Amerikaan zijn en dan pas waar ze oorspronkelijk vandaan komen.' Hij vervolgt: 'In Nederland ontbreekt dat gevoel van trots op eigen land bij autochtonen en trots op Nederlanderschap bij allochtonen.'

Normen
Om daar verandering in te brengen, zou de inburgering van nieuwkomers volgens Verhagen meer met Nederlandse normen en waarden moeten worden doorspekt. De buitenlandse regeringsleiders Angela Merkel en David Cameron hebben het multiculturele ideaal ook failliet verklaard. Cameron meent dat het mislukken van het multiculturalisme jonge moslims vatbaar heeft gemaakt voor radicalisering.


VVD: eerst Nederlands praten, dan bijstandsuitkering

halfstokDEN HAAG - De VVD heeft de laatste hand gelegd aan een initiatiefwetsvoorstel dat regelt dat immigranten Nederlands moeten spreken of op zijn minst serieus bezig moeten zijn dat te leren, voordat zij recht hebben op een bijstandsuitkering. Dit initiatiefwetsvoorstel zal nog deze week aan de Tweede Kamer in behandeling worden gegeven, meldde de VVD-fractievoorzitter Stef Blok in het tv-programma Pauw & Witteman.

'Er zijn duizenden mensen met een bijstandsuitkering die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en nauwelijks of helemaal geen Nederlands spreken', aldus Blok. 'En dat terwijl deze mensen zo snel mogelijk aan het werk moeten. Dat lijkt mij bijna onmogelijk als je je niet verstaanbaar kunt maken.'

'Er wordt immers ook van aanvragers van een uitkering geëist dat zij legaal in Nederland verblijven en de plicht hebben om werk te aanvaarden', vervolgde Blok. 'Die plicht om werk te aanvaarden is natuurlijk een wassen neus als je de Nederlandse taal niet beheerst.'

Duurzame band
Sinds 2006 staat in de Wet Werk en Bijstand dat alleen personen met een 'duurzame band' met Nederland aanspraak kunnen maken op een uitkering, maar de VVD vindt deze term niet concreet genoeg: 'Het voorschrift uit de Wet Werk en Bijstand blijkt in praktijk een dode letter', aldus Blok.


‘Wmo leidt tot uitgesteld beroep op de Awbz’

oud en ziek24-02 2011 | Door: Jeroen Wapenaar

Verliezen gemeenten de intramurale zorg uit het oog, dan wordt het leven van kwetsbare ouderen aanmerkelijk zwaarder, waarschuwt Nora Kornalijnslijper van SGBO. Haar vrees is gebaseerd op de onlangs gepubliceerde Benchmark Wmo 2010.

Aan de Benchmark Wmo 2010 deden 170 gemeenten mee. Een van de belangrijkste uitkomsten ervan is dat de Wmo leidt tot een uitgesteld beroep op de Awbz. Dat blijkt onder meer uit het feit dat 81 procent van de cliënten zegt dat ondersteuning bijdraagt aan zelfstandig kunnen blijven wonen, legt Kornalijnslijper uit. ‘Andere onderzoeken laten bovendien zien dat ouderen steeds gezonder zijn en steeds later naar een verzorgings- of verpleeghuis gaan.’


lees verder ...


Kamp activeert langdurig zieken

gebroken been4 maart 2011, FD.nl

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken komt volgende week met plannen om mensen die langdurig in de ziektewet belanden weer aan het werk te krijgen.

Gedacht wordt aan het aanvaarden van passend werk voor mensen die meer dan een jaar ziek zijn. Kamp heeft zijn voornemens vrijdag in de ministerraad besproken. Volgende week gaat een brief naar de Kamer en er komt ook overleg met de sociale partners over dit onderwerp.

Kamp moet ook om bezuinigingsredenen met aangepaste plannen komen nadat de oppositie en de PVV tegen zijn voorstel stemden waarin hij het stapelen van uitkeringen wilde tegengaan. Kamp wilde aanvankelijk werklozen het recht afnemen om hun WW-periode op te rekken met perioden in de ziektewet.

Moderniseren
Kamp wil de ziektewet moderniseren. Bij het gros van de werknemers, waarvoor de werkgever bij ziekte het loon de eerste twee jaar moet doorbetalen, is de uitstroom naar de arbeidsongeschiktheid niet zo hoog. Werkgevers hebben immers een prikkel om die mensen weer aan het werk te krijgen.

Een kleine groep van zo’n 100.000 mensen doen nog beroep op de ziektewet oude stijl. Hieronder zijn bijvoorbeeld uitzendkrachten. De uitstroom uit deze groep naar de arbeidsongeschiktheid is veel groter. Kamp: ‘De ziektewet moet activerender worden, zodat dit verschil wordt verkleind.'zonnetje in huis
Roosje

  • Als je gegijzeld wordt en ze noemen dat gedogen, dan zaagt er wel degelijk iemand aan de poten van je zetel.Redactioneel   
AGENDA

Dinsdag 8 maart 20.00 - 22.00 uur
Expertmeeteing armoede bij de
Christenunie op het Stadhuis
info: goosen@upcmail.nl

Woensdag 16 maart 10:00-12.30 uur
Bijeenkomst kerngroep RoSA

Woensdag 23 maart 09:30 – 17:00 uur
Werkconferentie Armoedebestrijding Feijenoord (zie artikel in deze nieuwsbrief)
In de theaterzaal van ’t Klooster, aan het Afrikaanderplein 7, midden in het hart van Feijenoord / aanmelden via:
aanpakarmoede@feijenoord.rotterdam.nl


maandag 28 maart tot
en met zondag 3 april
37e Week van de Psychiatrie.
Het thema is Waarde-volle Zorg
Informatie:
weekvandepsychiatrie@ zorgbelang-zuidholland.nl 

Woensdag 30 maart 13:00-15.30 uur
Bijeenkomst initiatiefgroep RoSA


Zaterdag 9 april 10:30 - 15:30 uur
Inspiratiedag: Waar word ik blij van ?
Werkgroep Arme Kant vn Nederland / EVA
In de wijkplaats
Johannes Camphuysstraat 101
te Utrecht / informatie hier !
aanmelden via: info@armekant-eva.nl

nadere informatie of melden andere bijeenkomsten:
mail@rosarotterdam.nl of 06-10 33 1211NOG STEEDS vrijwilligers gezocht


Ondersteun RoSA! met uw inzet of stuur uw eigen verhaal.

nadere informatie via:
mail@rosarotterdam.nl of 06 513 66 000 of 06-10 33 12 11.FOTO'S 26 januari 2011

 
 
 
 
 
 
NOG niet gezien ?
 


De eerste vijf stippen             

 

Stippen op de horizon zijn voornemens van organisaties of personen om Rotterdam armoedevrij te maken in 2020. Deze film werd vertoond tijdens de Stedenestafette in Charlois.


Ook een stip zetten ?
Stuur een e-mail !
LEZING OVER WERKENDE ARMEN DOOR WILL TINNEMANS VOOR ROSA! OP DE NIEUWJAARSBIJEENKOMST
26 JANUARI 2011 

REPORTAGE CINEAC TV VAN DE NIEUWJAARSBIJEENKOMST VAN ROSA!  
         DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
p/a KSA, Hang 7
3011GG Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

tel. 010 466 67 22 (Alexander Borst)
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)
 
Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181

© 2007 - 2011
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie

ORGANISATIE ROSA!

Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers. 

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisereng leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.

ABONNEMENT

Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar

mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp
“gratis abonnement nieuwsbrief”.

 

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail naar

mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

 

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website:

http://www.rosarotterdam.nl .

VERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global). Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven.