triest Rotterdam
Nieuwsbrief 10
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

16 januari 2011

mail@rosarotterdam.nlARMOE TROEF

nieuwjaarsbijeenkomst op 26 januari 2011
 

handje schuddenglazen bubbels
De Rotterdamse Sociale Alliantie en Stichting Vluchtelingen Organisaties Rijnmond organiseren op woensdag 26 januari van 13:00 tot 17:00 uur een discussiemiddag met als thema "Participatie zonder geld is armoe troef".

De bijeenkomst vindt plaats aan de 's Gravendijkwal 28 bij SVOR. Na afloop netwerken met een hapje en een drankje.


In de paneldiscussie: Zeki Baran (PvdA), George van Gent (VVD), Jan Schonk (D66), Josine Strörmann (SP) en Wubbo Tempel (CDA). Inleiding door de schrijver van het boek "Onzeker bestaan" Will Tinnemans. Dagvoorzitter Sandra van Steen (bekend van RTV Rijnmond).Bekijk de uitnodiging (.pdf formaat).

Bekijk ook de brief over bezuinigingen.
Nederland telt 18.000 daklozen


31.12.2010 - 12:51 / DEN HAAG (ANP)  dakloos

Voor het eerst in de geschiedenis is het aantal daklozen in Nederland geteld. Het zijn er 18.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS heeft gegevens van opvangcentra gekoppeld aan de gemeentelijke basisadministratie. Bovendien is gekeken naar een lijst met alle daklozen die een uitkering krijgen en naar gegevens van verslavingscentra. Door alle gegevens naast elkaar te leggen en de ,,overlap'' te bepalen is een verborgen groep in kaart gebracht.

Dit maakt niet alleen de volkstelling van 2011 betrouwbaarder, herhaling van het onderzoek over bijvoorbeeld twee jaar kan leren of het beleid effect heeft op de omvang van de groep daklozen.

 


Schokkende cijfers over koopkracht chronisch zieken


rode rolstoelbron: http:// www.cg-raad.nl

Chronisch zieken en gehandicapten met lage inkomens hebben de afgelopen jaren heel veel koopkrachtverlies geleden. Zij zullen in 2011 tussen de 180 en 1244 euro minder te besteden hebben dan mensen met vergelijkbare inkomens. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad roept het kabinet daarom op om deze groep bij komende bezuinigingen te ontzien.

De CG-Raad heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) gevraagd om de koopkrachtontwikkeling voor huishoudens met hoge zorgkosten tussen 2008 en 2011 in beeld te brengen. De uitkomsten bieden een onthutsend beeld.

lees verder ...


 


Vooruitblik welzijn: ‘Uitdaging is op een fatsoenlijke manier krimpen’


Crista VonkemanWelke uitdagingen komen er voor het sociale werk aan in 2011? Crista Vonkeman-Karaca, bestuurder van de HefGroep in Rotterdam en voorzitter van directeurenvereniging Verdiwel, blikt vooruit en verwacht ‘knetterharde’ bezuinigingen. ‘In weerwil daarvan zie je ook weer nieuwe energie ontstaan.’

'Plat gezegd is de belangrijkste uitdaging hoe we op een fatsoenlijke manier kunnen krimpen. Dit kabinet gaat knetterhard bezuinigen, hoewel dat niet betekent dat elke gemeente dat doorvertaalt. Voor 2012 kan er wel 20 procent van afgaan, terwijl het vet al van de botten is.'

lees verder ...


 


Verhuizen, let op je uitkering !


Ook al ben je lid van de Cliëntenraad UWV Regio Rijnmond, dan nog moet je bij een uitkering sterk opletten (naam en adres bij de redactie bekend):

Mijn uitkering van de WW eindigde op 21 september. Dus moest ik bij de Regionale Sociale Dienst in Oud-Beijerland een IOAW uitkering aanvragen. Ik moet zeggen, dat ging in Oud-Beijerland vlekkeloos. De ellende begon pas toen ik naar Rotterdam verhuisde.

Verhuizingen schijnen tussen de Regionale Sociale Dienst Oud-Beijerland en de SoZaWe Rotterdam een onoverkomelijk probleem te geven.


lees verder ...
Geen geld voor de energierekening

meter04-01 2011 | 04:18 | Door: Anke Welten / Zorg en Welzijn

De toename van armoede heeft volgens kenners weinig te maken met de crisis, maar met een te laag sociaal minimum en een moeras aan maatregelen. ‘Een verkeerd kruisje op een formulier en je hebt binnen een paar maanden duizenden euro’s schuld.’

Vanmiddag nog, bij het boodschappen doen, werd Carla van der Vlist aangeklampt door een oude bekende. De vrouw in kwestie had via een uitzendbureau gewerkt, maar onlangs een vast dienstverband aangeboden gekregen, voor minder uren. Met haar nieuwe salaris kon zij haar energierekening niet meer betalen. ‘Of ik haar kon helpen.’

lees verder ...

 


Vooruitblik opvang: 'Eenmaal onder dak is nog wel begeleiding nodig'


begeleid wonenNederland telt 18.000 daklozen, zo berekende het CBS. Volgens de Federatie Opvang is dat het topje van de ijsberg. Zij telt zo'n 54.000 kwetsbare mensen. 'Een van onze speerpunten voor 2011 is te voorkomen dat deze groep afglijdt', stelt waarnemend directeur Johan Gortworst. Dat wil hij bereiken met preventie en een persoonsgerichte aanpak.

'Het CBS berekende het aantal mensen zonder vaste verblijfplaats', legt Gortworst uit. 'Maar er zijn veel meer kwetsbare mensen die in de opvang zitten of begeleid wonen.' Deze groep balanceert op het randje, volgens Gortworst. ...

lees verder ...


 


Re-integratiegeld moet naar kansarmen


UWV en gemeenten moeten re-integratiegelden inzetten voor minder kansrijken op de arbeidsmarkt: jongeren en 55-plussers, aldus FNV Bondgenoten. De vakbond reageert daarmee op onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen. Daaruit blijkt dat re-integratiegelden voorbijgaan aan kwetsbare werklozen.
 
Werkzoekenden die bij FNV Bondgenoten zijn aangesloten, zijn woedend over de contraproductieve aanpak van UWV en gemeenten. Re-integratietrajecten gaan naar kansrijken, zo schrijft FNV Bondgenoten. En werkcoaches richten zich structureel op de meest kansrijken om prestatieafspraken gericht op snelle uitstroom te halen.

Buiten de boot
Maaike Zorgman, bestuurder FNV Bondgenoten vindt het 'de wereld op zijn kop'. 'Hierdoor vallen jongeren zonder startkwalificatie en 55-plussers buiten de boot. Zij hebben juist een steuntje in de rug nodig om aan het werk te komen. Het is toch te gek dat prestatieafspraken pervers werken. Zoals het systeem nu werkt, krijgen alleen de mensen hulp die op eigen kracht al aan werk kunnen komen.'

Sneeuwschuiven
Volgens de vakbond lijkt het alleen maar te gaan om zoveel mogelijk besparen. Zorgman: 'En dan wel werkzoekenden verplichten om bijvoorbeeld sneeuw te schuiven om de uitkering te behouden. Dat klopt niet. Zorg eerst dat mensen de hulp krijgen om een fatsoenlijke baan te krijgen. En als dat voor elkaar is, dan kan die discussie aan de orde komen.'

 


Roep om behoud van UWV-loketten voor werklozen

loketDe Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en GroenLinks vinden dat werkzoekenden ook in de toekomst bij een UWV-loket terecht moeten kunnen. UWV-voorzitter Joop Linthorst vreest dat door bezuinigingen de helft tot tweederde van de 130 vestigingen moet sluiten. Linthorst zei dat dinsdag in zijn nieuwjaarsrede. Omdat het UWV ook op personeel moet bezuinigen, is er veel minder tijd om werklozen persoonlijk te begeleiden naar een nieuwe baan. De instantie wil dit opvangen met digitale begeleiding via internet en e-mail. Tweede Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks noemde dit woensdag onverantwoord. Hij heeft met schriftelijke vragen om opheldering gevraagd bij staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken).

lees verder ...
De Krom: schuldeisers niet in de wacht zetten

paul de kromStaatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) voelt er niets voor om gemeenten de mogelijkheid te geven om in schuldhulptrajecten schuldeisers tijdelijk in de wacht te zetten. Met dit standpunt botste de VVD-bewindsman donderdag met een meerderheid van de Tweede Kamer tijdens een debat over armoede en schuldhulpverlening.

Regeringspartij CDA en de oppositiepartijen PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie voelen juist veel voor het instellen van een zogenoemd wettelijk moratorium. Zo zou een periode van rust kunnen worden ingebouwd, waarin schulden niet verder oplopen als wordt gewerkt aan een afbetalingsregeling.

lees verder ...
zonnetje in huis
Roosje:


      • verarmen: het komt steeds dichterbij...

Redactioneel
AGENDA

Gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst van RoSA! en SVOR op woensdag 26 januari van 13:00 tot 17:00 uur bij S.V.O.R. aan de 's Gravendijkwal 28, vierde verdieping.


meld je aan via:
mail@rosarotterdam.nl of 06 513 66 000 of 06-10 33 12 11.

NOG STEEDS vrijwilligers gezocht


Ondersteun RoSA! met uw inzet of stuur een eigen verhaal.

We zoeken ook vrijwilligers die mee willen werken aan het project "Rotterdam armoedevrij in 2020" (een stip op de horizon). Wij vragen daarbij enige ervaring met interviewen, fotografie of filmen.

Aanmelding en nadere informatie via:
mail@rosarotterdam.nl of 06 513 66 000 of 06-10 33 12 11.


kies op onderwerp

NOG niet gezien ?

De eerste vijf stippen             

 

Stippen op de horizon zijn voornemens van organisaties of personen om Rotterdam armoedevrij te maken in 2020. Deze film werd vertoond tijdens de Stedenestafette in Charlois op 13 oktober 2010.


Ook een stip zetten ?
Stuur een e-mail !
         DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor ?

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
p/a KSA, Hang 7
3011GG Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

tel. 010 466 67 22 (Alexander Borst)
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181

© 2007 - 2011
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie