triest Rotterdam
Nieuwsbrief 9
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

22 december 2010

mail@rosarotterdam.nlnieuwjaarsbijeenkomst op 26 januari 2011
participatie zonder geld IS armoe troef


 

Gelukkig NieuwjaarDe Rotterdamse Sociale Alliantie en Stichting Vluchtelingen Organisaties Rijnmond organiseren op woensdag 26 januari van 13:00 tot 17:00 uur een discussiemiddag met als thema "Participatie zonder geld is armoe troef".

De bijeenkomst vindt plaats bij SVOR aan de
's Gravendijkwal 28, vierde verdieping. 

Het programma bestaat onder andere uit een inleider, een columnist en een paneldiscussie tussen de Rotterdamse politiek en de aanwezigen. Het programma is nog volop in ontwikkeling.

Er is ook tijd om te netwerken met de vertegenwoordigers van ons Rotterdams netwerk, onder het genot van een nieuwjaarsdrankje en een hapje.

Het definitieve programma wordt nog nader bekend gemaakt in een volgende uitnodiging.

Elke geïnteresseerde Rotterdammer is van harte welkom. Wij zouden het op prijs stellen als u zich van tevoren aanmeldt via mail@rosarotterdam.nl .Laat minima zorg- en vrijwilligerswerk doen

 

14-12 2010 | 03:26 | Door: Carolien Stam IN ZORG EN WELZIJN

 

 

Vrijwel alle mensen die in armoede leven hebben gezondheidsproblemen. Dat moet allereerst worden aangepakt willen deze mensen uit de armoedespiraal komen. Dat blijkt uit het onderzoek “Nergens in beeld” naar armoede in Roosendaal door het Verwey-Jonker Instituut. ‘De meeste mensen hebben zoveel problemen dat ze niet toekomen aan toeleiding naar betaalde arbeid.’

‘Het algemene beleid is erop gericht om armoede aan te pakken door betaald werk te vinden. Uit ons onderzoek blijkt dat voor mensen die in armoede leven, eerst de problemen in de privésfeer aangepakt moeten worden.’ Dat zegt Trudi Nederland, projectleider van het onderzoek “Nergens in beeld” naar armoede in Roosendaal. Teams van ex-bijstandsgerechtigden trokken de Roosendaalse wijken in om verborgen armoede op te sporen.ga verder

Aantal werklozen daalt minder snel


ANP 16 december 2010

DEN HAAG - Het tempo waarmee de werkloosheid daalt in Nederland neemt af. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van donderdag gepubliceerde cijfers. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in november met duizend personen afgenomen. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld tweeduizend personen per maand. Dit is minder dan in het daaraan voorafgaande half jaar. Toen daalde de werkloosheid nog met gemiddeld zesduizend per maand, aldus het CBS. Niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerd waren in november 403.000 personen werkloos, ofwel 5,2 % van de beroepsbevolking. Vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder waren er in november 14.000 werklozen minder.

Zeeland en Groningen

Bij UWV Werkbedrijf steeg het aantal werkzoekenden in november met bijna 1 procent tot 484.000 ten opzichte van oktober. In de provincies Zeeland (+3,5 procent) en Groningen (+3,1 procent) is het aantal werkzoekenden meer dan gemiddeld toegenomen. Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg met 0,1 procent tot 264.000.Kinderen groeien steeds vaker op in armoede


Elsbeth Stoker − 15/12/10

 

http://www.volkskrant.nl/static/FOTO/pe/14/7/7/media_xl_336352.jpg?20101215074401
Het aantal werkende armen is gestegen tot 576 duizend. Voor het eerst in jaren stijgt het aantal kinderen dat opgroeit in armoede weer (ruim 9 procent). En de kans dat een éénoudergezin te weinig geld heeft, is inmiddels meer dan 25 procent.
 

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het Armoedesignalement 2010 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag verschijnt. De cijfers hebben betrekking op 2009.

De verslechtering is voornamelijk toe te schrijven aan de recessie. Hierdoor zijn de inkomsten van bijvoorbeeld zelfstandigen gedaald. Daarnaast verloren meer mensen hun baan.

ga verder
Volkstuinvitaminen

Stichting CliP heeft ervaring opgedaan met het project ‘volkstuinen voor de minima’. Om het initiatief breder bekend te maken is er een fleurige folder verschenen. Op de website www.stichtingclip.nl/volkstuin is veel informatie te vinden, waaronder filmpjes en geluidsfragmenten. Folders zijn gratis te bestellen via info@stichtingclip.nlInventarisatie gemeentelijke bezuinigingen

De armoede in Nederland groeit door de recessie. 59% van de armlastigen heeft gewoon een baan zo is te lezen in het ‘Armoedesignalement’ 2010. De recessie noodzaakt gemeenten tot bezuinigen. De Sociale Alliantie doet een onderzoek onder lokale organisaties en cliëntenraden hoe en in welke mate minima getroffen worden. Voor de resultaten tot nu toe klik hier. Het COELO heeft onderzocht hoeveel jouw gemeente denkt te gaan bezuinigen.

(schuif de muis over de tekst voor achterliggende informatie)
Debat: De Hardwerkende Rotterdammer


SP ROTTERDAM NIEUWS 16-12-2010

Woensdagavond stond Arminius in het teken van de 'Hardwerkende Rotterdammer.' Leo de Kleijn van de SP en Ronald Buijt van Leefbaar Rotterdam gingen hierover met elkaar in debat. Beiden hadden één overeenkomst: werk moet lonen. Het verschil tussen het bijstandsniveau en het minimumloon moet daarom groter worden. Daar hielden de overeenkomsten ook op, want daar waar Leefbaar vindt dat de bijstandsuitkering nog verder naar beneden kan, daar vindt de SP dat het minimumloon omhoog moet.

 

Na een korte opening van Ron van de Rhee (journalist tv-Rijnmond) mocht Buijt het standpunt van Leefbaar Rotterdam toelichten. “Werk moet lonen” stond centraal in zijn betoog, iets waar de SP zich in kan vinden. Zij denken dat het verlagen van de bijstand de toverformule is om de werkloosheid aan te pakken en armoede in Rotterdam te laten verdwijnen.ga verder
 
Jongerenplatform in oprichting

"Het moet er nu maar eens echt van komen. Rotterdam loopt vaak voorop in nieuwe ontwikkelingen. Als het gaat om de mogelijkheden voor jongeren voor inspraak en participatie en de mogelijkheid voor beleidsmakers om jongeren te consulteren is men in andere steden veel verder. In het kader van ‘Elk nadeel heeft zijn voordeel’ kunnen we daarvan nu veel leren en overnemen wat werkt. Uiteraard gaan we daarna lekker eigenwijs en op zijn Rotterdams verder.ga verder
Patiëntenorganisaties in ggz hard geraakt door bezuinigingen

 

(nog meer bezuinigingsleed)

 

Patiëntenorganisaties in de ggz moeten het komend jaar met twintig miljoen euro minder doen. Het kabinet wil een groot deel van de subsidies korten. Het Landelijk Platform GGz wordt hard geraakt, zo meldt Psy.
 

De LPGGz verliest waarschijnlijk ook 300.000 euro aan  subsidie bedoeld voor de opbouw als koepelorganisatie. De organisatie werkt nu met 18 fulltime arbeidsplaatsen, daar blijven er hooguit vier van over. ‘Misschien moeten we er dan wel helemaal mee stoppen’, laat een woordvoerder weten aan Psy. 

Bezuinigingen

Niet alleen LPGGz krijgt te maken met bezuinigingen. Ook organisaties als Ypsilon, Anoiksis, de Borderlinestichting, Labyrint in perspectief en de Depressievereniging moeten het ontgelden. Er is weinig hoop dat het kabinet nog anders beslist. Een motie van Kamerlid Wiegman (Christen Unie), die beoogde in ieder geval een deel van de subsidies veilig te stellen, heeft het niet gehaald.

foto: Edit Schippers (VVD), minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


De Korte helpt de kleintjes


De weekkrant 20 december 2010

Steeds meer kinderen groeien op in armoede. Dit betekent dat ze niet mee gaan op schooluitjes, ze niet op sport- of muziekles zitten en ook hun verjaardag niet kunnen vieren. Bas de Korte (De Korte Sport- en gezondheidsinstituut) en Dave de Held (Rabobank Rotterdam) besloten hier iets aan te doen. Ze wilden voor elkaar krijgen dat ieder kind in Hoogvliet -ongeacht de financiële situatie- in ieder geval zijn of haar verjaardag kan vieren. En daarmee zijn ze een heel eind gekomen!

De Korte organiseert een spinningmarathon voor het goede doel en De Held besluit dat de Rabobank zo vlak voor kerst best een duit in het zakje kan doen. Deze succesformule werkt al vijf jaar. Dit jaar werd besloten dat het opgehaalde geld ten goede zou komen aan Stichting Jarige Job. Ondanks de barre weersomstandigheden bleef geen fiets onbezet en is er op vrijdagavond 17 december € 5.645,- bij elkaar gefietst tijdens een drie uur durende marathon.

Stichting Jarige Job maakt verjaardagen mogelijk voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat ze opgroeien in gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Stichting Jarige Job zorgt ervoor dat het complete bedrag wordt uitgegeven aan de kinderen in Hoogvliet.

(Ook een goed initiatief, plaats het in onze nieuwsbrief, via de e-mail)


fOTO'S 17 OKTOBER 2010
werelddag tegen de armoede
          
17 oktober 2010       
                  

zonnetje in huis
Roosje:


    • Stop armoede te gedogen!

Redactioneel


AGENDA

Gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst van RoSA! en SVOR op woensdag 26 januari van 13:00 tot 17:00 uur bij S.V.O.R. aan de 's Gravendijkwal 28, vierde verdieping.

nadere informatie via:
mail@rosarotterdam.nl of 06 513 66 000 of 06-10 33 12 11.

NOG STEEDS vrijwilligers gezocht


Ondersteun RoSA! met uw inzet of stuur uw eigen verhaal.

Aanmelding en nadere informatie via:
mail@rosarotterdam.nl of 06 513 66 000 of 06-10 33 12 11.


kies op onderwerp

NOG niet gezien ?

De eerste vijf stippen             

 

Stippen op de horizon zijn voornemens van organisaties of personen om Rotterdam armoedevrij te maken in 2020. Deze film werd vertoond tijdens de Stedenestafette in Charlois op 13 oktobr 2010.


Ook een stip zetten ?
Stuur een e-mail !
         DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor ?

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
p/a KSA, Hang 7
3011GG Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

tel. 010 466 67 22 (Alexander Borst)
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181

© 2007 - 2010
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie