triest Rotterdam
Nieuwsbrief
Rotterdamse Sociale Alliantie,

netwerk tegen armoede

6 september 2010

mail@rosarotterdam.nl'armen' IS EEN Vlaams geuzenwoord


armenIn Vlaanderen wordt het woord 'armen' als een geuzennaam gebruikt door mensen met langdurig lage inkomens. 'Armen nemen het woord' wordt gezien als een teken van zelfbewustzijn en het opeisen van het recht om volwaardig mee te tellen.

Dit in tegenstelling tot in onze streken: Armoede en arm zijn is vaak nog een taboewoord, je houdt het verborgen, je spreekt er niet over, je zoekt geen hulp, totdat de druppel de emmer uiteindelijk doet overlopen.

Angst voor gezichtsverlies ?

Wanneer zijn we de schaamte voorbij ?!Oproep STIP op de horizon


stip op de horizonHet zwaan kleef aan principe werkt, de volgende organisaties hebben hun medewerking toegezegd om hun STIP op de horizon  te zetten in het kader van Rotterdam Armoedevrij in 2020:

KSA, Mara, Stichting Leergeld, NAS-tuin, Pameijer-tuin Delfshaven en Delphi Opbouwwerk.

Wie is de volgende waar RoSA! langs mag komen met de STIP.

RoSA! neemt pen en papier, camera en fototoestel mee. En wij zorgen dat uw organisatie op de Rotterdamse sociale kaart komt.

Met spanning wachten wij op uw e-mail: mail@rosarotterdam.nl of uw telefoontje: 06-513 66 000 of 06-10 33 12 11.Oproep FILM 'alleen zonder geld'


alleen zonder geldVorig jaar kwam de eerste RoSA! film uit "Jongeren met weinig geld". Er is een tweede film in de maak, met als werktitel "Alleen zonder geld".

Het gaat hierbij om verhalen uit de mond op te tekenen van alleenstaanden en alleenstaande ouders. Van elke leeftijd.

Staat u er alleen voor om dagelijks de touwtjes weer aan elkaar te knopen. Dan zijn uw erveringen waardevol om duidelijk te maken wat het is om met te weinig geld rond te moeten komen.

De film is er om duidelijk te maken wat dat in de praktijk betekent en wat dat bijvoorbeeld voor opgroeiende kinderen betekent.
 

Armoede kent vele verschijningsvormen, maar ook vele gezichten en dat wil RoSA!, als opdrachtgever voor de film, niet alleen de politiek duidelijk maken, maar ook bekend maken aan alle Rotterdammers. Opdat elkaar opvangen en helpen, solidariteit onder mensen, opnieuw een gewoon verschijnsel wordt. Missen we dat niet al veel te lang ?

Bent u de ervaringsdeskundige, die uw verhaal opgetekend wilt zien of kent u zo iemand, stuur een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl of bel 06-513 66 000 /
06-10 33 12 11.Bezuinigingen in RotterdamEen "Noodoproep" vanuit de Cliëntenraad en informatie van ambtenaren bracht RoSA! op het spoor dat tussen de wethouder en de cliëntenraad een eerste gesprek heeft plaatsgevonden over wat er met de uitkeringen gaat gebeuren, nu de Gemeente Rotterdam 200 tot 300 miljoen moet gaan bezuinigen. De 30.000 mensen in de Bijstand zitten nu al op het minimum en hebben er recht op zo vlug mogelijk te weten of zij er nog slechter voor komen te staan.

 

Vanaf 1982 tot op heden is er een steeds verdere achterstand tot het niveau van de salarissen ontstaan, regelmatig zijn de uitkeringen en de aow ontkoppeld geweest van de loonstijgingen. Waardoor de koopkracht steeds verder achteruit is gegaan. Die extra achterstand op het loonpeil is  inmiddels opgelopen tot zo'n 20 tot 25%. Herstel is noodzakelijk.De nieuwe aanpak: nederland armoedevrijbeurs ClipOnder de titel "De nieuwe aanpak": Nederland armoedevrij!", Versterk, Vertrouw, Verbind wordt op

donderdag 23 september van 13:00 tot 18:00 uur

een creatieve bijeenkomst gehouden in het kader van 10 jaar (Landelijke) Sociale Alliantie. Het vindt plaats in De Bergkerk aan de Abraham Kuyperlaan 2, 3818JC in Amersfoort.

 

ga verder ...BESTRIJDING ARMOEDE ONDER ZELFSTANDIGEN


 

glazenwasserDeze week kreeg RoSA! een boekje toegestuurd met als titel "Bestrijding van armoede onder  zelfstandigen, gebruik minimaregelingen". In het kader van het Innovatie Programma Werk en Bijstand (IPW) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Gemeente Rotterdam door Stimulansz laten onderzoeken op welke manieren het gebruik van minimaregelingen door zelfstandigen vergroot kan worden en welke instrumenten daarvoor nodig zijn. Hieruit wat conclusies en aanwijzingen voor ondernemers die in de knel zijn gekomen in de afgelopen tijd.


Het idee van de kleine zelfstandige die van aanpakken weet, de juiste wegen kent en zijn financiën op orde heeft is over het algemeen juist. Maar niet alle zelfstandigen voldoen aan dit beeld ....


ga verder ...

 WIJ GAAN DE CRISIS NIET BETALEN, manifestatie 23 oktober


geld

Onder de leus 'Wij gaan de crisis niet betalen' heeft het platform Rekening Retour organisaties, vakbonden en partijen opgeroepen mee te doen aan een r />
Demonstratie en landelijke manifestatie op 23 oktober op het Plein in Den Haag vanaf 13:00 uur

Het platform gaat in Nederland de krachten bundelen in een nieuwe aanpak. Rekening Retour wil de aanval stoppen op de sociale verworvenheden en rechten.

ga verder ... 

 BRIEF ARME KANT OVER KABINETSFORMATIE


arme kant logoOp 14 juli zond Joan Bulder, voorzitter van de Arme Kant van Nederland / EVA, een brief aan de toenmalige formateurs Rosenthal en Wallage. Die brief is nog steeds actueel vanwege de voorstellen die daar in staan:

De Arme Kant van Nederland/EVA zet zich sinds haar oprichting in 1987 in voor armoedebestrijding. Omdat wij dezelfde problemen steeds zien terugkeren, stellen wij het nieuw aantredende kabinet de volgende punten voor:

1. Koppeling-plus
2. Niet-gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen
3. Zorg en Arbeid
4. Schulden
5. Verarming en verrijking
 

ga verder ...DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!:

 

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor ?
zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is egen verrijking in Rotterdam;
behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek;
onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

 

secretariaat: RoSA!, p/a KSA, Hang 7, 3011GG Rotterdam

e-mail:            mail@rosarotterdam.nl

website:         http://www.rosarotterdam.nl
telefoon:        010 46 66 722 (Alexander Borst)
mobiel:           06 513 66 000 (Therese Steur)
of:                    06 1033 12 11 (Hans Goosen)
KVK:               24473747
Rabobank:    1559.97.181


zonnetje in huis
Roosje

Oproep aan de armen in Vlaanderen: In Holland is nog veel missiewerk te verrichten
Redactioneel

 

AGENDA


 

dinsdag 07-09-2010 14:00 - 20:00 uur
Is uw gemeente armoedeproof? Bijeenkomst van Zorgbelang Zuid-Holland, Schiedamse Vest 154

woensdag 08-09-2010 14:00 - 17:00 uur
RoSA! breed netwerkoverleg bij KSA Hang 7

donderdag 23-09-2010 13:00 - 18:00 uur
Conferentie Landelijke Sociale Alliantie in de Bergkerk Abraham Kuyperlaan 2 Amersfoort

donderdag 07-10-2010
(reserveren in agenda)
Regionale alliantiedag, regio West
den Haag - Chr. Triomfatorkerk.
De uitkomsten van 23 september worden praktisch en concreet gemaakt. Programma en tijden volgen.

zondag 17-10-2010 13:00 - 17:00 uur
Internationale Dag tegen de Armoede van RoSA!,
plaats wordt nog bekend gemaakt

zaterdag 23-0-2010 vanaf 13:00 uur
Manifestatie "Wij gaan de crisis niet betalen op het Plein in Den Haag

nadere informatie via:
mail@rosarotterdam.nl of 06 513 66 000 of 06-10 33 12 11.

 NOG STEEDS vrijwilligers gezocht


RoSA! zoekt vrijwilligers die willen meewerken aan het afnemen van interviews en het maken van foto's en filmopnamen.

Er is een nieuwe film in de maak met als werktitel "Alleen met weinig geld". Organisaties en ervaringsdeskundigen worden geïnterviewd voor "de stip op de horizon". Verder leggen we al onze activiteiten graag vast.

nadere informatie via:
mail@rosarotterdam.nl of 06 513 66 000 of 06-10 33 12 11.
 MEER FOTO'S 17 OKTOBER 2009

 


                  
                                                          
nr. 3                                               2010 RoSA! v1.7