triest Rotterdam
Nieuwsbrief
Rotterdamse Sociale Alliantie,

netwerk tegen armoede

21 augustus 2010

mail@rosarotterdam.nl


RoSA! breed overleg


Let op: Het RoSA! breed overleg is niet op  dinsdag 7 september, maar vindt plaats op woensdag 8 september van 14:00 tot 17:00 uur. Ook de eerder aangekondigde locatie is veranderd, het overleg vindt plaats bij de KSA aan het Hang 7. Dit in verband met een regio bijeenkomst van Zorgbelang Zuid-Holland op dinsdag over het thema: Is uw gemeente armoedeproof? Algemene informstie hierover: www.zorgbelang-zuidholland.nl of telefoon 088 929 40 50 (zie ook de agenda).HET BREED OVERLEG

 

RoSA! draait op een nog te klein aantal vrijwilligers, maar krijgt daarentegen steeds meer aanhang. RoSA! is ontstaan als netwerk van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en is daarmee vooral onafhankelijk. De kerngroep wordt regelmatig gevoed met ideeën en initiatieven vanuit het netwerk.

Begin dit jaar is het breed overleg ingevoerd, om wederzijdse voornemens en plannen te bespreken. In de praktijk gebeurt dit met een wisselend aantal mensen vanuit het netwerk. In principe is iedereen uitgenodigd om mee te denken. Ook nieuwe mensen die zich daadwerkelijk willen inzetten voor Rotterdammers op of onder de armoedegrens, al dan niet zelf ervaringsdeskundige.

Welkom op woensdag 8 september om 14:00 uur aan het Hang 7. Binnenkort  ontvangt u de stukken voor het breed overleg.Nieuwsbrief enthousiast ontvangen


De eerste nieuwsbrief van RoSA! is enthousiast ontvangen. Het was de bedoeling met deze nieuwsbrief de aftrap te geven voor de stip op de horizon: Rotterdam armoedevrij in 2020. Langzaam beginnen nu de eerste organisaties zich te melden om mee te doen. Om gezamenlijk Rotterdam te laten zien op welke wijze, vaak helemaal verschillend, we aan bestrijding van armoede doen.

Een aantal lezers van de brief hebben de moeite genomen ons een compliment te geven. Waarvoor hartelijk dank. We beloven ons uiterste best te blijven doen.

Na het sturen van de nieuwsbrief aan de voorzitter en de ambtelijk adviseur van de cliëntenraad UWV Rijnmond werd RoSA! gevraagd om de nieuwsbrief onder alle leden van deze cliëntenraad te verspreiden.De stip op de horizon groeit.


stip op de horizonIn de vorige (eerste) nieuwsbrief van RoSA! is het project "de stip op de horizon" of "Rotterdam armoedevrij in 2020" of "de sociale kaart" uitgebreid aan de orde geweest. Ook de onderzoeken naar armoede, die in voorbereiding daarop door 21 studenten van de Hogeschool Rotterdam in de deelgemeenten Feijenoord, Delfshaven en Prins Alexander zijn gedaan.


De eerste concrete afspraken worden momenteel gemaakt. Er zijn toezeggingen om mee te werken aan de stip op de horizon van:
Stichting Mara
Stichting KSA

het tuinenproject van de Nico Adriaans Stichting en Pameijer
Stichting Delphi Opbouwwerk

We hopen op een zwaan kleef aan effect om mee te werken aan de stip op de horizon. Het vraagt van u of uw organisatie enig denkwerk en de tijd voor het interview van ongeveer anderhalf tot twee uur. Binnenkort zullen wij u benaderen.

Aanstaande dinsdag 24 augustus van 13:00 - 15:00 uur is de eerstvolgende vergadering van de initiatiefgroep bij de KSA. Voor wie daadwerkelijk wil meewerken in de organisatie en uitbouw van het project kunnen we een stoeltje bijschuiven. Bel of mail dan even vantevoren.klantenparticipatie op werkpleinen


De totstandkoming van klantenparticipatie op de "werkpleinen" verloopt soms moeizaam, maar vooral zeer divers. Dat is niet verwondelijk want de keten naar werk die daar gevormd moet worden tussen het UWV (uitkeringsorgaan werknemersverzekeringen) en SoZaWe (de gemeentelijk dienst sociale zaken en werkgelegenheid) kent verschillende gezichten.

De beide organisaties zijn om te beginnen anders georganiseerd. Het UWV regionaal, SoZaWe per gemeente. Daarbij komt dat sommige kleinere gemeenten om efficiency redenen een samenwerkingsorgaan hebben gevormd van hun diensten SoZaWe. Er valt dus nog heel wat te regelen om het een en ander op elkaar af te stemmen. En om de werkcoaches optimaal te laten functioneren om hun klanten aan een geschikte baan te helpen. De overgereguleerde wetgeving werkt daar ook nog eens niet aan mee.


Cliëntenraden of klantenpanels zijn van groot belang om structurele problemen in de uitvoering te signaleren, ook op de werkpleinen. Problemen die ten nadele zijn voor mensen met een uitkering. De terugkoppeling vanuit deze raden moet de dienstverlening op een hoger peil brengen.

Waar in de omgeving van Rotterdam de klantenparticipatie op de werkpleinen langzaam vorm begint te krijgen kent de Gemeente Rotterdam een geschiedenis die een andere kant op wijst. In het begin van het afgelopen decennium werd een nieuwe cliëntenraad van SoZaWe ingesteld. Deze werd niet gekozen (dat was te duur) maar benoemd door de directeur SoZaWe. Formele vertegenwoordiging vanuit erkende maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden, werd in Rotterdam niet meer op prijs gesteld. Tegelijkertijd werden alle op de wijkkantoren functionerende cliëntenraden opgeheven.

Tegen deze achtergrond lijkt de totstandkoming van klantenparticipatie op de vijf werkpleinen van Rotterdam alleen (traditioneel) met strijd tot stand te kunnen komen. Maar het kan verkeren.
Kredietbank bloemlezing klachten 


De boodschap van de Kredietbank is:

De Kredietbank Rotterdam (KBR) adviseert, begeleidt en ondersteunt u bij de aanpak van uw financiële problemen. 

 

De KBR kan u ondersteunen bij het aanpakken van uw schulden. Hoe eerder u bij het KBR aanklopt, hoe beter. Samen bekijken we de mogelijkheden om uw schulden aan te pakken. U zult ook zelf veel moeten doen om uw schulden op te lossen. Het regelen van schulden kost veel tijd. En soms kunnen die niet worden opgelost. KBR zal dan met u bespreken hoe u in ieder geval geen nieuwe schulden maakt.

Maar er gaat wel eens wat mis en dat is uitgebreid te lezen op internet bij gkb.nu:

 
. rekeningen worden dubbel betaald
. rekeningen worden niet op tijd betaald, deurwaarders verschijnen weer aan de
  deur
. schuldeisers worden niet aangeschreven
. al vijf maal geen weekgeld gehad
. een formulier kan niet telefonisch besteld worden, ondanks chronische ziekte
. regelingen worden door de contactpersoon niet nagekomen
. de schuldhulpverlening van het KBR is ontoereikend
. ze hebben zelf werkelijk geen flauw idee wat ze aan het doen zijn
. ik heb nu zelfs al een klacht over de klachtendienst ingediend
. eneco is al maanden niet betaald wordt nu afgesloten.
. nu krijg ik deze maand geen leefgeld van de GKB omdat er te weinig geld is
  binnen gekomen
. kunnen ze me zonder geld laten zitten met een kind?
. ik zit zit al bijna een half jaar te wachten voor mijn eerste intake gesprek

. als je een nieuwe schuld van driehonderd euro krijgt en je wacht om geholpen
  te worden door de BKR loopt die schuld al gauw op tot duizend euro door de
  incassobureaus en de deurwaarders
. terug bellen hoooo maar

 

Wordt het niet tijd voor een uitgebreid onderzoek naar de dienstverlening van de GKB ?

 DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!:

 

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor ?
zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is egen verrijking in Rotterdam;
behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek;
onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.SECRETARIAAT


Free Hit Counter - 210810


zonnetje in huis
Roosje

Nieuwbrief nummer 1 al gelezen ?

  Nee ? Meteen doen !
 

 

Redactioneel

 


AGENDA


dinsdag 24-08-2010 13:00 - 15:00 uur
Initiatiefgroep Rotterdam Armoedevrij bij KSA Hang 7

 

dinsdag 07-09-2010 14:00 - 20:00 uur
Is uw gemeente armoedeproof? Bijeenkomst van Zorgbelang Zuid-Holland, Schiedamse Vest 154

woensdag 08-09-2010 14:00 - 17:00 uur
RoSA! breed netwerkoverleg bij KSA Hang 7

donderdag 23-09-2010 13:00 - 18:00 uur
Conferentie Landelijke Sociale Alliantie in de Bergkerk Abraham Kuyperlaan 2 Amersfoort

zondag 17-10-2010 13:00 - 17:00 uur
Internationale Dag tegen de Armoede
plaats wordt nog bekend gemaakt

nadere informatie via:
mail@rosarotterdam.nl of 06 513 66 000

 vrijwilligers gezocht


RoSA! zoekt vrijwilligers die willen meewerken aan het afnemen van interviews en het maken van foto's en filmopnamen.

Er is een nieuwe film in de maak met als werktitel "Alleen met weinig geld". Organisaties en ervaringsdeskundigen worden geïnterviewd voor "de stip op de horizon". Verder leggen we onze activiteiten graag vast.

nadere informatie via:
mail@rosarotterdam.nl of 06 513 66 000.
 MEER FOTO'S 17 OKTOBER 2009

 


foto 17 oktober 2009     foto 17 oktober 2009    foto 17 oktober 2009

 foto 17 oktober 2009      foto 17 oktober 2009

  foto 17 oktober 2009     foto 17 oktober 2009

  foto 17 oktober 2009      foto 17 oktober 2009

foto 17 oktober 2009      foto 17 oktober 2009  foto 17 oktober 2009 
nr. 2                                        ©  2010 RoSA! v1.6