triest
Nieuwsbrief
Rotterdamse Sociale Alliantie,

netwerk tegen armoede

7 augustus 2010

mail@rosarotterdam.nl


Stip op de horizon: Rotterdam Armoedevrij in 2020!


stip op de horizonAmbitieus? Ja, dat klopt! Na het succes van de pilot in Zwolle, heeft RoSA! dit project naar Rotterdam gehaald. Het lijkt op het eerste gezicht onhaalbaar: in 2020 Rotterdam Armoedevrij! Het is een pretentieuze en radicale doelstelling, maar toch willen RoSA! (Rotterdamse Sociale Alliantie) en de Cliëntenraad SoZaWe deze stip op de horizon zetten. Op deze wijze willen we op een positieve manier werken aan armoedebestrijding. Rotterdam Armoedevrij zal inderdaad niet op korte termijn bereikt worden. Maar het is wel een positieve stip op de horizon, waar je je op kunt richten.

En kleine, concrete, behapbare stappen op weg naar een armoedevrij Rotterdam kunnen al wel gezet worden, sterker nog, ze gebeuren al! De bedoeling van Rotterdam Armoedevrij is om al deze kleine stappen in kaart te brengen en samen te voegen. Dat maakt mensen en organisaties enthousiast om kleine vervolg stappen erbij te zetten. Als veel organisaties en groepen mensen in Rotterdam meedoen, dan komt de stip op de horizon zeker dichterbij. Het gaat er vooral om oog te hebben voor wat al aan de gang is en goed gaat!

Hoe brengen we deze kleine, concrete, behapbare stappen samen?

In samenwerking met de gemeente Rotterdam, willen we een fotoboek maken met alle projecten en organisaties die meedoen. Tijdens de startconferentie in oktober, worden de eerste tien deelnemende organisaties gepresenteerd door middel van de eerste druk van het fotoboek en een tentoonstelling. In het fotoboek is per organisatie 1 bladzijde beschikbaar voor een grote foto, beschrijving wat de organisatie doet en het voornemen, ofwel de stap in 2011 die gezet gaat worden.

En daarna? Niet vrijblijvend!

Uiteraard zijn deze goede voornemens niet vrijblijvend. Medio 2011 zal een bijeenkomst georganiseerd worden om te evalueren hoe het staat met de afgesproken activiteiten, en uiteraard worden deze uitkomsten openbaar gemaakt. Bij deze evaluatie wordt RoSA geholpen door de EvaluatieRaad, gevormd door mensen die ervaringsdeskundig zijn op het gebied van armoede en die aan het meest inspirerende initiatief van 2010 de Pluim zal uitreiken. Verder worden natuurlijk ook afspraken gemaakt over welke stappen in 2012 gezet worden in de richting van ons uiteindelijke doel: Rotterdam Armoedevrij!

Meedoen?

Gezocht: interviewers, (amateur)fotografen en ervaringsdeskundigen!

RoSA! is al druk bezig met de organisatie. Maar voor dit project kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken, met name om deelnemende organisaties te benaderen, te interviewen en om een foto te maken. Natuurlijk worden je onkosten vergoed. clickOok zoeken we nog ervaringsdeskundigen voor de Evaluatieraad. Aanmelden kan per e-mail en telefonisch 010-411 15 16 of 06 513 66 000.
NOTEER ZONDAG 17 OKTOBER IN JE AGENDA


17 oktober 2009Zondag 17 oktober 2010: Internationale Dag tegen de Armoede, met als thema "Alleen en arm."

Na het succes van 2009, wil RoSA! ook dit jaar weer de Internationale Dag tegen de Armoede organiseren.

We zijn nu druk bezig met het zoeken van een goede locatie, maar zet in ieder geval in je agenda: zondag 17 oktober 2010, Internationale Dag tegen de Armoede, van 13.00 tot 16.00 uur, door RoSA!, met uiteraard weer muziek, gedichten en aandacht voor armoede! Medio september sturen we je de definitieve uitnodiging.
DE STUDENTEN VAN DE HRO


studenten HROEenentwintig eerstejaars studenten van de Hoge School Rotterdam hebben in mei en juni in het kader van hun studie Social Work onderzoek gedaan naar armoede. Met als doelgroep jongeren. Zij hebben dat in groepen van zeven studenten gedaan in de drie deelgemeenten Feijenoord, Delfshaven en Prins Alexander.

Omdat RoSA! officiëel opdrachtgever van deze onderzoeken was werden er op 23 juni door de drie groepen aan RoSA! een presentatie gegeven van hun bevindingen.

De studenten hebben in deze deelgemeenten onderzocht welk aanbod er is voor de bewoners die met weinig geld moeten rondkomen. De studenten kwamen met een eensluidende conclusie, dat er in alle drie deelgemeenten de coordinatie ontbreekt van alle activiteiten.

De volgende, interessante, verslagen zijn aan ons ter beschikking gesteld en mochten openbaar gemaakt worden:

Feijenoord verslag click

Prins Alexander verslag

Prins Alexander folder

Alle studenten hebben een voldoende behaald bij hun docent Wilma Visser.NIEUWS van de landelijke sociale alliantie


beurs ClipDe landelijke Sociale Alliantie is een netwerk van meer dan zestig landelijke en provinciale organisaties. Ze bundelt de strijd tegen armoede en voor participatie. Juist nu het economisch slechter gaat en iedereen over bezuinigingen praat, juist nu, spoort de Sociale Alliantie de Nederlandse samenleving aan zichzelf een doel te stellen dat past bij een welvarend land: zorg dat binnen 10 jaar geen armoede meer voorkomt in Nederland.

Daarover gaat het manifest Nederland armoedevrij! dat de Sociale Alliantie onlangs heeft uitgebracht onder het motto: met solidariteit en eigen kracht.

Het manifest vertrekt vanuit de breed gevoelde noodzaak dat de samenleving op zoek moet naar een nieuwe aanpak om de bestaanszekerheid van iedereen te (blijven) garanderen. Tijdens een creatieve ontmoeting op 23 september 2010 wordt deze nieuwe aanpak uitgewerkt in drie vernieuwingsroutes die tijdens vijf regionale alliantiedagen in oktober 2010 besproken worden met vertegenwoordigers van de lokale organisaties.

Doel:

1. Officieel presenteren van het nieuwe manifest van de Sociale Alliantie Nederland Armoedevrij! En laten zien dat er in het kader van het Europees Jaar in veel gemeenten extra activiteiten worden ondernomen om de gemeente armoedevrij te maken.

2. Het verkennen en uitwerken van drie vernieuwingsroutes tot een nieuwe aanpak van de anti-armoedestrijd dicht bij huis: in de eigen gemeente, het eigen dorp, de eigen wijk.

clickMeer informatie over deze creatieve ontmoeting op 23 september en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u in de flyer.Ook zo’n zin in film?


regisseurNa de succesvolle Duku-docu van vorig jaar, wil RoSA dit jaar weer een docu maken! Dat kost best wel wat tijd, en omdat vele handen licht werk maken, zijn we nog op zoek naar filmmakers! Ervaring is geen directe vereiste, wel creativiteit en affiniteit met het onderwerp armoede. We zoeken nog mensen die meedenken over het scenario, en mensen die helpen bij het opnemen! De opnames vinden plaats in het najaar van 2010. Zowel de scenario-ploeg als het opname-team bestaan uit ongeveer 6 mensen.

Je reis- en onkosten worden vergoed.

Ben jij die enthousiaste Scenarist? en/of Opname-assistent? Reageer dan via: mail@rosarotterdam.nl of 06-40 24 31 93.


click

RoSA! video materiaal op YouTube


DUKU docu


deel 1, 2 en 3 van de documentaire

over jongeren met weinig geld:

(Het is mogelijk dat er een waarschuwing boven aan het scherm verschijnt, waardoor YouTube geblokkeerd wordt. Lees deze eerst goed door.)Gezocht: Ervaringsdeskundige met ruimte aan de keukentafel!


keukentafel Graag willen wij onze vers gekozen gemeenteraadsleden laten kennismaken met wat armoede nu echt inhoudt. Daarom organiseren wij in het najaar van 2010 keukentafelgesprekken tussen raadsleden en ervaringsdeskundigen, zodat onze raadsleden niet alleen van SoZaWe, maar ook uit de eerste hand horen, wat armoede in Rotterdam nu inhoudt.

Ben jij ervaringsdeskundige, heb je iets zinnigs te melden en wil jij in je eigen woorden een ochtend of middag praten met raadsleden? Heb jij ruimte aan je keukentafel? Meldt je dan voor meer informatie aan bij RoSA! via: mail@rosarotterdam.nl of
06-40 24 31 93. RoSA! betaalt uiteraard de koffie, thee, koek en een kleine vrijwilligersvergoeding.

Wij nemen dan contact met je op, en bespreken dan de verdere procedure, want bij veel aanmeldingen moeten we selecteren.
DOELSTELLING VAN ROSA!:


zich in te zetten voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en tegen verrijking in Rotterdam;
het behartigen van belangen van mensen die onder de armoedegrens leven in Rotterdam;
het onderhouden en uitbreiden van een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten.
MIDDELEN VAN ROSA!


RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.SECRETARIAATRoSA!
Hang 7
3011GG Rotterdam
mail@rosarotterdam.nl
http://www.rosarotterdam.nl
010 46 66 722 (Alexander Borst)
06 513 66 000 (Therese Steur)
24473747
1559.97.181

Stats Counter -   Stats Counter 180810roosje
Roosje


En nu allemaal de kar trekken !AGENDA


10-08-2010 15:00 - 17:00 uur
Initiatiefgroep Rotterdam Armoedevrij bij KSA Hang 7

07-09-2010 14:00 - 17:00 uur
RoSA! breed netwerkoverleg bij SVOR
's Gravendijkwal 28

23-09-2010 13:00 - 18:00 uur
Conferentie Landelijke Sociale Alliantie in de Bergkerk Abraham Kuyperlaan 2 Amersfoort

17-10-2010 13:00 - 17:00 uur
Internationale Dag tegen de Armoede
plaats wordt nog bekend gemaakt

nadere informatie via:
mail@rosarotterdam.nl

 

FOTO'S 17 OKTOBER 2009 foto 17 oktober 2009     foto 17 oktober 2009

 foto 17 oktober 2009     foto 17 oktober 2009

foto 17 oktober 2009     foto 17 oktober 2009

 foto 17 oktober 2009     foto 17 oktober 2009

 foto 17 oktober 2009     foto 17 oktober 2009nr. 1                                           © 2010 RoSA! v1.05
 
Web Stats